Функції спеціальних можливостей у PDF-файлах

Документ чи програма має спеціальні можливості, якщо ними можуть користуватися люди з фізичними вадами, такими як обмеження рухомості, сліпота чи слабкий зір. Функції спеціальних можливостей у програмах Acrobat , Acrobat Reader та форматі Portable Document Format (PDF) від Adobe дозволяють користувачам з обмеженими можливостями працювати із PDF-документами, використовуючи за необхідністю програми читання з екрана, функції масштабування екрана та брайлівські принтери.

Надання PDF-файлам спеціальних можливостей може принести користь усім користувачам. Наприклад, структура документа, що дозволяє екранному читцю читати PDF уголос, також дозволяє мобільному пристрою перекомпоновувати та відображати документ на невеликому екрані. Окрім того, попередньо налаштований порядок табуляції PDF-файлу зі спеціальними можливостями полегшує заповнення форм усім користувачам, а не лише тим, що мають обмеження рухомості.

Спеціальні можливості у програмах Acrobat та Acrobat Reader поділено на дві основні категорії. Це можливості для спрощення читання документів PDF та можливості для створення зручних документів PDF. Щоб створити документ PDF зі спеціальними можливостями, використовуйте програму Acrobat, а не Reader.

Функції для зручного читання PDF-файлів

 • Налаштування та команди для оптимізації виводу для допоміжного програмного забезпечення й пристроїв, такі як збереження доступного тексту для брайлівського принтера.

 • Налаштування та команди для зручнішої навігації у PDF-файлі, такі як автоматична прокрутка та відкриття PDF-файлів на останній прочитаній сторінці.

 • Помічник зі спеціальних можливостей для спрощення встановлення більшості параметрів, пов'язаних зі спеціальними можливостями.

 • Клавіатура дублює дії, виконувані мишею.

 • Функція перекомпонування дозволяє відобразити текст PDF великими літерами і тимчасово представити PDF з багатьма стовпцями як один зручний для читання стовпець.

 • Команда «Прочитати вголос» — читання тексту вголос

 • Підтримка екранних читачів й екранних збільшувачів

Функції створення PDF-файлів зі спеціальними можливостями

 • Створення PDF-файлів із тегами у програмі авторської розробки

 • Перетворення PDF-файлів без тегів у PDF-файли з тегами

 • Параметри захисту, які дозволяють екранним читачам доступ до тексту, не дозволяючи користувачам копіювати, друкувати, редагувати та витягувати текст.

 • Здатність додавати текст до сканованих сторінок для розширення спеціальних можливостей

 • (Acrobat Pro) Інструменти для редагування порядку читання та структури документа

 • (Acrobat Pro) Інструменти для створення PDF-форм зі спеціальними можливостями

Програма Acrobat Standard надає деякі функції для додавання до PDF спеціальних можливостей. Програма Acrobat Pro дає змогу виконувати завдання, наприклад коригувати порядок читання або структурні теги документа, необхідні для забезпечення спеціальних можливостей певних PDF-документів і форм.

Додаткові ресурси

Для отримання докладнішої інформації про спеціальні можливості див. такі ресурси:

Про PDF-файли зі спеціальними можливостями

PDF-файли зі спеціальними можливостями мають наступні характеристики.

Придатний для пошуку текст

Документ, який складається зі сканованих зображень, недоступний для спеціальних функцій, бо його вміст – це зображення, а не придатний для пошуку текст. Допоміжне програмне забезпечення не може читати або вилучати слова, а користувачі не можуть виділяти чи редагувати текст, і ви не можете маніпулювати PDF-файлом для надання йому спеціальних можливостей. Для того, щоб мати змогу використовувати в документі інші спеціальні можливості, необхідно перетворити скановані зображення тексту на придатний для пошуку текст за допомогою засобів оптичного розпізнавання символів (OCR).

Описи додаткового тексту (Acrobat Pro)

Екранні читці не зможуть читати певні елементи документа, наприклад зображення та інтерактивні поля форми, якщо вони не матимуть пов’язаного додаткового тексту. Екранні читці можуть читати посилання; однак можна надати більш широкий опис у вигляді додаткового тексту. Додатковий текст і підказки можуть допомогти багатьом користувачам, включаючи тих, які мають нездатність до навчання.

Шрифти, символи яких можна перетворювати на текст, придатний для використання різними функціями програми (Acrobat Pro)

Шрифти в PDF-файлі зі спеціальними можливостями мають містити достатньо інформації, щоб програма могла перетворити всі символи на текст, придатний не лишу для відображення на екрані. Acrobat перетворює символи на текст Unicode під час читання документа PDF за допомогою програми читання з екрана або функції «Читати вголос». Також Acrobat перетворює символи на текст Unicode, коли текст зберігається для друку на брайлівському принтері. Перетворення не відбудеться, якщо програма Acrobat не зможе відобразити шрифт як символи Unicode.

Порядок читання та структурні теги документа (Acrobat Pro)

Щоб читати текст документа й представляти його так, щоб він був осмисленим для користувача, екранний читець або інший інструмент перетворення тексту на мовлення потребує, щоб документ був структурованим. Теги структури документа у PDF-файлі визначають порядок читання та ідентифікують заголовки, абзаци, розділи, таблиці й інші елементи сторінки.

Інтерактивні поля форм (Acrobat Pro)

Деякі PDF-файли містять форми, призначені для заповнення на комп’ютері. Щоб підтримувати спеціальні можливості, поля форми мають бути інтерактивні та давати користувачам змогу вводити в них значення.

Допоміжні засоби навігації (Acrobat Pro)

До допоміжних засобів навігації у PDF-файлі відносяться посилання, закладки, заголовки, зміст, а також попередньо настроєний порядок табуляції полів форм. Допоміжні засоби навігації допомагають користувачам зрозуміти документ без необхідності прочитувати його повністю. Закладки особливо корисні й можуть створюватися із заголовків у документі.

Мова документа (Acrobat Pro)

Якщо вказати мову документа у PDF-файлі, це дозволить деяким екранним читачам перемикатися на відповідну мову.

Захист, що не перешкоджає допоміжному програмному забезпеченню (Acrobat Pro)

Деякі автори PDF-файлів забороняють користувачам друкувати, копіювати, вилучати, коментувати або редагувати текст. Текст у зручному PDF-файлі повинен бути доступним для екранного читача. За допомогою програми Acrobat можна не допустити, щоб параметри захисту заважали пристрою читання з екрана перетворювати екранний текст на мовлення.

Докладнішу інформацію про спеціальні можливості PDF-файлів див. на сторінці www.webaim.org/techniques/acrobat/.

Про теги, спеціальні можливості, порядок читання та перекомпонування

Теги PDF багато в чому подібні до тегів XML. Теги документа PDF визначають його структуру: який текст є заголовком, який вміст складає розділ, який текст є закладкою тощо. Дерево логічної структури тегів представляє організаційну структуру документа. Тому теги вказують на порядок читання та покращують навігацію, особливо у великих складних документах, не змінюючи вигляд PDF.

Допоміжні програми визначають спосіб представлення та інтерпретації вмісту документа, використовуючи дерево логічної структури. Більшість допоміжних програм використовують теги структури документа, щоб визначати належний порядок читання тексту. Теги структури документа дають змогу допоміжним програмам перетворювати значення зображень та іншого вмісту на альтернативний формат, наприклад звуковий. Документ без тегів не містить інформації про структуру, тому Acrobat має логічно виводити структуру на основі параметра «Порядок читання». Зазвичай ця ситуація призводить до того, що елементи сторінки читаються у неправильному порядку або не читаються взагалі.

Перекомпонування документа для перегляду на маленькому екрані мобільного пристрою ґрунтується на певних тегах структури документа.

Примітка.

Часто Acrobat додає такі теги в PDF-документ під час його створення. Щоб визначити, чи містить PDF-файл теги, виберіть «Файл» > «Властивості» та погляньте на значення «PDF з тегами» у вікні «Додаткові параметри» на вкладці «Опис».

У програмі Acrobat Pro дерево логічної структури відображається на панелі «Теги». Вміст документа показаний на ньому у вигляді елементів сторінки, розміщених на різних рівнях.

Логотип Adobe

Увійдіть до облікового запису