Global Yönetim | Ürünleri tahsis etme

 Global Admin Console'a erişim isteğinde bulunmayı öğrenin.

Global Admin Console, kaynakların yönetilmesi ve kuruluş bünyesindeki kullanıcılara atanması için alt kuruluşlara dağıtılmasına olanak tanır.

Adobe ürünlerinin kuruluşlar arasında dağıtılması ve yönetilmesi sürecinin bir bölümü, satın alınan kaynakların yönetilecek kuruluşlarda kaynak tahsislerine bölünmesidir. Ürün kaynaklarının yönetimi, kaynağın tümünü veya bir kısmını vererek diğer kuruluşlara dağıtılabilir. Tüm ürünlerin tüm kaynakları bu şekilde tahsis edilemeyebilir. Bazen ürünler diğer kuruluşlara dağıtılamaz. Bu tür ürünler Ürün Tahsisi sekmesinde listelenir ancak diğer kuruluşlara eklenmeleri için herhangi bir denetim bulunmaz.

Dikkat:

Süresi dolmuş bir sözleşmedeki alt kuruluşa veya aktif olmayan durumdaki bir kuruluşa ürün tahsis edemezsiniz. Alt kuruluştaki kullanıcıların Adobe uygulama ve hizmetlerine erişimlerini kaybetmelerini önlemek için sözleşme sona erme tarihi hakkında daha fazla bilgi edinin veya yardım için şirketinizin yöneticisiyle iletişime geçin.

Ortak kullanılan depolama alanı

Müşterileri ortak kullanılan yeni depolama alanı modeline taşıma sürecindeyiz. Kuruluşunuz taşındıktan sonra aşağıdaki değişiklikleri göreceksiniz:

 • Genel Yöneticiler, Global Admin Console'da Ürün Tahsisi sekmesini kullanarak hiyerarşi genelinde depolama alanı kotasına ve kullanımına erişim elde eder ve kuruluşlara depolama alanı tahsis edebilir.
 • Sistem Yöneticileri ve Depolama Yöneticileri, kuruluş genelinde depolama alanı üzerinde tam denetime ve görünürlüğe sahiptir. Adobe Admin Console'da Depolama Alanı sekmesini kullanarak depolama alanını izleyip yönetebilirler.

Adobe Creative Cloud depolama alanına yönelik güncellemelerle depolama alanı kotaları, son kullanıcılar için kuruluş tarafından satın alınan depolama alanı miktarına göre esnek şekilde belirlenebilir. Daha fazla bilgi edinin.

Ürünleri tahsis etme

Global Admin Console'da Ürün Tahsisi sekmesinde, kuruluş hiyerarşisi genelinde satın aldığınız ürünler için tahsis birimleri gösterilir. Global Yönetici olarak, tahsis edilecek miktarı belirterek bu ürün kaynaklarını kuruluş ağacındaki başka bir kuruluşa tahsis edebilirsiniz. Global Görüntüleyici olarak, verileri görüp dışa aktarabilir ancak güncelleme işlemi yapamazsınız.

Ürünleri bir kuruluşa tahsis etmek için aşağıdakileri yapın:

 1. Global Admin Console'a giriş yapın ve Ürün Tahsisi bölümüne gidin.

 2. Farklı kuruluşlara nasıl tahsis edildiğini görmek için açılır listeden bir Ürün seçin.

  Kuruluşta mevcut bir ürün yoksa + işareti görüntülenir.

  Not:

  Alt kuruluşta zaten bir satın alma sözleşmesi varsa ürün tahsisi üst kuruluştan bu alt kuruluşa sınırlandırılabilir. Daha fazla bilgi edinin.

 3. Ürünü tahsis etmek üzere ilgili kuruluş için + işaretini tıklatın.

  Bazı ürünler birden fazla tahsis edilebilir kaynak içerir. Bu durumda, iletişim kutusunda birkaç kaynak listelenir ve bunların her biri için değerler sağlanmalıdır. Örneğin Adobe Stock, Adobe Stock Görüntüsü kredileri ve premium kredilerini içerebilir.

  Ürün tahsisi: Adobe Stock

 4. Görüntülenen iletişim kutusunda, ürünün miktarını belirtin.

 5. Kaydet'i tıklatın.

 6. Kaynağın fazla tahsisine izin vermek veya vermemek için ilgili geçiş düğmesini tıklatın.

  Fazla tahsis

 7. Kaynakların tahsisini tamamladıktan sonra Bekleyen Değişiklikleri İncele seçeneğini tıklatın. İnceledikten sonra değişiklikleri uygulamak için Değişiklikleri Gönder'i tıklatın.

Not:

Ürün türüne ve genel sistem yüküne bağlı olarak, ürünlerin tahsis edilmesi birkaç dakika veya birkaç saat sürebilir.

  

Adobe Acrobat Sign kullanıcı lisanslarını veya işlemlerini tahsis etme ve dağıtma

Global Admin Console, Acrobat Sign kullanıcı lisanslarını veya işlemlerini kuruluş hiyerarşisi genelinde tahsis etme ve dağıtma olanağı tanır. Hiyerarşi içinde Acrobat Sign lisansları veya işlemleri olan her kuruluş kendine ait ayrı bir Acrobat Sign hesabı oluşturur.

 • Oluşturulan her Acrobat Sign hesabı, yönetim ve içerik açısından bağımsızdır ve izole edilmiştir.
 • Her Acrobat Sign hesabı, oluşturulan üst/kardeş kuruluş gibi diğer Acrobat Sign hesaplarının varlığından habersizdir.

Admin Console'da Adobe Acrobat Sign'ı yönetme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bilgiye Dayalı Kimlik Doğrulama (KBA) ve Telefonla Kimlik Doğrulama (PA) gibi kimlik doğrulama eklentilerini yönetmek için Adobe temsilciniz veya Müşteri Başarısı Yöneticisi ile iletişime geçin.

  

Ürün tahsisine ilişkin sınırlamalar

Üst kuruluştan alt kuruluşa tahsis aşağıdaki durumlarda sınırlıdır:

 • İki kuruluşun ikisinde de tahsis etmeye çalıştığınız ürünle ilgili  farklı sözleşmeler varsa sözleşmeler arasında aynı teklifin karıştırılmasına izin verilmez.
 • Kuruluşlarda aynı sözleşmeler varsa Adobe temsilcinizle iletişime geçerek veya Global Admin Console'da Ürün Tahsisi'nin engelli olduğunu belirten bir destek talebi göndererek ürün tahsisine izin verilmesini isteyebilirsiniz.

Fazla tahsis

Global Yönetici olarak, Kaynakların fazla tahsisine izin verebilirsiniz.

Ürün ve kuruluşla ilişkili bir tahsis ilkesi, fazla tahsise izin verilip verilmediğini belirtir.

Fazla tahsis, alt kuruluşa üst kuruluşta mevcut olandan daha fazla ürün kaynağı verilmesine olanak tanır. Bu, tahsisler yaklaşık olduğunda ve yöneticinin kaynak tahsislerini eklemeyi sürdürmekle yükümlü olmak istemediği durumlarda kullanışlıdır.

Kuruluştaki bir ürün kaynağı için fazla tahsis devre dışı bırakılırsa alt kuruluşlara verilen miktar üst kuruluşa verilen miktarı aşamaz. Fazla tahsisin devre dışı olarak işaretlendiği bir kaynağı fazla tahsis etme istekleri yürütülemez.

Fazla tahsis geçiş düğmesi etkin durumdan devre dışı duruma geçirildiğinde, bir kaynağın verme miktarlarında fazla tahsis durumu mevcutsa verme güncellemelerinin yürütülebilmesi için verilecek değerler fazla tahsisi önleyecek şekilde ayarlanmalıdır.

Fazla tahsis

Ürün tahsisi verilerini içe ve dışa aktarma

Global Yönetici olarak, ürün tahsisi verilerini JSON veya CSV dosyası şeklinde dışa aktarabilirsiniz. Ardından bu verileri değiştirebilir ve değişiklikleri içe aktarmak için tekrar yükleyebilirsiniz.

Potansiyel olarak değiştirilmiş veriler yüklendiğinde yeni veriler mevcut verilerle karşılaştırılır ve tüm değişiklikler ürün tahsisi verilerine uygulanır. Ardından bekleyen değişiklileri gözden geçirip uygulanması için gönderebilirsiniz.

Not:

Bu bölüm, Global Admin Console'un Ürün Tahsisi sekmesinde bulunan dışa ve içe aktarma işlevi hakkındadır. Kuruluşlar sekmesindeki dışa ve içe aktarma işlevi hakkında ayrıntılar için bkz. Kuruluş yapısını dışa ve içe aktarma.

Ürün tahsisi modelini dışa aktarma

Ürün tahsisi modelini dışa aktarmak için aşağıdakileri yapın:
 1. Global Admin Console uygulamasına giriş yapın ve Ürün Tahsisi sekmesine gidin.
 2.  simgesini tıklatın ve CSV'yi Dışa Aktar veya JSON'u Dışa Aktar seçeneğini belirleyin. Dosyanız indirilir. Dışa aktarma formatları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ürün tahsisi modelini içe aktarma

Global Yönetici olarak verileri dışa aktarabilir, değiştirebilir ve ardından değiştirilen dosyayı içe aktarabilirsiniz. Ürün tahsisi modelini içe aktarmak için aşağıdakileri yapın:
 1. Global Admin Console uygulamasına giriş yapın ve Ürün Tahsisi sekmesine gidin.
 2.  simgesini tıklatın ve İçe Aktar'ı seçin.
 3. Yüklemek için bir JSON veya CSV dosyası seçin.
 4. Bekleyen Değişiklikleri Gözden Geçirin'i tıklatın. İnceledikten sonra değişiklikleri uygulamak için Değişiklikleri Gönder'i tıklatın.

Ürün tahsisi için dışa ve içe aktarma formatları

Dışa ve içe aktarma formatları aynıdır. CSV formatında içe aktarırken alanlar herhangi bir sırada görüntülenebilir ancak her zaman başlık satırıyla eşleşmelidir. JSON formatında içe aktarırken alanlar herhangi bir sırada görüntülenebilir.

Ürün tahsisi verilerini içe aktarırken işlemi belirtmeniz gerekir. İşlem, aşağıdakilerden biri olabilir:

 • Güncelle: Düzenleme belirtir (grantedQuantity olarak değiştir, allowOverAllocation değerleri).
 • Oluştur: Belirtilen kuruluşa ürün kaynağı eklemeyi belirtir.
 • Sil: Ürün silmeyi belirtir.

İşlem belirtilmezse CSV'deki bu satır veya JSON'daki nesne için veriler içe aktarıldığında değişiklik olmaz.

Dışa aktarılan dosyada her ürün kaynağı için bir satır veya kayıt bulunur. Bazı ürünlerin birden fazla kaynağı vardır.

Ürünün birden fazla kaynağı varsa Güncelle işlemleri bağımsız kaynaklara uygulanabilir, Sil işlemi kuruluştaki tüm kaynaklar dahil olmak üzere ürünü siler ve Oluştur işlemi için içe aktarma dosyasındaki kaynakların her birinin kaydı gerekir, böylece bunların her birinin uygun miktarı belirtilebilir. allowOverAllocation alanı, ürün genelidir ve bu alanda hangi kaynağın güncellendiği fark etmez.

Alan Adı Açıklama Kullanım
productName Ürünün adı. Örneğin, Tüm Uygulamalar. Salt okunur
licenseId

Ürünün kimliği (kuruluştaki bir ürüne özel).

Yeni bir ürün eklerken bu alan boş olabilir veya örneğin yeni_ürün_1 gibi bir yer tutucu ayarlanabilir.  Yer tutucu tanımlayıcısı, içe aktarılan diğer girişlerin bu ürüne başvurması gereken durumlarda kullanılır. Oluşturulduktan sonra, geçerli bir lisans kimliği atanır ve yer tutucu lisans kimliğinin tüm kullanımlarının yerine geçer.

işlem=Oluştur olduğunda ayarlanabilir
sourceLicenseId Ana ürünün kimliği. Bu, tahsis yerine bir satın almayı temsil ediyorsa boştur. işlem=Oluştur olduğunda ayarlanabilir
productId Bu ürün sınıfını tanımlayan kimlik. Bu kimlik, aynı türdeki ürünler arasında paylaşılır ve bu ürünün bir örneğini tanımlayan licenseId öğesinden farklıdır. Salt okunur
resourceName Bu ürün kaynağının adı. Örneğin, Kullanıcı Lisansları. Salt okunur
resourceId Bu ürün kaynağını tanımlayan kimlik. işlem=Oluştur olduğunda ayarlanabilir
orgPathName Bu ürün kaynağının bulunduğu kuruluşun yol adı. “/“ ile ayrılmış segmentler. Salt okunur
orgName Bu ürün kaynağını içeren kuruluşun basit adı. Bu, orgPathName öğesinin son segmentidir. Salt okunur
orgId Bu ürün kaynağını içeren kuruluşun kuruluş kimliği. işlem=Oluştur olduğunda ayarlanabilir
grantedQuantity

Bu kuruluşa üst kuruluşu tarafından verilen kaynak miktarı birim sayısı veya bu ürün kaynak girişi bir satın almayı temsil ediyorsa satın alınan miktar.

Bu alan, satın alınan ürünler veya Global Yöneticinin değiştirme izninin olmadığı kök tahsisler dışında güncellenebilir.

işlem=Güncelle olduğunda güncellenebilir

veya

işlem=Oluştur

birim Kaynak birimin adı. Örneğin, Kullanıcılar. Salt okunur
totalAllocations Bu ürün kaynağı için bu kuruluştan alt kuruluşlara verilen kaynak toplamı. Bu değer, bu kuruluşlardan alt kuruluşlara doğrudan verme işlemlerini ve fazla tahsisleri içerir. Örneğin, bu kuruluş bir alt kuruluşa 10 verdiyse ve alt kuruluş alt kuruluşuna 25 tahsis ettiyse totalAllocations 25 olur: alt kuruluşa verilen 10 artı bu alt kuruluştaki ortalama 15. Salt okunur
grantOverage totalAllocations öğesinin grantedQuantity değerini aştığı miktar. totalAllocations grantedQuantity miktarını aşmazsa bu değer boş veya sıfırdır. Salt okunur
localLicensedQuantity Bu kuruluşa verilen bu kaynağın kullanımı için, alt kuruluşlara tahsis edilen miktar düşüldükten sonra kalan miktar. Bu, Admin Console'da kullanılabilir olarak gösterilen miktardır. Bu değer sıfır olabilir ancak bu kuruluş alt kuruluşlarına fazla kaynak tahsis etse bile hiçbir zaman negatif değildir. Salt okunur
localUsage Bu kuruluşta kullanılan kaynağın birim sayısı. Örneğin, kullanıcıya bir Kullanıcı Lisansı atandığında bu 1 birimlik kullanım olarak sayılır. Salt okunur
totalUsage Bu kuruluş ve tüm alt kuruluşlar tarafından kullanılan kaynak birim sayısı. Bu, temeli bu kuruluş olan kuruluş hiyerarşisi bölümünde bu kaynağın kullanımını gösterir. Salt okunur
useOverage Kuruluşun sağladığı miktarın üzerinde toplam kullanım miktarı (kuruluş ve alt kuruluşlar, mevcut olandan daha fazla kaynak kullanmıştır). totalUsage, localLicensedQuantity değerini aştığında sıfırdan farklı bir değer gösterir, Salt okunur
allowOverAllocation Kullanıcının, verilecek başka kaynak olmamasına rağmen alt kuruluşlara daha fazla kaynak vermesine (verme aşımına rağmen verilmesine izin verilen miktar) izin verilip verilmediğini gösterir. Bu değer, bu ürünün tüm kaynakları için geçerlidir. Aynı ürünün birden fazla kaynağı için allowOverallocation öğesini farklı değerlere güncelleme girişiminde bulunulursa sonuç rastgele olur.  işlem=Güncelle olduğunda güncellenebilir
isPurchasedProduct ürün bir satın alınan ürünse (üst kuruluş tarafından tahsis edilmediyse) doğru. Bu, boş değere sahip olan sourceLicenseId ile eşdeğerdir. Salt okunur
redistributable ürün alt kuruluşlara tahsis edilebilirse doğru olur; yanlış değeri ürünün yalnızca gösterildiği kuruluşta kullanılabildiği ve kaynakların başka bir kuruluşa tahsis edilemeyeceği anlamına gelir. Salt okunur
operation Boş kalabilir veya Oluştur, Güncelle ya da Sil değerlerinden birini alabilir. Veriler içe aktarıldığında yapılacak işlem.  

Veri doğrulama

 • İşlem alanında geçerli bir işlem olmalıdır.
 • Ürün içe aktarma verilerinde, gerekli alanlar için özellikler ve değerler bulunmalıdır.
 • Ürün içe aktarma verileri özellikleri doğru türde olmalıdır.
 • Ürün ilkesi alanı (overAllocation) farklı kaynaklar için sağlanmamalıdır.
 • grantedQuantity alanı:
  • Zaten sınırsız değilse sınırsız olarak değiştirilemez.
  • Negatif olmayan bir tamsayı veya sınırsız dize değeri olmalıdır.

İzin/erişilebilir doğrulama

 • İçe aktarma verileriyle ilişkili kuruluş mevcut olmalıdır. Güncelleme yapıyorsanız içe aktarma verileriyle ilişkili ürün ve kaynağın gerçekten mevcut olduğundan emin olun.

Ürün doğrulaması ekleme

 • SourceLicenseId mevcut olmalıdır.
 • Yeni ürünle ilişkili kuruluş mevcut olmalıdır.
 • Oluşturulan ürün mevcut olmamalıdır (aynı licenseId öğesine sahip ürün).
 • Oluşturulan bir ürünle ilişkili kaynaklar, bu ürünle eşleşen karşılık gelen bir productId öğesine sahip olmalıdır.

Hiyerarşide süresi dolmuş sözleşmeler

Süresi dolmuş bir ETLA sözleşmesindeki alt kuruluşa ürün tahsis edemezsiniz. Genel Bakış ve Ürün Tahsisi sayfalarındaki aşağıdaki gibi uygulama içi başlıklar ve bildirimler, bir veya daha fazla alt kuruluştaki sözleşmenin süresinin ne zaman dolacağını, süresinin dolduğunu veya aktif olmadığını açıkça belirtir.

Global Admin Console'da sözleşme sona erme tarihi

Dikkat:

Hiyerarşinin parçası olan bir ETLA sözleşmesi aktif olmadığında ürünler, Genel Bakış ve Ürün Tahsisi sayfalarından kaldırılır.

Alt kuruluştaki kullanıcıların Adobe uygulama ve hizmetlerine erişimlerini kaybetmelerini önlemek için sözleşme sona erme tarihi hakkında daha fazla bilgi edinin veya yardım için şirketinizin yöneticisiyle iletişime geçin.

Benzer konular

Kuruluşları düzenlemeye ve ayarlamaya geri dönebilirsiniz. Global Admin Console'a hâlâ erişiminiz yoksa erişim talep etmek için Admin Console'u kullanarak bir destek talebi gönderin.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?