Giriş

Bir Adobe ürününün yöneticisi olarak, şimdiye kadar kullanıcılarınızı geleneksel yollarla yönetmiş ve çeşitli ürün özelliklerine erişimlerini ürünün yönetici arabirimi üzerinden denetlemiş olabilirsiniz. Artık aynı işleri Adobe’nin Admin Console’u üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz. Bu belgede bu özelliği kullanmanın avantajları açıklanmakta ve işlemlerle ilgili kılavuzluk sunulmaktadır.

Belge, kullanıcı yönetimini geçerli ürününüzün arabiriminden Adobe Admin Console’a taşımak için gerekli adımlara genel bir bakış sunmaktadır. Belirli yöntemleri tam ayrıntılı olarak ele alan diğer belgelere bağlantılar içerir.

Bu belge kimler içindir

Bu belge aşağıdaki yönetici rolleri için hazırlanmıştır.

Not:

Bu rollerin özel adları yönettiğiniz üründe farklı olabilir. 

Sistem yöneticileri

Geçerli ürünün, kullanıcı yönetiminden sorumlu olan yöneticileri. Bu rolün kapsadığı görevler şunlardır:

 • Ürüne kullanıcı ekleme ve davet etme 
 • Kullanıcı özelliklerini düzenleme
 • Kullanıcıları kaldırma

Ürün yöneticileri

Geçerli ürünün, çeşitli ürün özelliklerine erişim için kullanıcılara ürün izinleri atamakla sorumlu olan yöneticileri. Bu rolün kapsadığı görevler şunlardır:

 • Belirli bir ürün işlevselliğine izinleri etkinleştirme ve iptal etme
 • Bir kullanıcıya ürüne özel bir rol atama

Not:

Bu belge son kullanıcılara yönelik değildir. Genellikle, geçiş süreci son kullanıcı için sorunsuzdur ve son kullanıcının müdahalesini gerektirmez. Sistem yöneticisi olarak, son kullanıcıları bu geçiş sürecinden beklentileri konusunda bilgilendirebilirsiniz.

Admin Console’a geçişin faydaları

Neden Admin Console’a geçilmeli

Adobe Admin Console, kuruluşunuzun satın aldığı tüm Adobe ürünleri arasında yöneticileri, kullanıcıları, kullanıcı gruplarını, ürün izinlerini ve ürün rollerini yönetebileceğiniz merkezi bir konum sağlar.

Sistemin yönetim görevleri için başka sistem yöneticileri oluşturarak onları temsilci olarak atayabilirsiniz. Ayrıca, kuruluşunuzun satın aldığı Adobe ürünlerini yönetmek için ürüne özel yöneticiler de atayabilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. Yönetim rolleri.

Adobe’nin sunduğu yeni ürün ve hizmetlerde, kullanıcılarınıza bu ürünlere erişim iznini Admin Console içinden hızlı bir şekilde verebilirsiniz. Ayrıca ürün profillerini kullanarak ürüne özel izinleri ve rolleri de yönetebilirsiniz.

Buna ek olarak ürün izinlerini ve ürün rollerini toplu olarak yönetmek için kullanıcı grupları da oluşturabilirsiniz. İhtiyaçlarınıza dayalı olarak kullanıcı grupları oluşturmanız ve bu kullanıcı gruplarını tanımladığınız ürün profillerine atamanız yeterlidir.

Daha ayrıntılı bilgi için bkz. Admin Console.

Geçiş işlemi kimin için avantajlıdır

Sistem yöneticileri

Sistem yöneticisi iseniz Admin Console, kullandıkları Adobe ürünlerinden bağımsız olarak, kuruluşunuzdaki tüm kullanıcıları tek bir arabirimden yönetebilmenizi sağlar. Admin Console’a, Adobe ID’lerini veya kurumsal kimlik bilgilerini kullanarak yeni kullanıcılar ekleyebilirsiniz.

Kullanıcı ekleme adımları için bkz. Kullanıcıları Davet Etme. Ayrıca bir .csv dosyası kullanarak birden çok kullanıcı da ekleyebilirsiniz. Konsol ayrıca kullanıcı yönetimi için çeşitli toplu işlemler sunar.

Ürün yöneticileri

Ürün yöneticisi iseniz Admin Console kuruluşunuzdaki kullanıcıların ürüne özel izinlerini ve rollerini tek bir arabirimden yönetebilmenizi sağlar. Adobe kuruluşunuzun kullandığı ürünlere yeni özellikler eklediğinde, mevcut kullanıcılarınız için yeni izinleri aynı arabirim içinden yönetebilirsiniz. Kuruluşunuz Adobe’den yeni ürünler satın aldığında, kullanıcılarınızın bu yeni ürünlere erişimini sağlamak ve kullanıcılarınızı yönetmek için aynı Admin Console’u kullanabilirsiniz.

Ürün izinlerini ve rollerini yönetme ile ilgili ayrıntılar için bkz. Ürünleri ve profilleri yönetme.

Son kullanıcılar

Son kullanıcılarınız kuruluşunuzda sunulan tüm mevcut ve yeni Adobe ürünlerinde kullanacakları bir dizi kullanıcı kimlik bilgisine sahip olur.

Geçiş öncesi

Geçiş işlemine başlamanıza yardımcı olmak için ürün içinden bir bildirim alırsınız.

Adobe’den birincil sistem yöneticisine e-posta daveti

Kuruluşunuz henüz Admin Console kullanmıyorsa birincil sistem yöneticisi olarak atanırsınız ve Adobe’den Admin Console için bir e-posta daveti alırsınız. Oturum açmak için Adobe ID kimlik bilgilerinizi kullanın.

Geçiş iş akışı

Aşağıda, kullanıcı yönetiminizi Admin Console’a taşımak için izlenmesi gereken adımlara ilişkin bir genel bakış sunulmaktadır.

Adım 1: Kullanıcılarınızın kimlik türünü planlayın

İlk adım, kullanıcılarınızın kimlik türüne karar vermektir. Adobe'nin kimlik yönetim sistemi, yöneticilerin uygulamalara ve hizmetlere kullanıcı erişimi oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olur. Adobe, kullanıcıları doğrulamak ve yetkilendirmek için üç farklı türde kimlik veya hesap sunar. Bunlar kullanıcı adı olarak bir e-posta adresi kullanır. Admin Console tarafından desteklenen aşağıdaki kimlik türlerinden birini seçebilirsiniz.

 • Federated ID: Bir kuruluş tarafından oluşturulur, sahip olunur, yönetilir ve federasyon yoluyla işletme dizinine bağlanır. Kuruluş, kimlik bilgilerini yönetir ve bir SAML2 Kimlik Sağlayıcısı (IdP) aracılığıyla Çoklu Oturum Açma’yı işler.
 • Enterprise ID: Bir kuruluş tarafından oluşturulur, sahip olunur ve yönetilir. Enterprise ID’yi barındırma ve doğrulamayı gerçekleştirme Adobe tarafından yapılırken Enterprise ID’nin korunması ise kuruluş tarafından yapılır.
 • Adobe ID: Son kullanıcı tarafından oluşturulur, sahip olunur ve yönetilir. Adobe doğrulamayı gerçekleştirir ve son kullanıcı kimliği yönetir.

Uygulanacak ve kullanılacak en uygun kimlik modelini kuruluş gereksinimlerinize göre seçebilirsiniz.

Not:

Adobe, işletmelerin kuruluşlarında yalnızca Federated ID ve Enterprise ID'leriyle kullanıcı ekleme konusunda bilinçli bir değişiklik yapmasını önemle önerir. Bu kimlik türlerinin kullanımı, şirket etki alanlarınızdan kullanıcılarınız ve varlıklarınız üzerinde daha fazla kontrol sunar.

Önemli: Federated ID’leri ya da Enterprise ID’leri kullanmayı seçebilirsiniz (ancak ikisini birden kullanamazsınız). Ancak, Adobe ID’ler ile kullanmak üzere bu kimlik türlerinden yalnızca birini seçebilirsiniz. Örneğin, kullanıcılarınızdan bazıları ürününüzde kurumsal kimlik bilgilerinizi (ör. canduran@example.com) kullanarak oturum açtığında ve bazı kullanıcılarınız kurumunuz dışından e-posta adresleri (ör. cananduran@gmail.com) kullandığında.

Daha fazla bilgi için desteklenen kimlik türleri bölümüne bakın.

Adım 2: Adobe ID’ler oluşturun

Not:

Yalnızca Enterprise ID veya Federated ID türlerini kullanmayı seçtiyseniz iş akışında bu adımı atlayabilirsiniz.

Adobe ID yalnızca kullanıcılarınız mevcut durumda ürününüzde kuruluşunuzun etki alanına ait olmayan bir e-posta adresi ile oturum açıyorsa önerilir. Kullanıcılarınızdan bazıları Adobe ID kimlik türlerini kullanıyorsa bunların her birinden http://www.adobe.com/tr adresinde bir Adobe ID oluşturmalarını isteyin.

Adım 3: Bir dizin ayarlayın

Enterprise ID'leri veya Federated ID'leri kullanmaya başlamak için bir veya daha fazla etki alanını bağlayabileceğiniz bir dizin oluşturun.

Ayrıntılar için bkz. Kimlik ayarları.

Adım 4: Etki alanınızı talep edin (Adım 1’de Enterprise ID veya Federated ID türlerini seçtiyseniz)

Son kullanıcılarınızın kimlikleri Admin Console’da ayarlamanız gereken etki alanlarında doğrulanır. Örneğin, e-posta adresiniz can@example.com ise etki alanınız example.com olur. Talep edilen bir etki alanı Enterprise ID’ler veya Federated ID’ler ile kullanılabilir ancak her ikisiyle birlikte kullanılamaz. Ancak birden fazla etki alanı talep edebilirsiniz.

Kuruluşunuz bir etki alanını talep edebilmek için etki alanı üzerinde hak sahibi olduğunu ortaya koymalıdır. Ayrıca bir etki alanı yalnızca bir kez talep edilebilir.

Etki alanı, örneğin aynı şirketin farklı bir departmanı tarafından zaten talep edilmişse bu etki alanına erişim etki alanı talep işlemiyle istenebilir. Etki alanını talep eden ilk departman (sahibi), diğer departmanların (güvenilen kuruluşların) yapacağı erişim isteklerini onaylamakla sorumludur. Ayrıntılar için bkz Güvenilen dizin.

Federated ID’leri ayarladıysanız Çoklu Oturum Açma yapılandırılabilir. Kuruluşlar Çoklu Oturum Açma’yı (SSO) yapılandırıp etkinleştirdiklerinde, bu kuruluşlardaki kullanıcılar, Adobe yazılımına erişmek için kendi kurumsal kimlik bilgilerini kullanabilir.

Adım 5: Kullanıcı yönetimini taşıyın

Not:

Geçiş sürecini başlatmadan önce, aşağıdakilerden biri (veya her ikisi birden) tamamlanmalıdır:

 • Adobe ID’leri kullanmayı seçtiyseniz (tamamen veya Enterprise ID ya da Federated ID’lerle birlikte), kullanıcılarınız Adobe ID’lerini http://www.adobe.com/tr adresinde oluşturmuş olmalıdır.
 • Enterprise ID veya Federated ID’leri kullanmayı seçtiyseniz kuruluşunuz için etki alanını talep etmiş olmanız gerekir.

Kullanıcılarınız Adobe ID'lerini oluşturduktan ve / veya siz kuruluşunuz için etki alanı talebinde bulunduktan sonra geçiş işlemini Adobe ürününüz içinden başlatabilirsiniz.

Adım 6: Kullanıcılar davet e-postası alır

Admin Console aracılığıyla yönetilmek üzere ayarlanan tüm kullanıcılar, erişim sağlanan ürünün açıklandığı bir e-posta alır.

Sistem ve ürün yöneticileri Admin Console’a erişebilir.

Son kullanıcılar kendi kimlik bilgilerini kullanarak üründe oturum açabilir.

Geçiş sonrası

Geçiş işlemi tamamlandıktan sonra aşağıdaki değişiklikler geçerli olur:

Sistem yöneticileri

Kullanıcıları ürün içinden artık yönetemezsiniz.

Kullanıcıları yönetmek için Admin Console’u kullanın. Admin Console’un nasıl kullanılacağı konusunda bir tanıtım için bu makaleye bakın.

Admin Console’da kuruluşunuzun birincil (veya ilk) Sistem yöneticisiyseniz Diğer kullanıcılara yönetim rolleri atama bölümüne bakın. Bu roller şunları içerebilir:

 • Diğer Sistem yöneticileri
 • Ürün yöneticileri

Ürün yöneticileri

Bundan sonra kullanıcıları, ürün içindeki izinlerini veya rollerini yönetemezsiniz.

Size kuruluşunuzdaki bir veya daha fazla ürün için yönetici ayrıcalıkları atanır. Ürün profilleri oluşturabilir ve oluşturduğunuz profillere yönetici atayabilirsiniz. Ayrıca bu ürün profillerine kullanıcı ve kullanıcı grupları da atayabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak, bu kullanıcılara ve kullanıcı gruplarına roller de atayabilirsiniz. 

Admin Console’da ürün profillerini yönetmeyle ilgili ayrıntılar için bkz. Ürünleri ve yapılandırmaları yönetme.

Son kullanıcılar

Son kullanıcılarınız kendi kimlik bilgilerini kullanarak mevcut üründe oturum açabilir. Tüm kullanıcı bilgileri, Adobe ID’ye özgüdür veya (Federated ID ya da Enterprise ID’leri seçerseniz) işletmenizde belirtildiği gibidir.