Dikkat:

Creative Cloud Packager is no longer in development and no updates will be provided. Also, Creative Cloud Packager cannot be used to create packages that include Creative Cloud 2019 apps or later. Learn More.

We recommend that you use the create package workflows provided in the Adobe Admin Console.

See how to create Named User Licensing packages and Shared Device Licensing packages.

Yönetici olarak, son kullanıcılarınıza dağıtmak istediğiniz Adobe uygulamaları ve hizmetleri için Adobe Admin Console'da paket oluşturursunuz.

Paket oluşturulduktan ve bilgisayarınıza indirildikten sonra paketi dağıtabilir ve pakete dahil olan uygulamaları aşağıdaki yöntemlerden biriyle yükleyebilirsiniz:

Paket dosyasını çift tıklatma

Windows

Windows'ta, paketin Derleme klasörü içinde bulunan setup.exe dosyasını çift tıklatabilirsiniz.

Not:

setup.exe yerine MSI kullanıyorsanız, Acrobat DC uygulamasını içeren bir paketi dağıtmak için Acrobat DC yüklenmez.

macOS

macOS'ta, paketin Derleme klasörü içinde bulunan .pkg dosyasını çift tıklatabilirsiniz.

Yükleme seçeneklerini özelleştirmek için Info.plist dosyasını güncelleyin:

 1. Aşağıdaki konumdan Info.plist dosyasını açın:

  [paket]/Build/xyz_install.pkg/Contents/Info.plist

   

 2. Uygulamaların istemci makinesinde yükleneceği özel bir yükleme dizini ayarlamak için aşağıdaki girdiyi uygun yol ile dize etiketine ekleyin.

  <key>IFPkgFlagDefaultLocation</key>

  <string>[Yükleme dizininin yolu]</string>

 3. Aşağıdaki girdiyi dize etiketinde uygun dil belirtilmiş olarak dosyaya ekleyin:

  <key> InstallLanguage </key>

  <string>tr_TR</string>

 4. .pkg dosyasını çift tıklatın.

Paket yüklenmeye başlar.

Üçüncü taraf araçları kullanma

Paketleri dağıtma işlemlerinin sırası aşağıdaki gibidir.

 1. Adobe Admin Console'da bir paket oluşturduktan sonra paket bilgisayarınıza indirilir.

 2. Pakete dahil olan Adobe uygulamaları ve hizmetlerini dağıtmak için aşağıdaki üçüncü taraf araçlarını kullanın:

Komut satırını kullanma

Windows

Komut satırında, Setup.exe dosyasınıçift tıklatarak çalıştırdığınızda varsayılan değerlerin alındığı gerekli ek parametreler yer almaktadır.

Bu komutta:

[ADOBEINSTALLDIR], uygulamaların istemci makinesinde yükleneceği yükleme dizinidir.

[INSTALLLANGUAGE], uygulamaların yükleneceği yerel ayardır.

Sözdizimi

setup [--silent] [--ADOBEINSTALLDIR=] [--INSTALLLANGUAGE=]

Sözdizimi örneği:

setup.exe --silent --ADOBEINSTALLDIR="C:\InstallDir" --INSTALLLANGUAGE=fr_CA

setup.exe konumu:

[Paket]\Build

Güncellemeleri dağıtma

İlk paket, uygulamaları ve en son güncellemeleri içerir. Daha sonra yeni güncellemeler sunulduğunda bunları kullanıcılarınızın kullanımına sunmak isteyebilirsiniz. Bunu çeşitli yollarla yapabilirsiniz:

 • Remote Update Manager (varsayılan davranış olarak) dağıtım paketinize dahil edildiyse Remote Update Manager'ı istemci makinede uzaktan çalıştırmak için seçtiğiniz dağıtım aracını kullanabilirsiniz. Güncellemeler, yönetici ayrıcalıklarıyla çalıştırılır ve Adobe Update Server'dan alınır.

  Dahili bir Adobe Update Server varsa ve paketin oluşturulması sırasında bu sunucuyu kullanmayı seçtiyseniz Remote Update Manager, daha fazla ağ bant genişliği kazandıracak şekilde güncellemeleri Adobe sunucusu yerine dahili sunucunuzdan alır.

 • Ağ bant genişliği kazanmak için kendi dahili Adobe Update Server'ınızı da kurabilirsiniz. Windows ve macOS güncellemelerini barındıran bir sunucu ayarlamak için AUSST kullanabilirsiniz.

 • Admin Console'da bir salt güncelleme paketi oluşturabilirsiniz. Böylece kendi tercih ettiğiniz dağıtım aracını kullanarak bu paketi dağıtabilirsiniz.

Not:

Creative Cloud 2109 ve sonraki uygulamaların dağıtımı, seri veya eski bir cihaz lisansı dağıtım ortamında desteklenmez. Creative Cloud 2109 ve sonrası için Adlandırılmış Kullanıcı Lisansları veya Paylaşılan Cihaz Lisansları'nı seçmeniz gerekir. Adobe lisanslama yöntemlerine genel bakışı inceleyin.

UWP Uygulamaları dağıtma

Evrensel Windows Platformu tabanlı uygulamalar içeren bir paket oluşturursanız paketi son kullanıcı bilgisayarında dağıttığınızda beklenmeyen bir davranışla karşılaşırsınız. Ayrıntılar için bu belgeye bakın.

Günlük dosyası konumları

İlgili Adobe dağıtım araçları için günlük dosyalarının konumları aşağıdaki gibidir:

Bileşen
Günlük dosyası adı
Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
AdobeUpdateServerSetupTool.log
Exception Deployer
ExceptionDeployer.log
Remote Update Manager (RUM)
RemoteUpdateManager.log
Creative Cloud Packager (CCP)

PDApp günlüğü, PDApp.log olarak adlandırılır

Package Builder günlüğü şu şekilde adlandırılır:
- AdobePBssddss_ggaayy.log
-- burada, ssddss_ggaayy = saat|dakika|saniye_gün|ay|yıl anlamına gelir

Lisanslama günlükleri:
- Win: %temp%\oobelib.log
- Mac: /tmp/oobelib.log

 

 

Creative Cloud indirme/yükleme günlükleri

Creative Cloud Packager, %temp% (Windows) veya ~/Library/Logs (Mac OS) konumuna “asu.trace” adlı bir dosya yerleştirilirse indirme sorunlarını gidermek için bir günlük dosyası oluşturur.

Bu DLM.log dosyası şu konumda oluşturulur: %temp%\AdobeDownload (Windows) veya ~/Library/Logs/AdobeDownload (Mac OS)

DLM.log dosyasındaki Windows hataları (örn. 12150) için bkz. Windows Geliştirme Hata İletileri.