Ви можете сортувати файли та здійснювати їх попередній перегляд у портфоліо PDF, так само як відкривати, редагувати та зберігати файли-компоненти у їхніх власних програмах. Деякі типи файлів вимагають встановлення власних програм на вашому комп’ютері.

Перегляд файлів у вигляді списку

Відкривши PDF-портфоліо, оберіть команди меню «Перегляд» > «Портфоліо» > «Подробиці». Перелік файлів-компонентів у PDF-портфоліо відображається під додатковою панеллю інструментів. Щоб сортувати відомості про файли в порядку зростання або зменшення, клацніть назву стовпчика. Клацніть її вдруге, щоб змінити порядок на зворотний.

Редагування відомостей про файли в списку (Acrobat Pro)

 1. Відкривши PDF-портфоліо, оберіть команди меню «Перегляд» > «Портфоліо» > «Подробиці».

  Список файлів-компонентів у PDF-портфоліо відображається під додатковою панеллю інструментів.

 2. Виконайте одну з таких дій на панелі списку файлів:

  • Щоб показати або приховати стовпець у списку, клацніть його правою кнопкою миші, виберіть команду «Перегляд» і виділіть назву стовпця.

  • Щоб сортувати обов’язкові стовпці в порядку зростання або зменшення, клацніть заголовок стовпця. Клацніть вдруге, щоб змінити порядок на зворотний

  • Щоб додати або змінити дані файлу, клацніть правою кнопкою миші назву файлу та виберіть параметр «Змінити значення», після чого виберіть тип даних, які слід оновити. Наприклад, щоб додати дані опису файлу, клацніть правою кнопкою миші назву файлу та виберіть команди «Змінити значення» > «Опис». У діалоговому вікні «Змінення опису» введіть опис файлу.

  • Щоб додати стовпець, клацніть його правою кнопкою миші та виберіть параметр «Властивості портфоліо». У діалоговому вікні «Властивості портфоліо» клацніть кнопку «Додати»·та введіть назву стовпця для додавання і клацніть «».

  • Щоб видалити додаткові стовпці, відкрийте діалогове вікно «Властивості портфоліо», виділіть назву стовпця, який слід видалити, та натисніть кнопку «Видалити». Не можна видалити обов’язкові стовпці, наприклад «Ім’я», «Змінено», «Розмір» і «Створено».

  • Щоб змінити порядок розташування стовпців, відкрийте діалогове вікно «Властивості портфоліо», виділіть назву стовпця та натисніть кнопку «Угору» або «Униз». Можна також перетягнути стовпець на панелі списку файлів.

  • Відомості про зміну порядку файлів див. у розділі Сортування, фільтрація та зміна порядку файлів або папок.

Додавання файлів і папок до PDF-портфоліо

Додавати файли та папки до наявного PDF-портфоліо можна в режимі «Макет (перегляд)» або «Подробиці (перегляд списку файлів)».

 1. На додатковій панелі інструментів натисніть «Додати файли» і виберіть «Додати файли» або «Додати папку».

  Ви також можете додавати файли або папки в один із наведених нижче способів.

  • У режимі перегляду «Макет» клацніть правою кнопкою миші на панелі ліворуч і виберіть «Створити папку». Окрім цього, у режимі перегляду «Подробиці» ви можете клацнути правою кнопкою миші на панелі списку файлів і вибрати «Створити папку».

  • Щоб додати файли зі свого комп’ютера, перетягніть потрібні файли або папки до панелі ліворуч (режим перегляду «Макет») або до панелі списку файлів (режим перегляду «Подробиці»). Ви також можете перетягнути файл або папку до іншої папки, щоб потім додати її до свого порфтоліо.

Примітка.

Для найкращої продуктивності загальна кількість файлів-компонентів не має перевищувати 15, а загальний розмір усіх файлів-компонентів не має перевищувати 50 МБ.

Видалення файлів та папок із PDF-портфоліо

Якщо ви видаляєте папку, усі файли в ній також видаляються з PDF-портфоліо.

 1. Виберіть один або кілька файлів або папок у PDF-портфоліо та натисніть кнопку «Видалити». Або натисніть значок «Видалити файл» на додатковій панелі.

Перевпорядкування файлів і папок у PDF-портфоліо

Ви можете перетягувати файли на панелі навігації ліворуч для виконання таких дій:

 • Перевпорядкування файлів у папці PDF-портфоліо.
 • Переміщення файлів до папок або однієї папки до іншої, якщо обидві папки знаходяться на одному рівні або в одній папці.

Сортування, фільтрування та зміна порядку файлів або папок (Acrobat Pro)

За замовчуванням файли-компоненти впорядковуються та сортуються в алфавітному порядку за іменами файлів. Файли будуть відображатися та друкуватися в цьому порядку.

Можна змінювати або персоналізувати порядок відображення файлів. Однак файли завжди друкуються в алфавітному порядку.

Примітка.

Сортування файлів у режимі «Макет» (попередній перегляд) призводить до змінення порядку лише впродовж поточного сеансу. Під час подальшого відкриття PDF-портфоліо список відображається в порядку сортування, зазначеному в діалоговому вікні «Властивості портфоліо».

 1. Відкрийте діалогове вікно «Властивості портфоліо».

  Примітка.

  Працюючи в режимі перегляду «Макет», клацніть правою кнопкою миші ліву панель і виберіть параметр «Властивості портфоліо». Крім того, працюючи в режимі перегляду списку, клацніть правою кнопкою миші на панелі списку файлів і виберіть параметр «Властивості портфоліо».

 2. У діалоговому вікні «Властивості портфоліо» виконайте одну з таких дій:

  • Щоб змінити порядок розташування стовпців на панелі списку файлів, виділіть назву стовпця і змініть порядок за допомогою кнопок «Угору» або «Униз».

  • Щоб визначити порядок, у якому файли відображаються за першого відкриття PDF-портфоліо, виділіть стовпець у меню «Сортувати за», після чого визначте порядок сортування. Наприклад, щоб файли відображалися в порядку за датою змінення, переконайтеся, що в меню «Сортувати за» вибрано значення «Змінено». Після чого установіть для параметра «Порядок сортування» значення «Зростаючий» або «Низпадаючий».

  • Щоб зазначити спосіб відображення PDF-портфоліо, оберіть відповідний параметр у меню «Вигляд при відкриванні».

 3. Збережіть PDF-портфоліо.

Відкриття, редагування та збереження файлів-компонентів

Ви можете відкривати, редагувати та зберігати файл-компонент у його власній програмі, якщо ця програма встановлена на вашому комп’ютері. Будь-які зміни, внесені до файлів-компонентів, не впливають на оригінальні файли за межами портфоліо PDF.

 1. Виконайте·одну·з наведених нижче дій.
  • У режимі «Макет» (попередній перегляд) клацніть файл правою кнопкою миші або, утримуючи клавішу Ctrl, клацніть його лівою кнопкою миші та виберіть пункт «Відкрити файл у власній програмі» (якщо це не PDF-файл) або «Відкрити файл» (якщо це PDF-файл).

  • У правому верхньому куті вікна програми Acrobat клацніть посилання «Відкрити документ».

  Примітка.

  Файл-компонент відкривається в окремому вікні. Якщо PDF-портфоліо переглядається у браузері, файл відкривається в автономній програмі Acrobat за межами браузера.

 2. Якщо відкриється діалогове вікно підтвердження, виберіть пункт «Відкрити цей файл» або — якщо ви вважаєте цей файл надійним — «Завжди дозволяти відкриття файлів цього типу» та натисніть кнопку «».

 3. Відредагуйте файл, якщо потрібно, та збережіть його.

Редагування імен та описів файлів-компонентів у портфоліо PDF

 1. Відкрийте панель списку файлів, обравши команди меню «Перегляд» > «Портфоліо» > «Подробиці».

  Відкривши панель списку файлів, виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Для редагування відображуваного імені файлу-компонента клацніть правою кнопкою миші на імені файлу та виберіть «Змінити значення» > «Ім’я». Зазначте нову назву файлу-компонента та клацніть «ОК». Оновлена назва відображається у стовпці «Назва» панелі списку файлів.

  • Для редагування опису файлу-компонента клацніть правою кнопкою миші на імені файлу та виберіть «Змінити значення» > «Опис». Введіть опис тексту та клацніть «». Оновлений опис відображається у стовпці «Опис» на панелі списку файлів.

Вилучення файлів-компонентів із PDF-портфоліо

Файли-компоненти з вікна PDF-портфоліо можна вилучити або перетягнути на комп’ютер. Вилучення файлу не призводить до його видалення із PDF-портфоліо.

 1. Виконайте одну з таких дій.
  • У режимі перегляду «Макет» або «Подробиці» клацніть правою кнопкою миші на імені файлу-компонента та виберіть «Вилучити з портфоліо».

  • Виділіть один файл або кілька та перетягніть їх на робочий стіл.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності