Kullanıcı Kılavuzu İptal

Tek Uygulama | İşletmeler için Creative Cloud

 1. Adobe İşletmeler ve Ekipler: Yönetim kılavuzu
 2. Dağıtımınızı planlama
  1. Temel kavramlar
   1. Lisanslama
   2. Kimlik
   3. Kullanıcı yönetimi
   4. Uygulama dağıtımı
   5. Admin Console’a genel bakış
   6. Yönetici rolleri
  2. Dağıtım Kılavuzları
   1. Adlandırılmış Kullanıcı dağıtım kılavuzu
   2. SDL dağıtım kılavuzu
   3. Adobe Acrobat'ı dağıtma 
  3. Eğitim için Creative Cloud'u dağıtma
   1. Dağıtım kılavuzu
   2. Google Admin Console'da Adobe uygulamalarını onaylama
   3. Google Classroom'da Adobe Express'i etkinleştirme
   4. Canvas LMS ile entegrasyon
   5. Blackboard Learn ile entegrasyon
   6. Bölge Portalları ve Eğitim Yönetim Sistemleri (LMS) için SSO'yu yapılandırma
   7. Adobe Express'i Google Uygulama Lisanslama aracılığıyla dağıtma
   8. Roster Sync yoluyla kullanıcı ekleme
   9. Kivuto hakkında SSS
   10. İlk ve orta dereceli eğitim kurumu uygunluk yönergeleri
 3. Kuruluşunuzun ayarlarını yapma
  1. Kimlik türleri | Genel bakış
  2. Kimlik ayarlarını yapma | Genel bakış
  3. Enterprise ID ile kuruluş ayarlarını yapma
  4. Azure AD federasyonu ayarlarını yapma ve eşitleme
   1. Azure OIDC aracılığıyla Microsoft ile SSO ayarlarını yapma
   2. Azure Sync'i dizininize ekleme
   3. Eğitim için rol eşitlemesi
   4. Azure Connector hakkında SSS
  5. Google Federasyonu ayarlarını yapma ve eşitleme
   1. Google Federasyonu ile SSO ayarlarını yapma
   2. Google Sync'i dizininize ekleme
   3. Google federasyonu hakkında SSS
  6. Microsoft ADFS ile kuruluş ayarlarını yapma
  7. Bölge Portalları ve LMS için kuruluş ayarlarını yapma
  8. Diğer Kimlik sağlayıcıları ile kuruluş ayarlarını yapma
   1. Dizin oluşturma
   2. Etki alanı sahipliğini doğrulama
   3. Etki alanlarını dizinlere ekleme
  9. SSO hakkında yaygın sorular ve sorun giderme
   1. SSO hakkında yaygın sorular
   2. SSO ile ilgili sorunları giderme
   3. Eğitim ile ilgili yaygın sorular
 4. Kuruluş ayarlarınızı yönetme
  1. Mevcut etki alanlarını ve dizinleri yönetme
  2. Otomatik hesap oluşturmayı etkinleştirme
  3. Güvenilen dizin aracılığıyla kuruluş ayarlarını yapma
  4. Yeni bir kimlik doğrulama sağlayıcısına geçiş yapma 
  5. Varlık ayarları
  6. Kimlik doğrulaması ayarları
  7. Gizlilik ve güvenlik ilgili kişileri
  8. Konsol ayarları
  9. Şifrelemeyi yönetme  
 5. Kullanıcıları yönetme
  1. Genel bakış
  2. Yönetim rolleri
  3. Kullanıcı yönetimi teknikleri
   1. Kullanıcıları tek tek yönetme   
   2. Birden çok kullanıcıyı yönetme (Toplu CSV)
   3. Kullanıcı Eşitleme aracı (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federasyonu Eşitlemesi
  4. Kullanıcının kimlik türünü değiştirme
  5. Kullanıcı gruplarını yönetme
  6. Dizin kullanıcılarını yönetme
  7. Geliştiricileri yönetme
  8. Mevcut kullanıcıları Adobe Admin Console’a taşıma
  9. Kullanıcı yönetimini Adobe Admin Console’a taşıma
 6. Ürünleri ve yetkilendirmeleri yönetme
  1. Ürünleri ve ürün profillerini yönetme
   1. Ürünleri yönetme
   2. Kurumsal kullanıcılar için ürün profillerini yönetme
   3. Otomatik atama kurallarını yönetme
   4. Ürün isteklerini inceleme
   5. Self servis ilkelerini yönetme
   6. Uygulama entegrasyonlarını yönetme
   7. Admin Console'da ürün izinlerini yönetme  
   8. Ürün profili için hizmetleri etkinleştirme/devre dışı bırakma
   9. Tek Uygulama | İşletmeler için Creative Cloud
   10. İsteğe bağlı hizmetler
  2. Paylaşılan Cihaz lisanslarını yönetme
   1. Yenilikler
   2. Dağıtım kılavuzu
   3. Paketler oluşturma
   4. Lisansları kurtarma
   5. Profilleri yönetme
   6. Lisanslama araç seti
   7. Paylaşılan Cihaz Lisansı Hakkında SSS
 7. Depolama alanını ve varlıkları yönetme
  1. Depolama alanı
   1. Kurumsal depolama alanını yönetme
   2. Adobe Creative Cloud: Depolama alanına yönelik güncelleme
   3. Adobe depolama alanını yönetme
  2. Varlık taşıma
   1. Otomatik Varlık Geçişi
   2. Otomatik Varlık Geçişi Hakkında SSS  
   3. Aktarılan varlıkları yönetme
  3. Kullanıcıdan varlıkları geri alma
  4. Öğrenci varlığı geçişi | yalnızca EDU
   1. Otomatik öğrenci varlığı geçişi
   2. Varlıklarınızı taşıma
 8. Hizmetleri yönetme
  1. Adobe Stock
   1. Ekipler için Adobe Stock kredi paketleri
   2. İşletmeler için Adobe Stock
   3. İşletmeler için Adobe Stock'u kullanma
   4. Adobe Stock Lisans Onayı
  2. Özel fontlar
  3. Adobe Asset Link
   1. Genel bakış
   2. Kullanıcı grubu oluşturma
   3. Adobe Experience Manager Assets'i yapılandırma
   4. Adobe Asset Link'i yapılandırma ve yükleme
   5. Varlıkları yönetme
   6. XD için Adobe Asset Link
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. İşletmeler veya ekipler için Adobe Acrobat Sign'ı ayarlama
   2. Adobe Acrobat Sign - Ekip özelliği Yöneticisi
   3. Admin Console'da Adobe Acrobat Sign'ı yönetme
  5. İşletmeler için Creative Cloud ücretsiz üyeliği
   1. Genel bakış
 9. Uygulamaları ve güncellemeleri dağıtma
  1. Genel bakış
   1. Uygulamaları ve güncellemeleri dağıtma ve teslim etme
   2. Dağıtımı planlama
   3. Dağıtıma hazırlanma
  2. Paketler oluşturma
   1. Admin Console aracılığıyla uygulamaları paketleme
   2. Adlandırılmış Kullanıcı Lisansı Paketleri Oluşturma
   3. Paketler için Adobe şablonları
   4. Paketleri yönetme
   5. Cihaz lisanslarını yönetme
   6. Seri numarası üzerinden lisanslama
  3. Paketleri özelleştirme
   1. Creative Cloud masaüstü uygulamasını özelleştirme
   2. Paketinize uzantılar ekleme
  4. Paketleri dağıtma 
   1. Paketleri dağıtma
   2. Microsoft Intune kullanarak Adobe paketlerini dağıtma
   3. Adobe paketlerini SCCM ile dağıtma
   4. Adobe paketlerini ARD ile dağıtma
   5. İstisnalar klasörüne ürün yükleme
   6. Creative Cloud ürünlerini kaldırma
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition'ı kullanma
   8. Adobe Creative Cloud lisanslama tanımlayıcıları
  5. Güncellemeleri yönetme
   1. Adobe kurumsal ve ekip müşterileri için değişiklik yönetimi
   2. Güncellemeleri dağıtma
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. AUSST'ye Genel Bakış
   2. Dahili güncelleme sunucusunu ayarlama
   3. Dahili güncelleme sunucusunu yönetme
   4. AUSST'nin yaygın kullanım örnekleri   
   5. Dahili güncelleme sunucusuyla ilgili sorunları giderme
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager'ı kullanma
   2. Adobe Remote Update Manager ile kullanılan kanal kimlikleri
   3. RUM hatalarını çözümleme
  8. Sorun giderme
   1. Creative Cloud uygulamalarını yükleme ve kaldırma sorunlarını giderme
   2. Paketin dağıtılıp dağıtılmadığını kontrol etmek için istemci makineleri sorgulama
   3. Creative Cloud paketinde “Yükleme Başarısız Oldu” hata mesajı
  9. Creative Cloud Packager kullanarak paketler oluşturma (CC 2018 veya önceki uygulamalar)
   1. Creative Cloud Packager hakkında
   2. Creative Cloud Packager sürüm notları
   3. Uygulama paketleme
   4. Creative Cloud Packager'ı kullanarak paket oluşturma
   5. Adlandırılmış lisans paketleri oluşturma
   6. Cihaz lisansları ile paket oluşturma
   7. Lisans paketi oluşturma
   8. Seri numarası üzerinden lisanslamayla paket oluşturma
   9. Packager otomasyonu
   10. Creative Cloud olmayan ürünleri paketleme
   11. Yapılandırmaları düzenleme ve kaydetme
   12. Sistem düzeyinde yerel ayar belirleme
 10. Hesabınızı yönetme
  1. Ekipler hesabınızı yönetme
   1. Genel bakış
   2. Ödeme ayrıntılarını güncelleme
   3. Faturaları yönetme
   4. Sözleşme sahibini değiştirme
   5. Satıcıyı değiştirme
  2. Ekipler kullanıcısına lisanslar atama
  3. Ürün ve lisans ekleme
  4. Yenilemeler
   1. Ekipler üyeliği: Yenilemeler
   2. VIP Kurumsal Modülü: Yenilemeler ve uyumluluk
  5. ETLA sözleşmeleri için otomatik sona erme tarihi aşamaları
  6. Mevcut Adobe Admin Console içinden sözleşme türleri arasında geçiş yapma
  7. Satın Alma İsteği uyumluluğu
  8. Çin'de Value Incentive Plan (VIP)
  9. VIP Select yardımı
 11. Raporlar ve günlükler
  1. Denetim Günlüğü
  2. Atama raporları
  3. İçerik Günlükleri
 12. Yardım alın
  1. Adobe Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçme
  2. Ekipler hesapları için destek seçenekleri
  3. Kurumsal hesaplar için destek seçenekleri
  4. Experience Cloud için destek seçenekleri

İşletmeler için Creative Cloud Tek Uygulama planı, Tek Uygulama lisansına göre mevcut uygulamalardan birini seçmenize ve son kullanıcılarınıza atamanıza olanak tanır. Tek Uygulama planı kapsamında yeni uygulamalar kullanıma sunuldukça bu uygulamaları sözleşmede herhangi bir değişiklik yapmadan kullanıcılara atayabilirsiniz.

Genel bakış

İşletmeler için Creative Cloud Tek Uygulama (Tek Uygulama) planı, İşletmeler için Dönemlik Lisans Sözleşmesi (ETLA) müşterileri tarafından kullanılabilir. Bu plan, müşterilerin sunulan Creative Cloud uygulamalarından herhangi bir uygulamayı seçmesine olanak tanır.

Tek Uygulama planı, yöneticiye 30 gün sonra herhangi bir sözleşme değişikliği yapmadan, sunulan uygulamayı değiştirme esnekliği sağlar. Böylece, işletmeye değişen ihtiyaçları karşılama esnekliği kazandırır.

Ayrıca, yeni çıkan uygulamalar Tek Uygulama planınıza eklendikçe bunları hemen son kullanıcılara atayabilirsiniz. Yeni uygulamadan yararlanmak için mevcut sözleşmede herhangi bir değişiklik yapmanız gerekmez.

Kullanıcıları ekleme

Kuruluşunuz Tek Uygulama lisansları satın aldığında ilgili Tek Uygulama ürün kartını Adobe Admin Console'unuzun Ürünler sekmesinde görebilirsiniz. Varsayılan ürün profilleri listesini görüntülemek için ürün kartını tıklatın.

Varsayılan ürün profilleri

Varsayılan kota tüm ürün profilleri için sıfır olarak ayarlanır. Kota paylarını kuruluşunuzun gereksinimlerine göre özelleştirin. Ürün profillerine kota ve kullanıcı atamak için aşağıdaki işlemleri uygulayın.

Not:

Birden çok ürün profili oluştursanız bile Admin Console'un Ürünler sekmesinde yalnızca bir ürün kartı bulunur. Ürün kartı, kullanılan lisans ve toplam lisans sayılarını bir arada gösterir.

Kotayı belirleme

Ürün profili kullanılarak dağıtılan lisans sayısı için rehberlik sağlamak üzere kotayı belirleyin. Kota, uygulanmaz ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yöneticiler gerektiğinde ek lisanslar atayabilir.

Farklı ürün profillerine kota ayırmak için aşağıdaki adımları izleyin:

 1. Adobe Admin Console'da, Ürünler sekmesine gidin ve Tek Uygulama ürün kartını seçin.

 2. İstediğiniz ürün profilini seçin ve ürün profilinin adının altında Ayarlar'ı tıklatın. Ürün profilinin varsayılan yapılandırması görüntülenir.

 3. Kota bölümüne gidin ve bu profile ayrılacak lisans sayısını girin. Bu kotayı daha sonra değiştirebilirsiniz. Ayrıca, Ayrıntılar ve Hizmetler bölümlerinden diğer ayrıntıları da değiştirebilirsiniz.

  Not:

  Herhangi bir ürün profili için birden çok hizmet seçebilirsiniz ancak yalnızca seçilen uygulamaya karşılık gelen hizmetler bu ürün profilindeki kullanıcılar tarafından kullanılabilir. Bu durum hem varsayılan hem de özel ürün profilleri için geçerlidir.

Özel ürün profilleri oluşturma

İlk adım olarak, Ürünler sekmesi altındaki varsayılan listeden bir ürün profili seçebilir veya özel ürün profilleri oluşturabilirsiniz.

Kuruluşunuzda benzer uygulamalar ancak farklı hizmetler gerektiren ekipler varsa veya farklı kullanıcı grupları için farklı ürün profilleri oluşturmak istiyorsanız özel bir ürün profili oluşturun.

Özel bir ürün profili oluşturmak için aşağıdakileri yapın:

 1. Adobe Admin Console'da, Ürünler sekmesine gidin ve Tek Uygulama ürün kartını seçin.

 2. Yeni Profil seçeneğini tıklatın.

 3. Ürün profili için bir ürün seçin, ayrıntılarını ve lisans kotasını girin, sonra da gerekli hizmetleri etkinleştirin/devre dışı bırakın.

  Daha fazla bilgi için ürün profilleri oluşturma bölümüne bakın.

  Ürün profili oluşturma

  Not:

  Ürün profili için bir ürün seçtikten sonra bu ürünü daha sonra değiştiremezsiniz. Ancak ürün profilinin diğer ayrıntılarını düzenleyebilir ve bu profile atanan kullanıcıları değiştirebilirsiniz.

 4. Kaydet'i tıklatın.

Ürün Profilleri listesine geri döndürülürsünüz. Oluşturduğunuz profil artık listede görüntülenir.

Ürün profillerine kullanıcı atama

Ürün profilleri yapılandırıldıktan sonra kullanıcıları veya kullanıcı gruplarını ilgili ürün profillerine atayın. Ürün profilinin kullanıcılarını ve gruplarını ekleme ve kaldırma hakkında bilgi edinin.

Kullanıcılar eski Tek Uygulama ürün profillerine atanırsa bu kullanıcıları yeni Tek Uygulama ürün profillerine atamanız gerekir. Kullanıcıların atamasını değiştirmek için eski ürün profillerinden kullanıcı listesini ayıklayın ve kullanıcıları karşılık gelen yeni Tek Uygulama ürün profillerine ekleyin. Ardından, fazla dağıtımı önlemek için kullanıcıları eski ürün profillerinden kaldırın. Kullanıcıları UMAPI kullanarak yönetiyorsanız UMAPI Eylem Komutları belgesindeki yönergeleri izleyin.

Admin Console dizinine yeni kullanıcılar eklemek istiyorsanız kullanıcıları yönetme bölümüne başvurun.

Not:

Kullanıcılar belirtilen ürünlere atandıklarında bir e-posta bildirimi alırlar. Kullanıcılar, Creative Cloud Masaüstü Uygulamasını doğrudan indirip yükleyebilirler. Yönetici izinleriniz yoksa paketleri oluşturmanız ve dağıtmanız gerekir.

Paketleri oluşturma ve dağıtma

Creative Cloud Masaüstü Uygulamaları için tüm uygulamaları içeren bir paket veya kullanıcılarınızın ihtiyaçlarına göre uygulamaya özel paketler oluşturabilirsiniz. Kullanıcılar, uygulamaları ve hizmetleri kullanmaya başlamak için hesaplarına giriş yapar.

Paketleri oluşturma ve dağıtma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Adlandırılmış Kullanıcı Lisansı Paketleri Oluşturma.

Uygulama atamasını değiştirme

Kullanıcılarınıza veya gruplarınıza mevcut görevlerinde bir aylık süreyi tamamladıktan sonra yeni ürünler atayabilirsiniz. Aynı kullanıcı aynı anda birden çok ürün profiline atanırsa birden fazla lisans kullanılır. Bunu önlemek için kullanıcıları veya grupları geçerli Ürün Profillerinden kaldırın ve ardından bunları yeni görevlerine uygun şekilde yeni ürün profillerine ekleyin.

Kullanıcılar bir ürün profilinden kaldırılıp diğerine eklendiklerinde bu etkinlik hakkında bilgilendirilir. Kullanıcılar ilgili ürün profilinden kaldırıldığı anda ürüne erişimini kaybeder.

Not:

Kullanıcıların başka bir ürün profiline taşınabilmeleri için en az bir aylık süre için bir ürün profiline atanmış olmaları gerekmektedir.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?