Kullanıcı Kılavuzu İptal

Sık sorulan sorular | Google Federasyonu

 1. Adobe İşletmeler ve Ekipler: Yönetim kılavuzu
 2. Dağıtımınızı planlama
  1. Temel kavramlar
   1. Lisanslama
   2. Kimlik
   3. Kullanıcı yönetimi
   4. Uygulama dağıtımı
   5. Admin Console’a genel bakış
   6. Yönetici rolleri
  2. Dağıtım Kılavuzları
   1. Adlandırılmış Kullanıcı dağıtım kılavuzu
   2. SDL dağıtım kılavuzu
   3. Adobe Acrobat'ı dağıtma 
  3. Eğitim için Creative Cloud'u dağıtma
   1. Dağıtım kılavuzu
   2. Google Admin Console'da Adobe uygulamalarını onaylama
   3. Google Classroom'da Adobe Express'i etkinleştirme
   4. Canvas LMS ile entegrasyon
   5. Blackboard Learn ile entegrasyon
   6. Bölge Portalları ve Eğitim Yönetim Sistemleri (LMS) için SSO'yu yapılandırma
   7. Adobe Express'i Google Uygulama Lisanslama aracılığıyla dağıtma
   8. Roster Sync yoluyla kullanıcı ekleme
   9. Kivuto hakkında SSS
   10. İlk ve orta dereceli eğitim kurumu uygunluk yönergeleri
 3. Kuruluşunuzun ayarlarını yapma
  1. Kimlik türleri | Genel bakış
  2. Kimlik ayarlarını yapma | Genel bakış
  3. Enterprise ID ile kuruluş ayarlarını yapma
  4. Azure AD federasyonu ayarlarını yapma ve eşitleme
   1. Azure OIDC aracılığıyla Microsoft ile SSO ayarlarını yapma
   2. Azure Sync'i dizininize ekleme
   3. Eğitim için rol eşitlemesi
   4. Azure Connector hakkında SSS
  5. Google Federasyonu ayarlarını yapma ve eşitleme
   1. Google Federasyonu ile SSO ayarlarını yapma
   2. Google Sync'i dizininize ekleme
   3. Google federasyonu hakkında SSS
  6. Microsoft ADFS ile kuruluş ayarlarını yapma
  7. Bölge Portalları ve LMS için kuruluş ayarlarını yapma
  8. Diğer Kimlik sağlayıcıları ile kuruluş ayarlarını yapma
   1. Dizin oluşturma
   2. Etki alanı sahipliğini doğrulama
   3. Etki alanlarını dizinlere ekleme
  9. SSO hakkında yaygın sorular ve sorun giderme
   1. SSO hakkında yaygın sorular
   2. SSO ile ilgili sorunları giderme
   3. Eğitim ile ilgili yaygın sorular
 4. Kuruluş ayarlarınızı yönetme
  1. Mevcut etki alanlarını ve dizinleri yönetme
  2. Otomatik hesap oluşturmayı etkinleştirme
  3. Güvenilen dizin aracılığıyla kuruluş ayarlarını yapma
  4. Yeni bir kimlik doğrulama sağlayıcısına geçiş yapma 
  5. Varlık ayarları
  6. Kimlik doğrulaması ayarları
  7. Gizlilik ve güvenlik ilgili kişileri
  8. Konsol ayarları
  9. Şifrelemeyi yönetme  
 5. Kullanıcıları yönetme
  1. Genel bakış
  2. Yönetim rolleri
  3. Kullanıcı yönetimi teknikleri
   1. Kullanıcıları tek tek yönetme   
   2. Birden çok kullanıcıyı yönetme (Toplu CSV)
   3. Kullanıcı Eşitleme aracı (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federasyonu Eşitlemesi
  4. Kullanıcının kimlik türünü değiştirme
  5. Kullanıcı gruplarını yönetme
  6. Dizin kullanıcılarını yönetme
  7. Geliştiricileri yönetme
  8. Mevcut kullanıcıları Adobe Admin Console’a taşıma
  9. Kullanıcı yönetimini Adobe Admin Console’a taşıma
 6. Ürünleri ve yetkilendirmeleri yönetme
  1. Ürünleri ve ürün profillerini yönetme
   1. Ürünleri yönetme
   2. Kurumsal kullanıcılar için ürün profillerini yönetme
   3. Otomatik atama kurallarını yönetme
   4. Ürün isteklerini inceleme
   5. Self servis ilkelerini yönetme
   6. Uygulama entegrasyonlarını yönetme
   7. Admin Console'da ürün izinlerini yönetme  
   8. Ürün profili için hizmetleri etkinleştirme/devre dışı bırakma
   9. Tek Uygulama | İşletmeler için Creative Cloud
   10. İsteğe bağlı hizmetler
  2. Paylaşılan Cihaz lisanslarını yönetme
   1. Yenilikler
   2. Dağıtım kılavuzu
   3. Paketler oluşturma
   4. Lisansları kurtarma
   5. Profilleri yönetme
   6. Lisanslama araç seti
   7. Paylaşılan Cihaz Lisansı Hakkında SSS
 7. Depolama alanını ve varlıkları yönetme
  1. Depolama alanı
   1. Kurumsal depolama alanını yönetme
   2. Adobe Creative Cloud: Depolama alanına yönelik güncelleme
   3. Adobe depolama alanını yönetme
  2. Varlık taşıma
   1. Otomatik Varlık Geçişi
   2. Otomatik Varlık Geçişi Hakkında SSS  
   3. Aktarılan varlıkları yönetme
  3. Kullanıcıdan varlıkları geri alma
  4. Öğrenci varlığı geçişi | yalnızca EDU
   1. Otomatik öğrenci varlığı geçişi
   2. Varlıklarınızı taşıma
 8. Hizmetleri yönetme
  1. Adobe Stock
   1. Ekipler için Adobe Stock kredi paketleri
   2. İşletmeler için Adobe Stock
   3. İşletmeler için Adobe Stock'u kullanma
   4. Adobe Stock Lisans Onayı
  2. Özel fontlar
  3. Adobe Asset Link
   1. Genel bakış
   2. Kullanıcı grubu oluşturma
   3. Adobe Experience Manager Assets'i yapılandırma
   4. Adobe Asset Link'i yapılandırma ve yükleme
   5. Varlıkları yönetme
   6. XD için Adobe Asset Link
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. İşletmeler veya ekipler için Adobe Acrobat Sign'ı ayarlama
   2. Adobe Acrobat Sign - Ekip özelliği Yöneticisi
   3. Admin Console'da Adobe Acrobat Sign'ı yönetme
  5. İşletmeler için Creative Cloud ücretsiz üyeliği
   1. Genel bakış
 9. Uygulamaları ve güncellemeleri dağıtma
  1. Genel bakış
   1. Uygulamaları ve güncellemeleri dağıtma ve teslim etme
   2. Dağıtımı planlama
   3. Dağıtıma hazırlanma
  2. Paketler oluşturma
   1. Admin Console aracılığıyla uygulamaları paketleme
   2. Adlandırılmış Kullanıcı Lisansı Paketleri Oluşturma
   3. Paketler için Adobe şablonları
   4. Paketleri yönetme
   5. Cihaz lisanslarını yönetme
   6. Seri numarası üzerinden lisanslama
  3. Paketleri özelleştirme
   1. Creative Cloud masaüstü uygulamasını özelleştirme
   2. Paketinize uzantılar ekleme
  4. Paketleri dağıtma 
   1. Paketleri dağıtma
   2. Microsoft Intune kullanarak Adobe paketlerini dağıtma
   3. Adobe paketlerini SCCM ile dağıtma
   4. Adobe paketlerini ARD ile dağıtma
   5. İstisnalar klasörüne ürün yükleme
   6. Creative Cloud ürünlerini kaldırma
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition'ı kullanma
   8. Adobe Creative Cloud lisanslama tanımlayıcıları
  5. Güncellemeleri yönetme
   1. Adobe kurumsal ve ekip müşterileri için değişiklik yönetimi
   2. Güncellemeleri dağıtma
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. AUSST'ye Genel Bakış
   2. Dahili güncelleme sunucusunu ayarlama
   3. Dahili güncelleme sunucusunu yönetme
   4. AUSST'nin yaygın kullanım örnekleri   
   5. Dahili güncelleme sunucusuyla ilgili sorunları giderme
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager'ı kullanma
   2. Adobe Remote Update Manager ile kullanılan kanal kimlikleri
   3. RUM hatalarını çözümleme
  8. Sorun giderme
   1. Creative Cloud uygulamalarını yükleme ve kaldırma sorunlarını giderme
   2. Paketin dağıtılıp dağıtılmadığını kontrol etmek için istemci makineleri sorgulama
   3. Creative Cloud paketinde “Yükleme Başarısız Oldu” hata mesajı
  9. Creative Cloud Packager kullanarak paketler oluşturma (CC 2018 veya önceki uygulamalar)
   1. Creative Cloud Packager hakkında
   2. Creative Cloud Packager sürüm notları
   3. Uygulama paketleme
   4. Creative Cloud Packager'ı kullanarak paket oluşturma
   5. Adlandırılmış lisans paketleri oluşturma
   6. Cihaz lisansları ile paket oluşturma
   7. Lisans paketi oluşturma
   8. Seri numarası üzerinden lisanslamayla paket oluşturma
   9. Packager otomasyonu
   10. Creative Cloud olmayan ürünleri paketleme
   11. Yapılandırmaları düzenleme ve kaydetme
   12. Sistem düzeyinde yerel ayar belirleme
 10. Hesabınızı yönetme
  1. Ekipler hesabınızı yönetme
   1. Genel bakış
   2. Ödeme ayrıntılarını güncelleme
   3. Faturaları yönetme
   4. Sözleşme sahibini değiştirme
   5. Satıcıyı değiştirme
  2. Ekipler kullanıcısına lisanslar atama
  3. Ürün ve lisans ekleme
  4. Yenilemeler
   1. Ekipler üyeliği: Yenilemeler
   2. VIP Kurumsal Modülü: Yenilemeler ve uyumluluk
  5. ETLA sözleşmeleri için otomatik sona erme tarihi aşamaları
  6. Mevcut Adobe Admin Console içinden sözleşme türleri arasında geçiş yapma
  7. Satın Alma İsteği uyumluluğu
  8. Çin'de Value Incentive Plan (VIP)
  9. VIP Select yardımı
 11. Raporlar ve günlükler
  1. Denetim Günlüğü
  2. Atama raporları
  3. İçerik Günlükleri
 12. Yardım alın
  1. Adobe Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçme
  2. Ekipler hesapları için destek seçenekleri
  3. Kurumsal hesaplar için destek seçenekleri
  4. Experience Cloud için destek seçenekleri

Bu belgede, Google Admin Console ile Adobe Admin Console SSO'yu yapılandırırken ve Google Sync'i yönetirken karşılaşılan yaygın sorular yer almaktadır.

Google federasyonu kurulumu

Bu bölümde, Google federasyonu ile kimlik doğrulamasına ilişkin sorular yanıtlanmaktadır:

Google federasyonu kurulumu kullanılarak yalnızca Federated ID kullanıcı hesapları oluşturulur. Kimlik türü seçenekleri hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Google federasyonu kurulumu, birincil/güvenilen Console ilişkisinde yalnızca birincil Console için kullanıcı yönetimi sağlayabilir. Güvenilen Admin Console'lar, şirket dışından dizinle çoklu oturum açma işleminden yararlanabilir ancak ayrı bir kullanıcı yönetimi biçimi kullanmalıdır (örneğin CSV'yi el ile yükleme, Kullanıcı Eşitleme Aracı veya Kullanıcı Yönetimi API'si).

Google Sync

Listede, Google Sync ile ilgili sorular yanıtlanmaktadır:

Ad, Soyadı, Kullanıcı Adı, E-posta ve Ülke Kodu.

Google Sync, Admin Console dizininiz için kullanıcı yönetimini otomatikleştirir. Google Sync'i, kimlik sağlayıcısından (IdP) bağımsız olarak Admin Console'daki mevcut bir şirket dışı dizine kolayca ekleyebilirsiniz. Google Sync’i kullanmak için kuruluşunuza ait kullanıcı verilerini Google Dizini içinde saklamanız gerekir.

Kullanıcı, eşitleme işleminin parçasıysa ve Federated ID kullanıcı adı Google ile eşitlenmiş kullanıcı adıyla eşleşiyorsa Google Sync profili devralır ve yönetir. Kullanıcı, eşitleme işleminin bir parçası değilse profil Google profil bilgileriyle eşleştiği sürece kullanıcı kimliği doğrulanabilir.

Hayır, Adobe Admin Console'da şimdilik Google Sync ile ilgili sorunları gidermeye yardımcı olacak görünür bir olay günlüğü yoktur. Ancak Google Admin Console'da otomatik kullanıcı hazırlamayı izleyebilirsiniz.

Google Admin Console, hazırlama hızını kontrol eder. Google Sync, seçili Google dizini gruplarına dahil olan kullanıcı hesaplarına göre kullanıcı lisanslarını otomatik olarak ekler veya kaldırır.

Hayır. Dizin, yalnızca tek tür eşitleme kurulumuyla ilişkilendirilebilir.

Google Sync şu anda Google dizininden grup eşitlemeyi desteklememektedir. Kurulum işlemi sırasında bir Google Admin Console yöneticisi, Adobe lisanslarına erişim izni alacak kullanıcıları içeren Google dizinindeki grupları tanımlar. Bu gruplarda yer alan kullanıcılar düz bir listede Adobe Admin Console ile otomatik olarak eşitlenir ve Adobe Admin Console'daki Kullanıcı sekmesinde Federated ID hesapları olarak görünür. Kullanıcı hesapları oluşturulduktan sonra yönetici bir kullanıcı alt grubuna ürün lisansı erişimi sağlamak üzere kullanıcıları belirli kullanıcı grupları altında gruplandırmayı seçebilir.

Örneğin, eğitim kurumunuzda 500 adet öğretim üyesi veya personel, 2000 adet 7 - 12. sınıf öğrencisi ve 2500 adet K- 6 öğrencisi olmak üzere 5000 kullanıcı bulunduğunu varsayalım. Tüm öğretim üyeleri veya personel ve 7 -12. sınıf öğrencileri Adobe Express erişimi, laboratuvar ortamında erişim için paylaşılan cihaz lisansı ve evde kullanmak üzere Creative Cloud Tüm Uygulamalar lisansı erişimi alırken, K-6 öğrencileri yalnızca Adobe Express erişimi ile Paylaşılan Cihaz Lisansı yetkilendirmesi alır. Eşitleme işlemi şu şekilde gerçekleşir:

 1. Google Sync'i üretim dizini ve etki alanlarıyla ayarlayın.
 2. Google dizininde öğretim üyesi veya personel ve tüm öğrenci kullanıcılarını içeren dizin gruplarını seçin.
 3. 5.000 kullanıcı için Adobe Admin Console'a ilk eşitleme işlemini başlatın (bu işlemin tamamlanması yaklaşık 2 saat sürer).
 4. Adobe Admin Console'da, Tüm Uygulamalar Creative Cloud adlı bir kullanıcı grubu oluşturun.
 5. Tüm Uygulamalar CC kullanıcı grubunu Tüm Uygulamalar CC ürün profiline atayın. Bu işlem, Tüm Uygulamalar CC kullanıcı grubunun tüm kullanıcılarına Tüm Uygulamalar CC lisansını otomatik olarak atar.
 6. Geçerli kullanıcı listesini indirmek için Kullanıcılar sekmesindeki Kullanıcıları CSV ile Düzenle seçeneğini kullanın ve kullanıcıları Tüm Uygulamalar CC kullanıcı grubuna ekleyerek Tüm Uygulamalar CC ürün lisansına erişim vereceğiniz kullanıcıları belirleyin.
 7. Admin Console'da CSV dosyasını yükleyin ve tüm seçili kullanıcıların Tüm Uygulamalar CC kullanıcı grubuna atandığını doğrulayın.

Kullanıcı grubunun ilk kurulumundan sonra Google Sync aracılığıyla Adobe Admin Console'a eşitlenen kullanıcılar, Tüm Uygulamalar CC lisansına erişim elde edebilmeleri için tek tek veya yukarıdaki adım 6'da açıklanan toplu yöntemle kullanıcı grubuna el ile eklenmelidir.

Google Admin Console'da API erişiminin etkinleştirildiğini doğrulayın. API erişimini etkinleştirme hakkında daha fazla bilgi için burada verilen yönergeleri izleyin.

Google Admin Console'daki Kullanıcı Hazırlama durumunu kontrol edin. Kullanıcı Hazırlama etkin değilse kullanıcılar eşitlenmez.

Bunu kontrol etmek için Google Admin Console'a giriş yapın. Ardından, Giriş sayfasından  Uygulamalar > SAML uygulamaları > Diğer denetimler > Adobe uygulaması > Kullanıcı hazırlama bölümüne gidin. Hazırlama özelliği kapalıysa bu özelliği etkinleştirin (herkes için AÇIK seçeneğini belirleyin).

Kullanıcı Hazırlama'yı açma

Google Admin Console'u ayarlama hakkında daha ayrıntılı bilgi için Adobe kullanıcı hazırlama işlevini yapılandırma başlıklı G Suite Yönetici Yardımı belgesini inceleyebilirsiniz.

Mevcut Google kullanıcılarını taşıma

Bu bölümde, Google Sync'i kullanmak isteyen ve IdP olarak zaten Google kullanan yöneticiler tarafından sorulan bazı sorular yer almaktadır.

Mevcut Federated ID harici kullanıcıları Federated ID türüne taşımak için:

 1. Google Sync'i seçili dizin ve etki alanlarıyla kurun.
 2. Console'da mevcut Federated ID harici kullanıcılar da dahil olmak üzere tüm kullanıcıları Google Sync aracılığıyla eşitleyin. Mevcut Federated ID harici kullanıcılar artık Admin Console'da hem Federated ID harici kimliğe hem de Federated ID'ye sahiptir.
 3. Seçili Federated ID harici kullanıcıları yeni oluşturulmuş Federated ID hesaplarına el ile taşımak için Kullanıcı sekmesindeki Kimlik Türünü Düzenle seçeneğini kullanın. Bu, ilk kez Federated ID'leriyle oturum açtıklarında bu kullanıcılar için otomatik varlık geçişini tetikler.

Evet, kullanıcının e-posta adresi Google dizininde güncellendiğinde Adobe Admin Console'daki e-posta ve kullanıcı adı alanı da buna göre güncellenir.

Not:

Adobe ID kullanıcıları için kurumsal depolama alanı ve diğer kurumsal özellikleri etkinleştirmek amacıyla kuruluşları (ekipler veya işletmeler) Kurumsal depolama alanı modeliyle güncelliyoruz.

Kuruluşunuz güncelleme için planlandığında bu durumla ilgili bilgilendirilirsiniz. Güncellemeden sonra, Adobe ID kullanıcıları kurumsal depolama alanına taşınır ve kuruluş, kendi iş profillerini doğrudan denetler.

Benzer konular

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?