Kullanıcı Kılavuzu İptal

Dağıtıma hazırlanma

 1. Adobe İşletmeler ve Ekipler: Yönetim kılavuzu
 2. Dağıtımınızı planlama
  1. Temel kavramlar
   1. Lisanslama
   2. Kimlik
   3. Kullanıcı yönetimi
   4. Uygulama dağıtımı
   5. Admin Console’a genel bakış
   6. Yönetici rolleri
  2. Dağıtım Kılavuzları
   1. Adlandırılmış Kullanıcı dağıtım kılavuzu
   2. SDL dağıtım kılavuzu
   3. Adobe Acrobat'ı dağıtma 
  3. Eğitim için Creative Cloud'u dağıtma
   1. Dağıtım kılavuzu
   2. Google Admin Console'da Adobe uygulamalarını onaylama
   3. Google Classroom'da Adobe Express'i etkinleştirme
   4. Canvas LMS ile entegrasyon
   5. Blackboard Learn ile entegrasyon
   6. Bölge Portalları ve Eğitim Yönetim Sistemleri (LMS) için SSO'yu yapılandırma
   7. Adobe Express'i Google Uygulama Lisanslama aracılığıyla dağıtma
   8. Roster Sync yoluyla kullanıcı ekleme
   9. Kivuto hakkında SSS
   10. İlk ve orta dereceli eğitim kurumu uygunluk yönergeleri
 3. Kuruluşunuzun ayarlarını yapma
  1. Kimlik türleri | Genel bakış
  2. Kimlik ayarlarını yapma | Genel bakış
  3. Enterprise ID ile kuruluş ayarlarını yapma
  4. Azure AD federasyonu ayarlarını yapma ve eşitleme
   1. Azure OIDC aracılığıyla Microsoft ile SSO ayarlarını yapma
   2. Azure Sync'i dizininize ekleme
   3. Eğitim için rol eşitlemesi
   4. Azure Connector hakkında SSS
  5. Google Federasyonu ayarlarını yapma ve eşitleme
   1. Google Federasyonu ile SSO ayarlarını yapma
   2. Google Sync'i dizininize ekleme
   3. Google federasyonu hakkında SSS
  6. Microsoft ADFS ile kuruluş ayarlarını yapma
  7. Bölge Portalları ve LMS için kuruluş ayarlarını yapma
  8. Diğer Kimlik sağlayıcıları ile kuruluş ayarlarını yapma
   1. Dizin oluşturma
   2. Etki alanı sahipliğini doğrulama
   3. Etki alanlarını dizinlere ekleme
  9. SSO hakkında yaygın sorular ve sorun giderme
   1. SSO hakkında yaygın sorular
   2. SSO ile ilgili sorunları giderme
   3. Eğitim ile ilgili yaygın sorular
 4. Kuruluş ayarlarınızı yönetme
  1. Mevcut etki alanlarını ve dizinleri yönetme
  2. Otomatik hesap oluşturmayı etkinleştirme
  3. Güvenilen dizin aracılığıyla kuruluş ayarlarını yapma
  4. Yeni bir kimlik doğrulama sağlayıcısına geçiş yapma 
  5. Varlık ayarları
  6. Kimlik doğrulaması ayarları
  7. Gizlilik ve güvenlik ilgili kişileri
  8. Konsol ayarları
  9. Şifrelemeyi yönetme  
 5. Kullanıcıları yönetme
  1. Genel bakış
  2. Yönetim rolleri
  3. Kullanıcı yönetimi teknikleri
   1. Kullanıcıları tek tek yönetme   
   2. Birden çok kullanıcıyı yönetme (Toplu CSV)
   3. Kullanıcı Eşitleme aracı (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federasyonu Eşitlemesi
  4. Kullanıcının kimlik türünü değiştirme
  5. Kullanıcı gruplarını yönetme
  6. Dizin kullanıcılarını yönetme
  7. Geliştiricileri yönetme
  8. Mevcut kullanıcıları Adobe Admin Console’a taşıma
  9. Kullanıcı yönetimini Adobe Admin Console’a taşıma
 6. Ürünleri ve yetkilendirmeleri yönetme
  1. Ürünleri ve ürün profillerini yönetme
   1. Ürünleri yönetme
   2. Kurumsal kullanıcılar için ürün profillerini yönetme
   3. Otomatik atama kurallarını yönetme
   4. Ürün isteklerini inceleme
   5. Self servis ilkelerini yönetme
   6. Uygulama entegrasyonlarını yönetme
   7. Admin Console'da ürün izinlerini yönetme  
   8. Ürün profili için hizmetleri etkinleştirme/devre dışı bırakma
   9. Tek Uygulama | İşletmeler için Creative Cloud
   10. İsteğe bağlı hizmetler
  2. Paylaşılan Cihaz lisanslarını yönetme
   1. Yenilikler
   2. Dağıtım kılavuzu
   3. Paketler oluşturma
   4. Lisansları kurtarma
   5. Profilleri yönetme
   6. Lisanslama araç seti
   7. Paylaşılan Cihaz Lisansı Hakkında SSS
 7. Depolama alanını ve varlıkları yönetme
  1. Depolama alanı
   1. Kurumsal depolama alanını yönetme
   2. Adobe Creative Cloud: Depolama alanına yönelik güncelleme
   3. Adobe depolama alanını yönetme
  2. Varlık taşıma
   1. Otomatik Varlık Geçişi
   2. Otomatik Varlık Geçişi Hakkında SSS  
   3. Aktarılan varlıkları yönetme
  3. Kullanıcıdan varlıkları geri alma
  4. Öğrenci varlığı geçişi | yalnızca EDU
   1. Otomatik öğrenci varlığı geçişi
   2. Varlıklarınızı taşıma
 8. Hizmetleri yönetme
  1. Adobe Stock
   1. Ekipler için Adobe Stock kredi paketleri
   2. İşletmeler için Adobe Stock
   3. İşletmeler için Adobe Stock'u kullanma
   4. Adobe Stock Lisans Onayı
  2. Özel fontlar
  3. Adobe Asset Link
   1. Genel bakış
   2. Kullanıcı grubu oluşturma
   3. Adobe Experience Manager Assets'i yapılandırma
   4. Adobe Asset Link'i yapılandırma ve yükleme
   5. Varlıkları yönetme
   6. XD için Adobe Asset Link
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. İşletmeler veya ekipler için Adobe Acrobat Sign'ı ayarlama
   2. Adobe Acrobat Sign - Ekip özelliği Yöneticisi
   3. Admin Console'da Adobe Acrobat Sign'ı yönetme
  5. İşletmeler için Creative Cloud ücretsiz üyeliği
   1. Genel bakış
 9. Uygulamaları ve güncellemeleri dağıtma
  1. Genel bakış
   1. Uygulamaları ve güncellemeleri dağıtma ve teslim etme
   2. Dağıtımı planlama
   3. Dağıtıma hazırlanma
  2. Paketler oluşturma
   1. Admin Console aracılığıyla uygulamaları paketleme
   2. Adlandırılmış Kullanıcı Lisansı Paketleri Oluşturma
   3. Paketler için Adobe şablonları
   4. Paketleri yönetme
   5. Cihaz lisanslarını yönetme
   6. Seri numarası üzerinden lisanslama
  3. Paketleri özelleştirme
   1. Creative Cloud masaüstü uygulamasını özelleştirme
   2. Paketinize uzantılar ekleme
  4. Paketleri dağıtma 
   1. Paketleri dağıtma
   2. Microsoft Intune kullanarak Adobe paketlerini dağıtma
   3. Adobe paketlerini SCCM ile dağıtma
   4. Adobe paketlerini ARD ile dağıtma
   5. İstisnalar klasörüne ürün yükleme
   6. Creative Cloud ürünlerini kaldırma
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition'ı kullanma
   8. Adobe Creative Cloud lisanslama tanımlayıcıları
  5. Güncellemeleri yönetme
   1. Adobe kurumsal ve ekip müşterileri için değişiklik yönetimi
   2. Güncellemeleri dağıtma
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. AUSST'ye Genel Bakış
   2. Dahili güncelleme sunucusunu ayarlama
   3. Dahili güncelleme sunucusunu yönetme
   4. AUSST'nin yaygın kullanım örnekleri   
   5. Dahili güncelleme sunucusuyla ilgili sorunları giderme
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager'ı kullanma
   2. RUM hatalarını çözümleme
  8. Sorun giderme
   1. Creative Cloud uygulamalarını yükleme ve kaldırma sorunlarını giderme
   2. Paketin dağıtılıp dağıtılmadığını kontrol etmek için istemci makineleri sorgulama
   3. Creative Cloud paketinde “Yükleme Başarısız Oldu” hata mesajı
  9. Creative Cloud Packager kullanarak paketler oluşturma (CC 2018 veya önceki uygulamalar)
   1. Creative Cloud Packager hakkında
   2. Creative Cloud Packager sürüm notları
   3. Uygulama paketleme
   4. Creative Cloud Packager'ı kullanarak paket oluşturma
   5. Adlandırılmış lisans paketleri oluşturma
   6. Cihaz lisansları ile paket oluşturma
   7. Lisans paketi oluşturma
   8. Seri numarası üzerinden lisanslamayla paket oluşturma
   9. Packager otomasyonu
   10. Creative Cloud olmayan ürünleri paketleme
   11. Yapılandırmaları düzenleme ve kaydetme
   12. Sistem düzeyinde yerel ayar belirleme
 10. Hesabınızı yönetme
  1. Ekipler hesabınızı yönetme
   1. Genel bakış
   2. Ödeme ayrıntılarını güncelleme
   3. Faturaları yönetme
   4. Sözleşme sahibini değiştirme
   5. Satıcıyı değiştirme
  2. Ekipler kullanıcısına lisanslar atama
  3. Ürün ve lisans ekleme
  4. Yenilemeler
   1. Ekipler üyeliği: Yenilemeler
   2. VIP Kurumsal Modülü: Yenilemeler ve uyumluluk
  5. ETLA sözleşmeleri için otomatik sona erme tarihi aşamaları
  6. Mevcut Adobe Admin Console içinden sözleşme türleri arasında geçiş yapma
  7. Satın Alma İsteği uyumluluğu
  8. Çin'de Value Incentive Plan (VIP)
  9. VIP Select yardımı
 11. Raporlar ve günlükler
  1. Denetim Günlüğü
  2. Atama raporları
  3. İçerik Günlükleri
 12. Yardım alın
  1. Adobe Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçme
  2. Ekipler hesapları için destek seçenekleri
  3. Kurumsal hesaplar için destek seçenekleri
  4. Experience Cloud için destek seçenekleri

Bu makalede dağıtım aşamaları özetlenmektedir:

 • Paket oluşturma
 • Paketleri test etme

Paket oluşturma

Paket oluşturmak için şunları yapın:

Tüm planlama tamamlandığında, planlama aşamasında oluşturduğunuz bilgileri kullanarak tüm paketlerinizi oluşturun.

Paketleri oluşturmayı tamamladığınızda, dağıtımdan önce bunları test etmeniz gerekir.

Paketleri test etme

Yaygın olarak dağıtmadan önce oluşturduğunuz paketleri test etmek istersiniz. Aşağıdaki platforma özgü standart araçlardan birini kullanarak dağıtım yapmanız önerilir:

Paketinizi test etmek için aşağıdaki adımları kullanarak bir test sistemine yükleyin:

 1. Test sisteminizi tıpkı bir hedef sistem gibi yapılandırılacak şekilde ayarlayın.

  Paketinizi, bu paketlerden yükleyeceğiniz uygulamaların performans ve sistem gereksinimlerini karşılayan bir sistemde test edin. Bu makine, paketlerinizi dağıtacağınız hedef sistemlerle benzer sistem kapasitesine sahip olmalıdır.

  • Dağıtım paketi referanslarının ürün yükleme klasöründe doğru şekilde bulunduğundan emin olun.
  • Paketi, hedef sistemlere dağıtılacağı şekilde kullanılabilir hale getirin.
 2. Test sisteminde yükleyiciyi çağırın.

  SCCM veya ARD yükleyicisi oluşturmadıysanız aşağıdaki yöntemlerden biriyle MSI veya PKG paketini çağırabilirsiniz:

  • Doğrudan komut satırından aşağıdaki komutu kullanarak sessiz yükleme işlemi ile:

  Windows'ta

  msiexec.exe /i <paket_adı>.msi /quiet

  Windows ARM'de

  setup.exe /i <paket_adı>.msi /silent

  Mac OS'ta

  sudo installer -pkg <yükleme_paketi_adı> -target /

  • Yükleyici kullanıcı arabirimini aşağıdaki gibi başlatın:

  Windows'ta, set-up.exe dosyasını çift tıklatın.

  Mac OS'ta, PKG dosyasını çift tıklatın.

 3. Günlük dosyalarını kontrol edin. 

  Yükleyici programı, döndürülen çıkış koduyla birlikte attığı adımları kaydettiği bir günlük dosyası oluşturur. Bu günlük dosyası varsa program en son sonuçları dosyaya ekler. Bkz. Yükleme günlükleri ve Hata mesajları

 4. Yükleme paketi için yeni yüklenen uygulamaları test edin.

  • Uygulamaların yüklendiğini görmek için yükleme konumunu kontrol edin.
  • Her uygulamayı çağırın.
 5. (İsteğe bağlı) Yükleme paketi için test sistemindeki paket kaldırıcı programını çalıştırın.

  Platforma özel bir kaldırıcı oluşturmadıysanız bunu MSI/PKG paketiyle yapabilirsiniz:

  • Windows'ta, MSI kaldırma komutunu kullanın:

  msiexec /uninstall <paket_adı>.msi /quiet

  • Mac OS'ta, aşağıdaki komutu kullanın:

  sudo installer -pkg <yükleme_paketi_adı> -target /

  Kaldırma işlemi tamamlandığında uygulamaların kaldırıldığını görmek için yükleme konumunu kontrol edin.

  Not: Güncelleme paketi için kaldırma paketleri oluşturulmaz.

Yükleme günlükleri

Oluşturulan paketi yüklediğinizde platform yükleyicisi (SCCM veya ARD), bu araçların belgelerinde açıklandığı şekilde günlük dosyalarını yazar.

Oluşturduğunuz paket, istemci makinede yükleme işlemini yöneten Application Manager'ın istemci sürümünü yükler. Dağıtım paketini kullanarak yükleme işlemi gerçekleştirdiğinizde Application Manager ve bunu başlatan diğer işlemler, bu günlük dosyalarını istemci makinesine yazar:

1.

Yükleme paketi için: <ürün_adı><zaman_çizelgesi>.log

Güncelleme paketi için: <yama_adı><sürüm><zaman_çizelgesi>.log

 • Windows'ta konum: <Adobe Common Files>\installer\
 • Mac OS'ta konum: /Library/Logs/Adobe/Installers/

Sessiz dağıtım sırasında bileşenleri yükleyen dağıtım motoru, yüklemenin ilerleme durumu ve sonucu hakkında bilgi içeren sıkıştırılmış bir günlük dosyası oluşturur. Dağıtım paketlerinizin yüklenmesi sırasında bildirilen hata veya başarı mesajları için bu dosyaya bakın.

Dosya, yüklenen paket için adlandırılır ve platforma özel formatta sıkıştırılır.

2.

oobelib.log

 • Windows'ta konum: %temp%
 • Mac OS'ta konum:~/Library/Logs/

3.

PDApp.log

 • Windows'ta konum:
  • SCCM aracılığıyla Yönetici ayrıcalığı ile yüklendiğinde: %windir%\Temp\CreativeCloud\ACC\
  • SCCM aracılığıyla Kullanıcı ayrıcalığı ile yüklendiğinde: %temp%\CreativeCloud\ACC\
 • Mac OS'ta konum: ~/Library/Logs/CreativeCloud/ACC/

Hata mesajları

Dağıtım yöneticisi bileşeninin PDApp.log dosyasına yazabildiği hata kodları aşağıdadır:

0       Uygulama başarıyla yüklendi
1       Komut satırı ayrıştırılamıyor
2       Bilinmeyen kullanıcı arabirimi modu belirtildi
3       ExtendScript başlatılamıyor
4       Kullanıcı arabirimi iş akışı başarısız oldu
5       Kullanıcı arabirimi iş akışı başlatılamıyor
6       Sessiz iş akışı hatalarla tamamlandı
7       Sessiz iş akışı tamamlanamıyor
8       Çıkış ve yeniden başlatma işlemi gerekli
9       Desteklenmeyen işletim sistemi sürümü
10     Desteklenmeyen dosya sistemi
11     Başka bir kurulum çalışıyor
12     CAPS veritabanı bütünlüğü hatası
13     Medya optimizasyonu başarısız oldu
14     Yetersiz ayrıcalık nedeniyle başarısız oldu
15     Medya veritabanı senkronizasyonu başarısız oldu
16     Dağıtım dosyası yüklenemedi
17     EULA kabulü başarısız oldu
18     Adobe Application Manager için önyükleme başarısız oldu. Aşağıdaki önyükleyici hatalarına bakın.
19     Çakışan işlemler çalışıyor
20     Yükleme kaynağı yolu belirtilmedi veya mevcut değil
21     Yük sürümü, RIBS sürümü tarafından desteklenmiyor
22     Yükleme dizini denetimi başarısız oldu
23     Sistem gereksinimleri denetimi başarısız oldu
24     Kullanıcı tarafından iptal edilen iş akışı nedeniyle çıkış
25     İkili yol adı, işletim sisteminin MAKSİMUM YOL sınırını aşıyor
26     Sessiz modda medya değişimi gerekli
27     Hedefte anahtarlı dosyalar belirlendi
28     Temel ürün yüklü değil
29     Temel ürün taşındı
30     Yükü yüklemek için yetersiz disk alanı (hatalarla tamamlandı)
31     Yükü yüklemek için yetersiz disk alanı (başarısız oldu)
32     Yama zaten uygulandı
33     Ürün yüklü değil, yüklenemiyor.
34     Media_db'de yük bilgileri bulunamadı
35     Yükleyici dosyalarının bazıları eksik veya geçersiz
36     Başka bir MSI yüklemesi zaten devam ediyor
37     Doğrulama başarısız oldu
38     Bilinmeyen hata


9999 Yıkıcı hata

Önyükleyici bileşeninin PDApp.log dosyasına yazabildiği hata kodları aşağıdadır:

BS_STATUS_SUCCESS  0  Önyükleyici başarıyla çalıştırıldı
BS_STATUS_ERROR_SELF_UPDATE  1  Kendini güncelleme modunda hatalar
BS_STATUS_ERROR_INIT_OBJ  -1  Önyükleyici nesnesi başlatmak başarısız oluyor
BS_STATUS_ERROR_MULT_INST  -2  Birden fazla kurulum çalışıyor
BS_STATUS_ERROR_SYSTEM_CHECK  -3  OS denetimlerinden herhangi biri başarısız oluyor
BS_STATUS_ERROR_REGISTER_CALLBACK  -4  Geri aramayı kaydetmek başarısız oluyor
BS_STATUS_ERROR_INSTALL_PACKAGE  -5  Paketleri yüklemek başarısız oluyor
BS_STATUS_ERROR_COPY_FILE  -6  Dosyayı kopyalamak, yükleme sonrasında başarısız oluyor
BS_STATUS_ERROR_LAUNCH_APP  -7  Uygulamayı başlatmak başarısız oluyor
BS_STATUS_ERROR_INVALID_COMMAND_LINE  -8  Geçersiz komut satırı bağımsız değişkenleri sağlandı
BS_STATUS_ERROR_FILE_MISSING  -9  Dağıtım veya bildirim dosyası eksik
BS_STATUS_NO_ADMIN_PRIVILEGE  -10  Yönetici ayrıcalığı gerekli veya mevcut değil
BS_STATUS_ERROR_PARSE_MANIFEST  -11  Sorun ayrıştırma bildirimi
BS_STATUS_ERROR_PIM  -12  PIM kitaplık kullanımı hatası
BS_STATUS_ERROR_SYSTEM_CHECK_SOFT_STOP  -13  Geçici sistem denetimlerinden herhangi biri başarısız oluyor
BS_STATUS_ERROR_INSTALLATION_CANCELLED  -14  Yükleme iptal edildi
BS_STATUS_ERROR_LAUNCHPATH_LONG  -15  Başlatma yolu 200 karakterden fazla
BS_STATUS_ERROR_OTHER  -999  Başka bir hata
 

 

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?