Kurumsal katılım sürecinde kuruluşunuz birçok Adobe ürününe ve hizmetine erişim sunan planlar satın alır. Bunlar, Photoshop, Illustrator ve InDesign gibi Creative Cloud ürünlerini içerebilir. Acrobat gibi Document Cloud ürünleri ve Adobe Sign gibi Document Cloud hizmetleri de olabilir. Planlar ayrıca Adobe Analytics ve Adobe Audience Manager gibi Marketing Cloud ürünlerini de içerebilir.

Bu planların kuruluşunuz içindeki kullanımına, ürün profilleri aracılığıyla ince ayar yapabilirsiniz. Ürün profilleri, bir planda yer alan tüm Adobe hizmetlerini veya bir alt kümesini etkinleştirmenize ya da verilen bir ürün ve planla ilişkili ayarları özelleştirmenize olanak tanır. Böylece, Ürün Yöneticisi olarak adlandırılan yöneticileri ürün profillerine atayabilirsiniz. Bu yöneticiler, yönettikleri son kullanıcıları ürün profillerine ekler.

Admin Console'un Ürünler sayfası, ürünlerinizi ve ürün profillerinizi yönetme seçenekleri sunar.

Not:

Ancak ürün profilleri Ekipler için kullanılamaz. Ekibin Sistem Yöneticisi olarak kullanıcıları ürünlere doğrudan atayabilirsiniz.

En iyi uygulamalar (yalnızca Adobe Experience Cloud kullanıcıları)

Admin Console'da Adobe Experience Cloud ürünlerini yönetiyorsanız en iyi performans için aşağıdaki sınırlamaları not edin:

 • Bir kuruluşta en fazla 8.000 profil olabilir.
 • Bir kullanıcıya en fazla 4.000 Ürün Profili atanabilir. 
 • Bir ürün için en fazla 100.000 kullanıcı yetkilendirilebilir.

Ürünleri yönetme

Ürün Yöneticisi olarak size, kuruluşunuzdaki bir veya daha fazla ürün için yönetici ayrıcalıkları atanır. Size atanan ürünlere kullanıcılar ve gruplar atayabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak, bu kullanıcılara daha sonra roller atayabilirsiniz. Ayrıca ürün profilleri oluşturabilir ve oluşturduğunuz profillere Ürün Profili Yöneticileri atayabilirsiniz.

Ürüne kullanıcılar ve kullanıcı grupları ekleme

 1. Admin Console'da oturum açın ve Ürünler bölümüne gidin.

  Yöneticisi olduğunuz tüm Adobe ürün planlarının listesi görüntülenir.

 2. Bir ürün seçin ve Kullanıcılar bölümüne gidin.

  Kullanıcı ekleme
 3. Kullanıcı Ekle’yi tıklatın.

 4. Kullanıcı Ekle ekranında, kullanıcının adını veya e-posta adresini girin ve görüntülenen açılır listeden kullanıcıyı seçin.

  Eklediğiniz kullanıcı Admin Console'da kuruluşunuzda bulunmuyorsa kullanıcının e-posta adresini girin. Kullanıcının bilgilerini girmeniz istenir.

 5. Geçerli ürün için bir profil seçin ve Kaydet'i tıklatın.

  Bir ekibin Sistem Yöneticisiyseniz Kaydet'i tıklatın.

Güncellenen kullanıcı listesi görüntülenir ve kullanıcı bir bildirim e-postası alır.

Üründen kullanıcıları ve kullanıcı gruplarını kaldırma

 1. Admin Console'da bir ürünü yönetirken Kullanıcılar bölümüne gidin.

 2. Kullanıcı adlarının solundaki onay kutularını işaretleyin ve Kullanıcıları Kaldır'ı tıklatın.

 3. Onay iletişim kutusunda, Kullanıcıları Kaldır'ı tıklatın.

Ürün listesini dışa aktarma

Geçerli rol: Sistem Yöneticisi

Satın alınmış ve atanmış ürünlerin listesini dışa aktarabilirsiniz ve kuruluşunuzdaki tedarik departmanı bu listeyi kullanabilir.

İndirdiğiniz CSV dosyası, kuruluşunuzdaki ürünlerin listesini içerir:

 • Takma Ad: Ürün Profilinin takma adı
 • Ürün: Profilin ait olduğu ürünün adı
 • Lisans Kotası: Profile atanan kullanıcı sayısı. Bkz. Kotaları tanımlama ve yönetme.
 • Atanmış: Profile atanan kullanıcılar
 • Yöneticiler: Profilin yöneticileri
 1. Admin Console'a giriş yapın.

 2. Ürünler sekmesine gidin. Ürünler bölümünde CSV'ye dışa aktar seçeneğini tıklatın.

  Ürün listesini dışa aktarma
 3. Bir klasör konumu seçin ve Tamam'ı tıklatın.

Ürün profilleri oluşturma ve yönetme

Kullanıcının bir ürün veya hizmeti kullanabilmesi için bir Ürün Profilinin parçası olması gerekir. Ürün Yöneticisi, lisansları satın aldığınız bir planla ilişkilendirerek bir Ürün Profiline atar.

Kullanıcı, her biri kullanıcıya farklı lisanslar sağlayan birden çok ürün profiline ait olabilir. Kullanıcının son ayrıcalığı, her Ürün Profili tarafından o kullanıcıya sağlanan tüm lisansların birleşmesidir.

Not:

Ürün profilleri kavramı, Adobe ürün ve hizmetlerinin Admin Console ile daha önce yönetildiği yöntem arasındaki bir değişimi ortaya koyar. Sistem Yöneticileri artık Ürün Yöneticileri ekleyebilir ve kullanıcılar veya kullanıcı grupları yerine ürün profilleri için kotalar (yalnızca Adlandırılmış Kullanıcı Lisansı) tanımlayabilir. Ürün Yöneticileri, yönettikleri ürün profillerine kullanıcı ekleme sorumluluğunu yüklenir.

Ekipler için ürün profilleri mevcut olmadığından Ekipler için Sistem yöneticileri, kullanıcıları ürünlere doğrudan atayabilir.

Dikkat:

Ürün Profili yönetimi, Adobe Experience Manager Mobile için geçerli değildir. Experience Manager Mobile Portal'dan kullanıcılarınızı ekleyin veya onları yönetin.

Ürün Profili oluşturma

Geçerli rol: Ürün Yöneticisi

Ürün Yöneticisi olarak, ürün profilleri oluşturabilir ve oluşturduğunuz profillere Ürün Profili Yöneticileri atayabilirsiniz.

Ayrıca, yöneticisi olduğunuz ürün profillerini yönetebilir ve kullanıcıların ürüne erişimini sağlayabilirsiniz. Rol kavramını destekleyen Adobe ürünleri için kullanıcıların ilgili ürüne rol tabanlı erişimlerini sağlayan roller atayabilirsiniz.

Not:

Paylaşılan cihaz lisansları için ürün profilleri oluşturuyorsanız bu makaleye bakın.

 1. Bir ürünü yönetirken Ürün Profilleri'ne gidin ve Yeni Profil'i tıklatın.

  Yeni Profil Oluştur sihirbazı görüntülenir.

 2. Ayrıntılar ekranında bir profil adı, görünen ad ve açıklama girip İleri'yi tıklatın.

  Ayrıca kullanıcılara bu profile eklendiklerinde veya bu profilden kaldırıldıklarında e-posta yoluyla bildirim gönderilmesini seçebilirsiniz.

  Kullanıcı Bildirimleri açılırsa: Tüm son kullanıcılar bu Ürün Profiline eklendiklerinde veya buradan kaldırıldıklarında e-posta alırlar.

  Kullanıcı Bildirimleri kapatılırsa: Adobe ID ve Enterprise ID türü kullanıcılar hesaplarını ayarlamak için bir e-posta alırlar.

 3. Kota ekranında bu profil için ayrılmış hedef lisans sayısını seçin ve İleri'yi tıklatın.

  Yıl boyunca ihtiyacınız oldukça, dilediğiniz zaman ek lisanslar dağıtabilirsiniz. Ne kadar ek lisans dağıtmış olursanız olun, bu lisanslar ilk siparişiniz ile aynı EA indirimi seviyesinden fiyatlandırılır.

 4. Hizmetler ekranında, Ürün Profili için bireysel hizmetleri etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

  Daha fazla bilgi için bkz. Ürün Profili için hizmetleri etkinleştirme/devre dışı bırakma.

  Hizmetler sayfası
 5. Yeni profili kaydetmek için Bitti seçeneğini tıklatın.

Ürün Profili listesine geri döndürülürsünüz. Oluşturduğunuz profil artık listede görüntülenir.

Not:

Adobe Marketing Cloud ürünleri, Marketing Cloud çözümüne özel yeteneklerin izin grupları şeklinde düzenlenir. Marketing Cloud için ürün profilleri ayarlarken, hizmetlere erişimi devre dışı bırakmak yerine (yukarıdaki prosedürdeki 6. adım), oluşturmakta olduğunuz Ürün Profili için geçerli olan, çözüme özel bir izin grubu seçersiniz.

Ürün profillerini silme

 1. Ürün ayrıntıları sayfasındayken, profil adlarının solundaki onay kutularını işaretleyin ve Profili Sil seçeneğini tıklatın.

 2. Onay iletişim kutusunda Profili Sil seçeneğini tıklatın.

Ürün Profili listesine geri döndürülürsünüz.

Diğer kullanıcılara Ürün Profili yönetim rolleri atama

Geçerli rol: Ürün Yöneticisi

Ürün Yöneticileri genellikle bir Ürün Profiline Ürün Profili Yöneticileri atar. Bu Ürün Profili Yöneticileri daha sonra son kullanıcıları veya grupları Ürün Profiline ekler.

Ürün Yöneticileri, profilin oluşturulmasının ardından Ürün Profili Yöneticilerini ekleyebilir.

 1. Bir Ürün Profili seçin ve Yöneticiler bölümüne gidin.

 2. Yönetici Ekle'yi tıklatın.

 3. Yönetici Ekle ekranında, kullanıcının adını veya e-posta adresini girin ve görüntülenen açılır listeden kullanıcıyı seçin.

  Eklediğiniz kullanıcı Admin Console'da kuruluşunuzda bulunmuyorsa kullanıcının e-posta adresini girin. Kullanıcının bilgilerini girmeniz istenir.

 4. Kaydet'i tıklatın.

Yöneticiye bu profili yönetme erişimi verilir ve yönetici, yeni izinler hakkında bildirimde bulunan bir e-posta alır.

Not:

 • Ürün Profiline bir yönetici atanması, o yöneticiye ilgili ürüne erişim yetkisi sağlamaz. Yönetici, ürüne erişmek için kendisini ayrıca bir kullanıcı olarak Ürün Profiline eklemelidir.
 • Grup bildirim ayarlarının idari e-posta bildirimleri üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Her yönetici, rollerini bildiren bir e-posta alır.

Ürün Profilinden yönetici rolü atamalarını kaldırma

 1. Profil üzerinde çalışırken listedeki yöneticilerin solundaki onay kutularını tıklatın. 

 2. Yöneticiyi Kaldır seçeneğini tıklatın.

  Yöneticiyi Kaldır iletişim kutusu görüntülenir.

 3. Yöneticiyi Kaldır seçeneğini tıklatın.

Ürün Profili için güncellenmiş Yöneticiler listesi görüntülenir.

Profil için kotaları yönetme

Şunlar için geçerlidir: Adlandırılmış Kullanıcı Lisansı.

Geçerli rol: Sistem Yöneticisi, Ürün Yöneticisi

Birkaç ürün profili oluşturduğunuzda, bu profillere atanabilecek kullanıcı sayısıyla ilgili yöneticileri yönlendirecek kotalar tanımlamak için Kota Dağıtma aracını kullanabilirsiniz. Örneğin, kuruluşunuz bir ürün için toplamda 1000 kullanıcı satın aldıysa ve dört ürün profili oluşturduysanız her Ürün Profiline hızlı bir şekilde 250 kullanıcılık bir kota atamayı seçebilirsiniz. Alternatif olarak, ürün profillerine atanan kotaya el ile ince ayar yapabilirsiniz.

VIP kapsamında Kurumsal ürünler satın aldıysanız:

 • Tek başına bir Ürün Profili için ayırdığınız kota, ürün kotasını aşamaz.
 • Bir üründeki tüm Ürün Profili kotalarının toplamı, ürün kotasını aşamaz.
  Örneğin, ürün kotasının 10 olduğunu varsayalım. Bu durumda, bir Ürün Profili için ayrılan kota 6 ve başka bir profil için 4 ise, bu profillerden birinde kotayı artıramazsınız. Ayrıca kullanıcıların kotasını üründeki başka bir profile yükseltemezsiniz. Bu, profillerden birinin kotasını azaltmadığınız veya ürün kotasını artırmadığınız sürece geçerlidir.
 • Bir profildeki tüm lisanslar zaten kullanıcılara atanmış durumdaysa bu profile ayrılmış kotayı azaltamazsınız. Kotayı azaltmadan önce kullanıcılardan lisans atamasını kaldırmanız gerekir.

Dikkat:

Admin Console şu anda ETLA müşterileri için yukarıdaki kota gereksinimlerini uygulamamaktadır.

 1. Ürün Profili üzerinde çalışırken profil ayrıntıları sayfasının sol üst köşesindeki Ayarlar seçeneğini tıklatın.

 2. Kota bölümüne gidin.

  Profil için kotaları yönetme
 3. Ürün Profiline ayrılmış lisans sayısını girin ve Kaydet'i tıklatın.

Ürün Profilinin kullanıcılarını ve gruplarını yönetme

Ürün Yöneticisi sizi bir Ürün Profili için Ürün Profili Yöneticisi olarak eklediğinde, Adobe yazılımının yönetimine katılabileceğinizi bildiren bir e-posta alırsınız.

 1. E-posta bildiriminde Başlayın'ı tıklatın.

 2. Admin Console'da kimlik bilgilerinizle oturum açın. Karşılama ekranınızı ve Genel Bakış sayfasını gözden geçirin.

Artık uygun izinlere sahip olduğunuza göre kullanıcılar ve kullanıcı grupları ekleyerek veya kaldırarak ürün profillerini yönetebilirsiniz.

Ürün Profİlİne kullanıcılar ve kullanıcı grupları ekleme

Geçerli rol: Ürün Profili Yöneticisi

 1. Bir Ürün Profili seçin ve Kullanıcılar bölümüne gidin.

 2. Kullanıcı Ekle'yi tıklatın.

 3. Kullanıcı Ekle ekranında, kullanıcının adını veya e-posta adresini ya da grubun adını girin ve görüntülenen açılır listeden kullanıcıyı seçin.

  Eklediğiniz kullanıcı Admin Console'da kuruluşunuzda bulunmuyorsa kullanıcının e-posta adresini girin. Kullanıcının bilgilerini girmeniz istenir.

 4. Kaydet'i tıklatın.

  Not:

  Seçtiğiniz bir veya daha fazla ürün profili VIP lisans programı kapsamında satın alındıysa ve tüm lisanslar kullanılmışsa aşağıdaki mesaj görüntülenir:

  Kullanılan lisanslar

  Bu durumda gerekli ürünler için VIP lisansları satın alabilir veya diğer kullanıcılardan lisans atamasını kaldırabilirsiniz.

Güncellenen kullanıcı listesi görüntülenir ve kullanıcı bir bildirim e-postası alır.

Ürün Profİlİne bİrden çok kullanıcı ekleme

Geçerli rol: Ürün Profili Yöneticisi

Ürün Profiline aynı anda birden çok kullanıcı eklemek için Kullanıcıları CSV ile ekle prosedürünü kullanabilirsiniz.

Not:

Bu prosedür, mevcut kullanıcıları ürün profillerine ekler. Kullanıcıları tek bir seferde kuruluşunuza ve ürün profillerine eklemek isterseniz bkz. Birden çok kullanıcı ekleme.

 1. Ürün Profili oluştururken veya düzenlerken Kullanıcılar bölümüne gidin.

 2.  simgesini tıklatın ve Kullanıcıları CSV ile Ekle'yi seçin.

 3. Kullanıcıları CSV ile Ekle iletişim kutusunda CSV Şablonu'nu İndir'i tıklatarak Geçerli Kullanıcı Listesini veya CSV Standart Şablonunu indirebilirsiniz.

  İndirilen dosya aşağıdaki verileri içerir:

  • Kimlik Türü (Yalnızca İşletme)
  • Kullanıcı adı (Yalnızca İşletme)
  • Etki alanı (Yalnızca İşletme)
  • E-posta (İşletme ve Ekipler)
  • Ad (İşletme ve Ekipler)
  • Soyadı (İşletme ve Ekipler)

  Bu alanların açıklaması için bkz. CSV Dosyası formatı.

 4. CSV dosyasını Excel'de açın ve yalnızca bu profile eklemek istediğiniz kullanıcıların satırları kalacak şekilde düzenleyin.

 5. Kullanıcıları CSV ile Ekle iletişim kutusunda, dosyayı sürükleyip bırakın veya Dosya Seçin düğmesini tıklatıp ardından bilgisayarınızdaki dosyayı seçin.

 6. Yükle'yi tıklatın.

Toplu işlem tamamlandıktan sonra bir e-posta alırsınız. Ayrıca, Ürün Profili > Toplu işlem Sonuçları altından işlemin ayrıntılı bir raporunu görüntüleyebilirsiniz.

Admin Console'a toplu yükleme ile ilgili sorun giderme ipuçları için bkz. Toplu kullanıcı yükleme ile ilgili sorunları giderme.

Ürün Profİlİnden kullanıcıları ve kullanıcı gruplarını kaldırma

 1. Bir Ürün Profili seçin ve Kullanıcılar bölümüne gidin.

 2. Kullanıcı adlarının solundaki onay kutularını işaretleyin ve Kullanıcıları Kaldır'ı tıklatın.

 3. Onay iletişim kutusunda, Kullanıcıları Kaldır'ı tıklatın.

Ürün Profİlİnden bİrden çok kullanıcıyı kaldırma

Geçerli rol: Ürün Profili Yöneticisi

Aynı anda birden çok kullanıcıyı Ürün Profilinden kaldırmak için Kullanıcıları toplu kaldır prosedürünü kullanabilirsiniz. Örneğin, birkaç kullanıcıyı bir profilden başka bir profile taşımak için kullanıcıları bir profilden kaldırabilir ve başka bir profile ekleyebilirsiniz.

 1. Ürün Profili oluştururken veya düzenlerken Kullanıcılar bölümüne gidin.

 2.  simgesini tıklatın ve Kullanıcı atamalarını CSV ile kaldır'ı seçin.

 3. Kullanıcı Atamalarını CSV ile Kaldır iletişim kutusunda CSV Şablonu'nu İndir'i tıklatarak Geçerli Kullanıcı Listesini veya CSV Standart Şablonunu indirebilirsiniz.

  İndirilen dosya aşağıdaki alanları içerir:

  • Kimlik Türü (Yalnızca İşletme)
  • Kullanıcı adı (Yalnızca İşletme)
  • Etki alanı (Yalnızca İşletme)
  • E-posta (İşletme ve Ekipler)
  • Ad (İşletme ve Ekipler)
  • Soyadı (İşletme ve Ekipler)

  Bu alanların açıklaması için bkz. CSV Dosyası formatı.

 4. CSV dosyasını Excel'de açın ve bunu yalnızca bu profilden kaldırmak istediğiniz kullanıcıların satırları kalacak şekilde düzenleyin.

 5. Kullanıcı atamalarını CSV ile kaldır iletişim kutusunda, dosyayı sürükleyip bırakın veya Dosya Seçin düğmesini tıklatıp ardından bilgisayarınızdaki dosyayı seçin.

 6. Yükle'yi tıklatın.

Toplu işlem tamamlandıktan sonra bir e-posta alırsınız. Ayrıca, Ürün Profili > Toplu işlem sonuçları altından işlemin ayrıntılı bir raporunu görüntüleyebilirsiniz.

Profil kullanıcılarını dışa aktarma

Geçerli rol: Ürün Profili Yöneticisi

Sistem yöneticisi olarak, bir profil için kullanıcıların verilerini indirebilirsiniz. Böylece bu dosyayı kuruluşunuzda Başka bir Ürün Profiline birden çok kullanıcı ekleme prosedürünü gerçekleştirmek için kullanabilirsiniz.

İndirdiğiniz CSV dosyası, daha önce belirtilen CSV Dosyası formatı bölümünde tanımlanan verileri içerir.

 1. Ürün Profili üzerinde çalışırken Kullanıcılar bölümüne gidin.

 2.  simgesini tıklatın ve Kullanıcı listesini CSV'ye dışa aktar'ı seçin.

 3. Bir klasör konumu seçin ve Tamam'ı tıklatın.

Toplu İşlem Sonuçları

Ürün Profili için birden çok kullanıcı eklemek veya kaldırmak gibi toplu işlem yaptığınızda bir e-posta alırsınız. Ayrıca toplu işlem ayrıntılarını, Toplu İşlem Sonuçları sayfasında görüntüleyebilirsiniz.

 1. Ürün Profili üzerinde çalışırken Kullanıcılar'a gidin ve sağ üst köşedeki  simgesini tıklatın.

 2. Açılır listede, Toplu İşlem Sonuçları seçeneğini belirleyin.

 3. Toplu işlemin ayrıntılarını görüntülemek için listede işlem adını tıklatın.

 4. Ayrıntılar sayfasında, toplu işlemle ilgili ayrıntılı bir rapora ilişkin CSV dosyasını indirmek için Sonuçları indir'i tıklatın.

Önemli: Sonuçlar sayfasında 90 gün veya daha yeni olan raporlar görüntülenir. 90 günden daha eski olan raporlar Sistem Yöneticisi'nin herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmadan otomatik olarak kaldırılır.