Визначення повноекранного вигляду при відкритті документа

Режим «На весь екран» — це параметр, який можна задати для PDF-документів, які використовуються для презентацій. У цьому режимі сторінки Adobe PDF-документа повністю заповнюють екран, а рядок меню Acrobat, панель інструментів та елементи керування вікном приховуються. Також можна встановити інший режим перегляду при відкритті, щоб документи або набори документів відкривались в узгодженому режимі перегляду. Незалежно від цього можна встановити параметри переходу сторінок, щоб покращити візуальний ефект перегляду документа.

Для керування навігацією в PDF-документі (наприклад, для автоматичного перегортання сторінок) використовуйте параметри на панелі «На весь екран» діалогового вікна «Налаштування». Ці параметри залежать від системи, а не від PDF-документа, і застосовуються до всіх PDF-файлів, що відкриваються в цій системі. Отже, якщо презентація налаштовується в системі, якою ви керуєте, можна також керувати цими параметрами.

Режими перегляду «Звичайний» і «На весь екран»
Режими перегляду «Звичайний» і «На весь екран»

Визначення початкового вигляду

Початковий вигляд — це вигляд PDF-документа або портфоліо відразу після його відкриття. Можна задати початковий рівень збільшення, початковий вигляд і макет сторінки, що має з'являтись на екрані. Якщо PDF-файл є презентацією, можна встановити початковий режим перегляду «На весь екран». В Acrobat Pro можна створювати майстри дій, щоб змінювати параметри за замовчуванням для кількох документів.

Після визначення початкового режиму перегляду PDF-файла можна додати переходи сторінок, які застосовуватимуться до виділених сторінок або до всього документа.

Примітка.

Acrobat підтримує переходи сторінок та появу маркерів із програми PowerPoint.

Визначення початкового вигляду

 1. Виберіть команду «Файл» > «Властивості».
 2. У діалоговому вікні «Властивості документа» клацніть «Вигляд при відкритті».
 3. Виберіть потрібні параметри й натисніть кнопку «OK». Щоб побачити результат застосування цих параметрів, необхідно записати, закрити та знову відкрити файл.

Визначення початкового перегляду в режимі «На весь екран»

Встановлюючи початковий вигляд PDF-документа в режимі «На весь екран», потрібно визначити, як відкриватиметься документ.

 1. Виберіть команду «Файл» > «Властивості».
 2. В діалоговому вікні «Властивості документа» виберіть параметр «Вигляд при відкритті».
 3. Щоб отримати кращі результати, виконайте одну з таких дій.
  • Виберіть пункт «Лише сторінка» у меню «Вкладки навігації».

  • Виберіть параметр «Одна сторінка» в меню «Макет сторінки».

  • Для сторінки, з якої потрібно почати презентацію, установіть «Відкрити на сторінці».

 4. Установіть прапорець «Відкрити в режимі На весь екран», щоб відкрити документ без рядка меню, панелі інструментів та елементів керування вікном. Натисніть кнопку «OK». (Щоб побачити результат застосування цих параметрів, слід записати, закрити та знову відкрити файл.)

  Примітка.

  Користувачі можуть вийти з режиму «На весь екран», натиснувши клавішу Esc, якщо параметри налаштовані відповідним чином. Однак в режимі «На весь екран» користувачі не можуть застосовувати команди та вибирати інструменти, якщо не знають відповідні сполучення клавіш. Часто, аби мати таку змогу, зручно налаштувати дії на сторінці документа.

Параметри перегляду при відкритті для властивостей документа

Параметри вигляду при відкритті у властивостях документа поділено на три частини: макет і збільшення, параметри вікна та параметри інтерфейсу користувача.

Макет і збільшення

Визначає вигляд документа.

 

Примітка.

На макет сторінки і збільшення можуть впливати дві умови. 1) Кимось вже встановлено інший вигляд при відкритті для окремого PDF в меню «Файл» > «Властивості». 2) Виділено пункт «При повторному відкриванні документів відновлювати параметри перегляду останнього документа» в меню «Правка» > «Налаштування» > категорія «Документи».

Вкладки навігації

Визначає, які вкладки відображуються на навігаційній панелі.

Режим перегляду

Визначає порядок сторінок документа.

Збільшення

Встановлює рівень збільшення документа при відкритті. Типово використовується збільшення, встановлене користувачем.

Відкрити на сторінці

Указує сторінку, яка з'являється на екрані при відкритті документа.

 

Примітка.

При встановленні параметрів збільшення та режиму перегляду за замовчуванням використовуються параметри індивідуального користувача, вказані в параметрах вигляду сторінки.

Параметри вікна

Визначають, як вікно розташовується на екрані, коли користувач відкриває документ. Ці параметри застосовуються до самого вікна документа у зв'язку з ділянкою екрана монітора користувача.

Змінити розмір вікна до вихідного розміру сторінки

Змінює розмір вікна так, аби воно щільно охоплювало сторінку, що відкривається, згідно з параметрами, вибраними в меню «Параметри документа».

Відцентрувати вікно на екрані

Розташовує вікно в центрі екрана.

Відкрити в режимі «На весь екран»

Робить розмір вікна документа максимальним та відображає документ без рядка меню, панелі інструментів та елементів керування вікном.

Показати назву файлу

Показує назву файла в титульному рядку вікна.

Показати заголовок документа

Показує заголовок документа в рядку заголовка вікна. Заголовок документа береться з панелі «Опис» діалогового вікна «Властивості документа».

Параметри інтерфейсу користувача

Визначають, які частини інтерфейсу — рядок меню, панелі інструментів та елементи керування вікном — приховані.

 

Примітка.

 Якщо приховати рядок меню та панелі інструментів, користувачі не зможуть застосовувати команди та вибирати інструменти, якщо вони не знають відповідні сполучення клавіш. Іноді зручно встановити дії сторінок, які тимчасово будуть приховувати елементи керування інтерфейсом на час перегляду сторінки. (Див. Додати дії з мініатюрами сторінок.)

Додавання переходів сторінок

Можна створити цікавий ефект, що матиме місце кожного разу, коли сторінки перегортатимуться за допомогою переходів сторінок.

Також можна задати переходи сторінок для групи документів за допомогою майстра дій в Acrobat Pro.

 1. Виконайте·одну·з наведених нижче дій.
  • Виберіть «Інструменти» > «Упорядкувати сторінки» > «Більше» > «Переходи сторінок».

  • На панелі «Мініатюри сторінок» виділіть мініатюри сторінок, до яких треба застосувати переходи, а потім виберіть пункт «Переходи сторінок» у меню параметрів .

 2. У діалоговому вікні «Встановити переходи» в меню «Перехід» виберіть ефект переходу. Ці ефекти переходу є тими самими, що й ефекти, задані в параметрах «На весь екран».
 3. Виберіть напрямок виконання ефекту переходу. Варіанти напрямку залежать від переходу.
 4. Виберіть швидкість ефекту переходу.
 5. Виберіть «Автоматичне перегортання» і введіть кількість секунд між автоматичним перегортанням сторінок. Якщо не вибрати цей параметр, користувач перегортатиме сторінки за допомогою команд клавіатури або за допомогою миші.
 6. Виберіть діапазон сторінок, до якого треба застосувати перехід.

  Примітка.

  Якщо користувачі в параметрах «На весь екран» виберуть «Ігнорувати всі переходи», вони не побачать переходи сторінок.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності