Перегляд сіток

Використовуйте сітки для ретельного вирівнювання тексту й об’єктів у документі. Якщо сітки ввімкнуті, вони відображаються в документі. Параметр «Прив’язка до сітки» дає змогу вирівняти об’єкт за найближчою лінією сітки під час його переміщення.

Відображення або приховування сітки

 1. Виберіть команду меню «Перегляд» > «Показати/сховати» > «Лінійки та сітки» > «Сітка». Якщо сітка відображається, біля відповідної команди з’являється позначка.

Увімкнення або вимкнення параметра «Прив’язка до сітки»

 1. Виберіть «Перегляд» > «Показати/сховати» > «Лінійки та сітки» > «Прив’язка до сітки». Якщо цей параметр увімкнений, біля відповідної команди з’являється позначка.

Зміна вигляду сітки

 1. У діалоговому вікні «Параметри» на вкладці «Категорії» виберіть пункт «Одиниці вимірювання та напрямні».

 2. Для зміни параметрів сітки виконайте одну з наступних дій.
  • Для зміни відстані між лініями сітки введіть значення параметрів «Ширина клітинки» та «Міжрядковий інтервал».

  • Для зміни джерела сітки введіть значення параметрів «Зсув сітки з лівого краю» та «Зсув сітки з верхнього краю».

  • Для зміни кількості додаткових ліній сітки в межах кожного квадрата сітки введіть значення параметра «Підрозділи». Додаткові лінії сітки світліші за основні.

  • Для зміни кольору ліній сітки клацніть квадратик «Колір ліній сітки» та виберіть новий колір у спливаючому меню «Колір».

Створення напрямних лінійки

Горизонтальні й вертикальні лінійки дають змогу дізнатися розмір об’єктів у документі. Можна також створити направляючі, які є особливо корисними для вирівнювання об’єктів, таких як поля форми. Можна змінювати одиниці вимірювання лінійки, а також її кольори.

Створення напрямних лінійки

 1. Виберіть «Перегляд» > «Показати/сховати» > «Лінійки та сітки» > «Лінійки».

 2. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Щоб створити горизонтальну напрямну, протягніть мишею вниз від горизонтальної лінійки; щоб створити вертикальну напрямну, протягніть мишею вправо від вертикальної лінійки.

  • Щоб створити вертикальну напрямну, двічі клацніть відповідне місце на горизонтальній лінійці; щоб створити горизонтальну напрямну, двічі клацніть відповідне місце на вертикальній лінійці.

Відображення або приховування напрямних

 1. Виберіть «Перегляд» > «Показати/сховати» > «Лінійки та сітки» > «Напрямні».

Переміщення або видалення напрямних

 1. Для переміщення напрямної клацніть на ній, щоб виділити, та перетягніть її в потрібне місце.

 2. Для вилучення напрямної клацніть на ній, щоб виділити, та натисніть клавішу Delete.

 3. Щоб видалити всі напрямні, клацніть область лінійки правою клавішею миші та виберіть «Видалити всі направляючі» або «Стерти направляючі на сторінці».

Зміна кольорів напрямних

 1. У діалоговому вікні «Параметри» на вкладці «Категорії» виберіть пункт «Одиниці вимірювання та напрямні».

 2. Клацніть квадратик «Колір напрямних» і виберіть новий колір у спливаючому меню «Колір».

Вимірювання висоти, ширини або площі об’єктів

Користуйтесь інструментами вимірювання для вимірювання відстаней та площ в об’єктах PDF-документів. Інструменти вимірювання корисні для показу відстаней та площ, пов’язаних з об’єктами у формі або з кресленнями автоматизованого проектування (CAD). Ви можете також використовувати ці інструменти для вимірювання певних ділянок документа перед його професійним друком. Інструменти вимірювання доступні користувачам Acrobat Reader, лише якщо автор PDF-файлу активує функцію вимірювання.

Коли використовується інструмент вимірювання, на інформаційній панелі вимірювання містяться такі відомості, як поточне вимірювання, дельта-значення та масштаб. Програма Acrobat вставляє коментарі зі значеннями розрахунків щодо відстані, периметра або площі.

Вимірювальні інструменти в Acrobat
Вимірювальні інструменти

A. Панель інструментів «Вимірювання» B. Об’єкт, параметри якого потрібно виміряти C. Інформаційна панель вимірювання 
 1. Виберіть команду меню «Інструменти» > «Вимірювання».

  Набір інструментів для вимірювання відображатиметься на додатковій панелі інструментів.

 2. Клацніть інструмент «Вимірювання» на додатковій панелі інструментів.

  Відобразиться панель інструментів «Вимірювання» та інформаційна панель вимірювання

 3. Щоб виміряти в документі PDF площу, виберіть один із перелічених далі типів вимірювання:
  • Щоб виміряти відстань між двома точками, виберіть інструмент «Відстань» . Клацніть першу точку, перемістіть курсор у другу точку й клацніть знову.

  • Щоб виміряти низку відстаней між декількома точками, виберіть інструмент «Периметр» . Клацніть кожну точку, яку потрібно виміряти. Потім двічі клацніть останню точку. 

  • Щоб виміряти площу, обмежену проведеними відрізками ліній, виберіть інструмент «Площа» . Клацніть кожну точку, яку потрібно виміряти. Клацнувши не менше двох точок, клацніть першу точку, щоб завершити процес вимірювання площі. 

 4. Під час вимірювань об’єктів можна виконувати описані нижче дії.
  • Щоб прив’язати вимірювання до кінця лінії, виберіть «Прив’язуватися до шляхів» .

  • Щоб прив’язати вимірювання до кінцевої точки лінії, виберіть «Прив’язуватися до кінцевих точок» .

  • Щоб прив’язати вимірювання до середньої точки лінії, виберіть «Прив’язуватися до середніх точок» .

  • Щоб прив’язати вимірювання до перетину кількох ліній, виберіть «Прив’язуватися до перетинів»

  • Щоб обмежити лінії вимірювання кроком 45 º, утримуйте клавішу Shift.

  • Щоб перервати вимірювання, клацніть правою клавішею миші та виберіть «Скасувати вимірювання».

  • Щоб вилучити примітку до вимірювання, клацніть її інструментом вимірювання та натисніть клавішу Delete.

Параметри інструментів вимірювання

Щоб переглянути та налаштувати параметри інструментів, оберіть інструмент та клацніть правою клавішею миші у будь-якому місці PDF.

Змінити масштаб

Зміна масштабу (наприклад, 3:2) та одиниці виміру на ділянках креслення.

Змінити мітку позначки

Додавання або зміна тексту, що з’являється з вимірюванням.

Активувати/деактивувати розмітку вимірювань

З активованою розміткою лінії вимірювань, які ви креслите, додаються до PDF-файлу. З неактивованою розміткою лінії вимірювань зникають, коли починається вимірювання іншого об’єкта або вибирається інший інструмент.

Увімкнути/вимкнути ортогональний вигляд

Коли цей параметр активовано, лінії вимірювання мають лише ортогональний вигляд.

Показати/приховати лінійки

Відображення або приховання вертикальних та горизонтальних лінійок на сторінці. (Забезпечується той самий ефект, що й у разі вибору команди меню «Перегляд» > «Показати/сховати» > «Лінійки та сітки» > «Лінійки».)

Прив’язатися/не прив’язуватися до вмісту сторінки

Увімкнення або вимкнення всіх запусків прив’язки.

Експортувати розмітку вимірювань в Excel

Збережіть інформацію для всіх вимірювань у PDF-файлі до файлу CSV.

Параметри

Відкриття параметрів вимірювання (2D).

Параметри вимірювання

Змініть параметри вимірювання 2D, щоб визначити, як вимірюватимуться 2D-дані.

Примітка.

У програмі Acrobat Reader параметри вимірювання застосовуються до PDF-файлів, у яких активовано коментування.

Використовувати масштаб та одиниці вимірювання з документа (якщо є)

Якщо активовано цю функцію, використовуються вимірювання на основі одиниць із вихідного документа (якщо є). Зніміть цей прапорець, щоб встановити одиниці вимірювання вручну.

Використовувати ортогональні лінії

Коли цей параметр активовано, лінії вимірювання мають лише ортогональний вигляд.

Колір лінії вимірювання

Вказує колір лінії, що з’являється під час малювання.

Активувати розмітку вимірювань

З активованою розміткою лінії вимірювань, які ви креслите, додаються до PDF-файлу. З неактивованою розміткою лінії вимірювань зникають, коли починається вимірювання іншого об’єкта або вибирається інший інструмент. Ви можете використовувати мітки вимірювань за замовчуванням або вказати власну мітку.

Використовувати довжину пунктиру за замовчуванням (лише інструмент відстані)

Якщо функцію не вибрано, кожного разу під час вимірювання відстані потрібно пересувати мишу, щоб визначити довжину пунктиру.

Закінчення лінії за замовчуванням (лише інструмент відстані)

Вказує вигляд закінчень ліній у вимірюванні відстаней.

Стиль підпису (лише інструмент відстані)

Вказує захоплення вимірювання відстані – всередині лінії вимірювання або вгорі.

Довжина пунктиру за замовчуванням (лише інструмент відстані)

Вказує довжину лінії пунктиру, яка з’являється на одній стороні точок вимірювання.

Розширення пунктиру над лінією за замовчуванням (лише інструмент відстані)

Вказує довжину розширення пунктиру над лінією, що з’являється над лінією вимірювання.

Зсув пунктиру з точок ліній за замовчуванням (лише інструмент відстані)

Вказує кількість пробілів, що з’являється між точками вимірювання пунктиру.

Параметри прив’язки 2D

Вкажіть поведінку прив’язки. Чуттєвість вказує, як близько повинен розташовуватися курсор до елемента, до якого виконується прив’язка. Колір підказок указує колір лінії прив’язки, що з’являється, коли курсор наводиться на об’єкт.

Перегляд координат курсору

«Координати курсору» показують розташування курсору в межах панелі документа. Нумерування починається в лівому верхньому куті документа. «Координати курсору» також відображають ширину та висоту виділеного об’єкта під час зміни його розміру.

Перегляд координат X та Y

 1. Виберіть «Перегляд» > «Показати/сховати» > «Координати курсору».

 2. Перемістіть курсор в точку, координати X і Y якої потрібно переглянути.

Зміна одиниць вимірювання інструмента «Координати курсору»

 1. У діалоговому вікні «Параметри» на вкладці «Категорії» виберіть «Одиниці вимірювання та напрямні».

 2. Виберіть іншу одиницю вимірювання в розкривному списку «Одиниці вимірювання на сторінках і лінійках».

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності