İlk ve Ortaöğretim Kurumu Uygunluk Yönergeleri

 1. Adobe İşletmeler ve Ekipler: Yönetim kılavuzu
 2. Dağıtımınızı planlama
  1. Temel kavramlar
   1. Lisanslama
   2. Kimlik
   3. Kullanıcı yönetimi
   4. Uygulama dağıtımı
   5. Yönetici rolleri
  2. Dağıtım Kılavuzları
   1. Adlandırılmış Kullanıcı dağıtım kılavuzu
   2. SDL dağıtım kılavuzu
  3. Eğitim için Creative Cloud'u dağıtma
   1. Dağıtım kılavuzu
   2. Canvas LMS ile entegrasyon
   3. Blackboard Learn ile entegrasyon
   4. Bölge Portalları ve Eğitim Yönetim Sistemleri (LMS) için SSO'yu yapılandırma
   5. Kivuto SSS
   6. İlk ve orta dereceli eğitim kurumu uygunluk yönergeleri
 3. Kuruluşunuzun ayarlarını yapma
  1. Kimlik ayarlarını yapma
   1. Kimlik türleri | genel bakış
   2. Enterprise ID ile kuruluş ayarlarını yapma
   3. Federated ID ile kuruluş ayarlarını yapma
    1. SSO'ya genel bakış
    2. Azure Bağlayıcısı ayarlarını yapma ve eşitleme
     1. Azure OIDC aracılığıyla Microsoft ile SSO ayarlarını yapma
     2. Azure Eşitleme'yi dizininize ekleme
     3. Azure Bağlayıcısı hakkında SSS
    3. Google Federasyonu ayarlarını yapma ve eşitleme
     1. Google Federasyonu ile SSO ayarlarını yapma
     2. Google Eşitleme'yi dizininize ekleme
     3. Google federasyonu hakkında SSS
    4. Genel SAML
     1. Diğer SAML sağlayıcıları ile SSO ayarlarını yapma
     2. Microsoft ADFS ile SSO ayarlarını yapma
     3. SSO hakkında yaygın sorular
     4. SSO ile ilgili sorunları giderme
    5. Eğitim SSO'su
     1. Bölge Portalları ve Eğitim Yönetim Sistemleri (LMS) için SSO'yu yapılandırma
     2. Yaygın sorular
     3. Dovetail
   4. Etki alanı sahipliğini doğrulama
   5. Etki alanlarını ekleme ve yönetme
   6. Etki alanlarını dizinlere bağlama
   7. Önceden talep edilmiş etki alanları eklemek için güvenilen dizini kullanma
   8. Yeni kimlik doğrulama sağlayıcısına geçiş yapma
  2. Varlık ayarları
  3. Kimlik doğrulaması ayarları
  4. Gizlilik ve güvenlik ilgili kişileri
  5. Konsol ayarları
  6. Şifrelemeyi yönetme
 4. Ürünleri ve yetkilendirmeleri yönetme
  1. Kullanıcıları yönetme
   1. Genel bakış
   2. Yönetim rolleri
   3. Kullanıcı yönetimi teknikleri
    1. Kullanıcıları tek tek yönetme   
    2. Birden çok kullanıcıyı yönetme (Toplu CSV)
    3. Kullanıcı Eşitleme aracı (UST)
    4. Kullanıcı yönetimi API'si (UMAPI)
    5. Microsoft Azure Eşitleme
    6. Google Federasyonu Eşitlemesi
   4. Kullanıcının kimlik türünü değiştirme
   5. Kullanıcı gruplarını yönetme
   6. Dizin kullanıcılarını yönetme
   7. Geliştiricileri yönetme
   8. Mevcut kullanıcıları Adobe Admin Console’a taşıma
   9. Kullanıcı yönetimini Adobe Admin Console’a taşıma
  2. Ürünleri ve ürün profillerini yönetme
   1. Ürünleri yönetme
   2. Kurumsal kullanıcılar için ürün profillerini yönetme
   3. Self servis ilkelerini yönetme
   4. Uygulama entegrasyonlarını yönetme
   5. Admin Console'da ürün izinlerini yönetme  
   6. Ürün profili için hizmetleri etkinleştirme/devre dışı bırakma
   7. Tek Uygulama | İşletmeler için Creative Cloud
   8. İsteğe bağlı hizmetler
  3. Paylaşılan Cihaz lisanslarını yönetme
   1. Yenilikler
   2. Dağıtım kılavuzu
   3. Paketler oluşturma
   4. Lisansları kurtarma
   5. Cihaz Lisanslarından geçiş yapma
   6. Profilleri yönetme
   7. Lisanslama araç seti
   8. Paylaşılan Cihaz Lisansı Hakkında SSS
 5. Depolama alanını ve varlıkları yönetme
  1. Depolama alanı
   1. Kurumsal depolama alanını yönetme
   2. Adobe Creative Cloud: Depolama alanına yönelik güncelleme
   3. Adobe depolama alanını yönetme
  2. Varlık taşıma
   1. Otomatik Varlık Geçişi
   2. Otomatik Varlık Geçişi Hakkında SSS  
   3. Aktarılan varlıkları yönetme
  3. Kullanıcıdan varlıkları geri alma
  4. Öğrenci varlığı geçişi | yalnızca EDU
   1. Otomatik öğrenci varlığı geçişi
   2. Varlıklarınızı taşıma
 6. Hizmetleri yönetme
  1. Adobe Stock
   1. Ekipler için Adobe Stock kredi paketleri
   2. İşletmeler için Adobe Stock
   3. İşletmeler için Adobe Stock'u kullanma
   4. Adobe Stock Lisans Onayı
  2. Özel fontlar
  3. Adobe Asset Link
   1. Genel bakış
   2. Kullanıcı grubu oluşturma
   3. Adobe Experience Manager 6.x Assets'i yapılandırma
   4. Adobe Asset Link'i yapılandırma ve yükleme
   5. Varlıkları yönetme
   6. XD için Adobe Asset Link
  4. Adobe Sign
   1. İşletmeler veya Ekipler için Adobe Sign'ı ayarlama
   2. Adobe Sign - Ekip özelliği Yöneticisi
   3. Admin Console'da Adobe Sign'ı yönetme
  5. İşletmeler için Creative Cloud ücretsiz üyeliği
   1. Genel bakış
   2. Başlarken
 7. Uygulamaları ve güncellemeleri dağıtma
  1. Genel bakış
   1. Uygulamaları ve güncellemeleri dağıtma ve teslim etme
   2. Dağıtımı planlama
   3. Dağıtıma hazırlanma
  2. Paketler oluşturma
   1. Admin Console aracılığıyla uygulamaları paketleme
   2. Adlandırılmış Kullanıcı Lisansı Paketleri Oluşturma
   3. Paketler için Adobe şablonları
   4. Paketleri yönetme
   5. Cihaz lisanslarını yönetme
   6. Seri numarası üzerinden lisanslama
  3. Paketleri özelleştirme
   1. Creative Cloud masaüstü uygulamasını özelleştirme
   2. Paketinize uzantılar ekleme
  4. Paketleri dağıtma 
   1. Paketleri dağıtma
   2. Adobe paketlerini SCCM ile dağıtma
   3. Adobe paketlerini ARD ile dağıtma
   4. İstisnalar klasörüne ürün yükleme
   5. Creative Cloud ürünlerini kaldırma
   6. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition'ı kullanma
   7. Adobe Creative Cloud lisanslama tanımlayıcıları
  5. Güncellemeleri yönetme
   1. Adobe kurumsal ve ekip müşterileri için değişiklik yönetimi
   2. Güncellemeleri dağıtma
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. AUSST'ye Genel Bakış
   2. Dahili güncelleme sunucusunu ayarlama
   3. Dahili güncelleme sunucusunu yönetme
   4. AUSST'nin yaygın kullanım örnekleri   
   5. Dahili güncelleme sunucusuyla ilgili sorunları giderme
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager'ı kullanma
   2. Adobe Remote Update Manager ile kullanılan kanal kimlikleri
   3. RUM hatalarını çözümleme
  8. Sorun giderme
   1. Creative Cloud uygulamalarını yükleme ve kaldırma sorunlarını giderme
   2. Paketin dağıtılıp dağıtılmadığını kontrol etmek için istemci makineleri sorgulama
   3. Creative Cloud paketinde “Yükleme Başarısız Oldu” hata mesajı
  9. Creative Cloud Packager kullanarak paketler oluşturma (CC 2018 veya önceki uygulamalar)
   1. Creative Cloud Packager hakkında
   2. Creative Cloud Packager sürüm notları
   3. Uygulama paketleme
   4. Creative Cloud Packager'ı kullanarak paket oluşturma
   5. Adlandırılmış lisans paketleri oluşturma
   6. Cihaz lisansları ile paket oluşturma
   7. Lisans paketi oluşturma
   8. Seri numarası üzerinden lisanslamayla paket oluşturma
   9. Packager otomasyonu
   10. Creative Cloud olmayan ürünleri paketleme
   11. Yapılandırmaları düzenleme ve kaydetme
   12. Sistem düzeyinde yerel ayar belirleme
 8. Hesabınızı yönetme
  1. Ekipler hesabınızı yönetme
   1. Genel bakış
   2. Ödeme ayrıntılarını güncelleme
   3. Faturaları yönetme
   4. Sözleşme sahibini değiştirme
  2. Ekipler kullanıcısına lisanslar atama
  3. Ürün ve lisans ekleme
  4. Yenilemeler
   1. Ekipler üyeliği: Yenilemeler
   2. VIP Kurumsal Modülü: Yenilemeler ve uyumluluk
  5. Satın Alma İsteği uyumluluğu
  6. Çin'de Value Incentive Plan (VIP)
  7. VIP Select yardımı
 9. Raporlar ve günlükler
  1. Denetim Günlüğü
  2. Atama raporları
  3. İçerik Günlükleri
 10. Yardım alın
  1. Adobe Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçme
  2. Ekipler hesapları için destek seçenekleri
  3. Kurumsal hesaplar için destek seçenekleri
  4. Experience Cloud için destek seçenekleri

Adobe'nin ilkokullara ve ortaokullara yönelik özel teklifleri olabilir. Kurumunuzun uygun nitelikte bir ilk veya ortaöğretim kurumu olup olmadığını görün.

Uygun Eğitim Kurumları

Aşağıda uygun ilk ve ortaöğretim kurumlarının ayrıntılı olmayan bir listesi verilmiştir:

 • Tam zamanlı eğitim verilen, resmi olarak onaylanmış (resmi kurumlar tarafından) bir ilkokul veya ortaokul.
 • Adobe tarafından yazılı olarak onay verilmiş özel eğitim kurumları.

Farklı Nitelikteki Eğitim Kurumları

Aşağıda ilk ve ortaöğretim kurumu statüsünde bulunmayan kurumların ayrıntılı olmayan bir listesi verilmiştir:

 • Resmi onayı bulunmayan okullar
 • Müzeler ya da kitaplıklar
 • Mülkiyetleri ve faaliyetleri tamamen uygun nitelikteki başka eğitim kurumlarına ait hastaneler
 • Resmi olarak onaylı okul statüsünde bulunmayan kiliseler ve dini kuruluşlar
 • Resmi olarak onaylı okul statüsünde bulunmayıp bilgisayar yazılımı eğitimi ya da mesleki eğitim gibi kurslar için sertifika veren veya en az iki yıllık tam zamanlı öğrenim denkliği gerektiren dereceyle mezun olunan mesleki eğitim merkezleri ya da okullar
 • Akademik derece vermeyen askeri okullar
 • Araştırma laboratuvarları
 • Devlete üniversitesi ya da özel üniversite veya yüksekokul (ikili öğrenim, iki senelik veya meslek yüksekokulları da dahil)
 • Kaydolma, yazılı hukuki bir sözleşmeyi uygulama ya da öncelikle kendi konsorsiyum üyeleri adına toplu tedarik/lisanslama sözleşmeleri oluşturma ve/veya yönetme amacını taşıyan bir üye olarak (her biri konsorsiyum üyesi olarak) kooperatif dernek olmaya hak kazanan birden fazla uygun nitelikteki eğitim kurumundan oluşan kooperatif dernekler ve kooperatif dernekleri birleştiren bağımsız eğitim kurumları  

Güneydoğu Asya ülkeleri hariç Asya Pasifik ülkeleri

Aşağıdaki liste, bu sayfanın Güneydoğu Asya Ülkeleri bölümünde belirtildiği gibi Güneydoğu Asya ülkeleri hariç Asya Pasifik ülkelerini içermektedir:

 • Avustralya, Samoa, Cook Adaları, Fiji, Papua Yeni Gine, Marshall Adaları, Solomon Adaları; Bangladeş, Butan, Hindistan, Nepal, Sri Lanka; Moğolistan, Çin Halk Cumhuriyeti (Hong Kong Çin Özel İdare Bölgesi ve Makao Çin Özel İdare Bölgesi dahil), Tayvan bölgesi; Timor-Leste Demokratik Cumhuriyeti; Kuzey Marianna Adaları; Yeni Zelanda; Pakistan; Güney Kore
 • “Eğitim Kurumu”, şu ölçütlerinden birini karşılayan bir bölgede bulunan üçüncü derece öncesi akademik devlet kurumu veya özel kurum anlamına gelir:
  • bölgenin ana eğitim ilerlemesinin parçası olarak sağladığı akademik çalışma kurslarıyla ülke içinde tanınan ve kabul edilen bir sertifika sunan veya bölgedeki bir kamu kuruluşu/bakanlığı tarafından tanınan ve onaylanan ilkokul, ortaokul, lise, özel eğitim okulu, açık öğretim okulu, dini okul;
  • aşağıdaki özelliklere sahip erken çocukluk merkezi veya anaokulu:
   1. öncelikli amacı çocuklara eğitim hizmetleri sağlamak olan kurumlar;
   2. erken çocukluk programı sunan kurumlar ve
   3. yasal olarak bölgedeki Eğitim Bakanlığı/Departmanı tarafından kurulan, yetkilendirilen, oluşturulan, lisans verilen, tanınan, kayıtlı ve/veya onaylanmış kurumlar ya da kamu kuruluşu/bakanlığı tarafından veya bölgedeki kamu kuruluşu/bakanlığı tarafından tanınmış bir akreditasyon kuruluşu tarafından onaylanan kurumlar; ya da
  • Adobe Hukuk Departmanı tarafından yazılı olarak özel bir şekilde tayin edilmiş ve onaylanmış eğitim kurumları
 • Bir eğitim kurumu yukarıdaki ölçütleri karşılasa da Adobe, kendi karar yetkisi dahilinde böyle bir eğitim kurumunu “Uygun Eğitim Kurumu” olarak değerlendirmeyebilir.
 • Farklı nitelikteki Eğitim Kurumları (ayrıntılı olmayan liste) şunları içerir:
  1. Bilgisayar eğitimi, okul dersleri eğitimi, dil eğitimi, sanat eğitimi, müzik dersleri veya diğer dersler/konular üzerine sertifika veren veya kurslar sağlayan fakat kuruluşları veya sertifikaları bölgenin ana eğitim ilerlemesinde tanınmayan ve onaylanmayan eğitim merkezleri ve okullar;
  2. Eğitim Kurumu statüsünde bulunmayan ticari eğitim merkezleri, beceri merkezleri, inceleme merkezleri ve geliştirme merkezleri ve
  3. Akademik derece vermeyen askeri okullar

Güneydoğu Asya Ülkeleri

 • Endonezya; Malezya; Filipinler; Singapur; Tayland; Vietnam
 • “Eğitim Kurumu” şu anlama gelir:
  • www.adobe.com/go/education_entity_seasia_eden_tr adresinde (veya ardıl web sitesinde) belirli zamanlarda Adobe tarafından güncellenen ve Adobe tarafından belirlenen ilgili bölge tanımı içindeki okul öncesi eğitim kurumları, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar veya liseler (“Üçüncü Derece Öncesi Okul”) ya da özel eğitim okulları, uluslararası veya yabancı okullar ve dini okullar gibi Üçüncü Derece Öncesi Okula eşdeğer çalışma kursları veya sertifika sunan akademik kurumlar veya
  • Adobe Hukuk Departmanı tarafından yazılı olarak özel bir şekilde tayin edilmiş ve onaylanmış eğitim kurumları
 • Bir eğitim kurumu yukarıdaki ölçütleri karşılasa da Adobe, kendi karar yetkisi dahilinde böyle bir eğitim kurumunu “Uygun Eğitim Kurumu” olarak değerlendirmeyebilir.
 • Farklı nitelikteki Eğitim Kurumları (ayrıntılı olmayan liste) şunları içerir:
  • Çocuk bakım merkezleri (bu çocuk bakım merkezleri aynı zamanda anaokulu programları sunmuyorsa);
  • bilgisayar eğitimi, mesleki eğitim, okul dersleri eğitimi, dil eğitimi, sanat eğitimi, müzik dersleri veya diğer dersler/konular üzerine sertifika veren veya kurslar sağlayan becerileri merkezleri, geliştirme merkezleri, eğitim merkezleri, açık öğretim okulları veya diğer okullar; 
  • Akademik derece vermeyen askeri okullar

Japonya

 • Okul Eğitimi Yasası kapsamındaki eğitim kurumları
  • Okullar (ilkokul, ortaokul, lise, körler okulu, sağırlar okulu, engelliler okulu ve anaokulu dahil)
 • Diğer eğitim kurumları
  • Yerel Eğitim İdaresi'nin Organizasyonu ve Yönetimiyle İlgili Kanun'a tabi olan Eğitim Kurulları ve Eğitim Kurumları. (Özellikle, Yerel Eğitim İdaresi'nin Organizasyonu ve Yönetimiyle İlgili Kanun'un 2. Maddesi altında belirtilen Eğitim Kurulları ile birlikte aynı kanunun 30. Maddesi altında belirtilen Eğitim Merkezleri, Eğitim Araştırma Kurumları ve diğer Eğitim Kurumlarıdır)
  • Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlıkları tarafından denetlenen Eğitim Merkezi gibi eğitim amaçlı Bağımsız Yönetim Kurumları
 • Adobe Ireland, tarafından Eğitim Kurumu olarak ayrı şekilde onaylanan diğer eğitim kurumları
  • Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, Adobe tarafından kendi karar yetkisi dahilinde kurumun bir Eğitim Kurumu olarak onaylanmadığına dair yazılı bildirim tarihinden itibaren kurum bu Sözleşme altında Eğitim Kurumu olarak kabul edilmeyecektir

EMEA

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da K-12 lisanslarına uygun eğitim müşterileri:

 • ABD K-12 standartları ISCED* 3 sınıflandırmasına uygundur. Yüksek öğrenime girişte önkoşul (yani ISCED-5) olduklarından, ISCED 3 nitelikli eğitim kurumları K-12 için de uygundur.
 • Bu nedenle, ISCED 3 olarak sınıflandırılmış EMEA onaylı eğitim kurumları K-12 için uygun kabul edilirken, ISCED 4 ve üstü olarak sınıflandırılmış eğitim kurumları Adobe tarafından yüksek öğrenim (HED) için uygun kabul edilmektedir.
 • Birleşik Krallık'ta, Sixth Form College katılımı diğer niteliklerin yanı sıra yüksek eğitim önkoşullarından biri olduğundan Adobe, Sixth Form College nitelikli kurumları ISCED 3 müfredatı uygulayan eğitim kurumları için ISCED 3 sınıflandırmasına göre K-12'ye uygun kabul eder.

ISCED: Uluslararası Standart Eğitim Sınıflandırması

Konuşmaya katılın

Bu makalede açıklanan konular, kavramlar veya prosedürlerle ilgili sorularınız ya da gözlemleriniz varsa tartışmaya katılın.

Şimdi Katılın

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın