Вигляд документа PDF при відкриванні залежить від заданих автором властивостей. Наприклад, документ може відкриватися на певній сторінці або в певному масштабі.

Перегляд PDF-файлів у режимі читання

Під час читання документа можна приховати всі панелі інструментів і панелі завдань, щоб збільшити область перегляду на екрані.

Основні елементи керування читанням, наприклад навігація по сторінках і масштабування, відображаються на напівпрозорій незакріпленій панелі інструментів у нижній частині вікна.

 • Щоб відкрити режим читання, виберіть «Перегляд» > «Режим читання» або натисніть кнопку Режим читання у верхньому правому куті панелі інструментів.

 • Щоб відновити попередній режим перегляду робочої області, знову виберіть «Перегляд» > «Режим читання». Також можна натиснути кнопку «Закрити» на плаваючій панелі інструментів.

Незакріплена панель інструментів у режимі читання
Режим читання з напівпрозорою незакріпленою панеллю інструментів

Перегляд PDF-файлів у повноекранному режимі

У режимі «На весь екран» відображається лише документ; панель меню, панелі інструментів, панелі завдань та елементи керування вікнами приховані. Автор документа PDF може налаштувати його таким чином, щоб він відкривався в режимі «На весь екран». Користувач також може самостійно встановити такий режим. Режим «На весь екран» часто використовується для презентацій, часто разом з автоматичним переходом зі сторінки на сторінку.

У режимі «На весь екран» курсор миші залишається активним, що дає змогу переходити за посиланнями або відкривати коментарі. Існує багато способів перегортати сторінки документа PDF у режимі «На весь екран». Для виконання команд навігації та масштабування можна користуватися сполученнями клавіш; крім того, можна визначити параметри режиму «На весь екран» таким чином, щоб відображалися кнопки навігації цього режиму, і за їхньою допомогою можна було переходити на інші сторінки або виходити з цього режиму.

Налаштовування параметрів рядка навігації режиму «На весь екран»

 1. У діалоговому вікні «Налаштування» на вкладці «Категорії» виберіть пункт «На весь екран».
 2. Виберіть пункт «Показувати панель навігації» та натисніть кнопку «OK».
 3. Виберіть пункт «Перегляд» > «Повноекранний режим».

Панель навігації «На весь екран» містить кнопки «Попередня сторінка» , «Наступна сторінка»  та «Закрити перегляд на повному екрані» . Ці кнопки відображаються в лівому нижньому куті робочої області.

Читання документа в режимі «На весь екран»

Якщо панель навігації режиму «На весь екран» не відображається, то для переходів між сторінками документа PDF можна користуватися сполученнями клавіш.

Примітка.

Якщо встановлено два монітори, то інколи режим «На весь екран» активується лише на одному з них. Щоб перегортати сторінки в документі, клацніть екран, на якому відображається сторінка в режимі «На весь екран».

 1. Виберіть команду «Перегляд» > «Режим "На весь екран"».
 2. Виконайте одну з таких дій.
  • Щоб перейти до наступної сторінки, натисніть Enter, Page Down або клавішу зі стрілкою направо.

  • Щоб перейти на попередню сторінку, натисніть клавіші Shift+Enter, клавішу Page Up або стрілка вліво.

 3. Для виходу з режиму «На весь екран» натисніть комбінацію клавіш Ctrl+L або клавішу Esc. (У параметрах режиму «На весь екран» має бути вибраний пункт «Вихід натисканням клавіші Esc».)

Примітка.

Щоб відобразити інструмент «На весь екран» на панелі інструментів «Загальні інструменти», клацніть правою кнопкою миші в області панелі інструментів і виберіть «Вигляд сторінки» > режим «На весь екран». Після цього інструментом «На весь екран» можна користуватися для переходу в повноекранний режим.

Закривання панелі «Інструменти» в Acrobat DC

Дотримуйтеся покрокових інструкцій, наведених у статті, для закривання панелі «Інструменти» в Acrobat DC

Дотримуйтеся покрокових інструкцій, наведених у статті, для відображення панелі зліва з параметрами, що були активні наприкінці попереднього сеансу роботи в Acrobat.

Параметри перегляду PDF-файлів

У діалоговому вікні «Налаштування» можна задати режим перегляду за замовчуванням і налаштувати багато інших аспектів програми. Для налаштування перегляду PDF-файлів перевірте значення параметрів «Документи», «Загальні», «Відображення сторінки» та «3D та мультимедіа».

Робота програми регулюється налаштуваннями. Вони не прив’язані до конкретного документа PDF. Щоб відкрити діалогове вікно параметрів, виберіть «Редагувати» > «Параметри» (Windows) або «Acrobat / Adobe Acrobat Reader» > «Параметри» (Mac OS).

Примітка.

Установивши зовнішні модулі сторонніх розробників, налаштовуйте їхні параметри в меню «Параметри сторонніх продуктів».

Діалогове вікно параметрів Acrobat

Параметри документів

Параметри відкривання

 • Відновлювати параметри перегляду останнього документа при повторному відкриванні документів: визначає, чи слід автоматично відкривати документи на сторінці, що переглядалася останньою під час попереднього сеансу роботи.
 • Відкривати документи за посиланнями в цьому самому вікні: закриває поточний документ і відкриває документ, до якого веде посилання, у тому самому вікні. Таким чином скорочується кількість відкритих вікон. Якщо ж документ, на який указує посилання, уже відкритий в іншому вікні, поточний документ не закривається в результаті переходу за посиланням на відкритий документ. Якщо цей прапорець знятий, після вибору посилання на інший документ кожного разу відкривається нове вікно.
 • Дозволити налаштовувати шари за інформацією користувача: дозволяє автору PDF-документа, що містить кілька шарів, визначати їх видимість на основі даних користувача.
 • Дозволити приховувати панель меню, панелі інструментів та елементи керування вікном у документах: дозволяє PDF-файлам визначати, чи приховувати панель меню, панель інструментів та елементи керування вікном під час відкривання PDF-файлу.
 • Список останніх відкритих документів: визначає максимальну кількість документів, список яких наведено в меню «Файл».

Параметри збереження

 • Автоматично зберігати зміни в документі в тимчасовому файлі через кожні _ хв.: визначає, як часто програма Acrobat автоматично зберігатиме зміни у відкритому документі.
 • Команда «Зберегти як» здійснює оптимізацію для швидкого перегляду в Інтернеті: змінює структуру PDF-документа для посторінкового завантаження з веб-серверів.

Режим перегляду PDF/A

 • Переглядати документи в режимі PDF/A: визначає, коли треба застосовувати цей режим перегляду («Ніколи» або «Лише для документів PDF/A»).

Параметр забезпечує пошук у PDF-документі прихованих даних, наприклад метаданих, вкладених файлів, коментарів, невидимого тексту та шарів. Результати пошуку відображаються в діалоговому вікні, і користувач може видалити будь-який елемент із тих, які там наведені.

 • Видалити приховану інформацію під час закриття документа (за замовчуванням не активно).
 • Видалити приховану інформацію під час надсилання документа електронною поштою (за замовчуванням не активно).

Прихована інформація

Редагування

 • Виправити ім’я файлу під час збереження застосованих позначок редагування: указує префікс і суфікс, що використовуються під час збереження файлу, до якого застосовано позначки редагування.
 • Вибрати локалізацію шаблонів пошуку та редагування: визначає, яку встановлену мовну версію Acrobat слід використовувати для шаблонів. Наприклад, якщо одночасно встановлено англійську та німецьку версії, для шаблонів можна вибрати будь-яку із цих двох мов. Параметр «Шаблони» відображається в діалогових вікнах «Пошук» і «Редагування».

Параметри режиму «На весь екран»

Налаштування режиму «На весь екран»

 • Тільки поточний документ: визначає, чи відображається на дисплеї лише один PDF-файл.
 • Показувати на весь екран по одній сторінці: задає параметри перегляду таким чином, щоб на екрані вмістилася максимальна доступна частина сторінки.
 • Виводити попередження, якщо документ запрошує повноекранний режим: виводить на екран повідомлення перед переходом у режим «На весь екран». Встановлення цього параметра скасовує раніше встановлену в цьому повідомленні позначку «Більше не показувати це повідомлення».
 • Який монітор використовується: визначає монітор, на якому застосовується повноекранний режим (для конфігурації з кількома моніторами).

Повноекранна навігація

 • Вихід натисканням клавіші Esc: дозволяє виходити з режиму «На весь екран» натисканням клавіші Esc. Якщо цей прапорець не встановлено, для виходу можна скористатися сполученням клавіш Ctrl+L.
 • Показувати панель навігації: показує малу панель навігації незалежно від параметрів документа.
 • Ліва кнопка миші – для переходу на наступну сторінку; права – на попередню сторінку: дозволяє гортати сторінки документа Adobe PDF за допомогою миші. Це можна також робити, натискаючи клавіші Return, Shift-Return (для переходу назад) або клавіші зі стрілками.
 • Повернутися на першу сторінку після останньої: дозволяє безперервно гортати сторінки документа PDF, повертаючись на першу сторінку після останньої. Цей параметр зазвичай використовується для афіш.
 • Перегортати сторінки з інтервалом у _ с.: указує, чи слід автоматично здійснювати перехід на нову сторінку з певним інтервалом, заданим у секундах. Навіть якщо ввімкнено автоматичне перегортання сторінок, ви все одно можете гортати їх за допомогою миші або клавіатури.

Повноекранний вигляд

 • Колір фону: визначає фоновий колір вікна в режимі «На весь екран». Для налаштування фонового кольору можна вибрати колір із палітри.
 • Курсор миші: визначає, показувати чи приховувати курсор під час роботи в режимі «На весь екран».

Переходи на весь екран

 • Пропустити всі переходи: видаляє всі ефекти переходів у презентаціях, які переглядаються в режимі «На весь екран».
 • Стандартний перехід: визначає ефект переходу, який відображається під час перегортання сторінок у режимі «На весь екран», якщо в самому документі жодні ефекти переходу не задано.
 • Напрямок: визначає напрямок розповсюдження вздовж екрана ефекту переходу за замовчуванням – униз, ліворуч, по горизонталі тощо. Доступні варіанти вибору залежать від переходу. Якщо для вибраного переходу за замовчуванням напрямки не мають значення, то цей параметр недоступний.
 • Позначки напрямку навігації: мнемонічні ефекти, що показують користувачу напрямок, у якому він переглядає презентацію, наприклад, перехід згори вниз, коли користувач переходить до наступної сторінки, або знизу вгору, коли користувач повертається до попередньої сторінки. Цей параметр доступний лише в тому разі, коли для переходів можна визначити напрямки.

 

Загальні налаштування

Стандартні інструменти

 • Вибір інструментів натисканням однієї клавіші: дозволяє вибирати інструменти натисканням однієї клавіші. Цей параметр не вибрано за замовчуванням.
 • Створювати посилання з URL-адрес: цей параметр визначає, чи будуть автоматично ідентифікуватися посилання, створені в документі PDF засобами, відмінними від Acrobat, і чи буде можливо здійснювати перехід за цими посиланнями.
 • Дозволити інструменту «Ручка» виділяти текстові зображення: дозволяє інструменту «Ручка» виконувати функції інструмента виділення під час наведення на текст у документі Adobe PDF.
 • Дозволити інструменту «Ручка» читати статті: змінює зовнішній вигляд курсора інструмента «Ручка» після його наведення на нитку статті. Після першого натискання клавіші миші збільшується масштаб статті, і вона заповнює все вікно документа по горизонталі; після наступних натискань відображується перебіг нитки статті.
 • Дозволити інструменту «Ручка» використовувати колесо миші для масштабування: змінює функцію колеса миші з прокручування на масштабування.
 • Дозволити інструменту «Виділення» спочатку виділяти зображення перед текстом: змінює порядок виділення інструментом «Виділення».
 • Відображати обсяг хмарного сховища за відкриття файлів: відображає дані хмарного сховища в діалоговому вікні відкривання файлу.
 • Відображати обсяг хмарного сховища за збереження файлів: відображає дані хмарного сховища під час збереження файлу.
 • Відкривати документи як нові вкладки в тому самому вікні (потрібен перезапуск): після відкривання документів згруповує їх у вкладках. Вкладки також можна прив’язувати або витягувати як окремі вікна. Для цього виберіть вкладку та перетягніть мініатюру, що з’явиться, від панелі інструментів і відпустіть.
 • Показувати це повідомлення за закривання декількох вкладок: перед закриванням програми Acrobat запитує підтвердження користувача.
 • Застосувати фіксовану роздільну здатність для зображень інструмента «Знімок»: установлює роздільну здатність, яка застосовується для копіювання зображень, зроблених за допомогою інструмента «Знімок».
 • Сенсорний режим: визначає спосіб переходу програми Acrobat у сенсорний режим (якщо такий передбачено) для пристроїв із підтримкою сенсорного керування. У сенсорному режимі кнопки панелей інструментів, панелі та меню дещо розсуваються, щоб забезпечити комфортне керування за допомогою пальців. Сенсорний режим читання оптимізує перегляд і підтримує найпоширеніші жести.

 

Попередження

 • Не показувати попередження про зміни: вимикає попередження, які зазвичай відображаються перед видаленням таких елементів, як посилання сторінки, мініатюри сторінок і закладки.
 • Відновити всі попередження: відновлює стандартні налаштування попереджень.

 

Повідомлення від Adobe

 • Показувати повідомлення під час запуску Acrobat: дозволяє відображення маркетингових повідомлень про продукт Adobe на екрані привітання під час запуску програми без відкритих документів. Клацніть повідомлення, щоб отримати інформацію про функції, оновлення чи мережеві послуги або відкрити елемент у програмі, наприклад панель завдань. Зніміть вибір параметра, щоб заборонити відображення маркетингових повідомлень про продукт. 

Примітка.

Не можна вимкнути операційні повідомлення, які надсилаються для полегшення доступу до мережевих служб Adobe.

Автозавантаження програми

 • Використовувати лише сертифіковані модулі: якщо цей параметр увімкнено, зовнішні модулі сторонніх виробників завантажуються лише в разі, якщо вони сертифіковані Adobe. Параметр «У сертифікованому режимі» має значення «Так» або «Ні», залежно від його стану.
 • Перевірити прискорення графіки 2D (лише Windows): (відображається лише в тому разі, коли в комп’ютері передбачене апаратне забезпечення для підтримки прискорення графіки 2D). Ця функція дає можливість використовувати прискорення апаратного забезпечення під час відкриття першого документа. Якщо цю функцію не вибрано, прискорення апаратного забезпечення починається після відкриття першого документа. Ця функція може уповільнити час запуску, тому за замовчуванням її не вибрано.

Примітка.

Функція доступна, лише коли вибрано «Використовувати прискорення графіки 2D» у параметрах «Вигляд сторінки».

 • Вибрати засіб обробки PDF за замовчуванням (лише Windows): визначає програму (Reader або Acrobat) для відкриття PDF-файлів. Параметр є доступним, лише якщо на комп’ютері встановлені програми Acrobat та Reader. У Windows 7 та попередніх версіях операційної системи це налаштування використовується в браузері лише за умови застосування зовнішніх модулів або додаткових програм для перегляду PDF-файлів. У Windows 8 це налаштування дозволяє за замовчуванням встановити певну програму для відкриття PDF-файлів, у тому числі й для веб-браузера. Перш ніж застосувати це налаштування до системи, у Windows 8 з’являється запит для впровадження цієї зміни. Після налаштування цього параметра у Windows 8 обрана програма також застосовується для виконання будь-яких завдань, пов’язаних з обробкою PDF-файлів, наприклад, для попереднього перегляду, відображення мініатюр сторінок та інформації щодо файлу.

Налаштування вигляду сторінки

Макет та масштаб за замовчуванням

 • Режим перегляду: задає режим перегляду, який використовується для прокрутки, коли документ відкривається вперше. Значення за замовчуванням – «Автоматично». Це значення замінюється параметром «Макет сторінки» в меню «Файл» > «Властивості» > «Вигляд при відкриванні».
 • Масштаб: задає рівень збільшення в документах PDF, які відкриваються вперше. Значення за замовчуванням – «Автоматично». Це значення замінюється параметром «Збільшення» в меню «Файл» > «Властивості» > «Вигляд при відкриванні».

Примітка.

На макет і масштаб сторінки можуть впливати дві умови. 1) Кимось вже встановлено інший вигляд при відкритті для окремого PDF у меню «Файл» > «Властивості». 2) Виділено пункт «При повторному відкриванні документів відновлювати параметри перегляду останнього документа» в меню «Правка» > «Налаштування» > категорія «Документи».

Роздільна здатність

 • Використовувати системні параметри: роздільна здатність монітора визначається системними параметрами.
 • Власна роздільна здатність: задає роздільну здатність монітора.

Візуалізація

 • Згладжувати текст: указує тип згладжування тексту.
 • Згладжувати лінії: застосовує згладжування для видалення гострих кутів у лініях.
 • Згладжувати зображення: застосовує згладжування для видалення різких переходів у зображеннях.
 • Використовувати локальні шрифти: визначає, чи треба програмі використовувати локальні шрифти, установлені в системі. Якщо цей параметр не встановлений, то замість усіх шрифтів, що не вбудовані в документ PDF, використовуються замінні шрифти. Якщо шрифт неможливо замінити, текст відображається у вигляді маркерів і виводиться повідомлення про помилку.
 • Розширити тонкі лінії: розширює тонкі лінії та робить їх більш видимими.
 • Використовувати кеш сторінок: наступна сторінка поміщається в буфер ще до того, як відображається поточна. Таким чином скорочується час, необхідний для переходу від однієї сторінки до іншої.
 • Використовувати прискорення графіки 2D (лише Windows): (відображається лише в разі, якщо в комп’ютері передбачене апаратне забезпечення для підтримки прискорення графіки 2D). Прискорює масштабування, прокрутку та перемальовування вмісту сторінки, а також прискорює візуалізацію та маніпулювання 2D-вмістом у PDF-файлі. Цей параметр увімкнено за замовчуванням.  

Примітка.

Якщо ця функція недоступна в параметрах «Вигляд сторінки», для її увімкнення може знадобитися драйвер графічного процесора. Щоб отримати нову версію драйвера, зверніться до постачальника відео-карти або до виробника комп’ютера.

Вміст сторінки та інформація

 • Показати великі зображення: дозволяє відображення великих зображень. Якщо в системі дуже повільно відображаються сторінки з великою кількістю зображень, вимкніть цей параметр.
 • Застосувати згладжування при масштабуванні (лише Windows): якщо цей параметр не вибрано, то вимикаються анімаційні ефекти, що підвищує швидкодію.
 • Відображати межі ілюстрацій, дообрізний і післяобрізний формат: відображаються всі межі ілюстрацій, а також дообрізний і післяобрізний формат, заданий у документі.
 • Показати сітку прозорості: показує сітку позаду прозорих об’єктів.
 • Використовувати логічні номери сторінок: вмикає параметр «Нумерація сторінок» для відображення нумерації сторінок у PDF-файлі, яка співпадає з номерами на друкованих сторінках. Номер сторінки, за яким у дужках відображено її позицію, з’являється на панелі інструментів «Навігація по сторінці» та в діалогових вікнах «Перейти до сторінки» і «Друк». Наприклад, (1 з 1), якщо надрукований номер першої сторінки – «i». Якщо цей параметр не вибрано, сторінки нумеруються арабськими цифрами, починаючи з «1». Вибір цього параметра допомагає уникнути несподіваної поведінки веб-браузера в разі вибору команди «Назад».
 • Завжди показувати розмір сторінки документа: відображає розмір сторінки поруч із горизонтальною смугою прокрутки.
 • Використати перегляд накладання кольорів: визначає налаштування режиму перегляду перед накладанням – «Лише для файлів PDF/X», «Завжди вимкнено», «Завжди увімкнено» або «Автоматично». Коли вибрано значення «Автоматично», то режим перегляду перед накладанням активується, якщо документ містить накладання. Режим перегляду перед накладанням дозволяє побачити на екрані ефекти накладання чорнила у виведенні надрукованої сторінки. Наприклад, принтер або постачальник послуг може створити накладання чорнил, якщо документ містить два подібних плашкових кольори, а потрібен лише один.
 • Колірний простір накладання прозорості за замовчуванням: задає колірний простір за замовчанням («Робочий RGB» або «Робочий CMYK») для функції накладання прозорості.

Режим перегляду об’єктів посилання XObject

 • Показати цілі об’єктів посилання XObject: визначає типи документів, у яких можна переглядати об’єкти посилання XObject.
 • Місце розташування файлів, на які є посилання (додатково): визначає розташування документів, на які веде посилання.

Сенсорний режим для планшетів і мобільних пристроїв

Сенсорний режим спрощує використання програм Acrobat DC та Acrobat Reader DC на сенсорних пристроях. Кнопки панелей інструментів, панелі та меню дещо розсуваються одне від одного, щоб забезпечити комфортне керування за допомогою пальців рук. Сенсорний режим читання оптимізує перегляд і підтримує найпоширеніші жести. За умови запуску програм Acrobat DC та Acrobat Reader DC на сенсорному пристрої сенсорний режим активується автоматично. Ви можете змінити налаштування за замовчуванням для сенсорного режиму.

Зміна параметрів сенсорного режиму

 1. Виберіть пункт «Правка» > «Налаштування» (у Windows) або «Acrobat DC/Acrobat Reader DC» > «Налаштування» (у Mac OS).

 2. У меню «Категорії» виберіть пункт «Загальні».

 3. У розділі «Стандартні інструменти» виберіть у меню «Сенсорний режим» потрібне налаштування за замовчуванням.

Зміна режиму перегляду документа PDF/A

PDF/A — це стандарт·ISO для довгострокового архівування та збереження електронних документів. Документи, які скануються у PDF-файли, є сумісними зі стандартом PDF/A. Можна вказати, чи потрібно переглядати документи в такому режимі перегляду.

У випадку відкриття документа, що відповідає стандарту PDF/A, у режимі перегляду PDF/A, документ відкривається в режимі читання, щоб не допустити внесення змін. У смузі повідомлень документа відображається повідомлення. Вносити зміни та додавати анотації до документа буде неможливо. Якщо вимкнути режим PDF/A, можна буде редагувати документ.

 1. У діалоговому вікні «Налаштування» меню «Категорії» виберіть пункт «Документи».
 2. Виберіть параметр для режиму «Документи переглядаються в режимі PDF/A»: «Ніколи», «Завжди» або «Лише документи PDF/A».

  Можна скасувати або увімкнути режим перегляду PDF/A, змінивши значення параметра.

Відео про роботу з файлами PDF/A див. за адресою www.adobe.com/go/learn_acr_pdfa_ua.

Відображення PDF-файлів у режимі перегляду товщини ліній

Режим «Товщина лінії» відображає лінії з товщиною, визначеною у PDF-файлі. Коли режим «Товщина лінії» вимкнено, до ліній застосовується постійна товщина обведення (1 піксель), незалежно від масштабу. Під час друкування документа лінії обведення будуть мати свою дійсну товщину.

 1. Виберіть «Перегляд» > «Показати/сховати» > «Лінійки та сітки» > «Контури». Щоб вимкнути режим перегляду «Контури», знову виберіть «Перегляд» > «Показати/сховати» > «Лінійки та сітки» > «Контури».

Примітка.

Режим «Контури» неможливо вимкнути під час перегляду PDF-файлу через веб-браузер.

Порівняння рецензованого PDF-файлу з попередньою версією (Acrobat Pro)

Скористайтеся функцією «Порівняти документи», щоб показати відмінності між двома версіями PDF-документа. Можна персоналізувати багато параметрів відображення результатів порівняння.

 1. Виберіть «Перегляд» > «Порівняти документи».
 2. Вкажіть два документа для порівняння. Якщо хоча б один із двох документів є PDF-портфоліо, виберіть «PDF-портфоліо». У розділі «Спакувати елемент» виберіть компонент PDF.
 3. Якщо необхідно, вкажіть діапазони номерів у документах для порівняння в полях «Перша сторінка» та «Остання сторінка».
 4. Виберіть «Опис документа», який найкраще підходить до порівнюваних документів, та клацніть «OK».

  Після аналізу обох документів з’являється документ результатів з відкритою панеллю порівняння. Новий документ відображається з анотаціями, що вказують на зміни. На першій сторінці показано зведення результатів порівняння.

 5. З панелі «Порівняти» виконайте одну з наведених нижче дій.
  • Щоб приховати анотації, що відображають зміни, клацніть «Приховати результати».

  • Щоб вказати параметри відображення для результатів порівняння, клацніть «Показати параметри». Можна вказати тип змін, які треба відображати, а також колірну схему та непрозорість анотацій. Щоб повернутися до мініатюр сторінок, клацніть «Приховати параметри».

  • Щоб показати кожен із документів у його власному вікні, у меню параметрів  виберіть пункт «Показати документи з розбиванням панелей» або «Показати документи паралельно». Щоб синхронізувати відповідні сторінки під час показу документів у їхніх власних вікнах, у меню параметрів виберіть «Синхронізувати сторінки».

  • Для прямого переходу на сторінку клацніть її мініатюру. Щоб змінити розмір мініатюр сторінок, у меню параметрів виберіть «Розмір мініатюри» > [параметр].

  • Перетягніть вгору роздільну смугу в нижній частині панелі «Порівняти», щоб відобразити мініатюри старого документа. Клацніть мініатюру старого документа, щоб відкрити його в новому вікні.

Параметри опису документа

Макети звітів, електронних таблиць, журналів

Порівняння вмісту здійснюється у формі суцільного тексту з початку до кінця.

Дошки для презентацій, креслення та ілюстрації

Забезпечується перегляд кожного слайду або сторінки як міні-документа з порівнянням схожих слайдів або сторінок. Потім здійснюється порівняння вмісту всіх порівнюваних документів. Визначаються переміщені документи, наприклад слайди в презентації.

Скановані документи

Створення захоплення зображення кожної сканованої сторінки та порівняння пікселів. Перегляд кожної сканованої сторінки та порівняння схожих сторінок. Визначення сторінок, розміщених в іншому порядку. Цей параметр є корисним для порівняння зображень або архітектурних креслень.

Порівнювати тільки текст

Використовуйте цей параметр для будь-якого типу документів. Цей параметр призначено для порівняння тексту великих документів (250 сторінок і більше). Цей параметр також забезпечує порівняння документів із фоновими ілюстраціями на кожній сторінці, що сповільнюють обробку.

 • Коли вибрано параметри для порівняння звітів або презентацій, параметр «Порівнювати тільки текст» визначає лише текстові розбіжності між двома документами.

 • Коли вибрано параметр «Скановані документи», текст порівнюється окремо від графічних елементів, а потім результати об’єднуються. У документах, що містять журнальні оголошення (текст на фоновому зображенні), частина тексту з обтіканням порівнюється в режимі порівняння самого тексту. Ілюстрації порівнюються окремо у фоновому режимі. Розбіжності (між текстом та векторними об’єктами й зображеннями) об’єднуються до єдиного підсумкового документу.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності