Global Yönetim | Kuruluşları düzenleme

 Global Admin Console'a erişim isteğinde bulunmayı öğrenin.

Global Admin Console'da, hiyerarşi ağacından bir kuruluş seçtikten sonra belirli bir kuruluşun bilgilerini düzenlemeye başlayabilirsiniz. Düzenlemeler kuruluş adını, kullanıcı gruplarını, ürün profillerini, yöneticileri ve kuruluş ilkelerini etkileyebilir. Düzenlemelerle (grupların veya ürün profillerinin silinmesi dışında) kullanıcılar etkilenmez ve (yöneticiler dışında) kullanıcı eklenemez.

Hiyerarşi ağacından bir kuruluş seçildiğinde şu bilgiler görüntülenir: Kuruluş adı, bölge, kullanıcı sayısı, ürün listesi, ürün profilleri, kullanıcı grupları, yöneticiler, talep edilen etki alanları ve kuruluşun ilke değerleri.

Ürünleri, kullanıcı gruplarını, yöneticileri, etki alanlarını, ilkeleri veya ilke şablonlarını görüntülemek veya düzenlemek için uygun sekmeyi seçin. Çoğu durumda arama alanını kullanarak sekme içindeki belirli bir öğeyi bulabilirsiniz.

Kuruluşu düzenleme

Kuruluşa eklenen veya kuruluştan kaldırılan tüm Global Yöneticiler veya Yöneticiler bir e-posta bildirimi alır. Bir kuruluşta belirli ilke değişiklikleri yapıldığında bu kuruluşun Admin Console'unda bir bildirim görüntülenir.

Global Admin Console'da desteklenen ürünlerin listesi aşağıda verilmiştir:

Acrobat

Dimension

Muse

Adobe Animate

Document Cloud (Sign dahil)

Photoshop

Adobe Audition

Dreamweaver

Prelude

Adobe Stock premium kredileri

Flash

Premiere Pro

Adobe Stock standart kredileri

Fresco

Premiere Rush

Adobe Stock video

Illustrator

Adobe Express

After Effects

InCopy

Substance

Creative Cloud - Tüm uygulamalar

InDesign

XD

Creative Cloud - Tek uygulama

Lightroom

 

Ürünleri Görüntüleme

Seçili kuruluşa atanan ürünlerin listesini görüntüleyebilirsiniz. Bir ürünü aramak için arama alanını kullanın.

 • Bir ürüne erişimi yönetmek için Admin Console'u kullanın. Bireysel kullanıcılara burada erişim izni verilebilir.
 • Ürünleri eklemek ya da kaldırmak için Ürün Tahsisi bölümüne gidin. Daha fazla bilgi edinin.

Ürün profillerini yönetme

Admin Console'da olduğu gibi bu ürünlerin bir kuruluş içindeki kullanımına, ürün profilleri aracılığıyla ince ayar yapabilirsiniz. Ürün profilleri, bir ürünle birlikte sunulan Adobe hizmetlerinin tümünü veya bir alt kümesini etkinleştirmenize olanak tanır. Ürün Profili Yöneticisi olarak adlandırılan yöneticileri de ürün profillerine atayabilirsiniz. Bu yöneticiler, yönettikleri son kullanıcıları ürün profillerine ekleyebilir.

Not:

Ürün profillerini yönetmek için bir ürün seçin. Ürün profillerini ekleme, düzenleme ve silmeye yönelik denetimler görüntülenir. Bazı ürünler için Global Admin Console'da ürün profilleri oluşturamaz ya da düzenleyemezsiniz. Bu gibi durumlarda, Admin Console'u kullanın.

 1. Global Admin Console'da, düzenlenecek kuruluşu seçin ve ardından Ürünler sekmesine gidin.

 2. Ürün Profili eklemek için bir ürün seçin.

 3. Profil Ekle seçeneğini tıklatın.

  Ürün profili ekleme

 4. Görüntülenen Profil Ekle iletişim kutusuna aşağıdakileri girin:

  • Ad: Ürün Profili için kuruluştaki diğer ürün profilleri ve kullanıcı gruplarında kullanılmayan benzersiz bir ad belirtin.
  • Kota: Bu profil için tahsis edilen hedef lisans sayısını belirtin
  • Kullanıcı Grupları: Listeden bir kullanıcı grubu seçmek için açılır oku tıklatın veya kullanıcı grubu adını girin ve görüntülenen açılır listeden seçin. Daha önce oluşturmadığınız bir kullanıcı grubu eklemek isterseniz önce Kullanıcı Grupları sekmesini kullanarak grubu oluşturmanız gerekir.
  • Yöneticiler: Listeden bir yönetici seçmek için açılır oku tıklatın veya yöneticinin e-posta adresini girin ve görüntülenen açılır listeden seçin. Daha önce oluşturulmamış yeni bir yönetici eklemek isterseniz önce Yöneticiler sekmesini kullanarak oluşturmanız gerekir.

  Belirttiğiniz Kullanıcı Grupları Ürün Profiline atanır ve belirttiğiniz Yöneticiler profilin Ürün Profili Yöneticileri olur. Ürün Profili Yöneticileri, Ürün Profilini yönetmek için ilgili kuruluşların Adobe Admin Console'unu kullanabilir.

  Ürün profili ekleme

 5. Bildirimleri etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için Bildirimler geçiş düğmesini kullanın. Etkinleştirilmesi durumunda, kullanıcılara bu profile eklendiklerinde veya bu profilden kaldırıldıklarında e-posta yoluyla bildirim gönderilir.

 6. Ürün Profili için bireysel hizmetleri etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için geçiş düğmelerini kullanın. Daha fazla bilgi için bkz. Ürün Profili için hizmetleri etkinleştirme/devre dışı bırakma.

 7. Kaydet'i tıklatın.

 8. Kuruluşları düzenlemeyi tamamladıktan sonra Bekleyen Değişiklikleri Gözden Geçirin'i tıklatın. İnceledikten sonra değişiklikleri uygulamak için Değişiklikleri Gönder'i tıklatın.

 1. Düzenlenecek kuruluşu seçin, Ürünler sekmesine gidin ve bir ürün seçin.

 2. İlgili Ürün Profili için  seçeneğini tıklatın ve Profili Düzenle'yi seçin.

  Ürün profilini düzenle

 3. Ürün Profili ayrıntılarını güncelleyin ve Kaydet'i tıklatın.

 4. Kuruluşları düzenlemeyi tamamladıktan sonra Bekleyen Değişiklikleri Gözden Geçirin'i tıklatın. İnceledikten sonra değişiklikleri uygulamak için Değişiklikleri Gönder'i tıklatın.

Dikkat:

Bir ürün profili silindiğinde bu profilin üyesi olan kullanıcıların veya bu profile bağlı kullanıcı gruplarının ürüne erişimi kaldırılır.

 1. Düzenlenecek kuruluşu seçin, Ürünler sekmesine gidin ve bir ürün seçin.

 2. İlgili Ürün Profili için  seçeneğini tıklatın ve Profili Sil'i seçin.

  Ürün profilini silme

 3. Görüntülenen iletişim kutusunda Tamam’ı tıklatın.

 4. Kuruluşları düzenlemeyi tamamladıktan sonra Bekleyen Değişiklikleri Gözden Geçirin'i tıklatın. İnceledikten sonra değişiklikleri uygulamak için Değişiklikleri Gönder'i tıklatın.

Kullanıcı gruplarını yönetme

Ürünleri bir kullanıcı koleksiyonuna atama işlemini basitleştirmek için kullanıcı grupları oluşturabilirsiniz. Kullanıcı gruplarında, gruba kullanıcı ekleyebilen veya gruptan kullanıcı kaldırabilen Kullanıcı Grubu Yöneticisi olarak adlandırılan yöneticiler de olabilir. Global Admin Console'da, kullanıcı grubu yöneticilerinin daha sonra Admin Console'u kullanarak kullanıcıları ekleyebilecekleri atanmış ilgili ürün profillerine sahip kullanıcı grupları tanımlayabilirsiniz.

 1. Global Admin Console'da, düzenlenecek kuruluşu seçin ve ardından Kullanıcı Grupları sekmesine gidin.

 2. Kullanıcı Grubu Ekle'yi tıklatın.

  Kullanıcı grubu ekle

 3. Görüntülenen Kullanıcı Grubu Ekle iletişim kutusuna aşağıdakileri girin:

  • Ad: Kullanıcı grubu için bir ad belirtin
  • Ürün Profilleri: Kullanıcı grubundaki geçerli veya gelecekteki üyelere ürün erişimi izni vermek istiyorsanız listeden bir Ürün Profili seçmek için açılır oku tıklatın veya Ürün Profili adını girin ve görüntülenen açılır listeden seçin. Daha önce oluşturulmamış bir ürün profili eklemek isterseniz önce Ürün Profilleri sekmesini kullanarak oluşturmanız gerekir.
  • Yöneticiler: Listeden bir yönetici seçmek için açılır oku tıklatın veya yöneticinin e-posta adresini girin ve görüntülenen açılır listeden seçin. Daha önce oluşturulmamış yeni bir yönetici eklemek isterseniz önce Yöneticiler sekmesini kullanarak oluşturmanız gerekir.

  Belirttiğiniz ürün profilleri, Kullanıcı Grubuna atanır ve belirttiğiniz Yöneticiler, grubun Kullanıcı Grubu Yöneticileri olur. Kullanıcı Grubu Yöneticileri, grubu yönetmek için ilgili kuruluşların Adobe Admin Console'unu kullanabilir.

 4. Kaydet'i tıklatın.

 5. Kuruluşları düzenlemeyi tamamladıktan sonra Bekleyen Değişiklikleri Gözden Geçirin'i tıklatın. İnceledikten sonra değişiklikleri uygulamak için Değişiklikleri Gönder'i tıklatın.

 1. Düzenlenecek kuruluşu seçin ve Kullanıcı Grupları sekmesine gidin.

 2. İlgili kullanıcı grubu için  seçeneğini tıklatın ve Kullanıcı Grubunu Düzenle'yi seçin.

  Kullanıcı grubunu düzenle

 3. Kullanıcı grubu ayrıntılarını güncelleyin ve Kaydet'i tıklatın.

 4. Kuruluşları düzenlemeyi tamamladıktan sonra Bekleyen Değişiklikleri Gözden Geçirin'i tıklatın. İnceledikten sonra değişiklikleri uygulamak için Değişiklikleri Gönder'i tıklatın.

 1. Düzenlenecek kuruluşu seçin ve Kullanıcı Grupları sekmesine gidin.

 2. İlgili kullanıcı grubu için  seçeneğini tıklatın ve Kullanıcı Grubunu Sil'i seçin.

  Kullanıcı grubunu sil

 3. Görüntülenen iletişim kutusunda Tamam’ı tıklatın.

  Dikkat:

  Kullanıcı grubu silindiğinde kullanıcılarınız etkilenebilir. Kullanıcı grubu silindiğinde erişim veya bilgi kaybı yaşanmayacağından emin olun.

 4. Kuruluşları düzenlemeyi tamamladıktan sonra Bekleyen Değişiklikleri Gözden Geçirin'i tıklatın. İnceledikten sonra değişiklikleri uygulamak için Değişiklikleri Gönder'i tıklatın.

Yöneticileri yönetme

Adobe ürün erişimini ve kullanımını kapsamlı olarak yönetmenize olanak tanıyan esnek bir yönetim hiyerarşisi oluşturabilirsiniz. Adobe Admin Console'da olduğu gibi, Global Admin Console da Sistem Yöneticileri, Ürün Yöneticileri, Ürün Profili Yöneticileri, Kullanıcı Grubu Yöneticileri, Dağıtım, Destek ve Depolama Yöneticileri eklemenize olanak tanır. Bu yöneticiler, yönetici oldukları kuruluşlarda ilgili yöneticilik görevlerini gerçekleştirebilirler. Bu rollerin dışında, Global Yönetim için iki yeni rol vardır: Global Yönetici ve Global Görüntüleyici.

Global Yönetici geçişli bir roldür. Bir kullanıcı bir kuruluşun Global Yöneticisi olduğunda bu kullanıcı otomatik olarak doğrudan veya dolaylı şekilde bu kuruluşun tüm alt kuruluşlarının da Global Yöneticisi olur. Ayrıca, kuruluş hiyerarşisinde yeni bir kuruluş oluşturulursa bu kuruluşun ana kuruluşlarının tüm Global Yöneticileri, yeni oluşturulan kuruluşun da Global Yöneticileri olur.

Global Yönetici rolünün özellikleri aşağıda verilmiştir:

 • Alt kuruluşlar oluşturma ve silme
 • İlkeler belirleme ve düzenleme
 • Yönetici rollerini belirleme ve değiştirme
 • Alt kuruluşlarda ürün ekleme ve kaldırma
 • Alt kuruluşlar için kaynak tahsislerini belirleme veya değiştirme
 • Ürün Profillerini ve Kullanıcı Gruplarını yönetme

Global Görüntüleyici rolünün özellikleri aşağıda verilmiştir:

 • Kuruluştaki ve alt kuruluşlardaki kullanıcı gruplarının, ürünlerin, ürün profillerinin, yöneticilerin, ilke kümesinin ve kaynakların listesini görüntüleme.

Dağıtılmış yönetim

Global Yönetici, yöneticileri yöneterek, her bir kuruluşun kullanıcılarının, ürün lisanslarının ve gruplarının yönetimini devredebilir ve dağıtabilir. Global Yönetici tarafından bir kuruluşa eklenen yöneticiye, diğer kuruluşların yönetiminde görünürlük olmadan kuruluşu yönetme esnekliği verilir. Bu şekilde Global Yönetici, kaynaklar ve kullanıcılar hakkındaki verileri izole ederek bu kaynakların ve kullanıcıların yönetimini temsilciye devredebilir.

Global Yönetici kuruluşlar oluşturabilir, ürünler ve depolama alanı gibi kaynakları bu kuruluşlara dağıtabilir, kimlik ayarlarını yönetebilir ve kuruluş ilkesi şablonları oluşturup uygulayabilir. Global Yönetici tarafından kuruluşa eklenen bir Sistem Yöneticisi kullanıcılara ürünler atayabilir, kullanıcı ekleyebilir, ürün profilleri oluşturup yönetebilir ve bu kuruluş içindeki diğer yönetim görevlerini gerçekleştirebilir.

 1. Global Admin Console'da, düzenlenecek kuruluşu seçin ve ardından Yöneticiler sekmesine gidin.

 2. Yönetici Ekle'yi tıklatın.

  Yönetici ekleme

 3. Görüntülenen Yönetici Ekle iletişim kutusuna Kullanıcı Ayrıntılarını (E-posta, Ad, Soyadı, Hesap Türü, Ülke Kodu) girin.

  Mevcut bir kullanıcıyı yönetici olarak eklemeye çalışıyorsanız mevcut kullanıcı ile aynı hesap türünü seçin, aksi takdirde ekleme işlemi başarısız olacaktır.

  Not:

  Kuruluşlarda eklenebilecek Hesap Türleriyle ilgili kısıtlamalar olabilir. Bu kısıtlamalar, kuruluşun ilkelerine veya diğer yapılandırma parametrelerine bağlıdır. Kuruluşlar, AdobeID kullanıcılarının ve BusinessID kullanıcılarının aynı anda eklenmesine izin vermez. Genel olarak, bir kuruluşta iki türden de kullanıcı olmamalıdır ancak kuralların belirlendiği sıraya bağlı olarak belirli bir Hesap Türünde, ilkelerin veya kuralların geçerli olduğu tarihten önce eklenen bazı kullanıcılar olabilir.

 4. Yönetici Hakları bölümünden bir veya daha fazla yönetici rolü seçin.

  Ürün Yöneticisi, Ürün Profili Yöneticisi ve Kullanıcı Grubu Yöneticisi gibi Yönetici türleri için sırasıyla belli ürünleri, profilleri ve grupları seçin.

  Yönetici ekleme

 5. Kaydet'i tıklatın.

 6. Kuruluşları düzenlemeyi tamamladıktan sonra Bekleyen Değişiklikleri Gözden Geçirin'i tıklatın. İnceledikten sonra değişiklikleri uygulamak için Değişiklikleri Gönder'i tıklatın.

  Yönetici rolü eklendiğinde kullanıcı, rolünde değişiklik yapıldığını belirten bir e-posta bildirimi alır.

Yönetici eklendikten sonra, kendisini rolünü kabul etmeye davet eden ve Admin Console'a bağlantı sağlayan bir e-posta mesajı alır. Hem Global Yönetici hem de başka bir role eklenmeleri durumunda biri Global Admin Console, diğeri Admin Console için olmak üzere iki davetiye alırlar.

 1. Düzenlenecek kuruluşu seçin ve Yöneticiler sekmesine gidin.

 2. İlgili yönetici için  seçeneğini tıklatın ve Yöneticiyi Düzenle'yi seçin.

  Yöneticiyi düzenleme

 3. Yönetici ayrıntılarını güncelleyin ve Kaydet'i tıklatın.

 4. Kuruluşları düzenlemeyi tamamladıktan sonra Bekleyen Değişiklikleri Gözden Geçirin'i tıklatın.

  Eklenen veya kaldırılan her yönetici rolü için bekleyen değişiklikler listesinde ayrı bir komut görüntülenir. İnceledikten sonra değişiklikleri uygulamak için Değişiklikleri Gönder'i tıklatın.

 1. Düzenlenecek kuruluşu seçin ve Yöneticiler sekmesine gidin.

 2. İlgili yönetici için  seçeneğini tıklatın ve Yönetici Haklarını Kaldır'ı seçin.

  Yönetici haklarını kaldırma

 3. Görüntülenen iletişim kutusunda Tamam’ı tıklatın.

 4. Kuruluşları düzenlemeyi tamamladıktan sonra Bekleyen Değişiklikleri Gözden Geçirin'i tıklatın. İnceledikten sonra değişiklikleri uygulamak için Değişiklikleri Gönder'i tıklatın.

  Yönetici silindikten sonra ilgili kuruluşun Admin Console'una erişiminin kaldırıldığını belirten bir e-posta bildirimi alır.

Etki Alanlarını Görüntüleme

Seçili kuruluşa bağlanan etki alanlarının listesini görüntüleyebilirsiniz. Seçili kuruluşun sistem yöneticisiyseniz etki alanlarını yönetmek için Admin Console'da aç'ı tıklatın.

Etki Alanları

Etki Alanları sekmesinde görüntülenen bilgileri anlamak için bkz. Şemaları içe ve dışa aktarma.

İlkeleri güncelleme

İlkeler bir kuruluşla ilişkilendirilir ve bu kuruluşta gerçekleştirilebilecek işlemleri kısıtlar. Global Yönetici olarak, kuruluş ve alt kuruluşları için ilkeler belirleyebilir ve bunları değiştirebilirsiniz.

İlke değeri belirlendiği tarihten itibaren eylemleri kısıtlar veya etkinleştirir. Örneğin, Etki Alanları Talep Et ilkesi izin verilmedi olarak belirlenirse ek etki alanı talep edilemez ancak ilke değeri belirlenmeden önce talep edilen etki alanları etkilenmez. Bir kuruluşun ilkelerini değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

 1. Global Admin Console'da, düzenlenecek kuruluşu seçin ve ardından İlkeler sekmesine gidin.

 2. İlgili ilkeye izin vermek veya izni kaldırmak için ilkenin geçiş düğmesini tıklatın.

  Ayrıca bir ilkeyi, kuruluş seçicide seçilen kuruluşun veya ana kuruluşunun Global Yöneticisi dışında hiç kimsenin değiştiremeyeceği veya kilidini açamayacağı şekilde kilitleyebilirsiniz.

 3. Bir ilkeyi kilitlemek için  seçeneğini tıklatın. Kilidin üzerine gelindiğinde artık seçili kuruluşun adı görüntülenir. İlke kilitleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

 4. Kuruluşları düzenlemeyi tamamladıktan sonra Bekleyen Değişiklikleri Gözden Geçirin'i tıklatın. İnceledikten sonra değişiklikleri uygulamak için Değişiklikleri Gönder'i tıklatın.

İlke kilitleri

Bir ilke kilitlendiğinde ilke kilidi açılana kadar değeri değiştirilemez. Global Admin Console, kuruluş seçicide seçilen kuruluşu, ilkenin kilitlendiği kuruluş olarak anımsar. Seçili kuruluşun veya ağaçta daha yüksek bir düzeyde yer alan kuruluşların Global Yöneticileri, ilkenin kilidini açma iznine sahiptir.

Kapsamı bu kuruluştan daha düşük olan Global Yöneticilerin, ilke değerlerinin kilidini açma ve değiştirme izni yoktur.

Kilitli bir ortam oluşturmak için alt kuruluşlarınızda istediğiniz ilke değerlerini belirleyin ve ardından bunları kilitleyin. Bu alt kuruluşların Global Yöneticileri, ilke değerlerini düzenleyemez.

Örneğin, Acme Division kuruluşunun Global Yöneticisi Elissa, Pazarlama ve Mühendislik alt kuruluşları oluşturuyor. Ardından Robert'ı Pazarlama ve Sarah'ı Mühendislik Global Yöneticisi olarak ekliyor. Sonra İzin Verilmedi olarak birkaç ilke belirliyor ve bunları kilitliyor. Elissa daha sonra seçili kuruluş olarak Acme Division'ı seçtiğinde ilke değerlerinin kilidini açabilir ve bunları değiştirebilir ancak ilkeler Acme Division kuruluşu tarafından kilitlendiğinden Robert ve Sarah, Global Yöneticisi oldukları kuruluşlarda ilkelerin kilidini açamaz.

İlke ayrıntıları

İlke Kategorisi

İlke Adı

Açıklama

Kuruluş Yönetimi

Alt Kuruluşlar Oluşturma

Global Yöneticilerin alt kuruluş oluşturmasına izin verir. Kapalıysa alt kuruluş oluşturulamaz.

Kuruluşu Yeniden Adlandırma

İzin verilirse Global Yönetici veya Sistem Yöneticisi kuruluşu yeniden adlandırabilir. Ayrıca kuruluşun ülkesini/bölgesini değiştirme işlemini de kontrol eder. Ana kuruluş yeniden adlandırılırsa veya kuruluş veya kuruluşun ana kuruluşu yeniden belirlenirse kuruluşun yol adı da bu ilke ayarından bağımsız olarak değiştirilebilir.

Global Yöneticilerin alt kuruluş silmesine izin verir. Kullanıcı varlıklarının silinmesi riski nedeniyle, Kurumsal Depolama Alanı olan kuruluşlar etkinleştirildiğinde bu daha önemli hale gelir.

Kuruluşları Silme

Yönetici Yönetimi

Yöneticileri Ekleme veya Silme

Global Yöneticilerin kuruluşa yeni yöneticiler eklemesine izin verir. Kapalıysa yeni Yönetici eklenemez.

Alt Kuruluş Oluşturulduğunda Sistem Yöneticilerini Ana Kuruluştan Devralma

Global Yöneticiler yeni alt kuruluşlar oluşturduğunda ana kuruluşun Sistem Yöneticileri otomatik olarak yeni kuruluşun Sistem Yöneticileri olur. Bu ilke varsayılan olarak kapalıdır.

Yöneticileri Yönetme

Global Yöneticilerin yönetici izinlerini değiştirmesine veya kaldırmasına/düzenlemesine izin verir.

Kullanıcı Yönetimi

Ana Kuruluş Tarafından Yönetilen Dizinlerden Kullanıcıları Devralma

Bu ilke, yeni alt kuruluş oluşturulmadan önce açık ve etkin olmalıdır.

Alt kuruluş oluşturulduğunda ana kuruluşun kullanıcıları alt kuruluşun da kullanıcıları olur. Başka bir deyişle bu ilke, GAC içinde yeni alt kuruluş oluşturulduğunda ana kuruluş ile alt kuruluş arasında otomatik olarak bir güven ilişkisi kurar.

Mevcut kuruluşlar için, GAC'ye eklenmeden önceki tüm güven ilişkileri GAC'ye getirildikten sonra korunur. Daha önce güven ilişkisi kurulmamışsa her zamanki güven isteği süreci izlenmelidir.

Bu ilkenin başarılı olması için yeni kuruluşu oluşturan Global Yönetici, talep edilen etki alanının olduğu ana kuruluşun da Sistem Yöneticisi olmalıdır. Aksi takdirde etki alanı güven ilişkisi, yeni oluşturulan kuruluşta devralınamaz.

Adobe ID Kullanıcıları Ekleme

Ayarlanırsa kuruluş; Admin Console, User Management API'si (UMAPI) veya senkronizasyon mekanizması aracılığıyla Adobe ID türü kullanıcıları ekleyemez.

Kullanıcı Gruplarını Yönetme

İzin verilirse Global Yöneticiler, Sistem Yöneticileri ve Kullanıcı Grubu Yöneticileri Kullanıcı Grupları oluşturabilir, düzenleyebilir ve silebilir.

Dizin ve Etki Alanı Uygulaması

Etki Alanı Talep Etme

Kimlik Yapılandırmasını Değiştirme

Ayarlanırsa Sistem Yöneticileri, Admin Console'da etki alanları talep edebilir.

Ayarlanırsa Sistem Yöneticileri, Admin Console'da kullanıcı kimlik yapılandırması kurulumunu değiştirebilir.

Ürün Tahsisi

Ürünleri yönetme

Global Yöneticilerin ürün eklemesine veya kaldırmasına ve ürün kaynağı izinlerini değiştirmesine izin verir.

Varlık Paylaşımı

Sistem veya Depolama yöneticisi, varlık paylaşım ayarlarını değiştirebilir

İzin verilirse Depolama ve Sistem Yöneticileri; güvenlik ilgili kişileri, parola ilkesi ve depolama ilkesi gibi varlık paylaşım ayarlarını değiştirebilir.

İzin verilirse bir alt kuruluş oluşturulduğunda varlık paylaşım ayarları ana kuruluştan devralınır. Varlık paylaşım ayarları güvenlik ilgili kişilerini, parola ilkesini ve depolama ilkesini içerir.

Bu, yalnızca yeni oluşturulan kuruluşlar için oluşturma sırasında geçerlidir. Ana kuruluşta ayarlanır ve bu ana kuruluşun altındaki alt kuruluşların oluşturulmasını etkiler.

Kuruluş oluşturulduğunda paylaşım ilkesini ana kuruluştan devralma

 

 

İlke şablonlarını yönetme

İlke Şablonları, kurulumu kolaylaştırmak ve kuruluşlar arasında tutarlı ilke yönetimini geliştirmek için kullanılabilecek bir ilke değerleri kümesidir. Bir kuruluşta depolanırlar ve bu kuruluşun tüm Global Yöneticileri tarafından görülebilirler. Depolandıkları kuruluştan doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir alt kuruluşa uygulanabilirler.

Uygulandıktan sonra ilke şablonundaki girişler her kuruluşta ayrı ayrı ayarlanır. İlke şablonu ile uygulandığı kuruluşlar arasında devam eden bir ilişki yoktur. İlke şablonu düzenlendiğinde ilke şablonunun daha önce uygulandığı kuruluşlardaki ilkeler güncellenmez.

Kuruluşa bir ilke şablonu uygulandığında ilke şablonundaki girişlerin her biri kuruluş ilkelerine uygulanarak geçerli ilke değerlerinin yerini alır. Kilitli ilkelere yönelik güncellemeler, yalnızca güncellemeyi uygulayan kullanıcı güncellenmekte olan ilkenin Kilitleyen simgesiyle belirtilen kuruluşun Global Yöneticisiyse gerçekleştirilir.

Şablonu uygulayan kullanıcı ilkenin kilidini açma iznine sahipse ilke kilitleri değerleri (kilitli veya kilitsiz) uygulanan şablondan alır. Şablonda kilidin olduğu gibi bırakılması gerektiği belirtilirse ilkedeki kilit değeri değişmeden kalır.

 1. Global Admin Console'da, düzenlenecek kuruluşu seçin ve ardından İlke Şablonları sekmesine gidin.

 2. Şablon Oluştur'u tıklatın.

  İlke şablonu oluşturma

 3. İlke Şablonu Oluştur iletişim kutusunda, ilke şablonu için ad ve açıklama girin.

  İlke şablonunun adı en fazla 100 karakter uzunluğunda olabilir.

 4. Şablona dahil edilecek ilkeleri seçin.

 5. Seçilen ilkeler için değerleri ayarlayın.

  • Sürgüyü İzin Verildi veya İzin Verilmedi değerine ayarlayın. İlke ayrıntıları hakkında bilgi edinin.
  • İlkenin kilit değerini değiştirme: Kilitle/ Kilidi Aç/ Olduğu gibi tut
   • Kilitle: Şablon uygulandıktan sonra ilke kilitlenir.
   • Kilidi aç: Şablon uygulandıktan sonra ilkenin kilidi açılır.
   • Olduğu gibi tut: İlkenin kilit durumu, şablon uygulanmadan önceki durumunda kalır.
  Yönetici ekleme

 6. Kaydet'i tıklatın.

 1. Global Admin Console'da, düzenlenecek kuruluşu seçin ve ardından İlke Şablonları sekmesine gidin.

 2. İlgili ilke şablonu için  simgesini tıklatın ve Şablonu Kuruluşa Uygula'yı seçin.

  İlke şablonu

 3. Şablonun uygulanacağı kuruluşları seçin.

 4. Şablonu Uygula'yı tıklatın.

 5. Kuruluşları düzenlemeyi tamamladıktan sonra Bekleyen Değişiklikleri Gözden Geçirin'i tıklatın. İnceledikten sonra değişiklikleri uygulamak için Değişiklikleri Gönder'i tıklatın.

Seçtiğiniz kuruluşlardaki tüm ilke değerleri şablondaki değerlerle eşleşirse herhangi bir değişiklik yapılmadığını bildiren bir mesaj görüntülenir. Ayrıca bekleyen başka düzenleme yoksa Bekleyen Değişiklikleri İncele seçeneği etkinleştirilmez.

 1. Global Admin Console'da, düzenlenecek kuruluşu seçin ve ardından İlke Şablonları sekmesine gidin.

 2. İlgili şablon için  seçeneğini tıklatın ve Şablonu düzenle'yi seçin.

  İlke şablonu

 3. İlke şablonunu güncelleyin ve Şimdi Güncelle'yi tıklatın.

  Not:

  Global Admin Console'da yapılan diğer değişikliklerin aksine ilke şablonu düzenlemeleri Şimdi Güncelle tıklatıldığında hemen uygulanır. Bekleyen Değişiklikleri İncele - Gönder işlemi aracılığıyla gerçekleştirilemezler.

 1. Global Admin Console'da, düzenlenecek kuruluşu seçin ve ardından İlke Şablonları sekmesine gidin.

 2. İlgili yönetici için  seçeneğini tıklatın ve Şablonu Sil'i seçin.

  İlke şablonu

 3. Görüntülenen iletişim kutusunda Evet seçeneğini tıklatın.

  Not:

  Global Admin Console'da yapılan diğer değişikliklerin aksine ilke şablonu silme işlemleri Evet tıklatıldığında hemen uygulanır. Bekleyen Değişiklikleri İncele - Gönder işlemi aracılığıyla gerçekleştirilemezler.

Benzer konular

Kuruluşlarınızı düzenledikten sonra kuruluşlara ürün tahsis edebilir veya kuruluşları ayarlamaya geri dönebilirsiniz. Global Admin Console'a hâlâ erişiminiz yoksa erişim talep etmek için Admin Console'u kullanarak bir destek talebi gönderin.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?