Kullanıcı Kılavuzu İptal

Varlık ayarları

 1. Adobe İşletmeler ve Ekipler: Yönetim kılavuzu
 2. Dağıtımınızı planlama
  1. Temel kavramlar
   1. Lisanslama
   2. Kimlik
   3. Kullanıcı yönetimi
   4. Uygulama dağıtımı
   5. Admin Console’a genel bakış
   6. Yönetici rolleri
  2. Dağıtım Kılavuzları
   1. Adlandırılmış Kullanıcı dağıtım kılavuzu
   2. SDL dağıtım kılavuzu
   3. Adobe Acrobat'ı dağıtma 
  3. Eğitim için Creative Cloud'u dağıtma
   1. Dağıtım kılavuzu
   2. Google Classroom'da Adobe Express'i etkinleştirme
   3. Canvas LMS ile entegrasyon
   4. Blackboard Learn ile entegrasyon
   5. Bölge Portalları ve Eğitim Yönetim Sistemleri (LMS) için SSO'yu yapılandırma
   6. Roster Sync yoluyla kullanıcı ekleme
   7. Kivuto hakkında SSS
   8. İlk ve orta dereceli eğitim kurumu uygunluk yönergeleri
 3. Kuruluşunuzun ayarlarını yapma
  1. Kimlik türleri | Genel bakış
  2. Kimlik ayarlarını yapma | Genel bakış
  3. Enterprise ID ile kuruluş ayarlarını yapma
  4. Azure AD federasyonu ayarlarını yapma ve eşitleme
   1. Azure OIDC aracılığıyla Microsoft ile SSO ayarlarını yapma
   2. Azure Sync'i dizininize ekleme
   3. Azure Connector hakkında SSS
  5. Google Federasyonu ayarlarını yapma ve eşitleme
   1. Google Federasyonu ile SSO ayarlarını yapma
   2. Google Sync'i dizininize ekleme
   3. Google federasyonu hakkında SSS
  6. Microsoft ADFS ile kuruluş ayarlarını yapma
  7. Bölge Portalları ve LMS için kuruluş ayarlarını yapma
  8. Diğer Kimlik sağlayıcıları ile kuruluş ayarlarını yapma
   1. Dizin oluşturma
   2. Etki alanı sahipliğini doğrulama
   3. Etki alanlarını dizinlere ekleme
  9. SSO hakkında yaygın sorular ve sorun giderme
   1. SSO hakkında yaygın sorular
   2. SSO ile ilgili sorunları giderme
   3. Eğitim ile ilgili yaygın sorular
 4. Kuruluş ayarlarınızı yönetme
  1. Mevcut etki alanlarını ve dizinleri yönetme
  2. Otomatik hesap oluşturmayı etkinleştirme
  3. Güvenilen dizin aracılığıyla kuruluş ayarlarını yapma
  4. Yeni bir kimlik doğrulama sağlayıcısına geçiş yapma 
  5. Varlık ayarları
  6. Kimlik doğrulaması ayarları
  7. Gizlilik ve güvenlik ilgili kişileri
  8. Konsol ayarları
  9. Şifrelemeyi yönetme  
 5. Ürünleri ve yetkilendirmeleri yönetme
  1. Kullanıcıları yönetme
   1. Genel bakış
   2. Yönetim rolleri
   3. Kullanıcı yönetimi teknikleri
    1. Kullanıcıları tek tek yönetme   
    2. Birden çok kullanıcıyı yönetme (Toplu CSV)
    3. Kullanıcı Eşitleme aracı (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Google Federasyonu Eşitlemesi
   4. Kullanıcının kimlik türünü değiştirme
   5. Kullanıcı gruplarını yönetme
   6. Dizin kullanıcılarını yönetme
   7. Geliştiricileri yönetme
   8. Mevcut kullanıcıları Adobe Admin Console’a taşıma
   9. Kullanıcı yönetimini Adobe Admin Console’a taşıma
  2. Ürünleri ve ürün profillerini yönetme
   1. Ürünleri yönetme
   2. Kurumsal kullanıcılar için ürün profillerini yönetme
   3. Otomatik atama kurallarını yönetme
   4. Ürün isteklerini inceleme
   5. Self servis ilkelerini yönetme
   6. Uygulama entegrasyonlarını yönetme
   7. Admin Console'da ürün izinlerini yönetme  
   8. Ürün profili için hizmetleri etkinleştirme/devre dışı bırakma
   9. Tek Uygulama | İşletmeler için Creative Cloud
   10. İsteğe bağlı hizmetler
  3. Paylaşılan Cihaz lisanslarını yönetme
   1. Yenilikler
   2. Dağıtım kılavuzu
   3. Paketler oluşturma
   4. Lisansları kurtarma
   5. Cihaz Lisanslarından geçiş yapma
   6. Profilleri yönetme
   7. Lisanslama araç seti
   8. Paylaşılan Cihaz Lisansı Hakkında SSS
 6. Depolama alanını ve varlıkları yönetme
  1. Depolama alanı
   1. Kurumsal depolama alanını yönetme
   2. Adobe Creative Cloud: Depolama alanına yönelik güncelleme
   3. Adobe depolama alanını yönetme
  2. Varlık taşıma
   1. Otomatik Varlık Geçişi
   2. Otomatik Varlık Geçişi Hakkında SSS  
   3. Aktarılan varlıkları yönetme
  3. Kullanıcıdan varlıkları geri alma
  4. Öğrenci varlığı geçişi | yalnızca EDU
   1. Otomatik öğrenci varlığı geçişi
   2. Varlıklarınızı taşıma
 7. Hizmetleri yönetme
  1. Adobe Stock
   1. Ekipler için Adobe Stock kredi paketleri
   2. İşletmeler için Adobe Stock
   3. İşletmeler için Adobe Stock'u kullanma
   4. Adobe Stock Lisans Onayı
  2. Özel fontlar
  3. Adobe Asset Link
   1. Genel bakış
   2. Kullanıcı grubu oluşturma
   3. Adobe Experience Manager Assets'i yapılandırma
   4. Adobe Asset Link'i yapılandırma ve yükleme
   5. Varlıkları yönetme
   6. XD için Adobe Asset Link
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. İşletmeler veya ekipler için Adobe Acrobat Sign'ı ayarlama
   2. Adobe Acrobat Sign - Ekip özelliği Yöneticisi
   3. Admin Console'da Adobe Acrobat Sign'ı yönetme
  5. İşletmeler için Creative Cloud ücretsiz üyeliği
   1. Genel bakış
   2. Başlarken
 8. Uygulamaları ve güncellemeleri dağıtma
  1. Genel bakış
   1. Uygulamaları ve güncellemeleri dağıtma ve teslim etme
   2. Dağıtımı planlama
   3. Dağıtıma hazırlanma
  2. Paketler oluşturma
   1. Admin Console aracılığıyla uygulamaları paketleme
   2. Adlandırılmış Kullanıcı Lisansı Paketleri Oluşturma
   3. Paketler için Adobe şablonları
   4. Paketleri yönetme
   5. Cihaz lisanslarını yönetme
   6. Seri numarası üzerinden lisanslama
  3. Paketleri özelleştirme
   1. Creative Cloud masaüstü uygulamasını özelleştirme
   2. Paketinize uzantılar ekleme
  4. Paketleri dağıtma 
   1. Paketleri dağıtma
   2. Microsoft Intune kullanarak Adobe paketlerini dağıtma
   3. Adobe paketlerini SCCM ile dağıtma
   4. Adobe paketlerini ARD ile dağıtma
   5. İstisnalar klasörüne ürün yükleme
   6. Creative Cloud ürünlerini kaldırma
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition'ı kullanma
   8. Adobe Creative Cloud lisanslama tanımlayıcıları
  5. Güncellemeleri yönetme
   1. Adobe kurumsal ve ekip müşterileri için değişiklik yönetimi
   2. Güncellemeleri dağıtma
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. AUSST'ye Genel Bakış
   2. Dahili güncelleme sunucusunu ayarlama
   3. Dahili güncelleme sunucusunu yönetme
   4. AUSST'nin yaygın kullanım örnekleri   
   5. Dahili güncelleme sunucusuyla ilgili sorunları giderme
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager'ı kullanma
   2. Adobe Remote Update Manager ile kullanılan kanal kimlikleri
   3. RUM hatalarını çözümleme
  8. Sorun giderme
   1. Creative Cloud uygulamalarını yükleme ve kaldırma sorunlarını giderme
   2. Paketin dağıtılıp dağıtılmadığını kontrol etmek için istemci makineleri sorgulama
   3. Creative Cloud paketinde “Yükleme Başarısız Oldu” hata mesajı
  9. Creative Cloud Packager kullanarak paketler oluşturma (CC 2018 veya önceki uygulamalar)
   1. Creative Cloud Packager hakkında
   2. Creative Cloud Packager sürüm notları
   3. Uygulama paketleme
   4. Creative Cloud Packager'ı kullanarak paket oluşturma
   5. Adlandırılmış lisans paketleri oluşturma
   6. Cihaz lisansları ile paket oluşturma
   7. Lisans paketi oluşturma
   8. Seri numarası üzerinden lisanslamayla paket oluşturma
   9. Packager otomasyonu
   10. Creative Cloud olmayan ürünleri paketleme
   11. Yapılandırmaları düzenleme ve kaydetme
   12. Sistem düzeyinde yerel ayar belirleme
 9. Hesabınızı yönetme
  1. Ekipler hesabınızı yönetme
   1. Genel bakış
   2. Ödeme ayrıntılarını güncelleme
   3. Faturaları yönetme
   4. Sözleşme sahibini değiştirme
   5. Satıcıyı değiştirme
  2. Ekipler kullanıcısına lisanslar atama
  3. Ürün ve lisans ekleme
  4. Yenilemeler
   1. Ekipler üyeliği: Yenilemeler
   2. VIP Kurumsal Modülü: Yenilemeler ve uyumluluk
  5. ETLA sözleşmeleri için otomatik sona erme tarihi aşamaları
  6. Mevcut Adobe Admin Console içinden sözleşme türleri arasında geçiş yapma
  7. Satın Alma İsteği uyumluluğu
  8. Çin'de Value Incentive Plan (VIP)
  9. VIP Select yardımı
 10. Raporlar ve günlükler
  1. Denetim Günlüğü
  2. Atama raporları
  3. İçerik Günlükleri
 11. Yardım alın
  1. Adobe Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçme
  2. Ekipler hesapları için destek seçenekleri
  3. Kurumsal hesaplar için destek seçenekleri
  4. Experience Cloud için destek seçenekleri

Varlık ayarları bir kuruluşa varlıklarının kuruluş dışında nasıl paylaşılacağı konusunda denetim sağlar. Sistem yöneticisi, çalışanların Creative Cloud ve Document Cloud içinden belirli paylaşım özelliklerini kullanmasını sınırlayan bir kısıtlayıcı ayar seçebilir. Varlık ayarları diğer üçüncü taraf kuruluş ilkesi uygulatma sistemleri ile birlikte, varlıkların yalnızca uygun görülen harici kurumlarla paylaşılmasını sağlamak için kullanılır.

Seçebileceğiniz üç paylaşım kısıtlamaları ilkesi bulunmaktadır:
 • Kullanıcıların genel bağlantıları kuruluş içinde veya dışındaki kişilerle paylaşmasına ve paylaşılan klasörler üzerinde birlikte çalışmasına izin verildiği durumlarda bu varsayılan ayarı koruyabilirsiniz.
 • Çalışanlarına özgürlük, denetim ve tüm Creative Cloud ve Document Cloud özelliklerine erişim vermek konusunda sakınca görmeyen işletmeler için önerilir.
 • Genel bağlantı paylaşımını ve birçok genel yayımlama seçeneğini kısıtlayabilirsiniz. Ayrıntılar için Dağıtım Seçenekleri altındaki tablolara bakın.
 • Genel paylaşımı engellemek ancak yine de kuruluş içindeki ve dışındaki kişilerle davet tabanlı paylaşıma izin vermek isteyen işletmeler için önerilir.
 • Davete dayalı paylaşımları kuruluşunuz, talep edilmiş etki alanlarıgüvenilen etki alanları ve yetkili etki alanları kapsamındaki alıcılarla sınırlayabilirsiniz. Bu ilkeyi ayarladıktan sonra kullanıcıların kuruluşa ait varlıkları, kuruluşun üyesi olmayan veya izin verilen etki alanları listesinde yer almayan harici kullanıcılarla paylaşması engellenir.
 • Kuruluş varlıklarına hangi harici etki alanlarının erişebileceği konusunda sıkı denetim gerektiren işletmeler için önerilir.

Varlık Ayarları aracılığıyla paylaşımı kısıtlamak için geçen süre, kuruluştaki kullanıcıların sayısı ve bunlar arasındaki paylaşım ilişkileriyle orantılıdır. Bazı Adobe ürünleri ve hizmetleri için ayrıca CDN’lerdeki önbelleğe alınmış girişleri geçersiz kılar ve önizleme görüntülerini yığından kaldırır. Varlık Ayarı değiştirilirse tam olarak geçerli olması 24 saat kadar sürebilir.

Ayrıca şu iki erişim isteği ilkesinden birini de seçebilirsiniz:

Bir klasör ya da belge için gereken izinleri olmayan kullanıcıların erişim isteğinde bulunmasına izin vermek isterseniz bu varsayılan ayarı kullanabilirsiniz.

Daha fazla gizlilik için bu ayarı kullanarak kullanıcıların kendileriyle paylaşılmamış bir belgeye erişim isteğinde bulunmalarını önleyebilirsiniz.

Not:

Varlık Ayarları, dijital hak yönetimi sistemi (DRM) veya tam varlık koruma sistemi değildir. Belirli varlıklara erişimi olan çalışanlar bunları kopyalayabilir ve üçüncü taraf sistemleri kullanarak kuruluş dışındaki kişilerle paylaşabilir.

Dağıtımla İlgili Faydalı Bilgiler

Paylaşım kısıtlamalarını açmadan önce son kullanıcılarınız üzerindeki etkisini göz önünde bulundurun.

Bir ayar seçtikten sonra izleyen silme işlemini durduramaz veya terse çeviremezsiniz.  Genel bağlantı paylaşımı yok seçeneğinde mevcut tüm genel bağlantılar kaldırılır ve bu bağlantılara sahip olan kullanıcılar bağlantı verilen içeriğe erişim sağlayamaz. Kuruluş Üyeleri ve Güvenilen Kullanıcılarla Sınırlı Paylaşım seçeneğini belirlerseniz kuruluşun veya talep edilmiş, güvenilen ya da yetkili etki alanlarının parçası olmayan harici ortak çalışanlar önceden kendileriyle paylaşılan içeriğe erişimlerini kaybeder.

Genel bağlantı paylaşımı yok veya Kuruluş Üyeleri ve Güvenilen Kullanıcılarla Sınırlı Paylaşım seçildiğinde etkilenen Creative Cloud ve Document Cloud paylaşım ve yayımlama işlevleri aşağıda açıklanmaktadır.

Uygulama

Etkilenen özellikler

Uygulama

Etkilenen özellikler

Adobe Comp

Paylaş, Behance'e Gönder

Adobe XD

Davetler, Bağlantıyı paylaş

Aero (mobil)

Bağlantıyı yayımla, Behance'e Gönder

After Effects

Ekip Projesine Davet Et, Kitaplığa Davet Et

Animate

Sosyal medyada paylaş

Behance

Projeler veya Devam Eden Çalışmalar ve Davetler oluşturma ya da güncelleme

Capture

Paylaş, Davetler

Creative Cloud (masaüstü ve mobil)

Bağlantıyı al, Davetler

Creative Cloud Assets

Bağlantıyı al, Davetler, Slack’te Paylaş

Creative Cloud Libraries

Bağlantıyı al, Davetler, Slack’te Paylaş

Dimension

Genel bağlantılar oluşturma

Fresco

Bağlantıyı al, Davetler

Illustrator ve Illustrator Draw

Proje bağlantısı, Davetler

InDesign

Publish Online, İnceleme için Paylaş

Lightroom

Yok

Photoshop (masaüstü)

Davetler

Photoshop (mobil)

Sosyal medyada paylaş

Photoshop Sketch

Proje bağlantısı

Portfolio

Portfolio sitesine erişme, taslak oluşturma ve yayımlama

Premiere Pro

Team Projects'e Davet Et

Not:

Admin Console'da Lightroom paylaşımı ve Frame.io paylaşımı özelliklerini etkinleştiremez veya devre dışı bırakamazsınız.

Hizmetleri etkinleştirme ve devre dışı bırakma hakkında daha fazla bilgi edinin.

Uygulama

Etkilenen özellikler

Uygulama

Etkilenen özellikler

Acrobat ve Reader masaüstü uygulamaları

Paylaş

Microsoft Outlook için Adobe Document Cloud

Paylaş

Mobile uygulamalar (Adobe Scan ve Acrobat dahil)

Bağlantıyı Paylaş, Document Cloud Bağlantısını Paylaş

Web hizmetleri (cloud.acrobat.com)

Paylaş

Paylaşım Seçenekleri'ni belirleme

Kuruluşunuz için kısıtlayıcı bir Varlık Ayarı seçmek isterseniz aşağıdakileri yapın:

 1. Admin Console'da, Ayarlar > Varlık Ayarları bölümüne gidin.

  Paylaşım Kısıtlaması İlkesi

 2. Bir Paylaşım Kısıtlamaları İlkesi seçin.

  Üç kısıtlama düzeyinden birini seçebilirsiniz. Daha kısıtlayıcı bir ayar seçtiğinizde mevcut genel bağlantılar veya paylaşılan klasörler ya da belgeler üzerindeki iş birlikleri kaybedilir ve bu kaybı durduramaz veya geri alamazsınız.

  Kuruluş Üyeleri ve Güvenilen Kullanıcılarla Sınırlı Paylaşım seçeneğini belirlerseniz yetkili etki alanlarınızı tanımladığınızdan emin olun. Kuruluşun veya talep edilmiş, güvenilen ya da yetkili etki alanlarının parçası olmayan harici ortak çalışanlar önceden kendileriyle paylaşılan içeriğe erişimlerini kaybeder.

  Not:

  Document Cloud ile Kuruluş Üyeleri ve Güvenilen Kullanıcılarla Sınırlı Paylaşım seçeneğini kullanmak için talep edilmiş ve güvenilen etki alanlarınızı Yetkili Etki Alanları listesine eklemelisiniz.

  Paylaşım Seçenekleri

  Kısıtlamalar

  Mevcut bağlantılar ve iş birlikleri üzerinde etkisi

  Kısıtlama yok

  Kullanıcıların genel bağlantı oluşturmasına ve paylaşılan klasörler ve belgeler üzerinde herkesle iş birliği yapmasına izin verilir.

  Etkisi yoktur.

  Genel bağlantı paylaşımı yok

  Kullanıcıların genel bağlantılar oluşturması engellenir.

  Mevcut tüm genel bağlantılar silinir. Bu işlem bir kez başlatıldıktan sonra işlemi durduramaz veya geri alamazsınız.

  Kuruluş üyeleri ve güvenilen kullanıcılarla sınırlı paylaşım

  Kullanıcıların genel bağlantılar oluşturması engellenir ve paylaşılan belgeler ve klasörler üzerindeki iş birliği yalnızca kuruluşunuzdaki ve güvenilen, talep edilmiş veya yetkili etki alanlarındaki kullanıcılar ile sınırlanır.

  Mevcut tüm genel bağlantılar ile paylaşılan belgeler ve klasörler üzerinde kuruluşta veya izin verilen etki alanında olmayan kullanıcılarla yapılan mevcut tüm iş birlikleri silinir. Bu işlem bir kez başlatıldıktan sonra işlemi durduramaz veya geri alamazsınız.

 3. Onayla’yı tıklatın.

  Kullanıcılarınızın kuruluşa ait varlıkları belirli harici kuruluşlarla veya bireylerle paylaşmaya devam etmesini isterseniz aşağıdakini yapın.

  • Ajans gibi harici bir kuruluş için: Ajansın etki alanını Adobe Admin Console’da Varlık Ayarları altındaki yetkili listesine ekleyin.
  • Serbest çalışanlar için: İlgili kişi için kuruluşunuzdan bir Enterprise ID veya Federated ID yayımlayın. Alternatif olarak, kullanıcıyı Admin Console'da kuruluşunuza Business ID türü olarak ekleyin.
  Not:

  Kurumsal depolama alanını ve diğer kurumsal düzeyde özellikleri etkinleştirmek için mevcut tüm Adobe ID'leri Business ID'lere güncelliyoruz. Tüm yeni kurumsal müşteriler, ekip üyeleri için Business ID'leri kullanır.

  Kuruluşunuz güncelleme için planlandığında bu durum size önceden bildirilir. Daha fazla bilgi için bkz. Business ID'lere giriş ve yeni depolama alanı özellikleri. Kuruluşunuz güncellenene kadar kuruluşa erişmek için Adobe ID türünü kullanmaya devam edebilirsiniz. Adobe ID'lere yönelik destek daha sonra yalnızca bireysel müşteriler için sağlanacaktır.

 4. Bir Erişim İsteği İlkesi seçip Onayla'yı tıklatın.

  Varsayılan olarak, erişim isteklerine izin verilir.

  Bu nedenle, paylaşılan bir kaynağa bağlantısı olan ancak görüntüleme iznine sahip olmayan bir kullanıcı, erişim isteğinde bulunabilir. Belge üzerinde paylaşım iznine sahip olan kullanıcılar her erişim isteği için bildirim alır ve erişim isteğini onaylamayı veya reddetmeyi tercih edebilirler.

  İstek sahibi, erişim onaylandığında veya reddedildiğinde bir bildirim alır.

  Erişim İsteği İlkesi

  Not:

  Kuruluş üyeleri ve güvenilen kullanıcılarla sınırlı paylaşım ilkesi seçiliyse kullanıcılar kuruluş dışından bir kişinin erişim isteğini onaylamaya çalıştıklarında bu kısıtlama uygulanır. 

Yetkili etki alanları

Yetkili Etki Alanları, iş birliği yapmanın güvenli olduğu etki alanlarıdır. Kuruluş Üyeleri ve Güvenilen Kullanıcılarla Sınırlı Paylaşım seçeneğini belirlediyseniz etki alanlarını Yetkili Etki Alanları'na ekleyebilirsiniz.

Yetkili etki alanları ekleme

 1. Admin Console'da, Ayarlar Varlık Ayarları > Yetkili etki alanları bölümüne gidin.

 2. Etki Alanları Ekle'yi tıklatın.

 3. Etki alanlarını, Etki Alanları Ekle iletişim kutusuna girin. Virgülle ayırarak birden fazla etki alanı ekleyebilirsiniz. Ekle’yi tıklatın.

  Not:

  Alt etki alanlarını yetkilendiremezsiniz. Örneğin bati.ornek.com ve dogu.ornek.com, ornek.com etki alanının alt etki alanlarıdır.

  Not:

  Document Cloud ile Kuruluş Üyeleri ve Güvenilen Kullanıcılarla Sınırlı Paylaşım seçeneğini kullanmak için talep edilmiş ve güvenilen etki alanlarınızı Yetkili Etki Alanları listesine eklemelisiniz.

Yetkili etki alanlarını kaldırma

Etki alanlarını listeden kaldırmak için etki alanı adlarının solundaki onay kutusunu seçin ve Etki Alanlarını Kaldır'ı tıklatın. Ardından, onaylamak için Kaldır'ı tıklatın.

Etki alanı adı, Yetkili Etki Alanları listesinden kaldırılır. Paylaşım seçeneği olarak Kuruluş Üyeleri ve Güvenilen Kullanıcılarla Sınırlı Paylaşım belirlendiğinde, kaldırılan etki alanında yapılan tüm paylaşımlar iptal edilir.

Yetkili etki alanını kaldırma

Dikkat:

Etki alanları yetkili listesinden kaldırıldığında paylaşılan belgeler ve klasörler üzerinde bu etki alanındaki kullanıcılar ve kuruluşunuzdaki kullanıcılar arasındaki mevcut tüm iş birlikleri silinir. Bu işlem bir kez başlatıldıktan sonra işlemi durduramaz veya geri alamazsınız.

Birden çok kuruluşta bulunan kullanıcılar üzerindeki etkisi

Adobe bir kullanıcının yalnızca bir kuruluşun üyesi olmasını önerir. Kullanıcıların birden fazla kuruluşun üyesi olması gerektiğinde tüm kuruluşlar aynı Paylaşım İlkesi'ne ve yapılandırılmış İzin Verilenler Listelerine sahip olmalıdır.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın