Adobe'nin ilkokullara ve ortaokullara yönelik özel teklifleri olabilir. Kurumunuzun uygun nitelikte bir ilk veya ortaöğretim kurumu olup olmadığını görün.

Uygun Eğitim Kurumları

Aşağıda uygun ilk ve ortaöğretim kurumlarının ayrıntılı olmayan bir listesi verilmiştir:

 • Tam zamanlı eğitim verilen, resmi olarak onaylanmış (resmi kurumlar tarafından) bir ilkokul veya ortaokul.
 • Adobe tarafından yazılı olarak onay verilmiş özel eğitim kurumları.

Farklı Nitelikteki Eğitim Kurumları

Aşağıda ilk ve ortaöğretim kurumu statüsünde bulunmayan kurumların ayrıntılı olmayan bir listesi verilmiştir:

 • Resmi onayı bulunmayan okullar
 • Müzeler ya da kitaplıklar
 • Mülkiyetleri ve faaliyetleri tamamen uygun nitelikteki başka eğitim kurumlarına ait hastaneler
 • Resmi olarak onaylı okul statüsünde bulunmayan kiliseler ve dini kuruluşlar
 • Resmi olarak onaylı okul statüsünde bulunmayıp bilgisayar yazılımı eğitimi ya da mesleki eğitim gibi kurslar için sertifika veren veya en az iki yıllık tam zamanlı öğrenim denkliği gerektiren dereceyle mezun olunan mesleki eğitim merkezleri ya da okullar
 • Akademik derece vermeyen askeri okullar
 • Araştırma laboratuvarları
 • Devlete üniversitesi ya da özel üniversite veya yüksekokul (ikili öğrenim, iki senelik veya meslek yüksekokulları da dahil)
 • Kaydolma, yazılı hukuki bir sözleşmeyi uygulama ya da öncelikle kendi konsorsiyum üyeleri adına toplu tedarik/lisanslama sözleşmeleri oluşturma ve/veya yönetme amacını taşıyan bir üye olarak (her biri konsorsiyum üyesi olarak) kooperatif dernek olmaya hak kazanan birden fazla uygun nitelikteki eğitim kurumundan oluşan kooperatif dernekler ve kooperatif dernekleri birleştiren bağımsız eğitim kurumları  

Güneydoğu Asya ülkeleri hariç Asya Pasifik ülkeleri

Aşağıdaki liste, bu sayfanın Güneydoğu Asya Ülkeleri bölümünde belirtildiği gibi Güneydoğu Asya ülkeleri hariç Asya Pasifik ülkelerini içermektedir:

 • Avustralya, Samoa, Cook Adaları, Fiji, Papua Yeni Gine, Marshall Adaları, Solomon Adaları; Bangladeş, Butan, Hindistan, Nepal, Sri Lanka; Moğolistan, Çin Halk Cumhuriyeti (Hong Kong S.A.R. ve Macau S.A.R. dahil), Tayvan; Timor-Leste Demokratik Cumhuriyeti; Kuzey Marianna Adaları; Yeni Zelanda; Pakistan; Güney Kore veya www.adobe.com/ap/education/purchasing/qualify.html adresinde (veya ardıl web sitesinde) belirli zamanlarda Adobe tarafından güncellenen ve Adobe tarafından belirli zamanlarda belirlenen ülkeler
 • “Eğitim Kurumu”, aşağıdaki kıstaslardan birine haiz bir bölgede bulunan üçüncü derece öncesi akademik devlet kurumu veya özel kurum anlamına gelir:
  • bölgenin ana eğitim ilerlemesinin parçası olarak sağladığı akademik çalışma kurslarıyla ülke içinde tanınan ve kabul edilen bir sertifika sunan veya bölgedeki bir kamu kuruluşu/bakanlığı tarafından tanınan ve onaylanan ilkokul, ortaokul, lise, özel eğitim okulu, açıköğretim okulu, dini okul;
  • aşağıdaki özelliklere sahip erken çocukluk merkezi veya anaokulu:
   1. öncelikli amacı çocuklara eğitim hizmetleri sağlamak olan kurumlar;
   2. erken çocukluk programı sunan kurumlar ve
   3. yasal olarak bölgedeki Eğitim Bakanlığı/Departmanı tarafından kurulan, yetkilendirilen, oluşturulan, lisans verilen, tanınan, kayıtlı ve/veya onaylanmış kurumlar ya da kamu kuruluşu/bakanlığı tarafından veya bölgedeki kamu kuruluşu/bakanlığı tarafından tanınmış bir akreditasyon kuruluşu tarafından onaylanan kurumlar; ya da
  • Adobe Hukuk Departmanı tarafından yazılı olarak özel bir şekilde tayin edilmiş ve onaylanmış eğitim kurumları
 • Bir eğitim kurumu yukarıdaki kıstasları karşılasa da Adobe, kendi karar yetkisi dahilinde böyle bir eğitim kurumunu “Uygun Eğitim Kurumu” olarak değerlendirmeyebilir
 • Farklı Nitelikteki Eğitim Kurumları (ayrıntılı olmayan liste) şunları içerir:
  1. Bilgisayar eğitimi, okul dersleri eğitimi, dil eğitimi, sanat eğitimi, müzik dersleri veya diğer dersler/konular üzerine sertifika veren veya kurslar sağlayan fakat kuruluşları ve sertifikaları bölgenin ana eğitim ilerlemesinde tanınmayan ve onaylanmayan eğitim merkezleri ve okullar;
  2. Eğitim Kurumu statüsünde bulunmayan ticari eğitim merkezleri, beceri merkezleri, inceleme merkezleri ve geliştirme merkezleri; ve
  3. Akademik derece vermeyen askeri okullar

Güneydoğu Asya Ülkeleri

 • Endonezya; Malezya; Filipinler; Singapur; Tayland; Vietnam
 • “Eğitim Kurumu” şu anlama gelir:
  • www.adobe.com/go/education_entity_seasia_eden_tr adresinde (veya ardıl web sitesinde) belirli zamanlarda Adobe tarafından güncellenen ve Adobe tarafından belirlenen ilgili bölge tanımı içindeki okul öncesi eğitim kurumları, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar veya liseler (“Üçüncü Derece Öncesi Okul”) ya da özel eğitim okulları, uluslararası veya yabancı okullar ve dini okullar gibi Üçüncü Derece Öncesi Okula eşdeğer çalışma kursları veya sertifika sunan akademik kurumlar; veya
  • Adobe Hukuk Departmanı tarafından yazılı olarak özel bir şekilde tayin edilmiş ve onaylanmış eğitim kurumları
 • Bir eğitim kurumu yukarıdaki kıstasları karşılasa da Adobe, kendi karar yetkisi dahilinde böyle bir eğitim kurumunu “Uygun Eğitim Kurumu” olarak değerlendirmeyebilir
 • Farklı Nitelikteki Eğitim Kurumları (ayrıntılı olmayan liste) şunları içerir:
  • Çocuk bakım merkezleri (bu çocuk bakım merkezleri aynı zamanda anaokulu programları sunmuyorsa);
  • bilgisayar eğitimi, mesleki eğitim, okul dersleri eğitimi, dil eğitimi, sanat eğitimi, müzik dersleri veya diğer dersler/konular üzerine sertifika veren veya kurslar sağlayan becerileri merkezleri, geliştirme merkezleri, eğitim merkezleri, açıköğretim okulları veya diğer okullar; 
  • Akademik derece vermeyen askeri okullar

Japonya

 • Okul Eğitimi Yasası kapsamındaki eğitim kurumları
  • Okullar (ilkokul, ortaokul, lise, körler okulu, sağırlar okulu, engelliler okulu ve anaokulu dahil)
 • Diğer eğitim kurumları
  • Yerel Eğitim İdaresi'nin Organizasyonu ve Yönetimiyle İlgili Kanun'a tabi olan Eğitim Kurulları ve Eğitim Kurumları. (Özellikle, Yerel Eğitim İdaresi'nin Organizasyonu ve Yönetimiyle İlgili Kanun'un 2. Maddesi altında belirtilen Eğitim Kurulları ile birlikte aynı kanunun 30. Maddesi altında belirtilen Eğitim Merkezleri, Eğitim Araştırma Kurumları ve diğer Eğitim Kurumlarıdır)
  • Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlıkları tarafından denetlenen Eğitim Merkezi gibi eğitim amaçlı Bağımsız Yönetim Kurumları
 • Adobe Ireland, tarafından Eğitim Kurumu olarak ayrı şekilde onaylanan diğer eğitim kurumları
  • Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, Adobe tarafından kendi karar yetkisi dahilinde kurumun bir Eğitim Kurumu olarak onaylanmadığına dair yazılı bildirim tarihinden itibaren kurum bu Sözleşme altında Eğitim Kurumu olarak kabul edilmeyecektir

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi