Усунення проблем із перекомпонуванням за допомогою панелі «Вміст»

Застосовуйте панель «Вміст» для усунення проблем із перекомпонуванням у PDF-файлі, що не можуть бути виправлені за допомогою інструмента «Порядок читання». Редагуючи об’єкти вмісту, ви можете пошкодити PDF-файл, тому вносити будь-які зміни потрібно, лише якщо ви впевнені у своїй обізнаності щодо структури PDF-файлу. Щоб отримати докладнішу інформацію про структуру PDF, див. Посібник з PDF шостого видання: Формат переносного документа Adobe (Adobe Portable Document Format, PDF) версії 1.7 довідкова сторінка PDF (лише англійською) веб-сайту Adobe.

Панель «Вміст» показує ієрархію об’єктів, що складають PDF-файл, разом із самим PDF-файлом. Кожний документ містить одну сторінку чи декілька сторінок, набір анотацій (таких як коментарі та посилання) й об’єкти вмісту для сторінки. Об’єкти вмісту складаються з контейнерів, тексту, шляхів та зображень. Об’єкти перелічені в тому порядку, в якому вони з’являються на сторінці, подібно до тегів у дереві логічної структури. Проте PDF-файли не потребують тегів для перегляду або зміни структури об’єктів.

 1. Виберіть «Перегляд» > «Показати/сховати» > «Панелі навігації» > «Вміст».
 2. Розгорніть ім’я документа, щоб оглянути сторінки та об’єкти.
 3. Пересувайте контейнер чи об’єкт, виділивши його, у той чи інший спосіб:
  • Перетягніть його в потрібне місце.

  • Виберіть команду «Вирізати» в меню параметрів, виділіть тег над тим місцем, де потрібно вставити вирізаний тег, і виберіть команду «Вставити» в меню параметрів.

  Примітка.

  Елементи-контейнери не можна вставляти прямо в елементи сторінки. Щоб перемістити контейнер в іншу сторінку, виріжте його. Потім виберіть будь-який контейнер на сторінці, куди треба перемістити вирізане, та виберіть «Вставити» з меню параметрів. Потім витягніть контейнер на один рівень до бажаного місця.  

Параметри панелі «Вміст»

На панелі «Вміст» скористайтеся меню параметрів або клацніть об’єкт правою кнопкою миші, щоб вибрати один із наведених нижче параметрів:

Новий контейнер:

Додає об’єкт контейнера в кінці вибраної сторінки або контейнера.

Редагувати словник контейнера:

встановлює словник для контейнера. Помилки в цьому діалоговому вікні можуть пошкодити PDF-файл. Доступний лише для контейнерів, що містять словники.

Вирізати:

вирізає та копіює виділений об’єкт (не відповідний вміст сторінки).

Вставити:

вставляє вміст безпосередньо під виділеним об’єктом на тому ж ієрархічному рівні.

Вставити дочірній:

вставляє вміст у вибраний об’єкт як дочірній елемент вмісту.

Видалити:

вилучає об’єкт (не відповідний вміст сторінки) з документа.

Знайти вміст у виділенні:

шукає на панелі «Вміст» об’єкт, що містить об’єкт, виділений у вікні документа.

Знайти:

шукає артефакти, вміст, коментарі та посилання без маркування (без тегів). Параметри дають змогу шукати на сторінці або в документі й додавати теги до знайдених елементів.

Створити артефакт:

визначає виділені об’єкти як артефакти. Артефакти не читаються екранними читцями та функцією «Прочитати вголос». Номери сторінок та колонтитули часто найкраще тегується як артефакти.

Панель «Показати в тегах»:

автоматично здійснює переключення на панель «Теги» і вибирає тег, що відповідає елементу вмісту.

Вилучити артефакт:

вилучає визначення артефакту з виділеного об’єкта.

Виділення вмісту:

коли вибрано цей параметр, у вікні документа навколо вмісту, пов’язаного з виділеним на панелі «Вміст» об’єктом, виникає виділення.

Показати метадані:

дозволяє переглядати та редагувати метадані зображень або об’єктів.

Властивості:

відкриває діалогове вікно властивостей корегування.

Про панель «Теги»

Панель «Теги» дозволяє переглядати та змінювати теги на дереві логічної структури або дереві тегів PDF-файлу. На панелі «Теги» теги виводяться в ієрархічному порядку, що показує послідовність читання документа. Перший елемент у цій структурі - це корінь «Теги». Усі інші елементів – теги, що є дочірніми стосовно кореня «Теги». У тегах використовуються кодовані типи елементів у кутових дужках (< >). Кожний елемент, включно зі структурними елементами, такими як розділи та статті, постає в логічній структурі впорядкованим за типом, а після нього йде назва та вміст елемента або опис вмісту. Структурні елементи, як правило, відображаються в списку як контейнери (батьківські теги). Кожен із них містить кілька менших елементів (підпорядкованих тегів).

Примітка.

Щоб отримати докладнішу інформацію про логічні структури, див. посібник із PDF, шосте видання: Формат переносного документа Adobe версії 1.7 на сторінці довідкової інформації стосовно PDF (лише англійською мовою) на веб-сайті Adobe.

Хоча усунути більшість проблем із тегами можна, скориставшись інструментом «Порядок читання», деякі операції розташування тегів таблиць і підструктурних елементів, наприклад абзаців, списків і розділів, що потребують кількох мов, можна виконати лише за допомогою панелі «Теги». Додавання тегів до документа вручну на панелі «Теги» є останнім засобом. Спочатку спробуйте скористатися командою «Додати теги до документа».

Перегляд тегів на панелі «Теги»

 1. Виберіть «Перегляд» > «Показати/сховати» > «Панелі навігації» > «Теги».
 2. Виконайте·одну·з наведених нижче дій.
  • Розгорніть тег до необхідного виділення.

  • Клацніть значок плюса, утримуючи клавішу Ctrl (Windows), або значок трикутника, утримуючи клавішу Option (Mac OS), поруч із коренем тегів, щоб показати всі теги на дереві логічної структури.

Зміна тегів за допомогою панелі «Теги»

Можна змінити назву тегу, його розташування або тип тегу елемента. Весь вміст сторінки має бути оснащений тегами, позначений як артефакт або вилучений із дерева логічної структури.

Зміна назви тегу

 1. На панелі «Теги» розгорніть розділ логічної структури, який ви бажаєте редагувати.
 2. Щоб редагувати назву, виділіть тег, оберіть «Властивості» в меню параметрів, введіть текст у полі «Назва» і клацніть «Закрити».

Пересування тегу

 1. На панелі «Теги» розгорніть корінь тегів, щоб переглянути всі теги.
 2. Виділіть значок «Тег» елемента, який потрібно перемістити.
 3. Виконайте·одну·з наведених нижче дій.
  • Перетягніть тег на потрібне місце. Коли ви перетягуєте, на придатних місцях з’являється лінія.

  • Виберіть команду «Вирізати» в меню параметрів і виділіть тег над тим місцем, де потрібно вставити вирізаний тег. У меню параметрів виберіть команду «Вставити», щоб перемістити тег на той самий рівень, що й виділений тег, або виберіть команду «Вставити дочірній», щоб перемістити тег у виділений тег.

Зміна типу елемента

 1. На панелі «Теги» розгорніть розділ логічної структури, який ви бажаєте змінити.
 2. Виділіть елемент і виберіть у меню параметрів пункт «Властивості».
 3. Виберіть новий тип елемента з меню «Тип» й натисніть кнопку «Закрити».

Параметри панелі «Теги»

На панелі «Теги» скористайтеся меню параметрів або клацніть правою клавішею миші потрібний тег на дереві логічної структури, щоб вибрати один із таких параметрів:

Новий тег:

створення тегу на дереві логічної структури після поточного виділеного елемента. Вкажіть тип і назву нового тегу.

Вирізати:

вилучає виділений тег з його місця та поміщає його в буфер обміну.

Вставити:

вставляє тег з буфера обміну на вказане місце, замінюючи виділений тег.

Вставити дочірній:

вставляє тег із буфера обміну на вказане місце як дочірній тег виділеного тегу.

Вилучити тег:

вилучає виділений тег.

Знайти тег у виділенні:

шукає на панелі «Теги» тег, що містить текст чи об’єкт, виділений у вікні документа.

Створити тег із виділення:

створює тег на дереві логічної структури після елемента, виділеного у вікні документа. Вкажіть тип і назву нового тегу.

Знайти:

шукає артефакти, нечітко розпізнані символи та не позначений (без тегів) вміст, коментарі, посилання та анотації. Параметри дозволяють вам шукати сторінку або документ і додають теги до знайдених елементів.

Змінити тег на артефакт:

змінює виділені теги на артефакти та вилучає вміст із тегами з дерева структури.

Копіювати вміст до буфера обміну:

копіює весь вміст, що знаходиться у виділених тегах.

Редагувати мапу класів:

дозволяє додавати, змінювати й вилучати мапу класів або словник стилів документа. Мапи класів зберігають атрибути, пов’язані з кожним елементом.

Редагувати мапу ролей:

дозволяє додавати, змінювати й вилучати мапи ролей документа. Мапи ролей дозволяють кожному документові містити унікально визначений набір тегів. Зіставляючи ці власні теги з передвизначеними тегами в Acrobat, легше ідентифікувати й редагувати власні теги .

Анотації тегів:

якщо цей прапорець установлений, усі нові коментарі й поля форм додаються до дерева тегів після виділеного елемента тегу; наявні коментарі й поля форм до дерева тегів не додаються. Коментарі «Виділення» та «Підкреслення» автоматично забезпечуються тегами та пов’язуються з текстом, який вони анотують, не потребуючи цього параметра.

Документ є PDF-файлом із тегами:

позначає PDF-файл як документ із тегами. Зніміть цей прапорець.

Примітка.

Цей параметр не означає, що PDF-файл обов’язково має відповідати рекомендаціям PDF і має застосовуватися розважливо.

Виділення вмісту:

якщо цей прапорець установлений, у разі вибору тегу на панелі «Теги» навколо відповідного вмісту у вікні документа з’являється виділення.

Показати метадані:

відкриває діалогове вікно в режимі лише для читання, що містить довідкову інформацію про виділений тег.

Властивості:

відкриває діалогове вікно властивостей корегування.

Додавання альтернативного тексту та супровідної інформації до тегів

Деякі PDF-файли з тегами можуть не містити всієї інформації, необхідної для надання вмістові всіх властивостей зручності. Наприклад, якщо потрібно зробити документ доступним для екранного читця, PDF-файл має містити альтернативний текст для зображень, мовні властивості частин тексту, мова яких відрізняється від мови документа за замовчуванням, та повний текст для скорочень. Присвоєння відповідної мови різним елементам тексту гарантує, що за повторного використання документа для інших цілей з’являтимуться правильні символи, і що перевірка правопису виконуватиметься з належним словником.

На панелі «Теги» до тегу можна додати альтернативний текст і декілька мов. (Якщо потрібна лише одна мова, виберіть мову в меню «Файл» > «Властивості»). Можна також додавати альтернативний текст за допомогою інструмента «Порядок читання».

Примітка.

Альтернативний текстовий опис має бути якомога стислим.

Екранні читці можуть озвучувати URL-адреси веб-посилань, але значно більшу користь матиме й додавання до посилання альтернативного тексту. Наприклад, додавши альтернативний текст, можна зробити так, щоб екранний читець запрошував користувача «відвідати сторінку веб-сайту Acrobat adobe.com, присвячену спеціальним можливостям» замість «відвідати http://www.adobe.com/products/acrobat/solutionsacc.html».

Додається альтернативний текст до тегу <Link> посилання.

Примітка.

Додавайте альтернативний текст лише до тегів, які не мають дочірніх тегів. Додавання альтернативного тексту до батьківського тегу не дасть екранному читцю змоги прочитати жоден дочірній тег цього тегу.

 1. У дереві тегів виберіть тег <Link> для посилання, а потім у меню параметрів виберіть пункт «Властивості».
 2. У діалоговому вікні властивостей корегування виберіть панель «Теги».
 3. Наберіть альтернативний текст для посилання та клацніть «Закрити».

Додавання альтернативного тексту до зображення

 1. Виберіть «Перегляд» > «Показати/сховати» > «Панелі навігації» > «Теги».
 2. Розкрийте дерево логічної структури, щоб знайти та виділити елемент тегу <Figure> для зображення.

  Примітка.

  Для простішого пошуку тегів використовуйте інструмент «Порядок читання», щоб вибрати зображення або текст поблизу зображення на панелі документа. Після цього виберітьпункт «Знайти тег із виділення» в меню параметрів на панелі «Теги».

 3. Виберіть «Виділити вміст» у меню параметрів вкладки «Теги», щоб побачити виділену область у документі, що відповідає тегу.
 4. Виберіть «Властивості» в меню параметрів панелі «Теги».
 5. У діалоговому вікні властивостей корегування клацніть панель «Теги».
 6. Щоб задати альтернативний текст, введіть текст, що описує зображення.

Додавання альтернативного тексту до скороченого терміну

 1. У вкладці «Теги» знайдіть скорочений термін одним із таких шляхів:
  • Розгорніть дерево тегів, щоб побачити елементи, що містять скорочення.

  • Скористайтеся інструментом «Корегувати текст» або інструментом «Виділити», щоб виділити скорочення в документі, потім виберіть «Знайти тег у виділенні» в меню параметрів, щоб знайти текст у дереві тегів.

 2. Виділіть тег для цього елемента й виберіть «Властивості» в меню параметрів.

  Примітка.

  Якщо скорочення включає додатковий текст, виріжте додатковий текст і вставте його в новий дочірній тег <Span> батьківського тегу <Span>.

 3. У діалоговому вікні властивостей корегування виберіть панель «Теги».
 4. Щоб задати альтернативний текст, введіть нескорочений варіант терміну.
 5. Натисніть «Закрити».

Створення нового дочірнього тегу

 1. На панелі «Теги» виділіть батьківський вузол (значок, розташований на тому ж рівні, на якому ви збираєтеся створити дочірній тег) на дереві тегів, для якого ви збираєтеся створити дочірній тег.
 2. Виберіть «Новий тег» у меню параметрів.
 3. Виберіть відповідний тип тегу зі спливного меню «Тип» або введіть власний тип тегу, назву тегу (необов’язково), і натисніть «OK».

Додавання тегів до коментарів

Якщо ви додаєте теги до PDF-файлу, що містить коментарі, теги додаються й до коментарів. Проте, якщо ви додаєте коментарі до PDF-файлу, що вже містить теги, ваші коментарі залишатимуться без тегів, доки ви не ввімкнете теги для коментарів.

Примітка.

Щоб увімкнути теги для коментарів у PDF-файлі, на панелі «Теги» оберіть «Анотації тегів» з меню параметрів. Коментарі або позначки, що ви їх додаєте до PDF-файлу, отримують теги автоматично.

Якщо документ містить коментарі без тегів, ви можете знайти їх на дереві логічної структури та додати тег за допомогою команди «Знайти» на панелі «Теги».

 1. На панелі «Теги» виберіть «Знайти» в меню параметрів.
 2. У діалоговому вікні «Знайти елемент» оберіть «Непозначені коментарі» у спливаючому меню пошуку та натисніть «Знайти».
 3. Коли тип коментаря з’явиться в полі «Тип» (наприклад, «Текст»), клацніть на «Позначити елемент тегом», оберіть пункт «Анотація» зі спливаючого меню «Тип» у діалоговому вікні «Новий тег», потім натисніть кнопку «OK».
 4. У діалоговому вікні «Знайти елемент» натисніть «Знайти наступний», щоб знайти та позначити тегами всі коментарі, потім натисніть «Закрити».

Корегування тегів таблиць за допомогою панелі «Теги»

Застосовуйте інструмент «Порядок читання», щоб переконатися в правильності розташування тегів таблиць. Якщо вам треба структурувати зображення й текст у клітинках вашої таблиці, ви можете створити таблицю заново в програмі розробки, перш ніж перетворювати її на зручний PDF-файл. Додавання тегів на рівні клітинок в Acrobat – марудна процедура.

Перш ніж робити будь-які зміни в елементах таблиці, застосуйте інструмент «Порядок читання», щоб визначити правильність розташування тегів таблиці.

Перевірка елементів таблиці

 1. На панелі «Теги» розгорніть корінь тегів, щоб переглянути теги таблиць.
 2. Виберіть тег таблиць <Table> і переконайтеся в тому, що він містить один із зазначених нижче елементів:
  • Рядки таблиці, кожна з яких містить клітинки із заголовком <TH> або клітинки з даними <TD>.

  • Розділи <THead>, <TBody> та <TFoot>, кожний з яких містить рядки таблиці. (Рядки таблиці містять клітинки <TH>, клітинки <TD> або і такі, і такі.)

 3. Виконайте один чи декілька кроків із наведених нижче:
  • Якщо тег таблиці не містить цих елементів, але рядки, стовпці й клітинки відображаються в таблиці у вікні документа, застосуйте інструмент «Порядок читання», щоб вибрати та визначити таблицю або її окремі клітинки.

  • Якщо таблиця містить рядки, що поширюються на два чи декілька стовпців, установіть атрибути «ColSpan» та «RowSpan» для цих рядків у структурі тегів.

  • Створіть таблицю знову в програмі розробки, а потім перетворіть на PDF-файл із тегами.

Встановлення атрибутів «ColSpan» і «RowSpan»

 1. На панелі «Теги» виберіть елемент <TD> або <TH>.
 2. Виберіть пункт «Властивості» в меню параметрів.
 3. У діалоговому вікні властивостей корегуванняклацніть панель «Теги», а потім клацніть «Редагувати об’єкти атрибутів».
 4. Виділіть об’єкти атрибутів, клацніть на «Новий елемент» і створіть новий словник об’єктів атрибутів.
 5. Розгорніть новий словник, оберіть атрибут «Макет», потім клацніть на «Змінити елемент».
 6. Змініть значення атрибута «Макет» на «Таблиця».
 7. Виберіть словник об’єктів атрибутів, клацніть на «Новий елемент».
 8. У діалоговому вікні «Додати ключ і значення» введіть у полі «Ключ» ColSpan або RowSpan, введіть у полі «Значення» кількість стовпчиків або рядків, які поширюються на декілька рядків/стовпчиків, виберіть значення «Ціле» у спливаючому меню «Тип значення» й клацніть «OK».

Стандартні теги PDF

Цей розділ описує стандартні типи тегів, що застосовуються до PDF-файлів із тегами. Ці стандартні теги забезпечують допоміжні програми та пристрої семантичними та структурними елементами, використовуваними для інтерпретації структури документа та представлення вмісту належним чином.

Архітектура тегів PDF є розширюваною, тому будь-який PDF-документ може містити будь-який набір тегів залежно від програми розробки. Наприклад, PDF-файл може мати теги XML, отримані зі схеми XML. Для власних тегів, які визначаються (наприклад, імена тегів, створені зі стилів параграфів програми розробки) необхідна рольова мапа. Тут рольова мапа зіставляє кожний власний тег зі стандартним. Коли допоміжне програмне забезпечення натрапляє на власний тег, воно може перевірити цю мапу, щоб правильно інтерпретувати теги. Зазвичай додавання тегів до PDF-файлів за одним з описаних тут методів виробляє правильну рольову мапу для документа.

Примітка.

Ви можете переглядати й редагувати рольову мапу PDF-файлу, вибравши «Параметри» > «Редагувати рольову мапу» на панелі «Теги».

Стандартні типи тегів елементів Adobe доступні в діалоговому вікні «Новий тег». Також вони доступні в діалоговому вікні властивостей корегування у програмі Acrobat Pro. Adobe наполегливо радить використовувати ці типи тегів, тому що вони надають найкращі результати під час перетворення документа з тегами на інший формат. До цих форматів належать HTML, Microsoft Word або доступний текстовий формат для використання іншими допоміжними технологіями.

Блочні елементи – це елементи сторінки, що складаються з тексту, розташованого у формах, подібних до абзацу. Блочні елементи є частиною логічної структури документа. Деякі елементи також класифікуються як елементи-контейнери, елементи-заголовки та абзаци, елементи-мітки та елементи-списки, спеціальні текстові елементи, табличні елементи.

Елементи-контейнери

Елементи-контейнери - найвищий рівень елемента, що забезпечує ієрархічне групування для решти блочних елементів.

Document:

елемент «документ». Кореневий елемент дерева тегів документа.

Part:

елемент «частина». Великий шматок документа, може групувати докупи дрібніші одиниці вмісту, такі як елементи-сегменти, елементи-статті та елементи-розділи.

Div:

елемент «сегмент». Загальний блочний елемент або група блочних елементів.

Art:

елемент «стаття». Самостійний шматок тексту, що вважається однією історією.

Sect:

елемент «розділ». Загальний тип контейнера елементів, сумісний з розділом ( DIV Class=“Sect” ) у HTML, що зазвичай є компонентом елемента частини або елементом статті.

Елементи «заголовок» і «абзац»

Елементи «заголовок» і «абзац» – подібні до абзацу блочні елементи, що включають теги заголовків певного рівня та звичайних абзаців (P). Елемент заголовку (H) повинен з’являтися як перший дочірній будь-якого елемента «сегмент» вищого рівня. Для програм, що не розташовують розділи ієрархічно, доступні шість рівнів заголовків (від H1 до H6).

Елементи «мітка» і «список»

Елементи «мітка» і «список» – це блочні елементи, що використовуються для структурування списків.

L:

елемент «список». Будь-яка послідовність пунктів подібного значення або зібраних за іншим принципом; безпосередні дочірні елементи повинні бути елементами «пункт списку».

LI:

елемент «пункт списку». Будь-який пункт списку; може мати елемент «мітка» (необов’язково) та елемент «тіло списку» (обов’язково) в якості дочірнього.

LBL:

елемент «мітка». Маркер, назва або число, що ідентифікує та відрізняє елемент від решти в тому самому списку.

LBody:

елемент «пункт списку». Описовий уміст пункту списку.

Спеціальні текстові елементи

Спеціальні текстові елементи ідентифікують текст, що не використовується як звичайний абзац (P).

BlockQuote:

блочний елемент «цитата». Один чи декілька абзаців тексту, які належать не авторові тексту, що їх безпосередньо оточує, а комусь іншому.

Caption:

елемент «напис». Короткий текст, що описує таблицю чи зображення.

Index:

елемент «покажчик». Послідовність записів, що містять текст, що ідентифікує, та елементи-посилання, що вказують на появу цього тексту в тілі документа.

TOC:

елемент «зміст». Елемент, що містить структурований список пунктів і міток, що ідентифікують ці пункти; має свою власну окрему ієрархію.

TOCI:

елемент «пункт змісту». Пункт, що міститься в списку, пов’язаному з елементом «зміст».

Табличні елементи

Табличні елементи - спеціальні елементи для структурування таблиць.

Table:

елемент «таблиця». Двовимірна структура клітинок із даними або текстом, що містить елементи «рядок таблиці» як дочірні елементи й може містити елемент «заголовок» як перший або останній дочірній елемент.

TR:

Елемент «рядок таблиці». Один рядок заголовків або даних у таблиці, може містити елементи «клітинка із заголовком» та елементи «клітинка з даними».

TD:

елемент «клітинка з даними». Клітинка таблиці, що містить дані, що не є заголовком.

TH:

елемент «клітинка із заголовком». Клітинка таблиці, що містить текст заголовка або дані, що описують один або декілька рядків або стовпчиків таблиці.

Лінійні елементи

Лінійні елементи визначають проміжок тексту, що має певний формат або поведінку. Вони відрізняються від блочних елементів. Лінійні елементи можуть міститися в блочних або містити блочні елементи.

BibEntry:

елемент «запис бібліографії». Опис того, де можна знайти певну цитовану інформацію.

Quote:

елемент «запис цитати». Лінійний шматок тексту, що належить декому, хто не є автором тексту, що його оточує; відрізняється від блочної «цитати», що є цілим параграфом або декількома параграфами, на відміну від лінійного тексту.

Span:

елемент «проміжок». Будь-який лінійний проміжок тексту, зазвичай використовується для делімітації тексту, пов’язаного з набором властивостей стилю.

Спеціальні лінійні елементи

Подібно до лінійних елементів, спеціальні лінійні елементи описують лінійний шматок тексту, що має певний формат чи поведінку.

Code:

елемент «код». Текст комп’ютерної програми, вбудований у документ.

Figure:

елемент «зображення». Графіка чи графічне представлення, пов’язане з текстом.

Form:

елемент «форма». Анотація форми PDF, що може бути або була заповнена.

Formula:

елемент «формула». Математична формула.

Link:

елемент «посилання». Гіпертекстове посилання, вбудоване в документ. Ціль посилання може бути в тому самому документі або в іншому PDF-документі, або на деякому веб-сайті.

Note:

елемент «примітка». Пояснювальний текст або документація, така як нижні чи кінцеві виноски, на які є посилання в основному тілі тексту.

Reference:

елемент «згадування». Цитата тексту чи даних, що знаходяться в іншому місці документа.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності