Про додаткові перевірки та властивості

Інструмент «Перевірка перед друком» містить колекцію критеріїв перевірки (що називалися правилами в попередніх версіях Acrobat), які ви можете додавати до профілю. Ці перевірки доступні в розділі «Власні перевірки» кожного профілю. Ці перевірки можна змінити різними способами, залежно від того, яку властивість PDF-файлу вони описують. Можна також створювати окремі перевірки, які можна швидко запускати, і при цьому вони не будуть частинами профілю. Якщо запускаються окремі перевірки, весь відмічений вміст з’являється в результатах як помилки.

Деякі властивості описуються простим твердженням, яке або вірне, або невірне для даного об’єкта в PDF, наприклад «Шрифт не вбудовано» або «Використовується колір керування кольором». Деякі твердження про властивості вказують на відношення між фактичним значенням властивості (наприклад, розмір тексту або назва плашкового кольору) та значенням, уведеним у діалогове вікно (наприклад, «12» або «темно-синій»). Інші оператори порівнюють числові значення.

Відношення значення властивості до введеного значення

Відношення між числовими значеннями

Булеві властивості

дорівнює

не дорівнює

менше за

вірно

містить

не містить

менше або дорівнює

не вірно

починається з

не починається з

дорівнює

закінчується на

не закінчується на

не дорівнює

міститься в

не міститься в

більше за

більше або дорівнює

Групи властивостей

Властивості для опису перевірки згруповані за категоріями. Ви можете переглянути список груп властивостей у діалоговому вікні «Редагувати перевірку». Окрім цього ви можете переглядати окремі властивості, що складають кожну групу, а також пояснення того, як інструмент «Перевірка перед друком» використовує ці властивості.

Доступні такі групи властивостей:

Текст

Містить інформацію про те, як текст візуалізується, чи масштабується він у перспективі чи з нахилом, чи він може бути перетворений на Unicode, а відтак - копіюватися та експортуватися без помилок.

Шрифт

Описує всі аспекти шрифту, в якому візуалізується текст. Зверніть увагу на те, що розмір тексту є властивістю тексту, а не шрифту, тому що шрифт може використовуватись у багатьох розмірах у різних місцях PDF-документа. Розмір тексту включений до групи властивостей тексту.

Зображення

Містить роздільну здатність зображення, бітову глибину, кількість пікселів, метод візуалізації та інше.

Кольори

Містить такі характеристики кольору, як колірні простори, додаткові колірні простори, візерунки та плашкові кольори. Додаткові колірні простори дозволяють програмі Acrobat відображати або друкувати певні плашкові кольори та багатокомпонентні плашкові кольори (DeviceN). Наприклад, щоб відтворити оранжевий колір на моніторі чи принтері, PDF-файл потребує альтернативного колірного простору (з кольорів RGB або CMYK), що визначає, як виглядатимуть плашкові кольори.

Колірні простори ICC

Містить параметри для отримання доступу до характеристик у вбудованих профілях ICC, які визначають колірні простори ICC. Профілі ICC містять дані для перетворення залежного від пристрою кольору в колірний простір, незалежний від пристрою, як-от LAB. Це допомагає належним чином передати колір у різних платформах, пристроях та сумісних з ICC програмах (таких, як Adobe Illustrator та Adobe InDesign). Документ, що містить об’єкти в різних колірних просторах (таких як RGB, CMYK і Grayscale), може мати різні ICC-профіл, щоб калібрувати колір для кожного колірного простору.

Властивості стану графіки для заливки

Містить інформацію про стан графіки, тобто про те, як заповнюються області, особливо про значення кольорів поточного колірного простору.

Властивості стану графіки для обведення

Включає інформацію графічного стану про те, як малюються лінії, зокрема значення кольорів поточного колірного простору, а також такі специфічні для ліній властивості, як товщина.

Загальні властивості стану графіки

Включає параметри, що контролюють як відображається текст, графіка та зображення на PDF-сторінці. Наприклад, сюди включені параметри накладання.

Напівтон

Включає параметри графічного стану, важливі для операцій попереднього оброблення - растрові кути, лініатури, плашкові фігури.

Опис сторінки

Включає загальну інформацію про об’єкти на PDF, таку як тип об’єкта (наприклад, чи є він зображенням, уривком тексту або гладенькою фігурою), чи знаходиться він у видимій частині сторінки, чи поза нею, як далеко він виходить із поля вирізання.

OPI

Містить властивості для аналізу всіх існуючих OPI посилань (коментарів), версії OPI 1.3 або 2.0. Можливі записи OPI в PDF-файлі є тими самими, що й у файлах PostScript.

Убудований PostScript

Відноситься до коду PostScript, що може бути вбудований у PDF. Є три властивості: одна для оператора PDF, що використовується безпосередньо в описі сторінки, одна для коду PDF, вбудованого в об’єкт PostScript XObject, та одна для ранньої форми PostScript XObject, PostScript Form XObject.

Метадані об’єкта

Включає таку інформацію, убудовану в об’єкт, як автор, роздільність, колірний простір, авторські права та ключові слова, що додаються. Наприклад, якщо зображення Photoshop із метаданими розміщене в документі InDesign, і документ перетворюється на PDF, ця інформація може бути одержана й перевірена за властивостями цієї групи.

Анотації

Містить більшість характеристик коментарів і позначок зображень, трепінгу та позначок друку.

Поля форм

Містить властивості полів форм.

Шари

Перевіряє необов’язковий вміст, що може впливати на вигляд сторінки.

Сторінки

Містить номери сторінок і розмір сторінок, що представляють різні поля документів, які підтримуються технологією Adobe PDF 1.3 та пізнішими версіями (формат носія, область випуску за обріз, рамка відсікання та ілюстрація). Ця група також містить назви форм для PDF-сторінок, що належать до PDF, в яких попередньо проведено кольороподіл.

Документ

Включає всю інформацію, що застосовується до PDF як цілого, наприклад, чи є документ зашифрованим, чи містить поля форм, чи містить закладки.

Інформація про документ

Надає перелік всіх стандартних записів, до яких також можна отримати доступ у діалоговому вікні Інформація про документ у програмі Acrobat, а також містить інформацію, стандартизовану згідно зі стандартом ISO 15930 (PDF/X).

Метадані документа

Включає інформацію, вбудовану в документ, таку як заголовок, автор, авторські права та ключові слова, що додаються. Ця інформація також доступна в розділі «Метадані документа» діалоговому вікні «Властивості документа» Acrobat. (Оберіть «Файл» > «Властивості», клацніть на вкладці «Опис», потім клацніть «Додаткові метадані».)

Підписи

Включає інформацію про підписи в документі.

Структуровані PDF

Включає декілька базових властивостей для тегової структури в PDF-файлі з тегами, що на них стандарт PDF/A накладає обмеження.

Методи виведення для PDF/X, PDF/A або PDF/E

Визначає, для якого процесу виводу підготовлено PDF. PDF-файл, призначений для друку з високою роздільністю, зазвичай містить спосіб виводу з вбудованим ICC-профілем, що його використовує пробний пристрій або RIP (процесор растрових зображень) пристрою.

Метод виведення для PDF/X або PDF/A (властивості профілю ICC)

Включає властивості для доступу до інформації з ICC-профілю, вбудованого в спосіб виводу. Ця група містить ті самі властивості, що й профілі ICC для об’єктів, такі як ім’я та тип профілю. Профіль ICC описує умову виводу пристрою, де документ буде візуалізуватися.

Ефективність потоку вмісту PDF-файлу

Допомагає визначити, наскільки ефективно закодовано описи сторінок. Наприклад, можна включити текст Вітання в якості текстового оператора для цілого слова, або як декілька текстових операторів для кожного символу в слові. Останнє є менш ефективним і знижує швидкість візуалізації сторінки. Перевірки ефективності повертають відсоткові співвідношення для кількох типів операторів. Менше значення в більшості випадків краще за вище значення.

Помилки в синтаксисі PDF

Повертає інформацію про певні синтаксичні помилки у PDF-файлі. Наприклад, якщо специфікація PDF вимагає певних ключів, але вони не включені, Acrobat все ж таки зможе візуалізувати файл. Проте для передбачуваної візуалізації PDF рекомендується кодувати всі документи PDF у суворій відповідності до специфікацій формату PDF.

Помилки в структурованому PDF

Повертає інформацію про помилки в теговій структурі PDF із тегами. Наприклад, помилка повертається, якщо тип об’єкта з тегами є неправильно визначеним. Властивості цієї групи допомагають ідентифікувати помилки в теговій структурі.

Помилки в потоці вмісту PDF

Повертає інформацію про помилки в описах сторінок PDF-файлу. Наприклад, для того, аби визначити RGB-колір, потрібні три числові операнди. Якщо наявних операндів менше ніж три, візуалізувати сторінку буде неможливо. Властивості цієї групи допомагають встановити причину, чому PDF-сторінка не візуалізується.

Огляд діалогового вікна «Редагування профілю перевірки перед друком» (Власні перевірки)

Список «Профілі» у діалоговому вікні «Редагування профілю перевірки перед друком» містить попередньо визначені профілі, які включено до програми Acrobat, а також всі створені власні профілі. Якщо вибрати Власні перевірки, ви отримаєте більше параметрів для вибору та внесення змін до елементів. Кнопки в нижній частині стовпчика виконують основні функції редагування, такі як створення дубліката, видалення та створення. Поле пошуку допомагає знайти конкретну перевірку.

Власні перевірки
Власні перевірки

A. Пошук. B. Опис. C. Попередження. D. Увімкнути перевірку. E. Створити нову перевірку й включити її в поточний профіль. F. Створити дублікат перевірки й призначити поточному профілю. G. Редагувати перевірку. H. Видалити перевірку з профілю. I. Включити в профіль. J. Створити перевірку. K. Створити дублікат перевірки. L. Редагувати перевірку. M. Видалити перевірку. 

Додавання перевірок до профілю

Acrobat містить кілька попередньо заданих профілів перевірки перед друком, які ви можете використовувати в тому вигляді, в якому вони є, або змінювати, щоб створити власні профілі. Ви можете змінити профіль, який майже відповідає вашим потребам, додавши одну чи кілька перевірок, які аналізують документ, використовуючи інші критерії. Наприклад, існуюча перевірка може визначати весь текст, який має колір, відмінний від чорного, тобто колір якого складається із чорного плюс певна кількість блакитного, пурпурового та жовтого. Позаяк це може бути проблемою, коли ви друкуєте малий текст, ви можете змінити перевірку так, щоб вона позначала текстові об’єкти, що використовують більш ніж один колір та мають розмір тексту, що дорівнює 12 пунктам або менший.

Ви можете використовувати одну й ту саму перевірку в будь-якому профілі, де вона потрібна. Однак, не слід забувати, що якщо ви змінили перевірку, яка використовується в багатьох профілях, перевірка змінюється в кожному профілі, який її використовує. Щоб не вносити непотрібних змін, перейменуйте перевірку для окремого профілю. Перед тим, як редагувати профіль перевірки перед друком, ви маєте розблокувати його.

 1. У діалоговому вікні «Перевірка перед друком» виберіть профіль і натисніть кнопку «Редагувати» поруч із назвою профілю або виберіть пункт «Редагувати профілі » в меню «Параметри».

 2. Виберіть «Розблоковано» в спливаючому меню в лівому верхньому куті.

 3. Виберіть «Власні перевірки» зі списку елементів, що відображається під іменем профілю.
 4. Працюйте з вікнами в будь-який з наступних способів:
  • Щоб швидко знайти певну перевірку, наберіть її назву повністю або частково в полі пошуку. Відображаються тільки ті елементи, що містять елементу пошуку. Якщо видалити ім’я з поля пошуку, знову відобразяться всі перевірки.

  • Для додавання перевірки до профілю на правій панелі виберіть перевірку, клацніть стрілку, що вказує вліво, та, якщо це необхідно, тип сигналу в спливаючому меню в нижньому лівому куті діалогового вікна. Тип сигналу (попередньо налаштований як «Помилка») визначає тип сигналу, що його інструмент «Перевірка перед друком» показує, коли знаходить невідповідність. Ви можете додати стільки перевірок, скільки потрібно.

  • Щоб вилучити перевірку з профілю, виділіть її на лівій панелі, потім клацніть на правій стрілці.

  • Щоб розпочати редагування перевірки, двічі клацніть по ній.

Створення або зміна власних перевірок

Хоча ви можете змінювати будь-яку незаблоковану попередньо встановлену перевірку, краще за все залишати попередньо встановлені перевірки такими, якими вони були налаштовані. Замість цього можна створити нову перевірку або розробити перевірку на базі вже існуючої.

Примітка.

Перевірки із зображенням замка знаходяться в заблокованому профілі; їх редагування неможливе до розблокування профілю, у якому використовується перевірка.

Створення власної перевірки для профілю

 1. На панелі «Профілі» діалогового вікна «Перевірка перед друком» натисніть кнопку «Вибрати профілі» .

 2. Виберіть профіль і натисніть кнопку «Редагувати» поряд з іменем профілю.

 3. Якщо необхідно, виберіть «Розблоковано» зі спливаючого меню.

 4. У лівій частині діалогового вікна під профілем виберіть «Власні перевірки».
 5. У діалоговому вікні «Профіль редагування перевірки перед друком» у пункті «Власні перевірки в цьому профілі» виконайте одну з таких дій:
  • У списку перевірок клацніть значок «Нова» .

  • Щоб створити нову перевірку на основі наявної, виберіть перевірку й клацніть значок «Створити дублікат» .

 6. Якщо необхідно, у лівій частині діалогового вікна створення перевірки або створення її дубліката виконайте одну з таких дій:

  • Наберіть повідомлення, що має показуватися, коли перевірка знаходить невідповідність і коли вона не знаходить невідповідність. Наприклад, якщо ви встановлюєте перевірку проти використання плашкових кольорів, ваше повідомлення за відсутності невідповідності має бути «Документ не містить плашкових кольорів».

  • Уведіть пояснення до перевірки.

  • Виберіть елементи, до яких треба застосувати перевірку.

 7. У правій частині діалогового вікна виберіть групу, властивість для групи й натисніть «Додати».

Створення окремої перевірки

 1. На панелі «Профілі» діалогового вікна «Перевірка перед друком» натисніть кнопку «Вибрати окремі перевірки» .

 2. Виберіть «Параметри» > «Створити перевірку».

 3. У правій частині діалогового вікна виберіть групу, властивість для групи й натисніть «Додати».

  Нова окрема перевірка з’являється в групі, відповідній до її групи та властивості.

Створення повторної окремої перевірки

 1. На панелі «Профілі» діалогового вікна «Перевірка перед друком» натисніть кнопку «Вибрати окремі перевірки» .

 2. Виділіть наявну перевірку й виберіть «Параметри» > «Дублікат перевірки».

Встановлення обраних окремих перевірок

 1. На панелі «Профілі» діалогового вікна «Перевірка перед друком» натисніть кнопку «Вибрати окремі перевірки» .

 2. За бажанням розгорніть групи.
 3. Виберіть окрему перевірку, клацніть мітку поряд з іменем, а потім виберіть «Обране».

Як дізнатися, де використовується перевірка, а де – властивість

 1. У діалоговому вікні «Редагування профілю перевірки перед друком» двічі клацніть перевірку, потім у діалоговому вікні «Редагувати перевірку» клацніть «Використання», щоб подивитися, які саме профілі використовують цю перевірку.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності