Giriş

Adobe’nin kurumsal ürünleri, kuruluşunuzun çalışmalarını son Adobe uygulamaları ve hizmetleri ile web’de, mobil cihazlarda veya masaüstünde oluşturmasına, sunmasına ve ortak çalışma yapmasına olanak sağlar. Merkezi lisans yönetim araçları ve işletme düzeyinde teknik destek ile BT işleviniz, yenilikçi takımları desteklemek açısından tam donanımlı hale gelir.

Creative Cloud veya Document Cloud dağıtımı planlıyorsanız uygulamaların, depolama alanının ve hizmetlerin nasıl dağıtılıp yönetileceği üzerine düşünmeye biraz zaman ayırın. Bu makale, planlama amaçlarına yönelik ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgileri kapsar. Dağıtımınızı planlarken hesaba katmanız gereken birkaç konu bulunmaktadır.

 • Lisans dağıtımı
 • Kimlik yönetimi
 • Uygulamalar ve güncellemeler
 • Depolama alanı ve hizmetler
 • Kullanıcılar, ürün profilleri ve lisanslar
 • Mevcut kullanıcıları taşıma

Lisans yönetimi

Adobe’den bir ürün satın aldığınızda, lisans Adobe yazılımını ve hizmetlerini kullanma hakkınızı temsil eder. Lisanslar, son kullanıcının bilgisayarlarında bulunan ürünleri doğrulamak ve etkinleştirmek için kullanılır.

Daha fazla bilgi için bkz. Lisanslamaya genel bakış.

Lisanslama yöntemleri

Adlandırılmış kullanıcı lisansı

Adlandırılmış lisanslama, aşağıdaki senaryolarda faydalıdır:

 • Adobe tarafından barındırılan hizmetlere erişim sunmak isterseniz.
 • Merkezi lisans ve uyum yönetimi için Adobe Admin Console'u kullanmak isterseniz.
 • Zamanla esnek lisanslamaya gerek duyarsanız; örneğin, bir tasarımcı video ürün profilinden web ürünü profiline geçtiğinde.
 • Kullanıcıların uygulamaları ve güncellemeleri alabilmesi için kendi başına iş akışlarını etkinleştirmek isterseniz.

Otomatik olarak oluşturulan paketler Admin Console’dan indirilmeye hazırdır. Paketler, varsayılan ayarlara ve satın alınan ürünlere göre oluşturulur ve olduğu gibi indirilip dağıtılabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Admin Console kullanarak uygulamaları paketleme.

Paylaşılan cihaz lisansları

Paylaşılan Cihaz Lisansı yazılımın bir kişi yerine bir cihaza atandığı eğitim kurumlarına yönelik olan bir lisanslama yöntemidir. Cihazda oturum açan herkes Adobe’nin ürünlerine ve hizmetlerine erişebilir.

Paylaşılan Cihaz Lisansı, masaüstü bilgisayar laboratuvarları ve sınıflar için idealdir. Örneğin, bilgisayar laboratuvarınızdaki bilgisayarlara Creative Cloud uygulamalarını yükleyerek, Adobe ile yaptığınız lisans sözleşmesinin bir parçası olan uygulamaları ve hizmetleri bu bilgisayarlara erişebilen öğrencilerin ve öğretmenlerin kullanmasını sağlayabilirsiniz.

Seri numarası üzerinden lisanslama

Seri Numarası üzerinden lisanslama, eski bir lisanslama yöntemi olup tek bir kullanıcıya değil belli bir bilgisayara bağlıdır. Bu lisanslama yöntemi çok az sayıda müşteri için uygundur ve adlandırılmış lisanslamada olduğu gibi uzaktan dağıtılan önceden lisanslı paketler oluşturmak için kullanılabilir. Ancak seri numarası üzerinden lisanslamayı kullanırken müşteriler Adobe Cloud aboneliklerinin sunduğu değerin tamamını alamaz.

Lisans taşıma

Cihaz lisansından Paylaşılan cihaz lisansına

Paylaşılan Cihaz Lisansı, birden çok son kullanıcının paylaşılan cihazlarda Adobe ürünlerini ve hizmetlerini kullanmasını sağlayan bir lisanslama yöntemidir.

Admin Console, BT yöneticilerinin sorunsuz bir şekilde Cihaz Lisansı'ndan Paylaşılan Cihaz Lisansı'na geçişine olanak tanır. Kullanıcılarınız taşındıktan sonra, satın aldığınız Adobe ürünlerine ve hizmetlerine erişebileceklerdir.

Seri numarası üzerinden lisanslardan adlandırılmış kullanıcı lisansına

Adlandırılmış lisanslama, anonim veya Seri numarası üzerinden lisanslamaya kıyasla çeşitli avantajlar sağlar. Yöneticiler, lisansların kullanımını yakından izleyebilir. Ayrıca, bir kullanıcıya atanan lisansları yönetebilir ve paketleri tekrar dağıtmaya gerek duymadan uygulamalara ve hizmetlere erişimi kaldırabilirler. Adlandırılmış lisans, müşterilerin ürünleri ve güncellemeleri indirip yüklemesine olanak tanıyacak şekilde kendi başına iş akışlarını da etkinleştirebilir. Adlandırılmış lisanslar; son kullanıcıların Adobe Fonts'tan font ekleme, dosya senkronizasyonu konumlarını seçme, Behance üzerinde paylaşım yapma ve geri bildirim alma gibi bulut hizmetlerini kullanmasına olanak tanır.

Kimlik yönetimi

Adobe, kullanıcılarını doğrulamak ve yetkilendirmek için öncelikli bir kimlik yönetim sistemi kullanır. Adlandırılmış lisanslama kullanıyorsanız veya hizmetlere erişim sağlamayı planlıyorsanız kimliklerin kullanılması bir gerekliliktir. Adobe üç kimlik veya hesap türünü destekler; bunlar kullanıcı adı olarak bir e-posta adresi kullanır. Bu kimlik türleri şunlardır:

 • Federated ID: Bir kuruluş tarafından oluşturulur, sahip olunur, yönetilir ve federasyon yoluyla işletme dizinine bağlanır. Kuruluş, kimlik bilgilerini yönetir ve bir SAML2 Kimlik Sağlayıcısı (IdP) aracılığıyla Çoklu Oturum Açma’yı işler.
 • Enterprise ID: Bir kuruluş tarafından oluşturulur, sahip olunur ve yönetilir. Enterprise ID’yi barındırma ve doğrulamayı gerçekleştirme Adobe tarafından yapılırken Enterprise ID’nin korunması ise kuruluş tarafından yapılır.
 • Adobe ID: Son kullanıcı tarafından oluşturulur, sahip olunur ve yönetilir. Adobe doğrulamayı gerçekleştirir ve son kullanıcı kimliği yönetir.

Uygulanacak ve kullanılacak en uygun kimlik modelini kuruluş gereksinimlerinize göre seçebilirsiniz.

Aynı kurumsal dağıtımda Federated ID’leri, Enterprise ID’leri ve Adobe ID'leri kullanabilirsiniz. Hesap kurulumunuzu Adobe ID kullanarak yaptığınızda son kullanıcılar bu hesapla ilişkili dosyalar ve veriler üzerinde tam denetime sahip olur. Bu, Federated ID veya Enterprise ID kullanıyorsanız içeriğe sahip olan ve bu içeriği denetim hakkı bulunan işletmedir.

Adobe; kullanıcılar ve uygulama varlıkları üzerinde kuruluşlara tam denetim sağlamak için yöneticilerin Adobe ID kullanıcılarını Federated ID ve Enterprise ID'lere geçirmelerini önerir.

Not:

Adobe Lisanslama Web Sitesi, Enterprise ID’leri veya Federated ID’leri desteklemez. Seri numarası üzerinden lisanslama kullanmayı planlıyorsanız tüm yönetici hesaplarının ayarlarını Adobe ID kullanarak yapın. Kullanıcı hesapları için Adobe, Federated ID'leri ve Enterprise ID'leri kullanmanızı önerir.

Dizini ayarlama

Admin Console’daki bir dizin, kullanıcılar ve kimlik doğrulaması gibi ilkeler vb. kaynakları barındıran bir varlıktır. Bu dizinler LDAP veya Active Directory dizinlerine benzerdir.

Daha fazla bilgi için bkz. Kimlik ayarları.

Etki alanlarını ayarlama

Kullanıcı kimlikleri, bir yetkilendirme kaynağından doğrulanır. Federated ID veya Enterprise ID kullanmak için bir etki alanı ekleyerek kendi yetkilendirme kaynağınızı oluşturun. Örneğin e-posta adresiniz can@example.com ise, example.com etki alanınız olur. Etki alanı eklenmesi, Federated ID’lerin veya Enterprise ID’lerin etki alanı üzerindeki e-posta adresiyle oluşturulmasına izin verir. Etki alanı, Federated ID’ler veya Enterprise ID’ler ile kullanılabilir ancak her ikisiyle birlikte kullanılamaz. Ancak birden fazla etki alanı ekleyebilirsiniz.

Bir kuruluş, bir etki alanı üzerinde hak sahibi olduğunu ortaya koymalıdır. Ayrıca bir kuruluş birden fazla etki alanı ekleyebilir. Ancak bir etki alanı yalnızca bir kez eklenebilir. Gmail.com veya yahoo.com gibi bilinen umumi ve genel etki alanları hiçbir şekilde eklenemez.

Daha fazla bilgi için bkz. Etki alanlarını ayarlama.

Çoklu Oturum Açma'yı yapılandırma

Adobe Admin Console kurumsal kullanıcılara mevcut kurumsal kimlikleri ile kimlik doğrulama yöntemi sunar. Adobe Federated ID’leri, bir Çoklu Oturum Açma (SSO) kimlik yönetimi sistemi ile entegrasyon sağlar. Çoklu Oturum Açma, kurumsal kimlik yönetim sistemlerini Adobe gibi bulut servis sağlayıcılarına bağlayan endüstri standardındaki SAML protokolü ile etkinleştirilir.

Federated ID’leri bulunan kullanıcıları eklediğinizde, kullanıcılara otomatik e-postalar gönderilmez. Federated ID’ler oluşturduğunuzda kullanıcılarla planlamalı ve iletişim kurmalısınız. Kullanıcıların zaten aynı e-posta adresini kullanan Adobe ID’leri varsa oturum açma prosedürünü ve bu prosedürün size ait mevcut içerik ve uygulama üzerindeki etkisini anlamak için bkz. Adobe ID'den Enterprise ID'ye geçiş yapma.

Kuruluşunuz SSO entegrasyonunu test etmek istiyorsa sahip olduğunuz bir test etki alanı talep edebilirsiniz. Kuruluşunuzun söz konusu test etki alanında oluşturulmuş kimlikleri olan bir Kimlik Sağlayıcısına sahip olması gerekir. Bu işlem, ana etki alanlarını talep etmeden önce entegrasyonu test etmenizi sağlar. Hatta bu testi, etki alanı talebi ve yapılandırma işleminden memnun kalana kadar sürdürebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz. Çoklu Oturum Açma'yı yapılandırma.

Kullanıcılar, ürün profilleri ve lisanslar

Adlandırılmış lisanslar için, lisansların bireysel kullanıcılarla ilişkilendirilmesinde Ürün Profilleri kullanılır. Lisansları atamak için kullanıcıları bir Ürün Profiline ekleyin. Bir kullanıcı birden fazla Ürün Profiline üye olabilir ve her Ürün Profili kullanıcıya farklı lisanslar sağlayabilir. Bir kullanıcının son ayrıcalığı, her Ürün Profili tarafından sağlanan tüm lisansların birleşimidir.

Lisans kümelerini, kuruluşunuzdaki kullanıcılara sorumlulukların verilmesiyle örtüşecek şekilde nasıl dağıtacağınızı değerlendirin. Örneğin, bir departmandaki tüm kullanıcılara Photoshop gerekiyorsa Photoshop Tek Uygulama sağlayan bir departman Ürün Profili oluşturabilirsiniz. Ancak bir departmanda web tasarımcılarına Photoshop ve Dreamweaver gerekirken, video düzenleyicilerine Premiere Pro ve After Effects gerekiyorsa, biri Web Tasarımcısı rolü ve diğeri de Video Düzenleyicisi rolü için olmak üzere iki Ürün Profili kullanabilirsiniz.

Bazı kullanıcıların birden fazla rolü olur. Hem web tasarımı hem de video düzenleme rolü üstlenen bir kullanıcı, mesela Photoshop, Dreamweaver, Premiere Pro ve After Effects gibi her Ürün Profilinden lisansların birleşimini sağlayan her iki Ürün Profiline eklenebilir.

Ürün Profilleri ayrıca lisansların yönetilmesini kolaylaştırır. Kullanıcılar web tasarımı rolünden video düzenleme rolüne geçiş yaptığında, onları video düzenleme Ürün Profiline ekleyip web tasarımı Ürün Profilinden kaldırabilirsiniz. Böylelikle kullanıcı için etkinleştirilen ürünler değişir ve lisanslar boşa çıkar. Örneğin, video düzenleme Ürün Profilinin Prelude kullanımını gerektirmesi gibi Ürün Profili gereksinimlerinin değiştiği durumlarda Prelude, video düzenleme Ürün Profiline eklenebilir ve böylelikle tüm kullanıcılar Prelude’a anında erişebilir.

Kullanıcı bir Ürün Profiline eklendiğinde bir lisans tüketilmiş olur. Bir kullanıcı iki Ürün Profiline üyeyse ve her ikisi de Photoshop Tek Uygulama’ya bir lisans sağlıyorsa kullanıcı iki lisans tüketir. Ürün Profillerinizi lisansların gereksiz tüketimini ortadan kaldıracak şekilde tasarlayın. Görevlerini yapması açısından belirli bir uygulamaya veya uygulama kümesine ihtiyaç duyan her Ürün Profilini tanımlayın.

Aşağıdakileri tanımlayın:

 • Ürünler: Ürüne ait lisanslar, ilgili bir Ürün Profilinin her üyesine hangi uygulamalar ve hizmetlerin sağlanacağını yönetir.
 • Ürün Profili adı: Her Ürün Profilini tanımlayın. Ürün Profillerini tanımlamak için seçtiğiniz etiketleri yalnızca siz kullanabilirsiniz. Dağıtım paketinin hiçbir yerine dahil edilmemişlerdir, dolayısıyla bunları adlandırmanızla ilgili hiçbir kısıtlama bulunmamaktadır. Uygulamada, Ürün Profillerini departmanlara veya ekiplere dayalı değil de işleve dayalı oluşturmak daha iyidir. 
 • Hizmetler: Seçili bir ürün için kullanılabilir hizmetler listesinden seçim yapın. Örneğin İşletmeler için Creative Cloud’da Adobe Spark ve Adobe Fonts gibi hizmetler bulunur.
 • Kullanıcılar: Her Ürün Profiline eklenecek kullanıcıları tanımlayın.

Daha fazla bilgi için bkz. Ürünleri ve profilleri yönetme.

Uygulamaları ve güncellemeleri dağıtma

Adobe, özellikler ve güncellemeler şeklinde sürekli yenilikler sağlar. BT yöneticileri, bu güncellemelerin nasıl ve ne zaman uygulanacağına karar verebilir. Bu uygulamaları ve güncellemeleri son kullanıcılarınıza nasıl sunacağınıza karar verin. Bu aşamada, istemci bilgisayarların donanım ve yazılım gereksinimlerini de göz önünde bulundurun. Adobe’nin kurumsal ürünleri, uygulamaların ve güncellemelerin dağıtımı konusunda çeşitli düzeylerde denetim sağlar. BT yöneticileri, kendi başına bir iş akışı yoluyla kullanıcılara yardımcı olmayı seçebilir veya hangi ürün ve özelliklerin ne zaman ve nasıl yükleneceğine yöneticilerin karar verilebildiği daha fazla yönetilen bir ortamı tercih edebilir.

Uygulamalar

Kendi başına

Milyonlarca Adobe kullanıcısı gibi, kullanıcılarınızın uygulamaları kendi başlarına indirip yüklemesine izin verebilirsiniz. Kullanıcılar www.adobe.com/tr adresine giriş yapabilir, masaüstü uygulamalarını ve erişim hizmetlerini indirip yükleyebilir. Kendi başına iş akışları; yönetici ayrıcalıkları, İnternet bağlantıları ve Adlandırılmış lisanslama gerektirir. Dağıttığınız yazılım paketine Creative Cloud masaüstü uygulamasını dahil edin.

Kendi başına iş akışları, gerektiğinde kullanıcıların uygulamaları indirip yüklemesine olanak tanır. Kullanıcının erişebildiği uygulamalar, kullanıcı giriş yaptığı sırada hazırlanır. Diğer uygulamalar sınırlı bir süre için deneme sürümünde kullanılabilir. Bu sayede yöneticiler, birden fazla paket ve güncellemeyi dağıtmak durumunda da kalmaz. Örneğin, kendi başına iş akışları aşağıdaki senaryolarda etkilidir:

 • Farklı kullanıcılar yoluyla çeşitli ve değişen uygulama gereksinimleriniz vardır.
 • Kullanıcılarınızın çeşitli donanım ve işletim sistemi kombinasyonları vardır.
 • Kuruluşunuzda uzaktan çalışanlar vardır.
 • Farklı ekipler ve kullanıcılar, devam eden projelerden dolayı farklı zamanlarda yükseltme işlemi yapıyor.
 • Bir kullanıcının sadece kendisine gereken uygulamaları gerek duyduğu sürece yüklemesini sağlayarak bir makinedeki ilk ayak izini azaltmak istiyorsunuz.

Yönetilen teslimat

Admin Console’dan önceden yapılandırılmış paketleri oluşturup indirebilirsiniz. Bu paketler daha sonra kuruluşunuzdaki istemci makinelere dağıtılabilir. Sessiz ve özel yüklemeler gerçekleştirebilirsiniz. Yükleme sırasında son kullanıcılardan hiçbir girdi gerekmez. Dağıtım paketleri, Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) ve Apple Remote Desktop (ARD) gibi endüstri standardı araçlar kullanılarak dağıtılabilir.

İki türde paket oluşturabilirsiniz: kendi başına paketi ve yönetilen teslimat paketi. Kendi başına paketi, kullanıcıların yazılım indirip yüklemek için kullanabileceği Creative Cloud masaüstü uygulamasını içerir. Son kullanıcıların bilgisayarlarında yönetici ayrıcalıkları bulunmuyorsa yüksek ayrıcalıklara sahip bir Creative Cloud masaüstü uygulaması paketi oluşturabilirsiniz. Dilerseniz belirli uygulamalar ve güncellemeler içeren bir yönetilen teslimat paketi de oluşturabilirsiniz. 

Daha fazla bilgi için bkz. Admin Console kullanarak uygulamaları paketleme.

Örneğin, uygulamaların yönetilen teslimatını aşağıdaki amaçlarla kullanabilirsiniz:

 • İstemci makinelerine yüklenen uygulamalar üzerinde sıkı denetim sağlamak için.
 • Birden fazla kendi başına indirme işlemini engelleyerek İnternet bant genişliği tüketimini azaltmak için.
 • İstemci bilgisayarlarda İnternet erişimi olmadığında.
 • Kuruluşunuz genelinde yüklü uygulamaların sürümleri üzerinde sıkı denetim sahibi olmak için.
 • Yüklü uygulamalarda güncelleme davranışını değiştirmek için.
Uygulamaları paketleme ve dağıtma hakkında bilgi için bkz. Paketleme Kullanıcı Kılavuzu.

Güncellemeler

Mevcut uygulama güncellemelerini son kullanıcılara sunmak için çeşitli mekanizmalar bulunmaktadır. Kuruluşunuzun ihtiyacına göre aşağıdakilerden birini seçin.

Kendi başına

Kullanıcılar güncellemeleri doğrudan Adobe’den indirip yükleyebilir. Bu yöntem sayesinde son kullanıcılarınız en son güncellemelere kullanıma sunulur sunulmaz erişim sağlar. Güncellemeler, Creative Cloud masaüstü uygulaması kullanılarak veya uygulamalara dahil edilen Adobe Updater ile indirilip yüklenebilir. Bu iş akışları için istemci makineler, Adobe sunucularına erişim ve yönetici ayrıcalıkları gerektirir.

Bu seçenek, hem kendi başına hem de yönetilen uygulama teslimatı için kullanılabilir.

Yönetilen teslimat

Paket oluştururken, yönetilen bir güncelleme teslimat mekanizması seçebilirsiniz.

 • İstemci makinelerin güncellemeleri dahili bir güncelleme sunucusu aracılığıyla yüklemesini sağlayabilirsiniz.
 • Remote Update Manager ile güncellemeleri uzaktan başlatabilirsiniz. İstemci makinelerde yönetici ayrıcalıklarınız bulunmadığında bu seçeneği kullanın.
 • Creative Cloud Packager ile Sadece güncelleme paketleri oluşturup bunları dağıtabilirsiniz.

Yönetilen teslimat hakkında daha fazla bilgi için bkz. Güncellemeleri uygulama.

Depolama alanı ve hizmetler

Depolama alanı ve hizmetler, İşletmeler için Creative Cloud planlarının tümünde bulunmaktadır. Depolama alanı ve hizmetler, bireysel kullanıcılara bağlanır. Depolama alanı ve hizmetlere erişim, Federated ID’lerin, Enterprise ID’lerin veya Adobe ID’lerin kullanılmasını gerektirir.

Kullanıcıyı depolama alanı ve hizmetler içeren bir Ürün Profiline atadığınızda bu Ürün Profili için bireysel hizmetleri etkinleştirmeyi/devre dışı bırakmayı seçebilirsiniz. Hizmetlerin etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması, Ürün Profilindeki kullanıcıların neye erişip neye erişemeyeceğini tanımlar.

Daha fazla bilgi için bkz. Kurumsal depolama alanını yönetme.

Çeşitli Creative Cloud hizmetleri, depolama alanının ürünle birlikte kullanılmasına bağlıdır. Üründe depolama alanı bulunmuyorsa bu hizmetler de kullanılamaz. Bazı hizmetler zorunludur ve kapatılamaz. Daha fazla bilgi için bkz. Hizmetleri etkinleştirme veya devre dışı bırakma.

Çalışanların belirli paylaşım özelliklerini Creative Cloud ve Document Cloud içinden kullanmalarını sınırlayan kısıtlayıcı Varlık Ayarları’nı da seçebilirsiniz.

Proxy ve güvenlik duvarı ayarları

İşletmeler için Creative Cloud planlarında, adlandırılmış lisanslamaya, depolama alanına ve hizmetlere erişim, istemci bilgisayarların Adobe hizmetlerine erişmesini gerektirir. Bu özelliklerin çalışması için, güvenlik duvarı ve proxy ayarlarınızın Creative Cloud hizmet uç noktalarına erişilmesine izin verdiğinden emin olun. İşletmeler için Creative Cloud - Ağ Uç Noktaları bölümüne bakın ve kullanıcıların gerekli web hizmetlerindeki uç noktalara erişebildiğinden emin olun.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi