Коментарі, що додаються до 3D-об’єкта, пов’язані з певними виглядами, що визначаються під час додавання коментарів. Якщо вигляд змінюється - наприклад, в разі обертання або переміщення 3D-об'єкта - коментарі зникають.

Доступні три способи додавання коментарів до 3D-об'єкта:

 • Використання 3D-інструмента коментаря на панелі 3D-інструментів для додавання коментарів до певних частин 3D-моделі.

 • Використання інструментів коментування, доступних на додатковій панелі інструментів засобу «Коментар», для додавання коментарів різного типу до певного вигляду 3D-моделі.

 • Перетворення 3D-вимірювання на коментар.

Примітка.

Додавання коментарів до виглядів 3D-моделі потребує версії 7.0.7 або пізнішої версії програм Acrobat або Reader.

Коли вигляд 3D-об’єкта змінено, усі коментарі до нього зникають (відразу)
Коли вигляд 3D-об’єкта змінено, усі коментарі до нього зникають (відразу).

Примітка.

Якщо ви не хочете, щоб коментар був пов'язаний із 3D-виглядом, додайте коментар поза межами області 3D-об'єкта.

Додавання коментаря 3D до об'єкта

Коментарі, створені 3D-інструментом коментаря, подібні до вимірювань, у яких вони пов’язуються з певною частиною 3D-геометрії. Коли 3D-коментарі додаються до вигляду моделі за замовчуванням, створюється новий вигляд з іменем «3D Comment View». 3D-коментарі, додані до інших виглядів, наведені в списку на дереві моделі як компоненти цього вигляду. Можна редагувати та усувати 3D-коментарі подібно до редагування та усунення вимірювань.

 1. Клацніть інструмент «Додати 3D-коментар» на панелі інструментів 3D.

  Примітка.

  Панель інструментів 3D з’являється, якщо на 3D-модель навести курсор. Якщо на панелі інструментів немає інструмента «Додати 3D-коментар», клацніть 3D-модель правою кнопкою миші й виберіть пункт «Інструменти» > «Додати 3D-коментар». Можна також розгорнути стандартну панель інструментів 3D, клацнувши 3D-модель правою кнопкою миші та вибравши пункт «Інструменти» > «Розгорнути інструменти 3D».

 2. Виберіть частину моделі, до якої потрібно додати 3D-коментар.
 3. Уведіть коментар у діалоговому вікні «Ввести рядок коментаря».

Додавання коментарів із набору інструментів «Коментар»

Під час додання коментарів за допомогою інструментів із набору «Коментар» у дереві моделі створюється новий перегляд з іменем «CommentView».

Примітка.

Користувачі Adobe Reader можуть вводити коментарі в PDF-файл, якщо коментування для цього PDF-файлу дозволив автор документа.

 1. Виберіть «Інструменти» > «Коментарі».

  Набір інструментів для коментування відображатиметься на додатковій панелі інструментів.

 2. Виберіть інструмент коментування на додатковій панелі інструментів, а потім клацніть всередині області 3D-об’єкта.

 3. Клацніть всередині 3D-об’єкта, щоб створити коментар. Також у дереві моделі створюється нове визначення вигляду з іменем за замовчуванням «CommentView1».
 4. Щоб додати коментарі, виконайте одну з таких дій:
  • Щоб створити у вигляді додатковий коментар, переконайтеся, що на дереві моделі виділено потрібний вигляд коментаря. Потім клацніть в області 3D-об’єкта.

  • Щоб створити додатковий коментар у новому вигляді коментування, переконайтеся, що на дереві моделі не вибрано вигляд коментування. Потім клацніть в області 3D-об'єкта.

Примітка.

Якщо вилучити один із цих автоматично згенерованих виглядів коментарів, пов'язані з ним коментарі залишатимуться доступними. Ви можете переглянути та виділити їх на панелі «Коментарі» або на дереві моделі, де їх наведено в списку за виглядами. Виділення коментаря переключає 3D-модель на ту конфігурацію перегляду, що його вона мала, коли був доданий коментар.

Перетворення 3D-вимірювань на коментарі

Окремі вимірювання можна перетворити на коментарі, щоб їх можна було переглядати й анотувати, як і інші типи коментарів.

 1. На панелі «Вигляд» дерева моделі клацніть правою клавішею миші знак «плюс» поряд з виглядом вимірювання, щоб відобразити список окремих вимірювань.

  Примітка.

  Вигляд із вимірюваннями доступний, лише якщо вимірювання було додано за допомогою інструмента «Лінійка 3D» .

 2. Клацніть правою клавішею миші ім’я вимірювання та натисніть «Перетворити на коментар».
  Перетворення вимірювань на коментарі
  Перетворення вимірювань на коментарі

Відображення коментарів до 3D-об’єкта

 1. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • На дереві моделі виберіть вигляд, що містить коментарі.

  • Виберіть пункт «Інструменти» > «Коментар». Коментарі відобразяться у списку коментарів на панелі праворуч.

  • На панелі «Вигляд» дерева моделі натисніть «Параметри» та оберіть «Список коментарів».

  Список коментарів
  Увімкніть параметр «Список коментарів» на панелі «Перегляд» дерева моделі

 2. Клацніть двічі коментар, щоб відкрити його вікно.
 3. Повторіть 1-й і 2-й кроки, якщо необхідно побачити інші коментарі, асоційовані з іншими виглядами.

Коли вибирається коментар, 3D-модель з'являється в тому ж самому вигляді, який вона мала під час додавання коментаря.