Co to jest aktywacja?

Aktywacja to proces, w ramach którego firma Adobe weryfikuje oryginalność oprogramowania oraz numeru seryjnego, a także zgodność jego wykorzystania z zakupioną licencją. W celu ukończenia aktywacji komputer musi pracować w trybie online i mieć połączenie z Internetem. 

Jak przeprowadzić aktywację, jeśli Twój komputer nie ma połączenia z Internetem?

Jeśli aktywacja produktu Acrobat jest niemożliwa z powodu braku połączenia z Internetem, wykonaj poniższe kroki, aby przeprowadzić aktywację:

 1. Zainstaluj aplikację Acrobat.

 2. Uruchom aplikację Acrobat i zaakceptuj umowę licencyjną.

  Zaakceptuj umowę licencyjną
 3. Kliknij Problem z połączeniem z Internetem?

  Kliknij opcję Masz problemy z nawiązaniem połączenia z Internetem
 4. Na kolejnym ekranie kliknij opcję Aktywacja w trybie offline.

  Kliknij opcję Aktywacja w trybie offline
 5. Kliknij opcję Wygeneruj kod żądania.

  Kliknij opcję Wygeneruj kod żądania

  Zostanie wygenerowany nowy kod żądania. 

  Uwaga: ten kod jest właściwy dla komputera i pozostaje ważny tylko przez 72 godziny.

 6. Zapisz kod żądania. Przejdź do komputera pracującego w trybie online i otwórz stronę www.adobe.com/pl/go/getactivated dla wygenerowanego kodu odpowiedzi.

 7. Kliknij opcję Wygeneruj kod odpowiedzi.

  Kliknij opcję Wygeneruj kod odpowiedzi
 8. Na ekranie aktywacji w trybie offline zaloguj się przy użyciu swojego identyfikatora Adobe ID oraz hasła. Jeśli nie masz identyfikatora Adobe ID, utwórz go?

  Zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID
 9. Wprowadź kod żądania (uzyskany w kroku 5) oraz numer seryjny produktu. Kliknij przycisk Generate a Response Code (Wygeneruj kod odpowiedzi).

  Wygeneruj kod żądania
 10. Na ekranie aktywacji aplikacji Acrobat wprowadź kod odpowiedzi i kliknij opcję Aktywuj.

  Wprowadź kod odpowiedzi
 11. Kliknij przycisk Uruchom, aby uruchomić aplikację Acrobat.

  Kliknij przycisk Aktywuj

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online