Kuruluşlar, Adobe Admin Console'u kullanarak Adobe ürün erişiminin ve kullanımının kapsamlı olarak yönetilmesine olanak tanıyan esnek bir yönetim hiyerarşisi tanımlayabilir. Kurumsal katılım sürecinde hazırlanan bir veya daha fazla Sistem yöneticisi, hiyerarşinin en üstünde yer alır. Bu Sistem yöneticileri, tüm kontrolü elinde bulundururken diğer yöneticilere sorumluluk atayabilir.

Yönetim Rolleri, işletmelere aşağıdaki temel avantajları sağlar:

 • Yönetim sorumluluklarını kontrollü olarak dağıtma
 • Ürün atamalarını kullanıcıya ve ürüne göre hızlı görüntüleme
 • Ürün yöneticilerine kota atama işlevselliği

Hiyerarşideki Yönetim Rolleri

Yönetim hiyerarşisi, kuruluşunuzun benzersiz gereksinimlerine uyacak şekilde kullanılabilir. Örneğin, bir kuruluş Adobe Creative Cloud ve Adobe Marketing Cloud tekliflerine ilişkin yetkilendirmeleri yönetecek farklı yöneticiler atayabilir. Alternatif olarak, bir kuruluş farklı iş birimlerine ait kullanıcıların yetkilendirmelerini yönetecek farklı yöneticiler isteyebilir.

Hiyerarşideki Yönetim Rolleri
Yönetici rolleri hiyerarşisi

Not:

Ekip müşterilerinin yalnızca bir yönetici rolü vardır: Sistem Yöneticisi. Diğer roller, yönetimsel ayrıcalıklara daha ayrıntılı denetim sağlar ancak yalnızca kurumsal hesaplar için geçerlidir.

Rol Açıklama
Sistem Yöneticisi

Kuruluşun süper kullanıcısıdır; Admin Console'daki tüm yönetim görevlerini gerçekleştirme izni bulunur.

Ayrıca diğer kullanıcıları şu yönetim işlevlerinde temsilci olarak atama izni vardır: Ürün yöneticisi, Ürün Profili yöneticisi, Kullanıcı Grubu yöneticisi, Dağıtım yöneticisi ve Destek yöneticisi.

Ürün Yöneticisi

İlgili yöneticiye atanmış ürünleri ve tüm ilgili yönetici işlevlerini de yönetir. Bu işlevlerden bazıları şunlardır:

 • Ürün profilleri oluşturma
 • Kuruluşa kullanıcılar ve kullanıcı grupları ekleme (ancak bunları kaldıramazlar)
 • Ürün profillerine kullanıcı ve kullanıcı grupları ekleme veya kaldırma
 • Ürün profillerinden Ürün Profili yöneticileri ekleme veya kaldırma
 • Ürüne diğer ürün yöneticilerini ekleme ve kaldırma
 • Gruplara Grup yöneticileri ekleme ve kaldırma
Ürün Profili Yöneticisi İlgili yöneticiye atanmış Ürün Profili açıklamalarını ve tüm ilgili yönetici işlevlerini yönetir. Bu işlevlerden bazıları şunlardır:
 • Kuruluşa kullanıcılar ve kullanıcı grupları ekleme (ancak bunları kaldıramazlar)
 • Ürün profillerine kullanıcı ve kullanıcı grupları ekleme veya kaldırma
 • Ürün profillerinden kullanıcılara ve kullanıcı gruplarına ürün izinleri atama veya iptal etme
 • Ürün profilleri için kullanıcıların ve kullanıcı gruplarının ürün rollerini yönetme
Kullanıcı Grubu Yöneticisi

İlgili yöneticiye atanmış kullanıcı grubu açıklamalarını ve tüm ilgili yönetici işlevlerini yönetir. Bu işlevlerden bazıları şunlardır:

 • Gruplara kullanıcı ekleme ve kaldırma
 • Gruplara Kullanıcı Grubu yöneticileri ekleme ve kaldırma
Dağıtım Yöneticisi Son kullanıcılar için yazılım paketleri ve güncellemeler oluşturur, bunları yönetir ve dağıtır.
Destek Yöneticisi Müşteriler tarafından bildirilen sorun raporları gibi destek ile bağlantılı bilgilere erişebilen yönetim dışı bir roldür.
Depolama Yöneticisi Kuruluşun depolama alanı yönetimini gerçekleştirir. Yönetici, aktif ve aktif olmayan kullanıcıların depolama alanı kullanımını görüntüleyebilir, aktif olmayan kullanıcı klasörlerini silebilir ve içerikleri diğer alıcılara devredebilir.

Her bir yönetici rolüne ait izinlerin ve ayrıcalıkların ayrıntılı bir listesi için bkz. İzinler.

Yönetici ekleme

Sistem yöneticisi olarak diğer kullanıcılara, sahip olduğunuz ayrıcalıkların aynısını veya hiyerarşide yönetici rolünüzün altındaki bir rolün ayrıcalıklarını sunan bir sistem yöneticisi rolünü atayabilirsiniz. Örneğin, Ürün yöneticisi olarak bir kullanıcıya Ürün yöneticisi ayrıcalıklarını veya Ürün Profili yöneticisi ayrıcalıklarını verebilirsiniz ancak Dağıtım yöneticisi ayrıcalıklarını veremezsiniz.

Yönetici eklemek veya davet etmek için şunları yapın:

 1. Admin Console'da, Kullanıcılar > Yöneticiler'i seçin. Mevcut yöneticilerin listesi görüntülenir.

  Not:

  Alternatif olarak Ürünler, Ürün Profilleri veya Kullanıcı Grupları için ayrıntı sayfalarına gidin ve Yöneticiler sekmesini tıklatın. Ardından, Yönetici Ekle'yi tıklatın.

 2. Yönetici Ekle'yi tıklatın. Yönetici Ekle sihirbazı görüntülenir.

 3. Temel Bilgiler ekranında, bir ad veya e-posta adresi girin. Geçerli bir e-posta adresi belirterek ve ekrandaki alanlara ilgili bilgileri girerek mevcut kullanıcıları arayabilir veya yeni kullanıcılar ekleyebilirsiniz.

  Temel Bilgiler ekranı
  Temel Bilgiler ekranı
 4. İleri'yi tıklatın. Yönetici Türleri ekranı görüntülenir.

  Bir işletmenin Sistem Yöneticisi olarak görünen Yönetici Türleri
  Bir işletmenin Sistem Yöneticisi olarak görünen Yönetici Türleri

  Not:

  • Bu ekrandaki seçenekler, hesabınıza ve yönetici rolünüze göre değişir. Sahip olduğunuz ayrıcalıkların aynısını veya hiyerarşide yönetici rolünüzün altındaki bir rolün ayrıcalıklarını verebilirsiniz.
  • Bir ekibin Sistem Yöneticisi olarak yalnızca bir yönetici rolü atayabilirsiniz: Sistem Yöneticisi.

  Bir ekibin Sistem Yöneticisi olarak görünen Yönetici Türleri
  Bir ekibin Sistem Yöneticisi olarak görünen Yönetici Türleri
 5. Bir veya birden fazla yönetici rolü seçin.

  Ürün Yöneticisi, Ürün Profili Yöneticisi ve Kullanıcı Grubu Yöneticisi gibi Yönetici türleri için sırasıyla belli ürünleri, profilleri ve grupları seçin.

  Not:

  Ürün Profili Yöneticisi için birden fazla ürünün profilini ekleyebilirsiniz.

  Ürün Profili Yöneticisi
 6. İleri'yi tıklatın. Özet ekranı görüntülenir. Kullanıcıya atanan yönetici rollerini inceleyin ve ardından Kaydet'i tıklatın.

  Yönetici, yeni izinleri bildiren bir e-posta alır.

Yöneticiyi düzenleme veya kaldırma

Yöneticiyi düzenlemek veya kaldırmak için şunları yapın:

 1. Admin Console'da, Kullanıcılar > Yöneticiler'i seçin. Mevcut yöneticilerin listesi görüntülenir.

  Not:

  Alternatif olarak Ürünler, Ürün Profilleri veya Kullanıcı Grupları için ayrıntı sayfalarına gidin ve Yöneticiler sekmesini tıklatın.

  Ayrıntı görünümünü açmak için kullanıcı adını tıklatın veya ayrıntıları önizlemek için satırda başka herhangi bir yeri tıklatın.

 2. Yönetici izinlerini iptal etmek için bir kullanıcı seçin ve ardından Yöneticiyi Kaldır'ı tıklatın.

  Yönetici izinlerini iptal etme

  Not:

  Yönetici kaldırıldığında kullanıcı Admin Console'dan silinmez, yalnızca yönetici rolü ile ilişkili ayrıcalıkları kaldırılır.

İzinler

Aşağıdaki tabloda farklı yönetici türleri için tüm izinler listelenmektedir.

Alan İzin Sistem yöneticisi Ürün yöneticisi Ürün Profili yöneticisi Kullanıcı Grubu yöneticisi Dağıtım yöneticisi Destek yöneticisi Depolama yöneticisi
Kimlik yönetimi Etki alanı ekleme (etki alanı isteği/talebi)            
  Etki alanını görüntüleme ve kaydetme            
  Etki alanı şifreleme anahtarlarını yönetme            
  Kuruluşun varsayılan şifre ilkesini yönetme            
  Kuruluşun varsayılan şifre ilkesini görüntüleme            
Kullanıcı Yönetimi Kullanıcıyı kuruluşa ekleme        
  Kullanıcıyı kuruluştan kaldırma            
  Kullanıcı ayrıntılarını ve kullanıcı kaydını görüntüleme    
  Kullanıcı profilini düzenleme            
  Kullanıcıya veya gruba Ürün Profili ekleme ✔² ✔²        
  Kullanıcıdan Ürün Profilini kaldırma ✔² ✔²        
  Birden çok kullanıcıya Ürün Profili ekleme ✔² ✔²        
  Kullanıcı için ürün profillerini görüntüleme ✔² ✔²        
  Ürün kullanıcı kaydını görüntüleme ✔²          
  Kullanıcıları toplu ekleme            
Yönetici Yönetimi Kullanıcıya/kullanıcı grubuna Kuruluş Yöneticisi rolünü atama            
  Kullanıcının/kullanıcı grubunun Kuruluş Yöneticisi rolünü iptal etme            
  Kullanıcıya/kullanıcı grubuna Ürün Lisansı Yöneticisi rolünü atama ✔² ✔²        
  Kullanıcının/kullanıcı grubunun Ürün Lisansı Yöneticisi rolünü iptal etme ✔² ✔²        
  Kullanıcıya/kullanıcı grubuna Dağıtım Yöneticisi rolünü atama          
  Kullanıcının/kullanıcı grubunun Dağıtım Yöneticisi rolünü iptal etme          
  Kullanıcıya/kullanıcı grubuna kullanıcı grubu yönetim izinlerini atama          
  Kullanıcının/kullanıcı grubunun kullanıcı grubu yönetim izinlerini iptal etme          
  Kullanıcıya ürün sahibi yöneticisi rolünü atama ✔²          
  Kullanıcının ürün sahibi yöneticisi rolünü iptal etme ✔²          
Ürün Lisans Yapılandırması Yönetimi Kuruluşa ürün yetkilendirmesi verme              
  Kuruluşun ürün yetkilendirmesini iptal etme              
  Kullanılabilir ürünleri ve ürün ailelerini görüntüleme ✔² ✔²        
  Ürün lisansı açıklamalarını/verilerini düzenleme ✔² ✔²        
  Kullanıcıya ürün lisansı yetkisi atama ✔² ✔²        
  Kullanıcının ürün lisansı yetkisini iptal etme ✔² ✔²        
  Yeni ürün lisansı yapılandırması ekleme ✔²          
  Ürün lisans hizmeti yapılandırmasını düzenleme ✔² ✔²        
  Ürün lisans hizmeti yapılandırmasını silme ✔²          
  Kullanıcının ürüne erişimini kaldırma (tüm yapılandırmalardan) ✔²          
Depolama Alanı Yönetimi Aktif ve Aktif Olmayan kullanıcı klasörlerini görüntüleme          
  Aktif olmayan kullanıcı klasörlerini silme ve içeriği aktarma          
  Paylaşılan klasörler oluşturma (yalnızca Adobe Campaign için)          
  Paylaşılan klasörleri kaldırma (yalnızca Adobe Campaign için)          
Dağıtım Dağıtım sekmesini görüntüleme/kullanma          
Destek Destek sekmesini görüntüleme      
  Destek taleplerini yönetme          
Kullanıcı Grubu Yönetimi Kullanıcı grubu oluşturma ✔¹ ✔¹        
  Kullanıcı grubunu kaldırma     ✔²      
  Kullanıcı grubuna kullanıcı ekleme     ✔²      
  Kullanıcı grubundan kullanıcı kaldırma     ✔²      
  Ürün lisansına kullanıcı grubu atama ✔² ✔²        
  Ürün lisansından kullanıcı grubunu kaldırma ✔² ✔²        
  Kullanıcı grubunun üyelerini görüntüleme ✔²    
  Kullanıcı grupları listesini görüntüleme  

¹ Oluşturulan kullanıcı grubu için otomatik olarak kullanıcı grubu yöneticisi olur

² Yalnızca sahip olunan ürünler, ürün profilleri veya kullanıcı grupları içindir

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi