Використовуйте інструмент «3D-вимірювання», щоб вимірювати 3D-моделі. Можна виконувати вимірювання між сполученнями точок та країв 3D-моделі. Під час переміщення вказівника по 3D-моделі підсвічуються окремі точки і краї. Інструмент «3D-вимірювання» підтримує чотири типи вимірювань: відстань між двома прямими краями, відстань між двома точками, радіус круглих країв, кут між двома краями (або трьома точками).

Можна пов'язати вимірювання 3D з певними виглядами. Якщо, коли додається вимірювання, активний вигляд за замовчуванням, створюється новий вигляд вимірювання. Вигляд додається до ієрархії виглядів на дереві моделі. Вимірювання пов’язується лише з цим виглядом. Вимірювання з'являється як дочірній елемент вигляду.

Під час виконання вимірювань також можна відображати коментарі. Ці коментарі (які також називаються позначками вимірювання) зберігаються після закриття документа.

Відображення вимірювання 3D
Відображення вимірювання 3D

Вимірювання 3D-об’єктів

 1. Клацніть на 3D-моделі в PDF-файлі, щоб активувати її.
 2. Клацніть на значку інструмента «3D-вимірювання» на панелі інструментів «3D». (Якщо вигляд панелі інструментів 3D встановлено для об’єднаних інструментів, виберіть інструмент «3D-вимірювання» зі спливаючого меню поряд з інструментом «Навігація».)
 3. Виберіть бажані параметри в областях «Прив’язка вмикає» та «Типи вимірювання» палітри інструментів вимірювання 3D.
 4. Клацніть на тлі моделі правою клавішею миші та виконайте бажані зміни параметрів. Залиште палітру інструментів вимірювання 3D відкритою.
 5. Визначення розмірів 3D-моделі:
  • Щоб виміряти відстань між двома позиціями в 3D-моделі, клацніть для встановлення початкової точки. Потім перемістіть курсор в інше місце або на інший край.

  • Щоб виміряти окружність круглястої фігури, пересуньте курсор до краю фігури, щоб створити коло, і клацніть один раз.

  • Щоб створити та встановити анотацію до вимірювання, клацніть на тлі об'єкта правою клавішею миші та виберіть «Змінити мітку позначки». Уведіть мітку позначки. Виміряйте 3D-модель, як описано вище. Клацніть, щоб встановити кінцеву точку вимірювання, а потім клацніть втретє, щоб встановити розташування вимірювання і мітки.

  • Щоб зберегти вимірювання як коментар, виберіть інструмент «Рука», клацніть вимірювання правою клавішею миші та натисніть «Перетворити на коментар».

  • Щоб перервати вимірювання, клацніть правою клавішею миші та виберіть «Скасувати вимірювання».

  • Щоб вилучити позначку вимірювання, клацніть на ній інструментом «3D-вимірювання» і натисніть «Видалити».

  Примітка.

  Для отримання під час вимірювання інформації стосовно повертання, прокрутки, масштабування та прив'язки клацніть модель правою клавішею миші та оберіть «Поради щодо навігації під час 3D-вимірювання».  

Параметри прив’язування в палітрі «Інструменти вимірювання 3D»

3D-прив’язування до кінцевих точок контура

Прив'язування до цілого контура.

3D-прив’язування до лінійних країв

Прив'язування до сегмента прямої лінії краю.

3D-прив’язування до радіальних країв

Прив'язування до окружності.

3D-прив’язування до силуету

Прив'язування до видимого краю частини, наприклад, сторона циліндра.

3D-прив’язування до планарних граней

Прив'язування до геометричної площини, що створює грань елемента.

Параметри «Типи вимірювання» в палітрі «Інструменти вимірювання 3D»

Точкове вимірювання 3D

Вимірює відстань між двома позиціями на 3D-моделі. Клацніть, щоб установити початкову точку; клацніть на іншу позицію, щоб установити кінцеву точку або край.

Перпендикулярний вимір 3D

Вимірює відстань між двома краями, взятими у правому куті до початкового краю.

Радіальний вимір 3D

Вимірює радіус у місці клацання.

Вимірювання кута 3D

Вимірює кут між двома краями.

Параметри «Одиниці виміру та розмітка»

Щоб скористатися інструментами вимірювання «Одиниці виміру та розмітка», виберіть «Інструмент 3D-вимірювання» та клацніть правою клавішею миші всередині моделі.

Визначити одиниці моделі

Виберіть цей параметр, щоб змінити одиниці вимірювання.

Активувати відображення координат

Відображає або приховує координати розташування курсору миші в інформаційному вікні вимірювання.

Змінити мітку позначки

Уведіть текст, який повинен з’являтися разом із вимірюванням, як в області 3D-моделі, так і на панелі «Коментарі». (Недоступно, якщо не обрано параметр «Розмітка вимірювання».)

Деактивувати розмітку вимірювань

Вибирається, якщо треба здійснити вимірювання моделі без потреби додавати їх до документа. Вимірювання видимі, лише коли активне поточне вимірювання. Якщо розпочинається інше вимірювання або змінюються інструменти, розмітка зникає.

Не прив’язуватися до 3D-вмісту

Вимикає функцію прив’язки точки вставлення до бажаної цілі. Цей параметр вибирається для підвищення продуктивності роботи з великою моделлю. Поверніться до пункту «Прив’язка до 3D-вмісту», щоб переконатися в точному вимірюванні 3D-об’єктів.

Поради щодо навігації під час вимірювання 3D

Відкриває діалогове вікно, в якому перелічено «швидкі» клавіші для навігації. Ви можете використовувати ці комбінації клавіш під час вимірювання.

Налаштування

Відкриває діалогове вікно «Параметри вимірювання (3D)».

Приховати/показати інформаційне вікно вимірювання

Інформаційне вікно вимірювання відображає параметри моделі «Одиниці виміру та розмітка». Після вибору цієї функції вікно буде усунено з вікна моделі.

Приховати/показати панель інструментів вимірювання

Усуває/відображає палітру інструментів вимірювання 3D.

Параметри вимірювання

Змініть параметри вимірювання 3D, щоб визначити, як вимірюватимуться 3D-дані. Ці параметри з’являються на панелі «Вимірювання (3D)» діалогового вікна «Налаштування».

Примітка.

У програмі Adobe Acrobat Reader ці параметри застосовуються до PDF-файлів, у яких активовано коментування.

Брати масштаб та одиниці вимірювання з моделі (якщо є)

Відображає вимірювання на основі одиниць моделі, якщо є, згенерованих із вихідної 3D-моделі. Зніміть цей прапорець, щоб встановити одиниці вимірювання вручну. Цей параметр можна змінити в палітрі інструмента «3D-вимірювання».

Використовувати одиниці відображення за замовчуванням

Використовує одиниці виміру, вказані саме тут, а не одиниці виміру в 3D-моделі.

Важливі цифри для відображення

Вказує максимальну кількість цифр у числі вимірювання.

Колір ліній 3D-вимірювання

Встановлює колір лінії, що з'являється, коли ви клацаєте або перетягуйте вказівник для вимірювання об'єкта.

Виміряти розмір відгуку

Встановлює розмір тексту для відображення вимірювання.

Кутові вимірювання, показані у

Вказує одиниці або як градуси, або як радіани.

Вимірювання окружностей показано у

Визначає, що саме вимірюється для елементів з окружностями — діаметр або радіус.

Показати коло для радіальних вимірювань

Відображає окружність, пов'язану з радіальним вимірюванням.

Параметри 3D-прив’язування

Вмикає прив’язування і вказує, до чого виконується прив’язування – до точок, дуг, країв, країв силуету чи граней. Чуттєвість вказує, як близько повинен розташовуватися курсор до елемента, до якого виконується прив’язка. Для кольору підказок укажіть колір лінії прив’язування, що з’являється, коли вказівник наводиться на 3D-об’єкт.