Adobe Şablonları önceden oluşturulmuş Adlandırılmış Kullanıcı Lisansı paketleridir ve Admin Console'daki Paketler sekmesinden indirilebilir. Bunlar tek uygulama paketleri veya Adobe tarafından oluşturulan koleksiyon paketleridir. Bu paketler, varsayılan ayarlara göre oluşturulmuştur. Mevcut Adobe Şablonları'na dayalı paketleri indirmeyi seçebilirsiniz. Ayrıca paket oluşturmak için mevcut şablonları olduğu gibi de kullanabilirsiniz.

Tek uygulama paketleri ayrıca Creative Cloud masaüstü uygulamasını yüklemenize olanak tanıyan, yalnızca Creative Cloud masaüstü uygulamasının bulunduğu paketi içerir.

Adobe Şablonları'nı görüntüleme

 1. Admin Console'da oturum açın ve Paketler > Adobe şablonları bölümüne gidin.

  Adobe Şablonları'na dayalı mevcut paketlerin listesi görüntülenir.

  Adobe şablonları
 2. Arama metin kutusunu kullanarak şablonları Paket adına göre filtreleyin.

 3. Varsayılan olarak, paket listesi bir sayfada on paket olacak şekilde düzenlenmiştir.

  Bir sayfada görüntülenen paket sayısını, paket listesinin sağ alt köşesindeki açılır listeden seçim yaparak değiştirebilirsiniz.

 4. Paketin özetini görüntülemek için paket adını tıklatın.

  Paket özeti ayrıntılar çekmecesinde görüntülenir.

  Adobe şablon ayrıntıları

Adobe Şablonları'na dayalı paketleri indirme

Adobe Şablonu'na dayalı bir paketi dağıtmak için paketi oluşturmanız ve ardından indirmeniz gerekir.

 1. Paketi indirmek için paket listesindeki bir paketin satırında herhangi bir yeri tıklatın.

 2. Ayrıntılar çekmecesinde İndir'i tıklatın.

 3. Paketler sayfasına yönlendirilirsiniz. Paket oluşturma prosedürü tamamlandığında paket bilgisayarınıza indirilir.

 4. Paketi daha sonra indirmek için paket listesinde paket adını tıklatın ve ardından ayrıntılar çekmecesinde İndir'i tıklatın.

Adobe Şablonları'na dayalı paketleri özelleştirme ve indirme

Adobe Şablonu, şablon tarafından tanımlanan standart uygulamalar ve yapılandırmalar sağlar. Paket oluştururken paketi sıfırdan oluşturmayı seçebilirsiniz. Alternatif olarak, gereksinimlerinizle en çok eşleşen Adobe Şablonu'nu bulup başlangıç noktası olarak kullanabilirsiniz.

Not:

Bir şablonu özelleştirdiğinizde, Creative Cloud veya Document Cloud'un parçası olan ürünleri ya da bu iki buluttan birinin parçası olmayan Adobe Captivate ve Presenter gibi ürünleri ekleyebilirsiniz.

 1. Adobe Şablonu'na dayalı bir paketi özelleştirmek için paket listesindeki bir paketin satırında herhangi bir yeri tıklatın.

 2. Sağ bölmede, Özelleştir'i tıklatın.

  Not:

  Creative Cloud veya Document Cloud'un parçası olmayan Adobe Captivate ve Presenter gibi ürünlerle özelleştirdiğiniz şablon, Creative Cloud uygulamalarını içeren bir şablonda kullanılabilen tüm özelleştirme seçeneklerini sunmaz.

 3. Yapılandır ekranında, gerekli seçenekleri belirleyin:

  İşletim Sisteminin Yerel Ayarlarını Kullan: İstemci makinenin işletim sistemi dilinde dağıtılacak bir paket oluşturmak için seçin. Bu durumda işletim sistemi dili, paketin dağıtıldığı varsayılan geri dönüş dilidir.

  Apps panelini göster: Son kullanıcılar için Creative Cloud masaüstü uygulamasında Apps panelini görüntüler/gizler. Apps Paneli etkinleştirildiğinde/devre dışı bırakıldığında, istemci makinelerdeki güncellemeler otomatik olarak etkinleştirilir/devre dışı bırakılır. Yalnızca Creative Cloud veya Document Cloud uygulamalarında kullanılabilir.

  Yönetici olmayan kişilerin uygulamaları güncellemesine ve yüklemesine izin ver: Yönetici ayrıcalıkları olmayan, kendi kendine işlem yapan son kullanıcıların kendi uygulamalarını ve güncellemelerini yüklemesine ve yönetmesine izin verir. Yalnızca Creative Cloud veya Document Cloud uygulamalarında kullanılabilir.

  Remote Update Manager'ı etkinleştir: Remote Update Manager kullanımını etkinleştirmek için bu seçeneği belirleyin. Adobe Remote Update Manager, yönetici olarak yürütme avantajıyla, güncelleyiciyi istemcide uzaktan çalıştırmanıza izin verir. Daha fazla bilgi için bkz. Remote Update Manager.

  Uzantılar için bir klasör oluşturun ve Extension Manager komut satırı aracını dahil edin: Paketle yüklenmesi gereken uzantıları dahil etmek için kullanabileceğiniz paket klasörünüzde bir alt klasör oluşturur. Daha fazla bilgi için bkz. Paketlerde uzantıları yönetme

  Dahili güncelleme sunucusuna yönlendir: Bu paketin tüm güncellemelerini bir dahili güncelleme sunucusuna yönlendirir. Dahili sunucu ayrıntıları Admin Console'un Paketler > Tercihler sekmesindeki bir geçersiz kılma XML'i ile belirtilmiştir. Daha fazla bilgi için “Admin Console aracılığıyla uygulamaları paketleme” adlı makalenin Tercihler bölümüne bakın.

  Özel dizine yükle: Bu paketteki uygulamaları bir özel dizine yükler. Bu dizin, Admin Console'un Paketler > Tercihler sekmesinde tanımlanmıştır. Daha fazla bilgi için “Admin Console aracılığıyla Uygulamaları paketleme” adlı makalenin Tercihler bölümüne bakın. Yalnızca Creative Cloud veya Document Cloud uygulamalarında kullanılabilir.

  Dosya eşitlemeyi devre dışı bırak: (Yalnızca eğitim kurumları yararlanabilir) İstemci sistemlerle dosyaların otomatik olarak eşitlenmesini atlar. Dosya eşitleme işlemini atlamak istediğiniz bir test ortamına paket yüklerken kullanışlıdır. Yalnızca Creative Cloud veya Document Cloud uygulamalarında kullanılabilir.

 4. İşiniz bitince İleri'yi tıklatın.

  Uygulamaları Seç ekranı, Adobe Şablonu tarafından tanımlanan uygulamaları eklemenize ve kaldırmanıza olanak tanır.

  Uygulamaları seç
 5. Pakete dahil edilecek uygulamaları seçtikten sonra İleri'yi tıklatın.

 6. Sonlandır ekranında, oluşturmakta olduğunuz paketin adını girin.

  Ayrıca paketi oluşturmadan önce özelleştirilen uygulamaları ve bu paket için yapılandırmayı da inceleyebilirsiniz.

 7. Paketler sayfasına geri yönlendirilirsiniz. Paket oluşturma prosedürü tamamlandığında paket bilgisayarınıza indirilir.

 8. Paketi daha sonra indirmek için paket listesindeki bir paketin satırında herhangi bir yeri tıklatın ve ardından paket ayrıntıları çekmecesinde İndir'i tıklatın.

Not:

Captivate 2017 veya Presenter (herhangi bir sürüm) içeren bir paket oluşturduğunuzda bu paketi dağıtmadan önce son kullanıcılara ait bilgisayarlardan bu ürün sürümlerini kaldırmanız gerekir.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi