Kullanıcı Kılavuzu İptal

Kurumsal ürünler için lisans atama raporları

 1. Adobe İşletmeler ve Ekipler: Yönetim kılavuzu
 2. Dağıtımınızı planlama
  1. Temel kavramlar
   1. Lisanslama
   2. Kimlik
   3. Kullanıcı yönetimi
   4. Uygulama dağıtımı
   5. Yönetici rolleri
  2. Dağıtım Kılavuzları
   1. Adlandırılmış Kullanıcı dağıtım kılavuzu
   2. SDL dağıtım kılavuzu
  3. Eğitim için Creative Cloud'u dağıtma
   1. Dağıtım kılavuzu
   2. Canvas LMS ile entegrasyon
   3. Blackboard Learn ile entegrasyon
   4. Bölge Portalları ve Eğitim Yönetim Sistemleri (LMS) için SSO'yu yapılandırma
   5. Kivuto SSS
   6. İlk ve orta dereceli eğitim kurumu uygunluk yönergeleri
 3. Kuruluşunuzun ayarlarını yapma
  1. Kimlik ayarlarını yapma
   1. Kimlik türleri | genel bakış
   2. Enterprise ID ile kuruluş ayarlarını yapma
   3. Federated ID ile kuruluş ayarlarını yapma
    1. SSO'ya genel bakış
    2. Azure Bağlayıcısı ayarlarını yapma ve eşitleme
     1. Azure OIDC aracılığıyla Microsoft ile SSO ayarlarını yapma
     2. Azure Eşitleme'yi dizininize ekleme
     3. Azure Bağlayıcısı hakkında SSS
    3. Google Federasyonu ayarlarını yapma ve eşitleme
     1. Google Federasyonu ile SSO ayarlarını yapma
     2. Google Eşitleme'yi dizininize ekleme
     3. Google federasyonu hakkında SSS
    4. Genel SAML
     1. Diğer SAML sağlayıcıları ile SSO ayarlarını yapma
     2. Microsoft ADFS ile SSO ayarlarını yapma
     3. SSO hakkında yaygın sorular
     4. SSO ile ilgili sorunları giderme
    5. Eğitim SSO'su
     1. Bölge Portalları ve Eğitim Yönetim Sistemleri (LMS) için SSO'yu yapılandırma
     2. Yaygın sorular
     3. Dovetail
   4. Etki alanı sahipliğini doğrulama
   5. Etki alanlarını ekleme ve yönetme
   6. Etki alanlarını dizinlere bağlama
   7. Önceden talep edilmiş etki alanları eklemek için güvenilen dizini kullanma
   8. Yeni kimlik doğrulama sağlayıcısına geçiş yapma
  2. Varlık ayarları
  3. Kimlik doğrulaması ayarları
  4. Gizlilik ve güvenlik ilgili kişileri
  5. Konsol ayarları
  6. Şifrelemeyi yönetme
 4. Ürünleri ve yetkilendirmeleri yönetme
  1. Kullanıcıları yönetme
   1. Genel bakış
   2. Yönetim rolleri
   3. Kullanıcı yönetimi teknikleri
    1. Kullanıcıları tek tek yönetme   
    2. Birden çok kullanıcıyı yönetme (Toplu CSV)
    3. Kullanıcı Eşitleme aracı (UST)
    4. Kullanıcı yönetimi API'si (UMAPI)
    5. Microsoft Azure Eşitleme
    6. Google Federasyonu Eşitlemesi
   4. Kullanıcının kimlik türünü değiştirme
   5. Kullanıcı gruplarını yönetme
   6. Dizin kullanıcılarını yönetme
   7. Geliştiricileri yönetme
   8. Mevcut kullanıcıları Adobe Admin Console’a taşıma
   9. Kullanıcı yönetimini Adobe Admin Console’a taşıma
  2. Ürünleri ve ürün profillerini yönetme
   1. Ürünleri yönetme
   2. Kurumsal kullanıcılar için ürün profillerini yönetme
   3. Self servis ilkelerini yönetme
   4. Uygulama entegrasyonlarını yönetme
   5. Admin Console'da ürün izinlerini yönetme  
   6. Ürün profili için hizmetleri etkinleştirme/devre dışı bırakma
   7. Tek Uygulama | İşletmeler için Creative Cloud
   8. İsteğe bağlı hizmetler
  3. Paylaşılan Cihaz lisanslarını yönetme
   1. Yenilikler
   2. Dağıtım kılavuzu
   3. Paketler oluşturma
   4. Lisansları kurtarma
   5. Cihaz Lisanslarından geçiş yapma
   6. Profilleri yönetme
   7. Lisanslama araç seti
   8. Paylaşılan Cihaz Lisansı Hakkında SSS
 5. Depolama alanını ve varlıkları yönetme
  1. Depolama alanı
   1. Kurumsal depolama alanını yönetme
   2. Adobe Creative Cloud: Depolama alanına yönelik güncelleme
   3. Adobe depolama alanını yönetme
  2. Varlık taşıma
   1. Otomatik Varlık Geçişi
   2. Otomatik Varlık Geçişi Hakkında SSS  
   3. Aktarılan varlıkları yönetme
  3. Kullanıcıdan varlıkları geri alma
  4. Öğrenci varlığı geçişi | yalnızca EDU
   1. Otomatik öğrenci varlığı geçişi
   2. Varlıklarınızı taşıma
 6. Hizmetleri yönetme
  1. Adobe Stock
   1. Ekipler için Adobe Stock kredi paketleri
   2. İşletmeler için Adobe Stock
   3. İşletmeler için Adobe Stock'u kullanma
   4. Adobe Stock Lisans Onayı
  2. Özel fontlar
  3. Adobe Asset Link
   1. Genel bakış
   2. Kullanıcı grubu oluşturma
   3. Adobe Experience Manager 6.x Assets'i yapılandırma
   4. Adobe Asset Link'i yapılandırma ve yükleme
   5. Varlıkları yönetme
   6. XD için Adobe Asset Link
  4. Adobe Sign
   1. İşletmeler veya Ekipler için Adobe Sign'ı ayarlama
   2. Adobe Sign - Ekip özelliği Yöneticisi
   3. Admin Console'da Adobe Sign'ı yönetme
  5. İşletmeler için Creative Cloud ücretsiz üyeliği
   1. Genel bakış
   2. Başlarken
 7. Uygulamaları ve güncellemeleri dağıtma
  1. Genel bakış
   1. Uygulamaları ve güncellemeleri dağıtma ve teslim etme
   2. Dağıtımı planlama
   3. Dağıtıma hazırlanma
  2. Paketler oluşturma
   1. Admin Console aracılığıyla uygulamaları paketleme
   2. Adlandırılmış Kullanıcı Lisansı Paketleri Oluşturma
   3. Paketler için Adobe şablonları
   4. Paketleri yönetme
   5. Cihaz lisanslarını yönetme
   6. Seri numarası üzerinden lisanslama
  3. Paketleri özelleştirme
   1. Creative Cloud masaüstü uygulamasını özelleştirme
   2. Paketinize uzantılar ekleme
  4. Paketleri dağıtma 
   1. Paketleri dağıtma
   2. Adobe paketlerini SCCM ile dağıtma
   3. Adobe paketlerini ARD ile dağıtma
   4. İstisnalar klasörüne ürün yükleme
   5. Creative Cloud ürünlerini kaldırma
   6. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition'ı kullanma
   7. Adobe Creative Cloud lisanslama tanımlayıcıları
  5. Güncellemeleri yönetme
   1. Adobe kurumsal ve ekip müşterileri için değişiklik yönetimi
   2. Güncellemeleri dağıtma
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. AUSST'ye Genel Bakış
   2. Dahili güncelleme sunucusunu ayarlama
   3. Dahili güncelleme sunucusunu yönetme
   4. AUSST'nin yaygın kullanım örnekleri   
   5. Dahili güncelleme sunucusuyla ilgili sorunları giderme
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager'ı kullanma
   2. Adobe Remote Update Manager ile kullanılan kanal kimlikleri
   3. RUM hatalarını çözümleme
  8. Sorun giderme
   1. Creative Cloud uygulamalarını yükleme ve kaldırma sorunlarını giderme
   2. Paketin dağıtılıp dağıtılmadığını kontrol etmek için istemci makineleri sorgulama
   3. Creative Cloud paketinde “Yükleme Başarısız Oldu” hata mesajı
  9. Creative Cloud Packager kullanarak paketler oluşturma (CC 2018 veya önceki uygulamalar)
   1. Creative Cloud Packager hakkında
   2. Creative Cloud Packager sürüm notları
   3. Uygulama paketleme
   4. Creative Cloud Packager'ı kullanarak paket oluşturma
   5. Adlandırılmış lisans paketleri oluşturma
   6. Cihaz lisansları ile paket oluşturma
   7. Lisans paketi oluşturma
   8. Seri numarası üzerinden lisanslamayla paket oluşturma
   9. Packager otomasyonu
   10. Creative Cloud olmayan ürünleri paketleme
   11. Yapılandırmaları düzenleme ve kaydetme
   12. Sistem düzeyinde yerel ayar belirleme
 8. Hesabınızı yönetme
  1. Ekipler hesabınızı yönetme
   1. Genel bakış
   2. Ödeme ayrıntılarını güncelleme
   3. Faturaları yönetme
   4. Sözleşme sahibini değiştirme
  2. Ekipler kullanıcısına lisanslar atama
  3. Ürün ve lisans ekleme
  4. Yenilemeler
   1. Ekipler üyeliği: Yenilemeler
   2. VIP Kurumsal Modülü: Yenilemeler ve uyumluluk
  5. Satın Alma İsteği uyumluluğu
  6. Çin'de Value Incentive Plan (VIP)
  7. VIP Select yardımı
 9. Raporlar ve günlükler
  1. Denetim Günlüğü
  2. Atama raporları
  3. İçerik Günlükleri
 10. Yardım alın
  1. Adobe Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçme
  2. Ekipler hesapları için destek seçenekleri
  3. Kurumsal hesaplar için destek seçenekleri
  4. Experience Cloud için destek seçenekleri

Kuruluşunuzun lisans atama verilerini izlemek ve kullanıcılarınızın lisans dağıtımlarını planlamak için Lisans atama raporlarını kullanın. Lisans atama verileri yalnızca Enterprise Term License Agreement kapsamında satın alınan Creative Cloud ve Document Cloud ürünleri için adlandırılmış kullanıcı lisanslarını destekler.

 Kuruluşunuzun lisans atama verilerini izlemek için Admin Console > Öngörüler bölümüne gidin.

Genel bakış

Adobe Admin Console - Lisans Atama raporu

Lisans atama verileri, atanan lisanslarla satın alınan lisans miktarını karşılaştırmalı olarak izlemenize yardımcı olur. Son yıl dönümü tarihinden veya Enterprise Term License Agreement (ETLA) başlangıç tarihinden itibaren geçerli tüm ürünleriniz için ölçülür. İstisnalar için aşağıdaki yaygın sorular bölümüne başvurun.

Sistem yöneticileri, lisans atama verilerini Admin Console'un Öngörüler sekmesinde grafikler olarak görür. Kuruluşların geçmiş lisans atamalarını (ETLA ile) izlemelerine yardımcı olur. Veriler, Aylık görünümde ve Bugüne kadar görünümünde sunulur.

Sistem yöneticileri, panoda gösterilen verileri indirmek için diledikleri zaman bir rapor da çalıştırabilir.

Öngörüler
Lisans atama verileri

Lisans atama raporlarını görüntüleme ve kullanma

Sistem yöneticisi kimlik bilgilerinizle Adobe Admin Console'a giriş yapın. Aşağıdakileri kullanmak için Öngörüler sekmesine gidin:

 • Grafikleri görüntülemek için Pano 
 • Atama raporları oluşturmak ve indirmek için Raporlar 

Pano

Panoda, her bir ürünün geçmiş atamasının yer aldığı bir grafik görünüm sunulur. Soldaki listeden herhangi bir ürünü seçerek Bugüne kadar ve Aylık görünümünü görüntüleyin. Her grafik, seçilen dönemde atanmış lisansları gösterir.

Aşağıdaki görüntülerde bu iki görünüm arasındaki fark gösterilmektedir:

Bugüne kadar görünümü: Her ayın en yüksek lisans ataması gösterilir.

Aylık görünüm: Sözleşme ayındaki her gün için en yüksek lisans ataması gösterilir.

Lisanslar

Belirli bir ürün için satın alınan lisansların sayısı. Satın alma tarihinden sonraki yıllarda bu sayı aynı zamanda kuruluş tarafından eklenti, tamamlama vb. yoluyla satın alınan ek lisansları da yansıtır.

Atanmış

Kuruluştaki kullanıcılara atanmış lisansların sayısı.

Raporlar

Panoda gösterilen verileri indirmek üzere kendi belirlediğiniz tarih aralığı için dilediğiniz zaman bir lisans atama raporu oluşturup indirebilirsiniz.

Lisans atama raporu, satın alınan ürünlerin her biri için en yüksek günlük lisans atamasını gösterir. Her üründe, girilen tarih aralığının her günü için benzersiz bir satır vardır.

Not:

Atama verileri, 18 Haziran 2020 tarihinden itibaren düzenli olarak güncellenir. Daha önceki veriler kullanılamaz. Tarih aralığı bölümünde yalnızca 18 Haziran 2020'den sonraki tarihleri girebilirsiniz.

Rapor oluşturmak için Öngörüler > Raporlar Lisans atama > Oluştur bölümüne gidin, Tarih aralığı girin > Oluştur'u tıklatın.

Tüm sistem yöneticileri Raporları indirin menüsünden rapor oluşturup indirebilir.

Sık sorulan sorular

Lisans atama verileri yalnızca Enterprise Term License Agreement (ETLA) kapsamında satın alınan Creative Cloud ve Document Cloud ürünleri için adlandırılmış kullanıcı lisanslarını destekler.

Value Incentive Plan (VIP), Digital Experience ve Ekipler üyelikleri için geçerli değildir.

Lisans atama verileri yalnızca Creative Cloud ve Document Cloud ürünleri içindir. Kullanıma dayalı ürünlerin hiçbiri dahil değildir. Yöneticiler, ETLA sözleşmelerinden satın aldıkları ürünlerin bir listesini görseler de yalnızca lisansa dayalı ürünlere karşılık gelen bir grafik olacaktır. Hariç tutulan ürünler için bir grafik olmaz ve bunun yerine şu mesaj görüntülenir:

Bu ürün için grafik kullanılamamaktadır.

Adobe Sign ve Adobe Stock bir kullanım modeli kapsamındadır. Kullanım aşımı durumunda, ETLA müşteri sözleşmesi hükümlerine göre ayrıca faturalandırılır.

Hayır; lisans atama verileri, atanmış tüm lisansların toplu sayısını gösterir.

18 Haziran 2020'den itibaren olan lisans atama verileri kullanılabilir. Bu tarihten önceki veriler Admin Console'da kullanılamaz.

Lisans atama verileri yalnızca Enterprise Term License Agreement kapsamında satın alınan Creative Cloud ve Document Cloud ürünleri için adlandırılmış kullanıcı lisanslarını destekler.

Seri numarası lisanslarını ve paylaşılan cihaz lisanslarını desteklemez.

Yöneticiler yıl dönümü tarihinde kendi bildirdikleri “Ek Dağıtım Raporu” adlı tamamlama gönderimleri için lisans atama verilerine başvurmalıdır.

Dağıtım terimi, son kullanıcılara devredilen veya atanan (ya da “dağıtılan”) lisansların sayısını ifade eder.

Ek sorular için Adobe Müşteri Hizmetleri'ne başvurun.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın