Про профілі перевірки перед друком

Успіх перевірки перед друком залежить від того, як добре ви визначаєте критерії цієї перевірки. Критерії перевірки упаковані у файлі, що називається профілем перевірки перед друком. Профіль переддрукової перевірки містить одну або кілька перевірок, виправлень, або разом перевірки та виправлення. Кожна перевірка містить одну або кілька властивостей, за якими перевіряється правильність вмісту документа PDF. Переддрукова перевірка показує помилку, тільки якщо всі твердження про властивості в перевірці помилкові. У діалоговому вікні «Редагування профілю перевірки перед друком» можна вказати значення для використання та спосіб обробки невідповідностей. Наприклад, можна вибрати профіль, що просто сповіщає про невідповідності, або такий, що автоматично виправляє невідповідності відповідно до встановлених параметрів. Профіль із виправленнями позначається сірим гайковим ключем поряд.

Програма Adobe Acrobat містить кілька попередньо визначених профілів перевірки перед друком, поділених на групи, наприклад «Цифровий друк», «Аналіз документа PDF», «Підготовка до друку» та «Сумісність з PDF/A, PDF/E або PDF/X». Ви можете скористатися попередньо налаштованими профілями без змін, або змінивши їх і створивши власні профілі. Пункти перевірки, що складають профілі (що називалися правилами у попередніх версіях Acrobat) організовані за категоріями, такими як «Документ», «Сторінки», «Зображення» тощо. Кожна перевірка в категорії займається певною властивістю документа.

Для полегшення визначення властивостей документа для аналізу під час використання профілю переддрукової перевірки та встановлення параметрів можна переглянути інформацію про кожну вибрану перевірку в діалоговому вікні «Редагування профілю перевірки перед друком». Ця інформація описує критерії, які використовує перевірки при аналізі та, по можливості, виправленні властивості документа.

Перегляд профілів

 1. Виконайте·одну·з наведених нижче дій.

   

  • Якщо діалогове вікно «Перевірка перед друком» не відкрите, виберіть «Інструменти» > «Підготовка до друку» > «Перевірка перед друком».
  • Переключіться до потрібної бібліотеки, скориставшись розташованим зверху розкривним списком бібліотек.
  • Якщо в діалоговому вікні «Перевірка перед друком» відображено іншу панель, клацніть вкладку «Профілі».

   

 2. За бажанням розгорніть групи профілів.

  Список містить попередньо встановлені профілі та створені власні профілі.

Встановлення обраних профілів

 1. Виконайте·одну·з наведених нижче дій.
  • Якщо діалогове вікно «Перевірка перед друком» не відкрите, виберіть «Інструменти» > «Підготовка до друку» > «Перевірка перед друком».

  • Якщо в діалоговому вікні «Перевірка перед друком» відображено іншу панель, клацніть вкладку «Профілі».

 2. За бажанням розгорніть групи.
 3. Виберіть профіль, клацніть мітку поряд з іменем, а потім виберіть «Обране».

Огляд діалогового вікна «Редагування профілю перевірки перед друком»

У діалоговому вікні «Редагування профілю перевірки перед друком» наводяться списки всіх доступних профілів та відображається інформація про властивості документа, які аналізуються. У цьому діалоговому вікні ви можете розблокувати або блокувати профіль, створити нову групу для організації профілів та встановити критерії перевірки. Можна отримати доступ до додаткових параметрів та інформації, розгорнувши профіль.

Для відкриття діалогового вікна «Редагування профілю перевірки перед друком» розгорніть групу профілів у діалоговому вікні «Переддрукова перевірка», виберіть необхідний профіль та клацніть «Редагувати» (або виберіть пункт «Редагувати профілі переддрукової перевірки» у меню «Параметри»).

Діалогове вікно «Редагування профілю перевірки перед друком»
Діалогове вікно «Редагування профілю перевірки перед друком»

A. Профіль B. Попередньо встановлений набір перевірок C. Додаткові параметри D. Групи профілів 

Додавання та видалення профілів

Можна створювати власні профілі перевірки перед друком. Перед тим, як створювати новий профіль з нуля, перегляньте наявні профілі, щоб знайти такий, що дає результати, подібні до тих, які ви бажаєте. Якщо можливо, продублюйте наявний профіль та змініть лише відповідну частину.

Профіль переддрукової перевірки повинен містити щонайменше одну перевірку та одну властивість, за якими перевіряється правильність вмісту документа PDF. Коли ви будуєте перевірку з нуля, можна використовувати існуючі властивості або створювати нові властивості по ходу дії. Для найкращих результатів при створенні та редагуванні профілів додавайте тільки стільки перевірок, скільки треба, щоб перевірити правильність вмісту PDF; перевірки та властивості мають бути простими та зрозумілими. Наприклад, ви можете використати профіль PDF/X, щоб перевірити на відповідність певним критеріям, а потім додати перевірки для критеріїв, не пов’язаних із PDF/X, таких як роздільність зображення.

Створення профілю

 1. На панелі «Профілі» діалогового вікна «Перевірка перед друком» натисніть кнопку «Вибрати профілі» .

 2. Виберіть «Параметри» > «Створити новий профіль перевірки перед друком».

 3. Введіть ім’я та тип використання для нового профілю, а також вкажіть інші необхідні параметри.

  За замовчуванням новостворені профілі з’являються в групі Власні профілі, якщо ви не призначили їх до іншої групи.

 4. Розгорніть профіль у стовпчику ліворуч.
 5. Змінити перевірки (надані).
 6. Додати додаткові перевірки та виправлення помилок.

Дублювання профілю

 1. На панелі «Профілі» діалогового вікна «Перевірка перед друком» натисніть кнопку «Вибрати профілі» .

 2. Виділіть наявний профіль і оберіть «Параметри» > «Створити дублікат профілю перевірки перед друком».

  Профіль-дублікат буде додано до тієї ж групи, де розташовано оригінальний профіль.

Створення групи профілів

 1. Виберіть профіль у діалоговому вікні «Редагування профілю перевірки перед друком».

 2. Виберіть «Створити групу» в розкривному списку «Група».

 3. Введіть ім’я групи та клацніть «OK».

  Примітка.

  Якщо вибрано групу профілів, до нової групи переміщаються всі профілі.

Видалення профілю

 1. У діалоговому вікні «Редагування профілю перевірки перед друком» виберіть необхідний профіль і клацніть «Видалити» .

Імпорт або експорт профілів перевірки перед друком

Профілі перевірки перед друком можна використовувати спільно з іншими користувачами. Наприклад, провайдери послуг з друку можуть надавати їх своїм клієнтам для забезпечення того, що завдання проходитимуть перевірку, визначену цими профілями, перш ніж передаватимуться в друк. Користувачі в робочій групі можуть створювати власні профілі для перевірки документа перед його вивантаженням в Інтернет або друком на спеціальному принтері, або для перевірки внутрішньої продукції.

Для обміну профілями запакуйте профіль для імпорту та експорту. Пакет містить всі перевірки та властивості вибраного профілю.

Імпорт профілю перевірки перед друком

 1. Виконайте·одну·з наведених нижче дій.
  • У діалоговому вікні «Перевірка перед друком» у меню «Параметри» виберіть «Імпорт профілю перевірки перед друком».

  • У діалоговому вікні «Редагування профілю перевірки перед друком» профіль клацніть значок «Імпорт» .

 2. Знайдіть файл пакета перевірки перед друком (із розширенням .kfp) і натисніть кнопку Відкрити. Профіль з’являється в списку профілів у групі «Імпортовані профілі».
 3. (Необов’язково) Якщо профіль заблоковано, у спливаючому меню діалогового вікна «Профіль редагування перевірки перед друком» виберіть пункт «Розблоковано». Коли профіль розблоковано, його можна редагувати.
 4. (Необов’язково.) У разі появи повідомлення із запитом уведіть пароль.

Примітка.

Імпортувати профіль також можна шляхом перетягування файлу до вікна Acrobat або значка програми Acrobat.

Експорт профілю перевірки перед друком

 1. Якщо необхідно, перейменуйте профіль (у діалоговому вікні «Редагувати профіль») перед початком процесу експортування.
 2. Для блокування профілю перед його експортуванням у спливаючому меню в діалоговому вікні «Редагування профілю перевірки перед друком» виберіть параметр «Заблоковано». Ви також можете вибрати параметр «Захист паролем» та ввести пароль.
 3. Виконайте·одну·з наведених нижче дій.
  • У діалоговому вікні «Перевірка перед друком» виберіть «Експортувати профіль перевірки перед друком» в меню «Параметри».

  • У діалоговому вікні «Редагування профілю перевірки перед друком» клацніть значок «Експортувати» .

 4. Укажіть місце розташування пакета й клацніть «Зберегти». Не перейменовуйте файл.

Блокування, розблокування та захист профілів паролем

Ви можете не допустити внесення несанкціонованих змін до профілів перевірки перед друком, заблокувавши їх та призначивши їм паролі. Це може бути корисним, якщо профілі перевірки перед друком спільно використовуються кількома користувачами. Ви можете блокувати або захищати паролем профілі перевірки перед друком, коли створюєте їх або в будь-який час, коли записуєте профілі перевірки перед друком. За замовчуванням всі попередньо встановлені профілі перевірки перед друком заблоковані.

Розблокування заблокованого профілю перевірки перед друком
Розблокування заблокованого профілю перевірки перед друком

Блокування профілю

 1. Виберіть профіль у діалоговому вікні «Редагування профілю перевірки перед друком».
 2. Виберіть «Заблоковано» в спливаючому меню в лівому верхньому куті діалогового вікна.

  Цей параметр недоступний.

Захист профілю паролем

 1. Виберіть профіль у діалоговому вікні «Редагування профілю перевірки перед друком».
 2. Виберіть «Захист паролем» у спливаючому меню в лівому верхньому куті діалогового вікна.

 3. Введіть пароль, повторіть введення паролю й натисніть «OK». Ви можете використовувати літери у верхньому та нижньому регістрі, цифри або знаки пунктуації.

  Цей параметр недоступний.

Розблокування паролю або знімання захисту з нього

 1. Виберіть профіль у діалоговому вікні «Редагування профілю перевірки перед друком».
 2. Виберіть «Розблоковано» в спливаючому меню в лівому верхньому куті діалогового вікна.

 3. Якщо з’явиться підказка, введіть правильний пароль та натисніть OK.

Зміна параметрів профілю

Можна змінити параметри окремого профілю.

Зміна загальних параметрів профілю

 1. Відкрийте діалогове вікно «Редагування профілю перевірки перед друком».
 2. Розгорніть групу профілів та виберіть профіль.
 3. Якщо профіль заблоковано, виберіть у спливаючому меню Розблокований.
 4. Змініть будь-які з наступних параметрів:
  • Введіть нове ім’я профілю та опишіть його в полі Мета.

  • Для застосування захисту профілю за допомогою паролю виберіть «Захист паролем» зі спливаючого меню. Коли з’явиться підказка, введіть пароль, повторіть введення паролю й натисніть «OK». Або ж виберіть Розблокований.

  • Введіть своє ім’я та адресу своєї електронної пошти.

  • Призначення профілю до групи. Виберіть у меню наявну групу або виберіть «Створити групу», введіть ім’я й натисніть кнопку «OK». Групи сортуються за абеткою.

 5. Завершивши редагування захищеного паролем профілю, оберіть «Заблоковано» зі спливаючого меню. Також ви можете забажати захистити його паролем знову.
 6. Клацніть «Гаразд» або «Записати», щоб записати зміни, не закриваючи діалогове вікно.

Зміна наявних параметрів перевірки та попереджень

 1. Відкрийте діалогове вікно «Редагування профілю перевірки перед друком».
 2. Розгорніть групу профілів та виберіть профіль.
 3. Якщо профіль заблоковано, виберіть у спливаючому меню Розблокований.
 4. Розгорніть профіль, щоб переглянути групи властивостей, наявних для профілю.
 5. Виберіть групу властивостей.
 6. Установіть параметри, щоб вказати критерії перевірки. Параметри можуть бути різними в залежності від вибраної категорії властивостей для профілю. Ви можете виділяти та скасовувати виділення критеріїв, редагувати значення або активувати властивості.
 7. Виберіть параметр сигналу зі спливаючого меню, щоб вказати, як обробляти невідповідності під час перевірки.
 8. Клацніть «Гаразд» або «Записати», щоб записати зміни, не закриваючи діалогове вікно.

Параметри сигналів перевірки перед друком

Для кожної перевірки в профілі ви вказуєте, як обробляти невідповідності під час перевірки. Ви можете вибирати з меню поряд з кожним значком попередження. Значок попередження з’являється поряд з перевіркою в діалоговому вікні Перевірка перед друком.

Помилка

Створює повідомлення про помилки для цієї перевірки (або будь-яких перевірок у цій категорії). Оберіть цей параметр для невідповідностей, які ви бажаєте скорегувати перед тим, як переходити до нового кроку в робочому процесі.

Попередження

Створює попередження про помилки для цієї перевірки (або будь-яких перевірок у цій категорії). Виберіть цей параметр для невідповідностей, про які ви хочете знати, та які, можливо, необхідно буде  виправити перед кінцевим виводом.

Інформація

Створює просту нотатку для цієї перевірки (або будь-яких перевірок у цій категорії). Виберіть цей параметр для невідповідностей, про які ви хочете знати, та які не треба  виправляти перед кінцевим виводом.

Неактивний

Ніколи не створює попередження для цієї перевірки (або будь-яких перевірок у цій категорії). Виберіть цей параметр для невідповідностей, які не впливатимуть на кінцеву якість PDF-документа. Ви маєте змінити стан з Неактивного на будь-який інший, щоб мати можливість працювати з текстовими полями.

Перегляд резюме профілю

Ви можете переглянути опис кожної перевірки та критерії перевірки для даного профілю під час створення зведення профілю.

 1. У діалоговому вікні «Перевірка перед друком» виберіть профіль та оберіть «Створити зведення профілю» в меню «Параметри».
  Резюме профілю є PDF-файлом
  Резюме профілю є PDF-файлом.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності