Імпорт коментарів

Примітка.

В Acrobat Reader DC функції коментування доступні лише в PDF-файлах, у яких активовано коментування. PDF-файли, що використовуються в робочому процесі рецензування, зазвичай мають права коментування.

Коментарі легко імпортувати з PDF-документа. Також можна імпортувати коментарі з файлу в форматі Form Data Format (FDF) або XFDF, що є FDF-файлом на основі XML. Неможливо відкривати та переглядати самі FDF- або XFDF-файли.

 1. У документі, у який потрібно імпортувати коментарі, у меню «Параметри» списку коментарів виберіть пункт «Імпортувати файл даних».

  Примітка.

  Щоб відкрити список коментарів, виберіть пункт «Інструменти» > «Коментар».

 2. Виберіть «Всі файли» (*.*) у меню типу файлу. Якщо ви знаєте формат файлу коментарів, що потрібно імпортувати, виберіть цей формат.

 3. Двічі клацніть ім’я документа з коментарями.

  Розміщення коментарів збігається з розміщенням у файлі, з якого вони були імпортовані. Якщо коментарі з’являються не на своєму місці, PDF-документи джерела та призначення, можливо, різняться між собою. Наприклад, якщо коментарі імпортуються з десятисторінкового документа до двосторінкового, відобразяться лише коментарі на перших двох сторінках.

Експорт коментарів

Примітка.

В Acrobat Reader DC функції коментування доступні лише в PDF-файлах, у яких активовано коментування. PDF-файли, що використовуються в робочому процесі рецензування, зазвичай мають права коментування.

Якщо ви додаєте коментарі до PDF-файлу, що не є частиною керованої рецензії, вам може знадобитися експортувати ваші коментарі, щоб надіслати їх комусь, або вам може знадобитися імпортувати одержані коментарі. (PDF-файли у процесі керованої рецензії включають особливі функції, що уможливлюють надсилання та публікування ваших коментарів замість їх експорту).

Коли експортуються коментарі, створюється файл у форматі даних форми (FDF), що містить лише коментарі. Тому FDF-файли зазвичай менші за PDF. Ви або інший рецензент можете згодом імпортувати ці коментарі з FDF-файлу у вихідний PDF-файл.

Експорт коментарів до файлу даних

 1. У меню параметрів списку коментарів виберіть пункт «Експортувати все до файлу даних».

 2. Дайте файлу назву та виберіть для типу файлу значення Acrobat FDF (*.fdf) або Acrobat XFDF (*.xfdf).

 3. Вкажіть розташування файлу, а потім натисніть кнопку «Зберегти».

Експорт виділених коментарів

Примітка.

Експорт виділених коментарів недоступний в Acrobat Reader DC.

 1. У списку коментарів виділіть коментарі, які потрібно експортувати.

  Примітка.

  Щоб відкрити список коментарів, виберіть пункт «Інструменти» > «Коментар».

 2. У меню параметрів списку коментарів виберіть пункт «Експортувати вибране у файл даних».

 3. Дайте файлу назву та виберіть для типу файлу значення Acrobat FDF (*.fdf) або Acrobat XFDF (*.xfdf).

 4. Вкажіть розташування файлу, а потім натисніть кнопку «Зберегти».

Експорт коментарів у Word (Windows)

У деяких примірниках рецензенти роблять коментарі у PDF-файлі, створеному з документа Microsoft Word. Ви можете переглянути вихідний документ Word, експортуючи ці коментарі з PDF-файлу. Наприклад, текст, вставлений, закреслений або замінений інструментами редагування тексту в PDF-файлі, може бути вилучений або перенесений просто у документ-джерело Word. Форматування, додане до коментарів (наприклад, текст жирним шрифтом), втрачається під час цього процесу і має бути додане до документа Word вручну.

Щоб перевірити документ Word за допомогою коментарів необхідно створити PDF із тегами з документа Word. Перед перенесенням редагувань тексту з PDF вилучіть будь-які додаткові слова або інформацію, а потім об’єднайте їх в один PDF (якщо ви маєте коментарі від декількох рецензентів). Якщо ви маєте намір імпортувати коментарі більше ніж один раз, може з’явитися потреба у створенні копії документа Word перед тим, як імпортувати коментарі, або ж коментарі можуть бути імпортовані неправильно.

 1. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • У меню параметрів списку коментарів виберіть пункт «Експортувати у Word».

  • У Word відкрийте вихідний документ, а потім виберіть пункт «Коментарі Acrobat» > «Імпортувати коментарі з Acrobat DC». У Word 2013 клацніть вкладку Acrobat і виберіть пункт «Коментарі Acrobat» > «Імпортувати коментарі з Acrobat DC».

 2. Прочитайте інструкції та натисніть «OK».

 3. У діалоговому вікні «Імпортувати коментарі з Adobe Acrobat» виберіть файли PDF і Word, виберіть одну з можливостей та клацніть «Продовжити»:

  Взяти коментарі з PDF-файлу

  Перехід до PDF-файлу, який містить коментарі.

  Помістити коментарі в цей файл Word

  Перехід до документа Word, до якого потрібно імпортувати коментарі.

  Усі коментарі

  Імпортуються всі коментарі.

  Усі коментарі з позначками

  Імпортуються лише коментарі з позначками.

  Тільки правка тексту: вставки, видалення та заміни

  Імпортуються лише коментарі, додані за допомогою команд редагування тексту на панелі «Анотації».

  Застосувати власні фільтри до коментарів

  Імпортує лише коментарі, вказані за автором, типом або станом.

  Увімкнути трасування змін перед імпортуванням коментарів

  Показуються зміни, виконані імпортованими коментарями у Word.

 4. (Додаткова можливість) Якщо виконано імпорт правок тексту, клацніть «Інтегрувати редагування тексту» у діалоговому вікні «Імпорт виконано успішно», щоб переглянути та застосувати кожне виправлення окремо. Для кожного виправлення виберіть одну з таких можливостей:

  Застосувати

  Застосовує зміни в документі і вилучає бульбашки коментарів. Якщо коментар видається порожнім, ви можете впровадити його, щоб подивитися, чи він містить пропуск або вертання каретки.

  Відмовитися

  Відхиляє всі виправлення та видаляє поле коментаря.

  Далі

  Пропускає поточне і переходить до наступного виправлення тексту. Пропущені і невпроваджені виправлення тексту з’являються як бульбашки в документі Word.

  Застосувати всі Залишок

  Впроваджує всю решту виправлень тексту і вилучає бульбашки коментарів.

  Скасувати останнє

  Скасовує останнє виправлення тексту, включно з будь-якими змінами, зробленими вручну.

 5. Видаліть бульбашки коментарів, що відображаються в документі Word:
  • Клацніть бульбашку коментаря правою клавішею миші та виберіть пункт «Видалити коментар».

  • Виберіть пункт «Коментарі Acrobat» > «Видалити всі коментарі в документі». У програмі Word 2013 та її новіших версіях цей параметр доступний на стрічці Acrobat.

Експорт коментарів в AutoCAD (Acrobat Pro DC у Windows)

Рецензенти можуть додавати коментарі до PDF-файлу, створеного із креслення AutoCAD. Якщо PDF-файл створено за допомогою AutoCAD PDFMaker, можна імпортувати коментарі до креслення AutoCAD і не перемикати вікна AutoCAD і Acrobat DC. Можна імпортувати коментарі більшості типів, включно з мальованими позначками, клейкими примітками, штампами і текстовими виправленнями.

 1. Збережіть PDF-файл, щоб переконатися, що включено останні додані коментарі.
 2. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • У меню параметрів списку коментарів виберіть пункт «Експортувати в AutoCAD», а потім у діалоговому вікні «Імпортувати коментарі» вкажіть PDF-файл та файл AutoCAD.

  • В AutoCAD виберіть пункт «Позначки Acrobat» > «Імпортувати коментарі з Acrobat DC».

 3. У діалоговому вікні «Імпортувати коментарі» вкажіть PDF-файл, що містить коментарі, вкажіть, які коментарі імпортувати, та клацніть «Продовжити». Якщо ви імпортуєте власний набір коментарів, вкажіть набір, переконавшись, що вибрано лише бажані характеристики. Ви повинні вибрати щонайменше один параметр в кожній категорії.

  Показати по рецензенту

  Імпортує коментарі за окремими рецензентами.

  Показати по типу

  Імпортує коментарі за типом, наприклад, правки тексту та коментарі-примітки.

  Показати по стану

  Імпортує коментарі за станом рецензування.

  Показати по перевіреному стану

  Імпортує позначені коментарі.

  Усі імпортовані коментарі з’являються на шарі позначок Adobe Acrobat як власні об’єкти, які можна редагувати, фільтрувати або видаляти.

 4. Щоб змінити імпортований коментар (змінити стан, додати позначку або змінити текст), клацніть коментар правою клавішею миші, виберіть «Коментарі Acrobat» та виберіть параметр.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності