Kullanıcı Kılavuzu İptal

Satın Alma İsteği Uyumluluğu

 1. Adobe İşletmeler ve Ekipler: Yönetim kılavuzu
 2. Dağıtımınızı planlama
  1. Temel kavramlar
   1. Lisanslama
   2. Kimlik
   3. Kullanıcı yönetimi
   4. Uygulama dağıtımı
   5. Admin Console’a genel bakış
   6. Yönetici rolleri
   7. Global yönetim
  2. Dağıtım Kılavuzları
   1. Adlandırılmış Kullanıcı dağıtım kılavuzu
   2. SDL dağıtım kılavuzu
   3. Adobe Acrobat'ı dağıtma 
  3. Eğitim için Creative Cloud'u dağıtma
   1. Dağıtım kılavuzu
   2. Google Admin Console'da Adobe uygulamalarını onaylama
   3. Google Classroom'da Adobe Express'i etkinleştirme
   4. Canvas LMS ile entegrasyon
   5. Blackboard Learn ile entegrasyon
   6. Bölge Portalları ve Eğitim Yönetim Sistemleri (LMS) için SSO'yu yapılandırma
   7. Adobe Express'i Google Uygulama Lisanslama aracılığıyla dağıtma
   8. Roster Sync yoluyla kullanıcı ekleme
   9. Kivuto hakkında SSS
   10. İlk ve orta dereceli eğitim kurumu uygunluk yönergeleri
 3. Kuruluşunuzun ayarlarını yapma
  1. Kimlik türleri | Genel bakış
  2. Kimlik ayarlarını yapma | Genel bakış
  3. Enterprise ID ile kuruluş ayarlarını yapma
  4. Azure AD federasyonu ayarlarını yapma ve eşitleme
   1. Azure OIDC aracılığıyla Microsoft ile SSO ayarlarını yapma
   2. Azure Sync'i dizininize ekleme
   3. Eğitim için rol eşitlemesi
   4. Azure Connector hakkında SSS
  5. Google Federasyonu ayarlarını yapma ve eşitleme
   1. Google Federasyonu ile SSO ayarlarını yapma
   2. Google Sync'i dizininize ekleme
   3. Google federasyonu hakkında SSS
  6. Microsoft ADFS ile kuruluş ayarlarını yapma
  7. Bölge Portalları ve LMS için kuruluş ayarlarını yapma
  8. Diğer Kimlik sağlayıcıları ile kuruluş ayarlarını yapma
   1. Dizin oluşturma
   2. Etki alanı sahipliğini doğrulama
   3. Etki alanlarını dizinlere ekleme
  9. SSO hakkında yaygın sorular ve sorun giderme
   1. SSO hakkında yaygın sorular
   2. SSO ile ilgili sorunları giderme
   3. Eğitim ile ilgili yaygın sorular
 4. Kuruluş ayarlarınızı yönetme
  1. Mevcut etki alanlarını ve dizinleri yönetme
  2. Otomatik hesap oluşturmayı etkinleştirme
  3. Güvenilen dizin aracılığıyla kuruluş ayarlarını yapma
  4. Yeni bir kimlik doğrulama sağlayıcısına geçiş yapma 
  5. Varlık ayarları
  6. Kimlik doğrulaması ayarları
  7. Gizlilik ve güvenlik ilgili kişileri
  8. Konsol ayarları
  9. Şifrelemeyi yönetme  
 5. Kullanıcıları yönetme
  1. Genel bakış
  2. Yönetim rolleri
  3. Kullanıcı yönetimi teknikleri
   1. Kullanıcıları tek tek yönetme   
   2. Birden çok kullanıcıyı yönetme (Toplu CSV)
   3. Kullanıcı Eşitleme aracı (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federasyonu Eşitlemesi
  4. Kullanıcının kimlik türünü değiştirme
  5. Kullanıcı gruplarını yönetme
  6. Dizin kullanıcılarını yönetme
  7. Geliştiricileri yönetme
  8. Mevcut kullanıcıları Adobe Admin Console’a taşıma
  9. Kullanıcı yönetimini Adobe Admin Console’a taşıma
 6. Ürünleri ve yetkilendirmeleri yönetme
  1. Ürünleri ve ürün profillerini yönetme
   1. Ürünleri yönetme
   2. Kurumsal kullanıcılar için ürün profillerini yönetme
   3. Otomatik atama kurallarını yönetme
   4. Ürün isteklerini inceleme
   5. Self servis ilkelerini yönetme
   6. Uygulama entegrasyonlarını yönetme
   7. Admin Console'da ürün izinlerini yönetme  
   8. Ürün profili için hizmetleri etkinleştirme/devre dışı bırakma
   9. Tek Uygulama | İşletmeler için Creative Cloud
   10. İsteğe bağlı hizmetler
  2. Paylaşılan Cihaz lisanslarını yönetme
   1. Yenilikler
   2. Dağıtım kılavuzu
   3. Paketler oluşturma
   4. Lisansları kurtarma
   5. Profilleri yönetme
   6. Lisanslama araç seti
   7. Paylaşılan Cihaz Lisansı Hakkında SSS
 7. Depolama alanını ve varlıkları yönetme
  1. Depolama alanı
   1. Kurumsal depolama alanını yönetme
   2. Adobe Creative Cloud: Depolama alanına yönelik güncelleme
   3. Adobe depolama alanını yönetme
  2. Varlık taşıma
   1. Otomatik Varlık Geçişi
   2. Otomatik Varlık Geçişi Hakkında SSS  
   3. Aktarılan varlıkları yönetme
  3. Kullanıcıdan varlıkları geri alma
  4. Öğrenci varlığı geçişi | yalnızca EDU
   1. Otomatik öğrenci varlığı geçişi
   2. Varlıklarınızı taşıma
 8. Hizmetleri yönetme
  1. Adobe Stock
   1. Ekipler için Adobe Stock kredi paketleri
   2. İşletmeler için Adobe Stock
   3. İşletmeler için Adobe Stock'u kullanma
   4. Adobe Stock Lisans Onayı
  2. Özel fontlar
  3. Adobe Asset Link
   1. Genel bakış
   2. Kullanıcı grubu oluşturma
   3. Adobe Experience Manager Assets'i yapılandırma
   4. Adobe Asset Link'i yapılandırma ve yükleme
   5. Varlıkları yönetme
   6. XD için Adobe Asset Link
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. İşletmeler veya ekipler için Adobe Acrobat Sign'ı ayarlama
   2. Adobe Acrobat Sign - Ekip özelliği Yöneticisi
   3. Admin Console'da Adobe Acrobat Sign'ı yönetme
  5. İşletmeler için Creative Cloud ücretsiz üyeliği
   1. Genel bakış
 9. Global yönetimi kullanmaya başlama
  1. Global yönetimi benimseme
  2. Kuruluşunuzu seçme
  3. Kuruluş hiyerarşisini yönetme
  4. Ürün profillerini yönetme
  5. Kullanıcı gruplarını yönetme
  6. Yöneticileri yönetme
  7. Kuruluş ilkelerini güncelleme
  8. İlke şablonlarını yönetme
  9. Ürünleri alt kuruluşlara tahsis etme
  10. Bekleyen işleri yürütme
  11. Kuruluş yapısını dışa veya içe aktarma
  12. Öngörüleri keşfetme
 10. Uygulamaları ve güncellemeleri dağıtma
  1. Genel bakış
   1. Uygulamaları ve güncellemeleri dağıtma ve teslim etme
   2. Dağıtımı planlama
   3. Dağıtıma hazırlanma
  2. Paketler oluşturma
   1. Admin Console aracılığıyla uygulamaları paketleme
   2. Adlandırılmış Kullanıcı Lisansı Paketleri Oluşturma
   3. Paketler için Adobe şablonları
   4. Paketleri yönetme
   5. Cihaz lisanslarını yönetme
   6. Seri numarası üzerinden lisanslama
  3. Paketleri özelleştirme
   1. Creative Cloud masaüstü uygulamasını özelleştirme
   2. Paketinize uzantılar ekleme
  4. Paketleri dağıtma 
   1. Paketleri dağıtma
   2. Microsoft Intune kullanarak Adobe paketlerini dağıtma
   3. Adobe paketlerini SCCM ile dağıtma
   4. Adobe paketlerini ARD ile dağıtma
   5. İstisnalar klasörüne ürün yükleme
   6. Creative Cloud ürünlerini kaldırma
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition'ı kullanma
   8. Adobe Creative Cloud lisanslama tanımlayıcıları
  5. Güncellemeleri yönetme
   1. Adobe kurumsal ve ekip müşterileri için değişiklik yönetimi
   2. Güncellemeleri dağıtma
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. AUSST'ye Genel Bakış
   2. Dahili güncelleme sunucusunu ayarlama
   3. Dahili güncelleme sunucusunu yönetme
   4. AUSST'nin yaygın kullanım örnekleri   
   5. Dahili güncelleme sunucusuyla ilgili sorunları giderme
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager'ı kullanma
   2. RUM hatalarını çözümleme
  8. Sorun giderme
   1. Creative Cloud uygulamalarını yükleme ve kaldırma sorunlarını giderme
   2. Paketin dağıtılıp dağıtılmadığını kontrol etmek için istemci makineleri sorgulama
   3. Creative Cloud paketinde “Yükleme Başarısız Oldu” hata mesajı
  9. Creative Cloud Packager kullanarak paketler oluşturma (CC 2018 veya önceki uygulamalar)
   1. Creative Cloud Packager hakkında
   2. Creative Cloud Packager sürüm notları
   3. Uygulama paketleme
   4. Creative Cloud Packager'ı kullanarak paket oluşturma
   5. Adlandırılmış lisans paketleri oluşturma
   6. Cihaz lisansları ile paket oluşturma
   7. Lisans paketi oluşturma
   8. Seri numarası üzerinden lisanslamayla paket oluşturma
   9. Packager otomasyonu
   10. Creative Cloud olmayan ürünleri paketleme
   11. Yapılandırmaları düzenleme ve kaydetme
   12. Sistem düzeyinde yerel ayar belirleme
 11. Hesabınızı yönetme
  1. Ekipler hesabınızı yönetme
   1. Genel bakış
   2. Ödeme ayrıntılarını güncelleme
   3. Faturaları yönetme
   4. Sözleşme sahibini değiştirme
   5. Satıcıyı değiştirme
  2. Ekipler kullanıcısına lisanslar atama
  3. Ürün ve lisans ekleme
  4. Yenilemeler
   1. Ekipler üyeliği: Yenilemeler
   2. VIP Kurumsal Modülü: Yenilemeler ve uyumluluk
  5. ETLA sözleşmeleri için otomatik sona erme tarihi aşamaları
  6. Mevcut Adobe Admin Console içinden sözleşme türleri arasında geçiş yapma
  7. Satın Alma İsteği uyumluluğu
  8. Çin'de Value Incentive Plan (VIP)
  9. VIP Select yardımı
 12. Raporlar ve günlükler
  1. Denetim Günlüğü
  2. Atama raporları
  3. İçerik Günlükleri
 13. Yardım alın
  1. Adobe Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçme
  2. Ekipler hesapları için destek seçenekleri
  3. Kurumsal hesaplar için destek seçenekleri
  4. Experience Cloud için destek seçenekleri

 

 Sipariş vermek için Admin Console'da Hesap > Hesap bölümüne gidin.

Satın Alma İsteği

Satın Alma İsteği, daha sonra ödeme sözüyle bir ürün veya lisans istemenizi sağlar. Satın alma isteği yapıldıktan sonra kullanıcılarınız satın aldığınız ürünlere erişim hakları sağlanır sağlanmaz e-posta yoluyla bilgilendirilir.

Admin Console size yeni lisanslar ve ürünler için Satın Alma İsteği ve 60 gün içinde ödeme yapma olanağı sağlar. Bu süre Satın Alma İsteği uyumluluk süresi olarak belirlenir. Bu uyumluluk süresi boyunca istediğiniz zaman yeni lisanslar ve ürünler için ödeme yapabilirsiniz. Uyumluluk süresi başladığında, Admin Console'da ödemesi yapılmamış lisanslar için ödeme yapmanızı isteyen anımsatma mesajları görmeye başlarsınız.

“Ücreti ödenmemiş bazı lisanslarınız var. Kullanıcılarınızın erişimlerinin kesintiye uğramasını önlemek için <satın alma isteği uyumluluk süresi bitiş tarihi ve saati> tarihinden önce <satıcı> bünyesindeki hesap yöneticiniz aracılığıyla sipariş verin.

Ödemesi yapılmamış tüm lisanslar için sipariş verildi

Satıcınıza ödemesi yapılmamış tüm lisanslar için sipariş verdiyseniz Admin Console'daki Genel Bakış ve Ürün sekmelerinin üst kısmında aşağıdaki bildirim görüntülenir.

“Siparişinizi aldık. Erişim için bekleyen kullanıcılarınız varsa artık erişim sağlayabilirler.”

Ayrıca, özet sayıları da güncellenir.

Satın alma isteği için sipariş vermezseniz uyumluluk zaman çizelgesinin hangi aşamasında olduğunuza bağlı olarak senaryolar aşağıda sunulmuştur.

Senaryo 1: Satın Alma İsteği tarihinden 30 gün sonrasına kadar

Satın alma isteğinde bulunduktan sonra Admin Console'daki Genel Bakış ve Ürünler sekmelerinin üst kısmında bir bildirim görürsünüz. Bu bildirim, satın alma isteğinde bulunduktan 30 gün sonrasına veya sipariş verene kadar (hangisi önce tamamlanırsa) görüntülenir. Kullanıcıları ödemesi yapılmamış lisansların birkaçına veya tümüne atamasanız da bildirimi görmeye devam edersiniz.

“Ücreti ödenmemiş bazı lisanslarınız var. Kullanıcılarınızın erişimlerinin kesintiye uğramasını önlemek için <satın alma isteği uyumluluk süresi bitiş tarihi ve saati> tarihinden önce <satıcı> bünyesindeki hesap yöneticiniz aracılığıyla sipariş verin.

Ödemesi yapılmamış lisanslara atanan kullanıcıların listesini görüntülemek veya indirmek için Tüm Kullanıcılar sekmesinde Ödeme Yapılması Gerekiyor'u tıklatın.

Bazı lisanslar için ödeme yapılması gerekiyor

Aşağıdaki eylemlerden birini gerçekleştirebilirsiniz:

 • Ödemesi yapılmamış lisanslar için sipariş verin.
 • Ödemesi yapılmamış lisanlardan kullanıcıların atamasını kaldırın.

Senaryo 2: Satın alma isteği tarihinden 30 gün sonra

Satın alma isteğini gönderdikten sonra 30 gün içinde siparişi vermezseniz ödeme zamanının geçtiğini bildiren bir e-posta alırsınız. E-posta ayrıca sonraki 30 gün içinde sipariş veremezseniz lisansların kaldırılmasının ne gibi sonuçlar doğuracağı hakkında bilgiler de içerir.

Ayrıca, Admin Console'daki Genel Bakış ve Ürünler sekmelerinin üst kısmında bir bildirim görüntülenir. Bu bildirim, satın alma isteğinde bulunduktan 60 gün sonrasına veya sipariş verene kadar (hangisi önce tamamlanırsa) görüntülenir. Kullanıcıları ödemesi yapılmamış lisansların birkaçına veya tümüne atamasanız da bildirimi görmeye devam edersiniz.

“Ödeme zamanı geçmiş lisanslarınız var. Artık ek lisanslar için istekte bulunamazsınız. Ödeme <satın alma isteği uyumluluk süresi bitiş tarihi ve saati> tarihine kadar alınmazsa geçerli kullanıcılar erişimlerini kaybedebilir. <Satıcı> bünyesindeki hesap yöneticiniz aracılığıyla hemen sipariş verin.”

Ödemesi yapılmamış lisanslar atanmışsa aşağıdaki eylemlerden birini gerçekleştirebilirsiniz:

 • Ödemesi yapılmamış lisanslar için sipariş verin.
 • Ödemesi yapılmamış lisanlardan kullanıcıların atamasını kaldırın.

Satın alma isteği uyumluluk süresi dolmadan önce bu adımlardan birini gerçekleştirmediğiniz takdirde, ödemesi yapılmamış lisansların ataması otomatik olarak kaldırılır.

Üründen ataması kaldırılacak olan kullanıcılar, bu ürüne en son atanan kullanıcılardır.

Ataması kaldırılacak olan kullanıcıların listesini görmek için Tüm Kullanıcılar sekmesinde Ödeme Yapılması Gerekiyor'u tıklatın.

Bazı lisanslar için ödeme yapılması gerekiyor

Ürünlerden kullanıcıların atamasını kaldırma

Bir üründen kullanıcıların atamasını, o ürünün Kullanıcılar sekmesinden kaldırabilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. Üründen kullanıcıları ve kullanıcı gruplarını kaldırma.

Ödeme Yapılması Gerekiyor listesinde yer almayan bir kullanıcının atamasını kaldırırsanız lisans listedeki ilk kişi için kullanılabilir hale getirir. Adobe bu kişiyi Ödeme Yapılması Gerekiyor listesinden yeni boşalan lisansa otomatik olarak taşır. Bu durum, üründen kullanıcıların atamasını kaldırdığınız sürece devam eder.

Lisans eksikliğini yönettikten sonra atanan lisansların sayısı artık kullanılabilir lisanslarla aynıdır. Ayrıca, ödeme yapılması gerekiyor göstergesi de artık görüntülenmez.

Senaryo 3: Satın alma isteği tarihinden 60 gün sonra

Satın alma isteğini gönderdikten sonra 60 gün içinde sipariş vermezseniz ödemesi yapılmamış lisanslar askıya alınır. Ayrıca satıcınız aracılığıyla sipariş verene kadar daha fazla satın alma isteğinde bulunamazsınız. Bu noktada kuruluşunuz uyumlu değildir.

Askıya alınmış bekleyen lisans sayısını bildiren bir e-posta alırsınız. Ayrıca son kullanıcı, kaldırma işleminin bildirildiği bir e-posta alır.

Aşağıdaki bildirim, Admin Console'daki Genel Bakış ve Ürün sekmelerinin üst kısmında görüntülenir.

“Lisanslarınızın süresi doldu. Yeni lisans satın almak için <satıcı> bünyesindeki hesap yöneticiniz ile iletişime geçin.”

Ürün erişimini kaybeden kullanıcıların listesini görüntülemek veya indirmek için Tüm Kullanıcılar sekmesinde Erişim Yok'u tıklatın.

Erişimi olmayan kullanıcılar

Ödemesi yapılmamış tüm lisansların ataması kaldırılırsa Ödeme Yapılması Gerekiyor'u tıklattığınızda liste boş olarak görünür. Ancak, Genel Bakış ve Ürün sekmelerindeki bildirimi görmeye devam edersiniz.

Uyumluluğa geri dönme

Uyumluluğa geri dönmek isterseniz öne çıkan lisanslar için sipariş verin. Erişim Yok listesinde yer alan kullanıcılar, sipariş vermenizin ardından yeniden erişim sağlar.

Benzer konular

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi