Про змінні перевірки перед друком

Змінні перевірки перед друком є автономними об’єктами даних, що використовуються під час розробки гнучких і потужних процесів. Вони дозволяють змінювати контрольні значення перевірок і коди виправлень, не вносячи змін у профіль. Завдяки змінним можна контролювати дані або виправлення безпосередньо в процесі виконання профілю, не задаючи ці значення наперед. Основною перевагою використання змінних є можливість відкласти перевірку або виправлення помилок обробки PDF до самого початку обробки. Маючи профіль перевірки перед друком, можна створити різні завдання для окремих операцій відповідно до змінних, визначених у параметрах завдання. Для певної операції можна кожного разу задавати різні значення.

За допомогою змінних можна контролювати більшість атрибутів перевірок перед друком (профілі, перевірки, виправлення). Змінні дозволяють керувати такими подіями:

 • Увімкнення й вимкнення перевірок і виправлень у профілі.
 • Визначення ступеню ретельності перевірок і виправлень.
 • Перегляд доступних параметрів у спливаючих меню.
 • Поля різного типу: прапорець, спливаючий елемент або поле для введення літер або цифр.
 • Поле назви й опису.

Задати змінні можна під час редагування профілю перевірки перед друком та відповідних перевірок і виправлень. За натискання значка змінних відкриється їхній повний список. Першою в списку всіх змінних бібліотеки буде та, що використовується для поточної комбінації параметрів (профіль, перевірки, виправлення).

Створення змінної

 1. Натисніть значокзмінних. 

 2. Виберіть Нова змінна. Відкриється діалогове вікно Перевірка перед друком: нова змінна.

 3. Задайте параметри нової змінної:

  • Ключ:  для налаштування значень у профілях, перевірках та виправленнях.
  • Ярлик: для користувацького інтерфейсу. Наприклад, у меню «Перевірка перед друком»: діалогове вікно «Задати значення змінних».
  • Тип: тип значення, для якого використовуватиметься змінна.
  • Значення за замовчуванням: стандартне значення, що застосовуватиметься, якщо під час перевірки не задано інших значень.
  • Обмежити вхідні значення: визначається кількість значень, які може приймати змінна.
  • Список: виберіть список значень для змінної під час перевірки.
  • Показати попередній результат: перевірка прийнятності заданого значення для змінної.
 4. Клацніть OK.

Призначення змінних

 1. У діалоговому вікні «Перевірка перед друком» клацніть «Параметри» > «Створити перевірку».

 2. На правій панелі виберіть властивість і клацніть «Додати».

  Перевірка перед друком: нова перевірка
 3. Клацніть значок змінних.

  Призначення змінної
 4. Створіть нову змінну й задайте її значення. Призначити значення доданій властивості можна також в інший спосіб – просто вибрати потрібне зі списку всіх змінних.

  Ключ змінної відображається як <key: value> у відповідному полі (для текстових полів або спливаючих меню) або поряд із полем (для полів із прапорцем).

  Примітка.

  Можливість задати змінну доступна не для всіх властивостей.

 5. Клацніть OK.

Скасування призначення змінних

Щоб скасувати призначену змінну, видаліть введене в текстовому полі значення. Щоб вибрати іншу змінну, клацніть значок змінних і виберіть потрібну.

Виконати профіль зі змінними

Після запуску виконання профілю, перевірки або виправлення, де є одна або кілька змінних, для яких потрібно ввести значення, відкривається діалогове вікно Перевірка перед друком: задати значення змінної.

 

Задати значення змінної

Щоб переглянути додаткову інформацію до введеного значення, клацнітьвідповіднийзначок.

Перегляд додаткової інформації

Введіть нове значення або залиште вставлені за замовчуванням. Якщо введено неприйнятне значення, відобразиться повідомлення про помилку.

Помилка через введення неприйнятного значення

Значення змінних відображаються також у звіті за результатами перевірки перед друком.

Значення змінних у перевірці перед друком: результати

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності