Kullanıcı Kılavuzu İptal

Microsoft Azure ile kullanıcılarınızın kimliklerini doğrulama

 1. Adobe İşletmeler ve Ekipler: Yönetim kılavuzu
 2. Dağıtımınızı planlama
  1. Temel kavramlar
   1. Lisanslama
   2. Kimlik
   3. Kullanıcı yönetimi
   4. Uygulama dağıtımı
   5. Admin Console’a genel bakış
   6. Yönetici rolleri
  2. Dağıtım Kılavuzları
   1. Adlandırılmış Kullanıcı dağıtım kılavuzu
   2. SDL dağıtım kılavuzu
   3. Adobe Acrobat'ı dağıtma 
  3. Eğitim için Creative Cloud'u dağıtma
   1. Dağıtım kılavuzu
   2. Google Admin Console'da Adobe uygulamalarını onaylama
   3. Google Classroom'da Adobe Express'i etkinleştirme
   4. Canvas LMS ile entegrasyon
   5. Blackboard Learn ile entegrasyon
   6. Bölge Portalları ve Eğitim Yönetim Sistemleri (LMS) için SSO'yu yapılandırma
   7. Adobe Express'i Google Uygulama Lisanslama aracılığıyla dağıtma
   8. Roster Sync yoluyla kullanıcı ekleme
   9. Kivuto hakkında SSS
   10. İlk ve orta dereceli eğitim kurumu uygunluk yönergeleri
 3. Kuruluşunuzun ayarlarını yapma
  1. Kimlik türleri | Genel bakış
  2. Kimlik ayarlarını yapma | Genel bakış
  3. Enterprise ID ile kuruluş ayarlarını yapma
  4. Azure AD federasyonu ayarlarını yapma ve eşitleme
   1. Azure OIDC aracılığıyla Microsoft ile SSO ayarlarını yapma
   2. Azure Sync'i dizininize ekleme
   3. Eğitim için rol eşitlemesi
   4. Azure Connector hakkında SSS
  5. Google Federasyonu ayarlarını yapma ve eşitleme
   1. Google Federasyonu ile SSO ayarlarını yapma
   2. Google Sync'i dizininize ekleme
   3. Google federasyonu hakkında SSS
  6. Microsoft ADFS ile kuruluş ayarlarını yapma
  7. Bölge Portalları ve LMS için kuruluş ayarlarını yapma
  8. Diğer Kimlik sağlayıcıları ile kuruluş ayarlarını yapma
   1. Dizin oluşturma
   2. Etki alanı sahipliğini doğrulama
   3. Etki alanlarını dizinlere ekleme
  9. SSO hakkında yaygın sorular ve sorun giderme
   1. SSO hakkında yaygın sorular
   2. SSO ile ilgili sorunları giderme
   3. Eğitim ile ilgili yaygın sorular
 4. Kuruluş ayarlarınızı yönetme
  1. Mevcut etki alanlarını ve dizinleri yönetme
  2. Otomatik hesap oluşturmayı etkinleştirme
  3. Güvenilen dizin aracılığıyla kuruluş ayarlarını yapma
  4. Yeni bir kimlik doğrulama sağlayıcısına geçiş yapma 
  5. Varlık ayarları
  6. Kimlik doğrulaması ayarları
  7. Gizlilik ve güvenlik ilgili kişileri
  8. Konsol ayarları
  9. Şifrelemeyi yönetme  
 5. Kullanıcıları yönetme
  1. Genel bakış
  2. Yönetim rolleri
  3. Kullanıcı yönetimi teknikleri
   1. Kullanıcıları tek tek yönetme   
   2. Birden çok kullanıcıyı yönetme (Toplu CSV)
   3. Kullanıcı Eşitleme aracı (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federasyonu Eşitlemesi
  4. Kullanıcının kimlik türünü değiştirme
  5. Kullanıcı gruplarını yönetme
  6. Dizin kullanıcılarını yönetme
  7. Geliştiricileri yönetme
  8. Mevcut kullanıcıları Adobe Admin Console’a taşıma
  9. Kullanıcı yönetimini Adobe Admin Console’a taşıma
 6. Ürünleri ve yetkilendirmeleri yönetme
  1. Ürünleri ve ürün profillerini yönetme
   1. Ürünleri yönetme
   2. Kurumsal kullanıcılar için ürün profillerini yönetme
   3. Otomatik atama kurallarını yönetme
   4. Ürün isteklerini inceleme
   5. Self servis ilkelerini yönetme
   6. Uygulama entegrasyonlarını yönetme
   7. Admin Console'da ürün izinlerini yönetme  
   8. Ürün profili için hizmetleri etkinleştirme/devre dışı bırakma
   9. Tek Uygulama | İşletmeler için Creative Cloud
   10. İsteğe bağlı hizmetler
  2. Paylaşılan Cihaz lisanslarını yönetme
   1. Yenilikler
   2. Dağıtım kılavuzu
   3. Paketler oluşturma
   4. Lisansları kurtarma
   5. Profilleri yönetme
   6. Lisanslama araç seti
   7. Paylaşılan Cihaz Lisansı Hakkında SSS
 7. Depolama alanını ve varlıkları yönetme
  1. Depolama alanı
   1. Kurumsal depolama alanını yönetme
   2. Adobe Creative Cloud: Depolama alanına yönelik güncelleme
   3. Adobe depolama alanını yönetme
  2. Varlık taşıma
   1. Otomatik Varlık Geçişi
   2. Otomatik Varlık Geçişi Hakkında SSS  
   3. Aktarılan varlıkları yönetme
  3. Kullanıcıdan varlıkları geri alma
  4. Öğrenci varlığı geçişi | yalnızca EDU
   1. Otomatik öğrenci varlığı geçişi
   2. Varlıklarınızı taşıma
 8. Hizmetleri yönetme
  1. Adobe Stock
   1. Ekipler için Adobe Stock kredi paketleri
   2. İşletmeler için Adobe Stock
   3. İşletmeler için Adobe Stock'u kullanma
   4. Adobe Stock Lisans Onayı
  2. Özel fontlar
  3. Adobe Asset Link
   1. Genel bakış
   2. Kullanıcı grubu oluşturma
   3. Adobe Experience Manager Assets'i yapılandırma
   4. Adobe Asset Link'i yapılandırma ve yükleme
   5. Varlıkları yönetme
   6. XD için Adobe Asset Link
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. İşletmeler veya ekipler için Adobe Acrobat Sign'ı ayarlama
   2. Adobe Acrobat Sign - Ekip özelliği Yöneticisi
   3. Admin Console'da Adobe Acrobat Sign'ı yönetme
  5. İşletmeler için Creative Cloud ücretsiz üyeliği
   1. Genel bakış
 9. Uygulamaları ve güncellemeleri dağıtma
  1. Genel bakış
   1. Uygulamaları ve güncellemeleri dağıtma ve teslim etme
   2. Dağıtımı planlama
   3. Dağıtıma hazırlanma
  2. Paketler oluşturma
   1. Admin Console aracılığıyla uygulamaları paketleme
   2. Adlandırılmış Kullanıcı Lisansı Paketleri Oluşturma
   3. Paketler için Adobe şablonları
   4. Paketleri yönetme
   5. Cihaz lisanslarını yönetme
   6. Seri numarası üzerinden lisanslama
  3. Paketleri özelleştirme
   1. Creative Cloud masaüstü uygulamasını özelleştirme
   2. Paketinize uzantılar ekleme
  4. Paketleri dağıtma 
   1. Paketleri dağıtma
   2. Microsoft Intune kullanarak Adobe paketlerini dağıtma
   3. Adobe paketlerini SCCM ile dağıtma
   4. Adobe paketlerini ARD ile dağıtma
   5. İstisnalar klasörüne ürün yükleme
   6. Creative Cloud ürünlerini kaldırma
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition'ı kullanma
   8. Adobe Creative Cloud lisanslama tanımlayıcıları
  5. Güncellemeleri yönetme
   1. Adobe kurumsal ve ekip müşterileri için değişiklik yönetimi
   2. Güncellemeleri dağıtma
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. AUSST'ye Genel Bakış
   2. Dahili güncelleme sunucusunu ayarlama
   3. Dahili güncelleme sunucusunu yönetme
   4. AUSST'nin yaygın kullanım örnekleri   
   5. Dahili güncelleme sunucusuyla ilgili sorunları giderme
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager'ı kullanma
   2. Adobe Remote Update Manager ile kullanılan kanal kimlikleri
   3. RUM hatalarını çözümleme
  8. Sorun giderme
   1. Creative Cloud uygulamalarını yükleme ve kaldırma sorunlarını giderme
   2. Paketin dağıtılıp dağıtılmadığını kontrol etmek için istemci makineleri sorgulama
   3. Creative Cloud paketinde “Yükleme Başarısız Oldu” hata mesajı
  9. Creative Cloud Packager kullanarak paketler oluşturma (CC 2018 veya önceki uygulamalar)
   1. Creative Cloud Packager hakkında
   2. Creative Cloud Packager sürüm notları
   3. Uygulama paketleme
   4. Creative Cloud Packager'ı kullanarak paket oluşturma
   5. Adlandırılmış lisans paketleri oluşturma
   6. Cihaz lisansları ile paket oluşturma
   7. Lisans paketi oluşturma
   8. Seri numarası üzerinden lisanslamayla paket oluşturma
   9. Packager otomasyonu
   10. Creative Cloud olmayan ürünleri paketleme
   11. Yapılandırmaları düzenleme ve kaydetme
   12. Sistem düzeyinde yerel ayar belirleme
 10. Hesabınızı yönetme
  1. Ekipler hesabınızı yönetme
   1. Genel bakış
   2. Ödeme ayrıntılarını güncelleme
   3. Faturaları yönetme
   4. Sözleşme sahibini değiştirme
   5. Satıcıyı değiştirme
  2. Ekipler kullanıcısına lisanslar atama
  3. Ürün ve lisans ekleme
  4. Yenilemeler
   1. Ekipler üyeliği: Yenilemeler
   2. VIP Kurumsal Modülü: Yenilemeler ve uyumluluk
  5. ETLA sözleşmeleri için otomatik sona erme tarihi aşamaları
  6. Mevcut Adobe Admin Console içinden sözleşme türleri arasında geçiş yapma
  7. Satın Alma İsteği uyumluluğu
  8. Çin'de Value Incentive Plan (VIP)
  9. VIP Select yardımı
 11. Raporlar ve günlükler
  1. Denetim Günlüğü
  2. Atama raporları
  3. İçerik Günlükleri
 12. Yardım alın
  1. Adobe Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçme
  2. Ekipler hesapları için destek seçenekleri
  3. Kurumsal hesaplar için destek seçenekleri
  4. Experience Cloud için destek seçenekleri

Open ID Connect'i (OIDC) kullanarak kullanıcılarınızın kimliğini hızlı şekilde doğrulayın. Kullanıcı yönetimini otomatikleştirmek için Microsoft Azure ile ayarlanan dizinlere Microsoft Azure AD Eşitleme (Azure Eşitleme) de ekleyebilirsiniz.

Önkoşullar

Adobe Admin Console'u Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) ile tümleştirmek için aşağıdakiler gerekir:
 • Kimlik sağlayıcısı (IdP) olarak Azure AD.
 • Şu ürünlerden biri veya birkaçı: İşletmeler için Creative Cloud, İşletmeler için Document Cloud veya Experience Cloud. 
 • Adobe Admin Console'da Azure AD ile ilişkilendirilmiş etki alanlarının talebi geri alınır veya bekleyen etki alanı taleplerini kolayca geri çekebilirsiniz.
Not:
 • Kimlik sağlayıcınız Azure AD ise ve Adobe Admin Console'da bir şirket dışı dizininiz yoksa aşağıdaki yollarla federasyon kurabilirsiniz:
  • OpenID Connect (OIDC)OIDC aracılığıyla saniyeler içinde bir şirket dışı dizin oluşturun. Kurulum süreci çoğunlukla Adobe Admin Console'un içinden gerçekleşir.
  • SAML aracılığıyla Azure AD ile SSOSAML kurulumuyla Azure AD kullanarak bir şirket dışı dizin oluşturun. Kurulum süreci çoğunlukla Microsoft Azure Portal içinden gerçekleşir.

Dizin oluşturma

Ön koşullar bölümünde belirtilen ölçütleri karşılıyorsanız artık entegrasyonu ayarlayabilir ve kullanıcılarınızı yetkilendirmeleriyle çalıştırmaya başlayabilirsiniz.

Azure portal ayarlandıktan ve hazır hale getirildikten sonra aşağıdakileri yapın:

 1. Adobe Admin Console'a giriş yapın ve Ayarlar'ı tıklatın. Kimlik sayfasında, Dizin Oluştur seçeneğini tıklatın. 

 2. Dizin Oluştur ekranında aşağıdakileri yapın ve İleri'yi tıklatın.

  • Dizin için bir ad girin
  • Federated ID kartını seçin
 3. Microsoft Azure Active Directory'yi seçin ve ardından Azure AD'de oturum aç seçeneğini belirleyin.

 4. Microsoft Hesabı giriş yapma sayfasına yönlendirilirsiniz. Uygun izinlere sahip yönetici kimlik bilgilerini girin ve giriş yapın. İzinleri gözden geçirin ve ardından Kabul Et'i tıklatın.

  Azure izinleri

 5. Adobe Admin Console'a geri dönün, Azure AD bilgilerinizi gözden geçirin ve İleri'yi tıklatın.

 6. Otomatik hesap oluşturmayı ayarlayın.

  Otomatik hesap oluşturma varsayılan olarak etkindir. Şirket dışı hesabı olmayan kullanıcıların doğrulanmış bir e-posta etki alanına göre kuruluşlarında otomatik olarak hesap oluşturmasına olanak tanır. Şirket dışı bir dizin için etkinleştirildiğinde, bu dizinde geçerli bir e-posta etki alanına sahip olan yeni kullanıcılar bir şirket dışı hesap oluşturabilir.

  Otomatik hesap oluşturmayı devre dışı bırakırsanız kuruluşunuzda bu kimlik sağlayıcısının etki alanlarında geçerli hesaplara sahip olan yeni kullanıcılar artık otomatik olarak bir şirket dışı hesap oluşturamaz.

 7. Nitelik eşlemeleri bölümündeki açılır menüden bir varsayılan ülke seçin. Nitelik eşlemeleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

 8. Kullanıcılar oturum açtığında Admin Console'da kullanıcı bilgilerini güncellemeyi de seçebilirsiniz. Ardından, Bitti'yi seçin.

Azure AD aracılığıyla etki alanları ekleme

Adobe Admin Console dizininizi Azure AD'ye bağladıktan sonra etki alanlarını ekleyebilirsiniz. Doğrulanmış etki alanlarını doğrudan Azure Portal'dan almak için aşağıdakileri yapın:

 1. Adobe Admin Console'da Ayarlar > Kimlik bölümüne gidin. Dizin seçin, Etki Alanları sekmesine gidin ve Etki alanı ekle seçeneğini belirleyin.

 2. IdP seçin (bu durumda Microsoft Azure). Ardından, Azure AD'de oturum aç seçeneğini belirleyin.

 3. Admin Console'a eklenecek doğrulanmış etki alanlarını içeren Azure hesabına giriş yapın.

  Kullanılabilir etki alanları listesinden bir veya birden fazla etki alanını seçin ve Onayla'yı tıklatın.

  Microsoft Azure

  Onayladığınızda, etki alanlarının Etki alanları sekmesi altında listelendiği dizin ayrıntıları görünümüne yönlendirilirsiniz.

Sonraki adımlar

Dizin oluşturup etki alanları ekledikten sonra bunları uygun ürün profillerine atamak için kullanıcıları ve kullanıcı gruplarını eklemeye başlayabilirsiniz.

Doğrudan Azure AD hesabınızdan kullanıcı eklemek için dizin ayrıntılarındaki Eşitle sekmesinden Azure Eşitleme'yi dizine ekleyin.

Not:

Kaldırılmakta olan etki alanlarında hiçbir etki alanı güven ilişkisi oluşturulmadığından emin olun.

Bu güven ilişkilerini korumak istiyorsanız geri kalan adımları tamamlarken bu ilişkileri geçici olarak kesin. Adobe Admin Console'da etki alanları yeniden oluşturulduktan sonra etki alanı güven ilişkilerini tekrar kurabilirsiniz. Güvenilen dizin hakkında daha fazla bilgi edinin.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?