Про статті

Багато традиційних друкованих документів, таких як журнали та газети, розташовують текст кількома стовпцями. Оповідання перетікають із стовпця у стовпець і займають іноді кілька сторінок. Хоча цей формат ефективний для друкованого матеріалу, цей тип структури може складно сприйматися на екрані через необхідність прокрутки та масштабування.

Функція статті у програмі Acrobat дає змогу визначати порядок читання по матеріалу, представленому в кількох стовпцях і на кількох сторінках.

Перебіг статті
Перебіг статті. Користувач читає текст A, пропускає текст B і C і знову переходить до тексту A.

Визначення статей

Стаття створюється шляхом визначення декількох фрагментів умісту в тій послідовності, в якій потрібно представити вміст для читання. Шлях навігації, визначений для статті, має назву нитка статті. Нитка поєднує різні фрагменти, утворюючи з них неперервну послідовність.

Примітка.

Більшість видавницьких програм дають змогу створювати нитки статей автоматично під час перетворення файлів у формат Adobe PDF. Якщо файл, що переглядається, містить статті, можна показати назви статей на вкладці й легко переміщуватись між ними.  

 1. Виберіть команди меню «Інструменти» > «Редагувати PDF»  > «Більше» > «Додати рамку для статті». Вказівник миші набуває вигляду перехрестя у вікні документа.

 2. Намалюйте прямокутник, щоб задати перший фрагмент статті. Виділення фрагмента статті з’являється навколо вибраного тексту, а курсор змінює свій вигляд на курсор статті.

  Кожний створений фрагмент статті має ярлик, що складається з номера статті та послідовності фрагмента в статті. Наприклад, перший фрагмент першої статті має ярлик 1-1, другий фрагмент – ярлик 1-2 і так далі. Фрагменти другої статті в тому самому документі мають ярлики 2-1, 2-2, 2-3 і так далі.

 3. Перейдіть до наступної частини документа, яку потрібно включити в статтю, і намалюйте прямокутник навколо тексту. Повторюйте ці дії, доки повністю не визначите статтю.

  Примітка.

  Щоб змінити розмір або розташування фрагмента статті, спершу треба закінчити статтю.

 4. Щоб закінчити статтю, натисніть клавішу Enter.
 5. У діалоговому вікні «Властивості статті» введіть заголовок статті, її тему, автора та будь-які ключові слова, що описують статтю, і натисніть кнопку «OK».

Перегляд і редагування статті

Скористайтесь інструментом «Стаття», щоб створити, відобразити та змінити фрагменти статті в PDF-документі.

Перегляд статей на сторінці

 1. Виберіть команди меню «Інструменти» > «Редагувати PDF»  > «Більше» > «Додати рамку для статті».

Перегляд статей у PDF-файлі

 1. Виберіть «Перегляд» > «Показати/сховати» > «Панелі навігації» > «Статті».
 2. Щоб прочитати статтю, клацніть її двічі або виділіть статтю і виберіть команду «Прочитати статтю» у меню параметрів на панелі «Статті».

  Перший рядок статті відображається у верхньому лівому куті.

 3. Щоб приховати панель «Статті» після відкриття статті, на панелі «Статті» виберіть команду «Приховати після використання» в меню параметрів .

Вилучення статті або фрагмента статті

 1. На панелі «Статті» виконайте одну з наступних дій:
  • Щоб видалити повністю всю статтю, виділіть її на вкладці «Статті» й натисніть клавішу Delete.

  • Щоб видалити зі статті лише один фрагмент, клацніть його правою клавішею миші та виберіть команду «Видалити». У попередженні виберіть пункт «Фрагмент». Якщо буде вибраний пункт «Стаття», буде видалена вся стаття.

   Нумерація статей або фрагментів статей, що залишилися, змінюється автоматично.

Вставляння фрагменту статті у нитку статті

 1. У вікні «Документ» виберіть фрагмент статті, за яким має знаходитись новий фрагмент статті.
 2. Натисніть значок «плюс» (+) у нижній частині виділеного фрагмента, а потім клацніть «OK», коли з’явиться підказка, що потрібно обвести прямокутником та створити новий фрагмент статті.
  Приклад виділення статті інструментом «Стаття»
  Приклад виділення статті інструментом «Стаття»

 3. Намалюйте новий фрагмент статті. Новий фрагмент буде виставлений в потік статті, а нумерація всіх наступних фрагментів буде відповідно змінена.

Переміщення або зміна розміру фрагмента статті

 1. За допомогою інструмента «Стаття» виділіть фрагмент статті та виконайте одну з наступних дій:
  • Щоб перемістити фрагмент, перетягніть його на нове місце.

  • Щоб змінити розмір фрагмента, перетягніть центральний держак, щоб змінити лише ширину або висоту, або перетягніть кутовий держак, щоб змінити обидва параметри.

  Приклад зміни розміру фрагмента статті
  Приклад зміни розміру фрагмента статті

Зміна властивостей статті

 1. За допомогою інструмента «Стаття» виділіть фрагмент статті, який потрібно змінити.
 2. Клацніть фрагмент правою клавішею миші та виберіть пункт «Властивості».
 3. Змініть дані в діалоговому вікні «Властивості статті» і натисніть кнопку «OK».

Об’єднання двох статей

 1. У вікні документа виділіть будь-який фрагмент статті, який має читатись першим.
 2. Виділіть значок «плюс» (+) у нижній частині фрагмента статті, а потім натисніть кнопку «OK» щоб відмовитися від запиту про створення нового фрагмента статті.
 3. Натиснувши та утримуючи клавішу Ctrl, клацніть фрагмент статті, який необхідно прочитати наступним. Друга стаття додається до кінця першої. Нумерація всіх фрагментів статті змінюється автоматично.