Admin Console'u artık ürün içi özelliklere ve yeteneklere erişimi yönetmek için kullanabilirsiniz. Admin Console, kullanıcıları ve kullanıcıların ürününüzde gerçekleştirebilecekleri işlemleri yönetmek için ürün profillerine izinler ve roller atamanıza olanak tanır. Örneğin, kuruluşunuz Adobe Analytics veya Adobe Target kullanıyorsa ilk olarak bu ürünler için ürün profilleri oluşturabilir, ihtiyaçlarınız doğrultusunda bu profillere izinler atayabilir ve ardından bu ürün profillerine kullanıcılar ekleyebilirsiniz. Eklenen kullanıcılar izinlerini eklendikleri ürün profillerinden elde eder.

Kullanıcılara belirli görevleri gerçekleştirmeleri veya belirli alanlara erişmeleri için izinler sağlamaya ek olarak ürün profillerinin içinden ürün rolleri de atayabilirsiniz. Örnek olarak, Adobe Target'ta kullanıcılara Gözlemci, Düzenleyici veya Onaylayan rollerini atayabilirsiniz. Bu ürün rolleri Adobe Target tarafından tanınır ve uygulanır.

Ürün profili yöneticisi olarak, Admin Console'da ürün profillerinin içinden izinleri ve rolleri tanımlama yeteneği, son kullanıcıların ürününüzle etkileşim kurma şeklini denetlemenizi sağlar.

Admin Console'da ürünleri ve profilleri yönetme ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Ürünleri ve profilleri yönetme.

Admin Console, izin öğelerini birlikte bölümler olarak gruplandırır. Her bölüm, bir ürün yapılandırmasına eklenebilecek veya ürün profilinden kaldırılabilecek birden çok izin öğesi içerir.

Not:

Admin Console'da görüntülenen bölümler ve izin öğeleri her ürün için farklılık gösterir.

Ürün profillerine izinler ekleme

Ürün profiline belirli bir bölümden izin öğeleri eklemek için aşağıdaki adımları gerçekleştirin:

 1. Admin Console'da oturum açın ve Ürünler bölümüne gidin.

  Yöneticisi olduğunuz tüm Adobe ürün planlarının listesi görüntülenir.

 2. Gerekli ürün planını tıklatın.

 3. İzinleri eklemeniz gereken ürün profilini tıklatın ve İzinler sekmesine gidin.

  İzinler sekmesi, geçerli ürüne uygulanan bölümlerin listesini görüntüler. Liste ayrıca geçerli profile dahil edilen izin öğelerinin sayısını da görüntüler.

  İzin bölümleri
 4. İlgili bölümü tıklatarak kullanılabilir izin öğelerini görüntüleyin.

  İzin öğesi aramak için arama kutusunu kullanabilirsiniz. İzin öğelerinin listesi arama sorgunuzla eşleşenleri içermesi için filtrelenir.

  İzin öğeleri

  İzinleri gerektiği şekilde ekleyin veya kaldırın.

  İzinleri aramak için Arama kutusunu da kullanabilirsiniz.

 5. Bitirdiğinizde, Kaydet'i tıklatın.

İzin öğelerini otomatik olarak dahil etme

Ürün profiline izin öğeleri eklediğinizde, Otomatik Dahil Et seçeneği bir bölüm içindeki yalnızca tüm mevcut izin öğelerini değil, aynı zamanda o bölüm içinde gelecekte oluşturulabilecek tüm izin öğelerini de eklemenize olanak tanır. Bu onay kutusunun seçilmesi, bölüm için o sırada kullanılabilir olan tüm izin öğelerinin ürün profiline ekleneceği anlamına gelir. Sonraki bir zamanda bu bölüm için yeni izin öğeleri kullanılabilir hale gelirse bu öğeler de bu ürün profiline otomatik olarak dahil edilir. Bu seçeneği belirleyerek yeni izin öğelerini dahil etmek için bu ürün profilini tekrar düzenlemeniz gerekmez.

 1. Ürün profilinin İzinler sekmesinde çalışırken kullanılabilir izin öğelerini görüntülemek için bir bölümü tıklatarak açın.

 2. Bu izin bölümüne tüm izin öğelerini otomatik dahil etmek için Otomatik Dahil Et seçeneğini tıklatın.

  İzinleri otomatik olarak dahil etme
 3. Kaydet'i tıklatın.

  Otomatik olarak dahil edilen izinler

İzinleri kaldırma

Ürün profiline eklenmiş belirli izin öğelerini kaldırabilirsiniz. Ayrıca bir ürün profilinin izin bölümündeki tüm izin öğelerini de kaldırabilirsiniz.

 1. Seçili ürün profilinin İzinler sekmesinde çalışırken gerekli izin bölümünü tıklatarak açın.

  İzinleri kaldırma
 2. Belirli bir izni kaldırmak için dahil edilen izin öğesinin sağındaki  simgesini tıklatın.

 3. Ürün profiline eklenen izin bölümündeki izin öğelerinin tamamını kaldırmak için DAHİL EDİLEN listesinin sağ üst köşesindeki Tümünü Kaldır'ı tıklatın.

İzinleri kopyalama

Mevcut bir profilde tanımladığınız izinleri kullanarak yeni bir ürün profili oluşturabilirsiniz. Karmaşık bir dizi tanımlanmış izni olan bir ürün profiliniz varsa bu kullanışlı olabilir.

 1. İzinler sekmesinde, ürün profiline izin değişikliklerini kaydettikten sonra İzni Kopyala'yı tıklatın.

 2. Yeni bir profil oluşturmanız istendiğinde Devam'ı tıklatın.

  Kopyalanmış izinleri onaylama

  Ürün profilinden izinleri kopyaladığınızda yeni bir (taslak) ürün profiline yönlendirilirsiniz. Yeni ürün profili, orijinal profilin tüm izinlerine sahiptir.

 3. Profil ayrıntıları sekmesinde yeni bir profil oluşturmak için gerekli bilgileri girin.

  Yeni profil ayrıntıları
 4. İleri'yi tıklatın.

 5. Bu profil için açmanız veya kapatmanız gereken hizmetleri seçin ve Bitti seçeneğini tıklatın.

  Yeni profil hizmetleri

Yeni profil önceki profilden kopyalanan izinlerle oluşturulduktan sonra yeni profil için Kullanıcılar sekmesine yönlendirilirsiniz.

Kullanıcıları ve yöneticileri bu profile gerektiği şekilde ekleyin.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi