Global Yönetim | Genel bakış

 Global Admin Console'a erişim isteğinde bulunmayı öğrenin.

Giriş

Global Admin Console birçok Admin Console'a sahip olan veya ana Admin Console'u birçok konsola bölmek isteyen karmaşık kuruluş yapıları olan müşterilere yöneliktir. Örnek olarak çok uluslu şirketler, eğitim konsorsiyumları, büyük okul bölgeleri ve büyük devlet kurumları verilebilir. Bu, dağıtılmış kuruluş genelinde şeffaflık sağlamak için mevcut Admin Console'ları kuruluş şeması gibi hiyerarşik bir yapıya iç içe yerleştirir.

Global Admin Console, mevcut Admin Console'ların yerine geçmez veya bunların işlevini değiştirmez. Üstte bir kök kuruluşun bulunduğu ve tüm konsolların bu kök kuruluş altında iç içe yerleştirildiği bir hiyerarşi olarak çalışır. Admin Console'un kök konsol olarak çalışması gereken bir hiyerarşi yapısı satın almaya ve oluşturmaya odaklanan bir seçim ölçütü bulunur.

Global Admin Console işlevleri ve avantajları hakkında daha fazla bilgi edinmek için Global Admin Console hakkındaki teknik incelemeye bakın.

Not: Bu videonun içeriği ve seslendirmesi şimdilik yalnızca İngilizce olarak sunulmaktadır.

Başlıca avantajlar

Global Admin Console'un sunduğu başlıca avantajlar şunlardır:

 • Merkezi yönetimden kaçınmak için Adobe ürün kullanımınızın ve bulut depolama alanınızın bir kısmının yönetimini bölümlere, departmanlara veya saha ofislerine devredin.
 • Her varlık için kuruluşlar oluşturun ve bir kuruluşlar hiyerarşisi kurun. Ayrıca kuruluşları silebilirsiniz.
 • Kaynakları ve ürün lisanslarını kuruluşlar arasında dağıtın. Ürün kaynaklarını kuruluşlara tahsis edebilirsiniz.
 • Yöneticilerin görüntülediği ve doğrudan kendi başlarına yetkilendirilen kullanıcılar da dahil olmak üzere bir kuruluştan diğerine görünürlüğü kısıtlayın.
 • Kuruluşunuzun dizin sistemlerindeki mevcut yapıyı yansıtan Adobe Admin Console kuruluş yapısının self servis denetimini yapın. Kuruluş hiyerarşisi oluşturabilirsiniz.
 • Belirlenmiş bir grup yöneticinin, şirketlerindeki bir kurumsal bileşen veya proje için Adobe kaynaklarını yönetebileceği yönetim merkezleri oluşturun. Kuruluşlardaki yöneticileri yönetebilirsiniz.
 • İlkeler tanımlayın ve bunları kuruluşlara uygulayın.
 • Ürün profilleri ve kullanıcı grupları oluşturun, düzenleyin ve silin.
 • Raporlar oluşturarak diğer süreçleri geliştirmek için kuruluşlarla ilgili bilgileri dışa aktarın.
 • Kuruluşlara ve kuruluş hiyerarşisinin yapısına yönelik güncellemeleri içe aktarın.
 • Alt kuruluşlardaki ETLA sözleşmelerinin durumu hakkında bildirimler alın. Global Admin Console'da uygulama içi başlıklar, alt kuruluştaki sözleşmenin süresinin ne zaman dolacağını, süresinin dolduğunu veya aktif olmadığını açıkça belirtir. Daha fazla bilgi için sözleşme sona erme tarihi hakkındaki makaleye bakın.

Global Yönetici rolü

Global Admin Console'da Sistem Yöneticisi'nden farklı olan ve aşağıdakileri yapmaya olanak tanıyan bir Global Yönetici rolü de sunulmaktadır:

 • Global Admin Console hiyerarşisine eklenen bu Admin Console'lardaki toplam Adobe yatırımlarının genel görünümünü görüntüleyin.
 • Birden çok Admin Console'da Adobe lisans ve kaynak atamalarını ve kullanımlarını izleyin.
 • Admin Console'ları veya kuruluşları oluşturun.
 • Ürün lisanslarını bir kök veya üst Admin Console'dan hiyerarşi içinde aşağıda bulunan alt Admin Console'lara tahsis edin.
 • Geçerli günlük işlemleri sürdürün; Sistem Yöneticileri, Admin Console'ları yönetmeye devam edebilir. Örneğin Global Yönetici, bir ürünü alt Admin Console'a tahsis edebilir ancak kullanıcılarına atayamaz. Sistem Yöneticisi, lisansları Admin Console içinde alır ve ürünleri kullanıcılarına atar.
 • İsteğe bağlı olarak, hiyerarşideki tüm Admin Console'lara kuruluş ilkeleri uygulayın.

Temel yönetici görevleri

Global Admin Console, birden çok kuruluş ve Admin Console'da çalışmak için tasarlanmıştır. Aşağıdaki tabloda farklı özellikler ve bunların Admin Console'da mı yoksa Global Admin Console'da mı kullanılabileceği özetlenmektedir.

Görev Global Admin Console Admin Console
Alt kuruluşlar oluşturma, yeniden belirleme ve silme
Birden çok kuruluşla çalışma
Yöneticileri yönetme Bir veya birden fazla kuruluş için

Bir kuruluş için


Ürün Profillerini ve kullanıcı gruplarını yönetme

İlkeleri tanımlama ve yönetme
Ürünleri farklı kuruluşlara tahsis etme
Ürünleri kullanıcılara tahsis etme
Kullanıcıları yönetme
Paketleri yönetme
Etki alanlarını ve dizinleri ayarlama
Kurumsal depolama alanını ve şifrelemeyi yönetme

Global Yönetimi benimseme

Adobe, kuruluşunuz aşağıdaki ölçütlerden en az birini karşılıyorsa Global Yönetimi benimsemenizi önerir:

 • Düzene koymak, yönetmek ve görünürlük elde etmek istediğiniz birden çok Admin Console var.
 • Admin Console'ları ayrı ayrı yönetilen konsollara bölmek istiyorsunuz.
 • Birden çok sözleşme yönetiyorsunuz.
 • Kimlik yapılandırmasını alt kuruluşlar arasında dağıtmanız veya merkezileştirmeniz gerekiyor.
 • Satın alınan kaynakları bölmek ve bunların işletmenizin farklı bölümleri için farklı kişiler/yöneticiler tarafından yönetilmesini sağlamak istiyorsunuz.
 • Farklı Adobe ürünleri, bölgeler veya kuruluşlar için uzman yöneticileriniz var ve bunların birbirlerini etkilemesini istemiyorsunuz.

 

Global Admin Console'a erişim isteğinde bulunmak için Adobe temsilcinizle görüştükten sonra aşağıdakileri yapın:

 1. Admin Console'da Destek > Destek Özeti bölümüne gidin.

  Not:

  Adobe, destek talebinin kök olacak Admin Console üzerinden gönderilmesini önerir.

 2. Destek Talebi Oluştur'u tıklatın. Destek Talebi Oluştur penceresi açılır.

 3. Kullanıcıları ve Lisansları Yönetme seçeneğini belirleyin.

 4. Görüntülenen formda ayrıntıları belirtin.

  • Sorunun önceliğini seçin = P4 - Minör
  • Sorunun etkisini ölçün = Orta
  • Sorunu özetleyin = <Kuruluşunuzun adı> Global Admin Console'a erişim istiyor
 5. Karşılaştığınız sorunun niteliğini tanımlayın alanında, aşağıdaki ayrıntıları ekleyerek kuruluşunuz için Global Admin Console'a erişmek istediğinizi belirtin:

  • Kök (üst) kuruluş olarak eklenecek Admin Console'un Ad ve Konsol Kimliği (URL'de, “@AdobeOrg“ öncesinde yer alan rakamlar ve harfler) ya da yeni bir konsol isteği (istediğiniz adı belirtin).
   • Yeni konsolun tercih edilen yol olduğu bazı durumlar vardır. Adobe temsilciniz bu konuda size daha fazla kılavuzluk sağlayabilir. Bu kök kuruluşun daha sonra değiştirilmesi zor olduğundan dikkatli şekilde seçilmesi gerekir.
  • Genel Yönetici rolüne en az bir geçerli Sistem Yöneticisi atanmalıdır. Daha sonra dilediğiniz zaman daha fazla yönetici ekleyebilirsiniz.
  • Adobe temsilcinizin veya Müşteri Başarısı Yöneticisi'nin adı ve e-posta adresi.
  Sorunun niteliğini tanımlayın

Sonraki adımlar

Global Admin Console'a erişim elde ettikten sonra kuruluş yapınızı oluşturun ve alt kuruluşlara kaynakları tahsis edin.

Kuruluşları ayarlama

Ürünleri tahsis etme

Kuruluşları düzenleme

Öngörüler

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?