Про бібліотеки перевірки перед друком

Профілі перевірки перед друком, виправлення й перевірки відтепер упорядковано в бібліотеки. Бібліотеки допомагають сформувати індивідуальні набори профілів, перевірок і виправлень. Вони потрібні для виконання таких операцій:

 • Створення бібліотек великого обсягу для робочих станцій або партнерів.
 • Можливість формування окремих бібліотек із невеликим набором функцій для різних груп.
 • Параметри певних процесів можуть зберігатися в окремих бібліотеках.
  Наприклад, функції цифрового друку й публікації, зокрема для офсетного, цифрового, великоформатного друку, можна об’єднувати в окремі бібліотеки.
Бібліотеки перевірки перед друком

Керування бібліотеками

Меню Керування бібліотеками дозволяє створювати, редагувати, видаляти, імпортувати й експортувати бібліотеки перевірки перед друком.

 1. Виберіть Інструменти > Підготовка до друку, а потім клацніть Перевірка перед друком на правій панелі.

 2. Клацніть розкривний список Бібліотеки вгорі.

 3. Клацніть Керування бібліотеками. Відкриється діалогове вікно «Керування бібліотеками» зі списком стандартних бібліотек.

Діалогове вікно «Керування бібліотеками»
A. Додавання нової бібліотеки. B. Створення дубліката бібліотеки. C. Редагування вибраної бібліотеки. D. Захист/блокування вибраної бібліотеки. E. Зняття захисту/блокування вибраної бібліотеки. F. Експорт вибраної бібліотеки. G. Імпорт бібліотеки. H. Видалення вибраної бібліотеки. 

Додавання нової бібліотеки

 1. Виберіть Інструменти > Підготовка до друку, а потім клацніть Перевірка перед друком на правій панелі.

 2. Клацніть розкривний список Бібліотеки вгорі.

 3. Клацніть Керування бібліотеками.

 4. Щоб додати нову бібліотеку, натисніть кнопку .
  Відкриється діалогове вікно Перевірка перед друком: нова бібліотека.

  Перевірка перед друком: діалогове вікно додавання нової бібліотеки
  A. Ім’я бібліотеки. B. Опис бібліотеки. C. Блокування бібліотеки для захисту від змін. D. Зміна фонового кольору бібліотеки. E. Початковий профіль бібліотеки. 
 5. Введіть ім’я бібліотеки та її опис.

 6. Виберіть колір і початковий набір профілів для бібліотеки. За потреби бібліотеку можна заблокувати для захисту від подальших змін.

 7. Щоб зберегти нову бібліотеку, клацніть OK.

Перемикання між бібліотеками

 1. Клацніть розкривний список Бібліотеки вгорі.

  Перемикання між бібліотеками за допомогою розкривного списку бібліотек
 2. Виберіть потрібну бібліотеку.

  Вибір бібліотеки

Налаштування бібліотеки або внесення змін

 1. У діалоговому вікні Перевірка перед друком клацніть розкривний список Бібліотеки вгорі.

 2. Виберіть Керування бібліотеками.

 3. На лівій панелі виберіть Профілі (позначка 1).

  Діалогове вікно «Керування бібліотеками»
 4. Виберіть бібліотеку з розкривного списку на середній панелі (позначки 2 та 3).

 5. Виберіть профіль на правій панелі й клацніть синю стрілку (позначка 4).

 6. Клацніть Зберегти, щоб підтвердити внесені зміни.

 7. Клацніть OK.

  Примітка.

  За потреби повторіть цю послідовність кроків для параметрів Перевірки (позначка 5) і Виправлення (позначка 6) .

Імпорт та експорт бібліотек перевірки перед друком

Бібліотеки перевірки перед друком можна використовувати спільно з іншими користувачами. Для обміну бібліотеками створіть пакет для імпорту або експорту. Пакет містить всі профілі, перевірки, виправлення та властивості вибраної бібліотеки.

Експорт бібліотеки

 1. У діалоговому вікні Перевірка перед друком клацніть розкривний список Бібліотеки вгорі.

 2. Виберіть бібліотеку, яку потрібно експортувати.

 3. У тому ж розкривному списку Бібліотеки виберіть пункт Експорт бібліотеки.

 4. Укажіть ім’я й місцезнаходження бібліотеки для експорту.

 5. Натисніть кнопку Зберегти.

Імпорт бібліотеки

 1. У діалоговому вікні Перевірка перед друком клацніть розкривний список Бібліотеки вгорі.

 2. Клацніть Імпорт бібліотеки.

 3. Укажіть місцезнаходження файлу бібліотеки перевірки перед друком (файл із розширенням .kfp), яку потрібно імпортувати.

 4. Натисніть кнопку Відкрити. Імпортована бібліотека з’явиться в розкривному списку Бібліотеки.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності