Kullanıcı Kılavuzu İptal

Self servis ilkelerini yönetme

 1. Adobe İşletmeler ve Ekipler: Yönetim kılavuzu
 2. Dağıtımınızı planlama
  1. Temel kavramlar
   1. Lisanslama
   2. Kimlik
   3. Kullanıcı yönetimi
   4. Uygulama dağıtımı
   5. Admin Console’a genel bakış
   6. Yönetici rolleri
  2. Dağıtım Kılavuzları
   1. Adlandırılmış Kullanıcı dağıtım kılavuzu
   2. SDL dağıtım kılavuzu
   3. Adobe Acrobat'ı dağıtma 
  3. Eğitim için Creative Cloud'u dağıtma
   1. Dağıtım kılavuzu
   2. Google Admin Console'da Adobe uygulamalarını onaylama
   3. Google Classroom'da Adobe Express'i etkinleştirme
   4. Canvas LMS ile entegrasyon
   5. Blackboard Learn ile entegrasyon
   6. Bölge Portalları ve Eğitim Yönetim Sistemleri (LMS) için SSO'yu yapılandırma
   7. Adobe Express'i Google Uygulama Lisanslama aracılığıyla dağıtma
   8. Roster Sync yoluyla kullanıcı ekleme
   9. Eğitim için rol eşitlemesi
   10. Kivuto hakkında SSS
   11. İlk ve orta dereceli eğitim kurumu uygunluk yönergeleri
 3. Kuruluşunuzun ayarlarını yapma
  1. Kimlik türleri | Genel bakış
  2. Kimlik ayarlarını yapma | Genel bakış
  3. Enterprise ID ile kuruluş ayarlarını yapma
  4. Azure AD federasyonu ayarlarını yapma ve eşitleme
   1. Azure OIDC aracılığıyla Microsoft ile SSO ayarlarını yapma
   2. Azure Sync'i dizininize ekleme
   3. Azure Connector hakkında SSS
  5. Google Federasyonu ayarlarını yapma ve eşitleme
   1. Google Federasyonu ile SSO ayarlarını yapma
   2. Google Sync'i dizininize ekleme
   3. Google federasyonu hakkında SSS
  6. Microsoft ADFS ile kuruluş ayarlarını yapma
  7. Bölge Portalları ve LMS için kuruluş ayarlarını yapma
  8. Diğer Kimlik sağlayıcıları ile kuruluş ayarlarını yapma
   1. Dizin oluşturma
   2. Etki alanı sahipliğini doğrulama
   3. Etki alanlarını dizinlere ekleme
  9. SSO hakkında yaygın sorular ve sorun giderme
   1. SSO hakkında yaygın sorular
   2. SSO ile ilgili sorunları giderme
   3. Eğitim ile ilgili yaygın sorular
 4. Kuruluş ayarlarınızı yönetme
  1. Mevcut etki alanlarını ve dizinleri yönetme
  2. Otomatik hesap oluşturmayı etkinleştirme
  3. Güvenilen dizin aracılığıyla kuruluş ayarlarını yapma
  4. Yeni bir kimlik doğrulama sağlayıcısına geçiş yapma 
  5. Varlık ayarları
  6. Kimlik doğrulaması ayarları
  7. Gizlilik ve güvenlik ilgili kişileri
  8. Konsol ayarları
  9. Şifrelemeyi yönetme  
 5. Ürünleri ve yetkilendirmeleri yönetme
  1. Kullanıcıları yönetme
   1. Genel bakış
   2. Yönetim rolleri
   3. Kullanıcı yönetimi teknikleri
    1. Kullanıcıları tek tek yönetme   
    2. Birden çok kullanıcıyı yönetme (Toplu CSV)
    3. Kullanıcı Eşitleme aracı (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Eğitim için rol eşitlemesi
    6. Google Federasyonu Eşitlemesi
   4. Kullanıcının kimlik türünü değiştirme
   5. Kullanıcı gruplarını yönetme
   6. Dizin kullanıcılarını yönetme
   7. Geliştiricileri yönetme
   8. Mevcut kullanıcıları Adobe Admin Console’a taşıma
   9. Kullanıcı yönetimini Adobe Admin Console’a taşıma
  2. Ürünleri ve ürün profillerini yönetme
   1. Ürünleri yönetme
   2. Kurumsal kullanıcılar için ürün profillerini yönetme
   3. Otomatik atama kurallarını yönetme
   4. Ürün isteklerini inceleme
   5. Self servis ilkelerini yönetme
   6. Uygulama entegrasyonlarını yönetme
   7. Admin Console'da ürün izinlerini yönetme  
   8. Ürün profili için hizmetleri etkinleştirme/devre dışı bırakma
   9. Tek Uygulama | İşletmeler için Creative Cloud
   10. İsteğe bağlı hizmetler
  3. Paylaşılan Cihaz lisanslarını yönetme
   1. Yenilikler
   2. Dağıtım kılavuzu
   3. Paketler oluşturma
   4. Lisansları kurtarma
   5. Profilleri yönetme
   6. Lisanslama araç seti
   7. Paylaşılan Cihaz Lisansı Hakkında SSS
 6. Depolama alanını ve varlıkları yönetme
  1. Depolama alanı
   1. Kurumsal depolama alanını yönetme
   2. Adobe Creative Cloud: Depolama alanına yönelik güncelleme
   3. Adobe depolama alanını yönetme
  2. Varlık taşıma
   1. Otomatik Varlık Geçişi
   2. Otomatik Varlık Geçişi Hakkında SSS  
   3. Aktarılan varlıkları yönetme
  3. Kullanıcıdan varlıkları geri alma
  4. Öğrenci varlığı geçişi | yalnızca EDU
   1. Otomatik öğrenci varlığı geçişi
   2. Varlıklarınızı taşıma
 7. Hizmetleri yönetme
  1. Adobe Stock
   1. Ekipler için Adobe Stock kredi paketleri
   2. İşletmeler için Adobe Stock
   3. İşletmeler için Adobe Stock'u kullanma
   4. Adobe Stock Lisans Onayı
  2. Özel fontlar
  3. Adobe Asset Link
   1. Genel bakış
   2. Kullanıcı grubu oluşturma
   3. Adobe Experience Manager Assets'i yapılandırma
   4. Adobe Asset Link'i yapılandırma ve yükleme
   5. Varlıkları yönetme
   6. XD için Adobe Asset Link
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. İşletmeler veya ekipler için Adobe Acrobat Sign'ı ayarlama
   2. Adobe Acrobat Sign - Ekip özelliği Yöneticisi
   3. Admin Console'da Adobe Acrobat Sign'ı yönetme
  5. İşletmeler için Creative Cloud ücretsiz üyeliği
   1. Genel bakış
 8. Uygulamaları ve güncellemeleri dağıtma
  1. Genel bakış
   1. Uygulamaları ve güncellemeleri dağıtma ve teslim etme
   2. Dağıtımı planlama
   3. Dağıtıma hazırlanma
  2. Paketler oluşturma
   1. Admin Console aracılığıyla uygulamaları paketleme
   2. Adlandırılmış Kullanıcı Lisansı Paketleri Oluşturma
   3. Paketler için Adobe şablonları
   4. Paketleri yönetme
   5. Cihaz lisanslarını yönetme
   6. Seri numarası üzerinden lisanslama
  3. Paketleri özelleştirme
   1. Creative Cloud masaüstü uygulamasını özelleştirme
   2. Paketinize uzantılar ekleme
  4. Paketleri dağıtma 
   1. Paketleri dağıtma
   2. Microsoft Intune kullanarak Adobe paketlerini dağıtma
   3. Adobe paketlerini SCCM ile dağıtma
   4. Adobe paketlerini ARD ile dağıtma
   5. İstisnalar klasörüne ürün yükleme
   6. Creative Cloud ürünlerini kaldırma
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition'ı kullanma
   8. Adobe Creative Cloud lisanslama tanımlayıcıları
  5. Güncellemeleri yönetme
   1. Adobe kurumsal ve ekip müşterileri için değişiklik yönetimi
   2. Güncellemeleri dağıtma
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. AUSST'ye Genel Bakış
   2. Dahili güncelleme sunucusunu ayarlama
   3. Dahili güncelleme sunucusunu yönetme
   4. AUSST'nin yaygın kullanım örnekleri   
   5. Dahili güncelleme sunucusuyla ilgili sorunları giderme
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager'ı kullanma
   2. Adobe Remote Update Manager ile kullanılan kanal kimlikleri
   3. RUM hatalarını çözümleme
  8. Sorun giderme
   1. Creative Cloud uygulamalarını yükleme ve kaldırma sorunlarını giderme
   2. Paketin dağıtılıp dağıtılmadığını kontrol etmek için istemci makineleri sorgulama
   3. Creative Cloud paketinde “Yükleme Başarısız Oldu” hata mesajı
  9. Creative Cloud Packager kullanarak paketler oluşturma (CC 2018 veya önceki uygulamalar)
   1. Creative Cloud Packager hakkında
   2. Creative Cloud Packager sürüm notları
   3. Uygulama paketleme
   4. Creative Cloud Packager'ı kullanarak paket oluşturma
   5. Adlandırılmış lisans paketleri oluşturma
   6. Cihaz lisansları ile paket oluşturma
   7. Lisans paketi oluşturma
   8. Seri numarası üzerinden lisanslamayla paket oluşturma
   9. Packager otomasyonu
   10. Creative Cloud olmayan ürünleri paketleme
   11. Yapılandırmaları düzenleme ve kaydetme
   12. Sistem düzeyinde yerel ayar belirleme
 9. Hesabınızı yönetme
  1. Ekipler hesabınızı yönetme
   1. Genel bakış
   2. Ödeme ayrıntılarını güncelleme
   3. Faturaları yönetme
   4. Sözleşme sahibini değiştirme
   5. Satıcıyı değiştirme
  2. Ekipler kullanıcısına lisanslar atama
  3. Ürün ve lisans ekleme
  4. Yenilemeler
   1. Ekipler üyeliği: Yenilemeler
   2. VIP Kurumsal Modülü: Yenilemeler ve uyumluluk
  5. ETLA sözleşmeleri için otomatik sona erme tarihi aşamaları
  6. Mevcut Adobe Admin Console içinden sözleşme türleri arasında geçiş yapma
  7. Satın Alma İsteği uyumluluğu
  8. Çin'de Value Incentive Plan (VIP)
  9. VIP Select yardımı
 10. Raporlar ve günlükler
  1. Denetim Günlüğü
  2. Atama raporları
  3. İçerik Günlükleri
 11. Yardım alın
  1. Adobe Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçme
  2. Ekipler hesapları için destek seçenekleri
  3. Kurumsal hesaplar için destek seçenekleri
  4. Experience Cloud için destek seçenekleri

Kullanıcılarınızın yükleyebileceği ve güncelleyebileceği uygulamaları kontrol eden ilkeler oluşturun.

BT yönetİcİlerİ İçİn

Self servis ilkeleri, son kullanıcıların Creative Cloud masaüstü uygulaması aracılığıyla Creative Cloud uygulamalarını yüklemeleri ve güncellemeleri için BT Yöneticileri tarafından özelleştirme seçenekleri uygulanmasına olanak tanır.

Son kullanıcılar için

BT Yöneticisi tarafından ayarlanan ilkelere bağlı olarak, Creative Cloud masaüstü uygulamasındaki son kullanıcı deneyimi değişir.

Bu makale, BT yöneticilerinin ve son kullanıcıların self servis ilkelerinden yararlanma adımlarını kapsar.

BT yöneticileri için

Yönetici olarak Admin Console'da bir ürün profilinde gerekli özelleştirme ayarlarını uygulamanız gerekir. Bunun anlamı, self servis ilkelerini ürün profili düzeyinde uygulamanız gerektiğidir. Bu, ilkenin söz konusu ürün profiline dahil olan tüm son kullanıcılar için geçerli olmasını sağlar.  

Okumaya Devam Edin: Ürün profillerini yönetme.
.

Self servis ilkelerini uygulama

 1. Admin Console'a giriş yapıp Ürünler'e gidin ve bir ürün profilini tıklatın.

 2. İzinler sekmesine gidin ve Self servis ilkeleri satır öğesinde Düzenle'yi tıklatın.

 3. Varsayılan olarak, bir ürün profilinin self servis ilkesi kapalıdır. Gerektiğinde, her bir ürün profili için self servis ilkesini açıkça açmanız gerekir.

  Self servis ilkeleri

Ve ilkeleri aşağıdaki gibi belirtin:

Kullanıcı Tarafından Yönetilen

Kullanıcı Tarafından Yönetilen ilkeler kullanıcıların, uygulamaları makinelerine ne zaman ve nasıl yükledikleri ve güncelledikleri konusunda sahip oldukları denetim düzeylerini tanımlar.

Kullanıcı tarafından yönetilen

1. Tüm uygulamaları otomatİk olarak güncelleyİn

İstemci makinelerde Creative Cloud masaüstü uygulamasındaki Otomatik güncelleme geçiş düğmesi, son kullanıcılar tarafından Tercihler altında görüntülenebilir ve kullanılabilir. Etkinleştirildiğinde, yeni sürümler yayımlanır yayımlanmaz son kullanıcı uygulamalarını otomatik olarak günceller. Bununla birlikte, son kullanıcıların da Creative Cloud masaüstü uygulamasında otomatik güncellemeleri açması gerekeceğini unutmayın.

Not:

Bu onay kutusunun seçilmemesi durumunda son kullanıcılar, Creative Cloud masaüstü uygulamalarında Otomatik güncelleme geçiş düğmesini görmez.

Son kullanıcı deneyimi ayrıntıları.

2. Güncellemelerİ yayımlandıktan sonra 30 gün kullanıma sunun

Güncellemeler, Adobe tarafından yayımlandıktan 30 gün sonra son kullanıcılarınıza sunulur.

Bu, Adobe tarafından uygulamanın yeni bir sürümü yayımlandığında güncellemelerin aynı tarihten itibaren 30 gün boyunca son kullanıcılarınızın Creative Cloud masaüstü uygulamasında görünmeyeceği anlamına gelir.

Son kullanıcı deneyimi ayrıntıları.

3. Creative Cloud masaüstü uygulamasında “eskİ uygulamaları göster” seçeneğİnİ etkİnleştİrİn

Eski uygulamaları göster geçiş düğmesi, bu seçeneğin belirlenmesi durumunda son kullanıcılarınızın Creative Cloud Masaüstü uygulamasında tercihler altında görünür. Son kullanıcılar, Adobe Muse gibi kullanım ömrünü dolduran uygulamalara erişmeye devam eder (uygulamaları güncelleyebilir ve yükleyebilir). Bu seçeneğin belirlenmemesi durumunda son kullanıcılar, Creative Cloud Masaüstü uygulamasında bu geçiş düğmesini görmez. 

Son kullanıcı deneyimi ayrıntıları.

Bİrden çok Kullanıcı Tarafından Yönetİlen seçeneğİnİ İşaretleme

Yukarıda açıklanan Kullanıcı Tarafından Yönetilen seçenekleri birbirini dışlamaz. Bu, birden fazla seçeneği işaretleyebileceğiniz anlamına gelir.

Bazı örnek senaryolar:

Son kullanıcılar için otomatik güncelleme özelliğini açmak ve güncellemeleri 30 gün sonra kullanılabilir hale getirmek istediğinizde.

Birinci ve ikinci seçeneği belirleyin

Birinci ve ikinci seçeneği belirleyin

Kullanıcıların uygulamaları el ile güncellemelerini sağlamak istediğinizde.

Ancak güncellemeleri yalnızca yayımlandıktan 30 gün sonra görürler. Eski uygulamaları göster özelliğini açmak istediğinizde.

Birinci ve ikinci seçeneği belirleyin

Hem otomatik güncelleme hem de eski uygulamaları göster özelliğini açmak istediğinizde:

Kısıtlandı

Creative Cloud masaüstü uygulamasındaki Uygulamalar panelini devre dışı bırakın. Bu, son kullanıcıların uygulamaları yüklemesini veya güncellemesini önler. Ayrıca Uygulamalar paneli kullanılamadığından kullanıcılar, Uygulamalar panelindeki uygulamaları bile görüntüleyemezler.

Kısıtlı self servis ilkesi

Son kullanıcı deneyimi ayrıntıları.

Yaygın sorular (BT yöneticileri için)

İlke, yönetici ilkeyi ürün profiline atadıktan sonra 24 saat içinde kullanıcılara uygulanır.

Bir ilkeyi hemen uygulamak için kullanıcılarınızdan aşağıdakilerden birini yapmalarını isteyin:

 • Çıkış yapın ve kullanıcıların Adobe hesabına tekrar giriş yapın.
 • Çıkın ve Creative Cloud masaüstü uygulamasını yeniden başlatın.
 • Creative Cloud masaüstü uygulamasında Güncellemeleri denetle'yi tıklatın.

Hayır. İlke, Creative Cloud masaüstü düzeyinde uygulanır ve tüm Creative Cloud uygulamaları için geçerli olur.

Örneğin, bir Photoshop teklifine Tüm uygulamaları otomatik olarak güncelle ilkesi uygulanırsa Creative Cloud masaüstü uygulamasındaki tüm Creative Cloud uygulamaları otomatik güncellemeler için kullanılabilir hale gelir.

Varsayılan olarak, self servis ilkeleri kapatılır. Dolayısıyla bu işlem, mevcut ürün profillerini etkilemez. Ancak ilkeleri daha önce oluşturduğunuz profillere uygulamak için bu özelliği kullanabilirsiniz. Bu işlemi Admin Console'da sunulan varsayılan ürün profilleri için de gerçekleştirebilirsiniz.

İlke, Creative Cloud masaüstü düzeyinde uygulanır ve tüm Creative Cloud uygulamaları için geçerli olur.

Örneğin, Güncellemeleri yayımlandıktan sonra 30 gün kullanıma sunun ilkesinin bir Photoshop teklifine ve ardından Creative Cloud masaüstü uygulamasında uygulanması durumunda tüm Creative Cloud uygulamaları, yayımlandıktan 30 gün sonra kullanılabilir.

Self servis ilkeleri her zaman Yönetilen paket ayarlarına göre önceliklidir.

Bu nedenle, bir yönetilen paket oluşturup Kendi kendine kurulumu etkinleştir seçeneğini belirlediğinizi ve bu paketi bir kullanıcı makinesine dağıttığınızı varsayalım. Şimdi bir ürün profiline Kısıtlamalı ilke ayarını uyguladınız ve bu kullanıcıyı ürün profiline eklediniz. Kısıtlamalı ilke ayarı kullanıcıya uygulanır.

Şu anda self servis ilkeleri, Creative Cloud ürünlerine göre ürün profillerine uygulanabilir. İlkeler, Document Cloud veya Creative Cloud olmayan ürünlere göre ürün profilleri için kullanılamaz.

Hayır. İlkeler yalnızca Adlandırılmış Kullanıcı Lisansları için kullanılabilir.

Birden çok ürün profilindeki kullanıcılara çakışan ilkeler uygulanmamasını öneririz. Kullanıcıların birden çok Kullanıcı Tarafından Yönetilen ilkenin seçildiği birden çok ürün profilinde olması durumunda tüm kullanıcı tarafından yönetilen ilkeler ayarlanır. Kullanıcının Kullanıcı Tarafından Yönetilen ve Kısıtlamalı ilkenin ayarlandığı birden çok ürün profilinde olması durumunda, Kullanıcı Tarafından Yönetilen ilke önceliklidir.

Hayır. Şu anda ilkeler yalnızca Creative Cloud uygulamaları için geçerlidir.

Evet. Self servis ilkeleri bir ürün profiline uygulanır. Kullanıcı şu yollardan biriyle ürün profiline ekleyebilirsiniz: bireysel olarak, CSV toplu yükleme, Kullanıcı Eşitleme aracını kullanarak.

Son kullanıcılar için

Creative Cloud uygulamalarınız bir kuruluş tarafından lisanslanırsa uygulamaları Creative Cloud masaüstü uygulaması aracılığıyla yükleme ve güncelleme biçiminiz, kuruluşunuzdaki yöneticinin Creative Cloud masaüstü ortamını bilgisayarınızda nasıl ayarladığına bağlı olur.

Uygulamalar paneli devre dışı bırakıldı hatası

Creative Cloud masaüstü uygulamanızın Uygulamalar sekmesinde aşağıdaki hatayı görürseniz yöneticiniz bilgisayarınızda uygulamaları yükleme veya güncelleme seçeneğini devre dışı bırakmıştır.

Uygulamaları yönetmek için erişiminiz yok

Yöneticiler için not:

Aşağıdaki durumlarda Uygulamalar paneli devre dışı bırakılır:

Otomatik güncelleme

Yöneticiniz otomatik güncellemeleri etkinleştirdiyse Otomatik güncelleme seçeneği Creative Cloud masaüstü uygulamanızda açıktır. Bu seçenek açıksa Adobe uygulamalarını makinenize kendi başınıza yüklemeniz veya güncellemeniz gerekmez. Bu uygulamalar otomatik olarak güncel tutulur.

Uygulamaların makinenize otomatik olarak yüklenmesini ve güncellenmesini durdurmak için:

 1. Bilgisayarınızda Creative Cloud masaüstü uygulamasını açın.
 2. Creative Cloud masaüstü uygulamasının sağ üst köşesinde Tercihler simgesini tıklatın.
 3. Uygulamalar sekmesine gidin.
 4. Otomatik güncelleme seçeneğini kapatın.
Uygulamaları otomatik güncelleme

Otomatik güncelleme seçeneği etkinleştirildiğinde, yeni sürümler yayımlanır yayımlanmaz uygulamalarınız otomatik olarak güncellenir.

Otomatik güncellemenin ilk kullanımı

Not:

 Bu seçenek yalnızca yöneticiniz sizin için otomatik güncellemeleri etkinleştirdiyse kullanılabilir. Bu durum, bu seçeneği Uygulamalar sekmesinde görmezseniz yöneticinizin otomatik güncellemeleri devre dışı bıraktığı anlamına gelir. Bilgisayarınızdaki uygulamaları el ile güncellemeniz gerekir.

Eski uygulamaları gösterme

asdf

Adobe Muse gibi kullanım ömrünü dolduran uygulamaları görmek (ve yüklemek) için. 

Not: Bu seçenek yalnızca yöneticiniz sizin için Eski uygulamaları göster seçeneğini etkinleştirdiyse kullanılabilir. Bu durum, Eski uygulamaları göster seçeneğini Uygulamalar sekmesinde görmezseniz yöneticinizin bunu devre dışı bıraktığı anlamına gelir. Kullanım ömrünü dolduran uygulamaları görme veya yükleme seçeneğine sahip olmanız gerekmez.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?