Giriş

Kurumsal bir kuruluş olarak fikri mülkiyetinizin korunması çok önemlidir. Bu, İşletmeler için Creative Cloud hesapları ve bu hesaplarla ilişkili Creative Cloud varlıkları da dahil olmak üzere işinizle ilgili her konu için geçerlidir.

Bunu göz önünde bulundurarak Creative Cloud hesaplarınızda daha fazla kontrol, öngörü ve güvenlik sağlamak üzere Adobe depolama alanını ve Adobe hesaplarını güncelliyoruz. Güncellemeler, depolama alanı payı ile görünürlükte bir değişikliğin yanı sıra ek kurumsal özellikler de içermektedir.

Depolama alanı payı

Depolama alanı payı bireysel düzeyde değil, kuruluş düzeyinde depolama alanı sağlamak üzere güncellenecektir. Bu, depolama alanı kullanımında daha fazla görünürlük ve depolama alanı payları üzerinde daha fazla kontrol sağlar. Adobe, satın alınan ve hak kazanılan her İşletmeler için Creative Cloud lisansına depolama alanı ayırır.

Geleneksel olarak, Adobe depolama alanı her kullanıcı için bir depolama alanı sınırıyla tahsis edilir. Örneğin, bir kuruluş 100 Creative Cloud lisansı satın alırsa her kullanıcıya hak tanınan miktarda depolama alanı tahsis edilir. Bu sınıra ulaşan kullanıcıların bazı içerikleri silmesi veya diğer kullanıcılar kotalarının tamamını kullanmasa da kuruluşun daha fazla alan satın alması gerekir.

Bu güncelleme ile depolama alanı payları artık kullanıcı başına belirlenmeyecek, onun yerine kuruluşun satın aldığı toplam depolama alanı miktarına göre belirlenecektir. Önceki örnekte bir kuruluş 100 Creative Cloud lisansı satın alırsa her kullanıcı yine hak tanınan miktarda depolama alanına sahip olacaktır. Kuruluş düzeyinde tahsisat yapıldığında, kuruluştaki kullanıcıların tamamı satın alınan toplam depolama alanı miktarını aşmadığı sürece herhangi bir kullanıcı kendisine hak tanınmış tahsisatı aşabilir.

Bu güncellemeye aşağıdaki özellikler de dahildir:

  • Varlık aktarma: Kuruluştan bir çalışan ayrılırsa BT yöneticisi bu çalışanın içeriğini hemen veya daha sonra aktarabilir. İçerik bir ZIP dosyası (veya 5 GB'nin üzerindeyse birden çok ZIP dosyası) kullanarak aktarılır. ZIP dosyasının bağlantısı, aktarılan dosyaları alması için yönetici tarafından yetkilendirilen kullanıcıya gönderilir. Kullanıcı bu ZIP dosyasını indirebilir, ayıklayabilir ve kişisel kullanıcı klasörüne yükleyebilir. ZIP dosyası, karşılık gelen ana dizin kalıcı olarak silinmediği sürece kullanılabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Kullanıcıdan varlıkları geri alma.
  • Depolama analizleri: Yöneticiler kullanıcı başına depolama alanını görüntüleyebilir ve depolama alanı sınırları aşıldığında uyarı alabilirler. Yöneticiler ayrıca ayrıntılı analiz için depolama alanı raporlarını da indirebilirler.

Adobe'nin kuruluşunuzun depolama alanını kuruluş düzeyinde tahsis etmesini sağlamak için İşletmeler için Adobe Creative Cloud lisanslarını Admin Console üzerinden yönetin. Yalnızca bir Enterprise ID veya Federated ID hesabına atayın. Enterprise ID veya Federated ID hesapları ve bunların ilişkili içerikleri kuruluşunuza aittir. Adobe ID hesaplarına atanmış herhangi bir Creative Cloud lisansı varsa işletmenin depolama alanı güncellenemez. Kuruluş tüm Adobe ID kullanıcılarını Enterprise ID veya Federated ID kullanıcılarına taşımalıdır. Adobe ID kullanıcı hesapları hala oluşturulabilir. Ancak bir Creative Cloud lisansı bir Adobe ID'ye atanamaz.

  1. Admin Console üzerinden haklarınızı yönetmeyi ve dağıtmayı öğrenmek için bkz. Kimlik ayarları.

  2. Kullanıcıları Adobe ID'den Enterprise ID veya Federated ID kimlik türlerine taşımayı öğrenmek için bkz. Kimlik türünü düzenleme.

Kurumsal kuruluşlar, Enterprise ID veya Federated ID kullanıcılarına atanırlarsa aşağıdaki özelliklere de erişebilirler:

  • İçerik günlükleri: Dosyaların ve klasörlerin nasıl ve kimin tarafından kullanıldığını BT'nin görüntüleyebilmesini sağlar. Daha fazla bilgi için bkz. İçerik günlükleri.

Depolama alanında yapılacak gelecek güncellemeler, bulut üzerinden gerçekleştirilen iş akışlarını büyük ölçüde geliştirecek ve kullanıcıların içeriği paylaşmalarını, depolamalarını ve içeriğe erişimlerini kolaylaştıracak iş birliği özelliklerine olanak sağlayacaktır.

Depolama alanı güncellendikten sonra Adobe Admin Console'a bir Depolama Alanı sekmesi eklenir. Bu sekmeden, kullanıcı depolama alanlarını görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.