Огляд інструмента «Порядок читання»

Інструмент «Порядок читання» надає найлегший і найшвидший шлях для виправлення проблем із порядком читання й основних проблем із тегами. Після вибору інструмента відкривається діалогове вікно, яке показує підсвічуванням порядок вмісту сторінки. Кожна підсвічена область отримує номер і підсвічується сірими або кольоровими квадратиками; номер означає позицію в порядку читання сторінки. Перевіривши порядок читання сторінки, можна перейти до виправлення інших, складніших проблем із тегами.

Інструмент «Порядок читання» призначений для відновлення PDF-файлів, теги в які були додані за допомогою програми Acrobat, а не для відновлення PDF-файлів, теги в які були додані під час перетворення в програмі розробки. Де це можливо, повертайтеся до вихідного файлу та додавайте спеціальні можливості в програмі розробки. Виправлення вихідного файлу потрібне, щоб не було потреби знову підправляти файл PDF у Acrobat.

За допомогою інструмента «Порядок читання» можна виконувати наступні завдання, пов’язані зі спеціальними можливостями:

 • Візуально перевіряти та згодом виправляти порядок читання вмісту сторінки

 • Додавати теги до заповнюваних полів форми та їхніх ярликів

 • Додавання альтернативного тексту та описів до полів форм

 • Виправляти теги простих таблиць і готувати складні таблиці до детальнішої обробки в дереві логічної структури

 • Видаляти з дерева логічної структури неважливий вміст, наприклад, оздоблення країв сторінки

Для виконання розширених завдань стосовно порядку читання та додання тегів, наприклад виправлення складних таблиць, видалення застарілих тегів і додання альтернативного тексту до посилань, слід використовувати панель «Теги». Детальнішу інформацію див. у розділі Зміна тегів за допомогою панелі «Теги».

Поради щодо застосування інструмента «Порядок читання»

 • Перед початком використання інструмента «Порядок читання» збережіть документ або його копію, оскільки функції скасування та повторення змін підтримуються не для всіх операцій. Докладнішу інформацію див. у статті Скасування й повторення змін у тегах за допомогою інструмента «Порядок читання».
 • Під час використання інструмента «Порядок читання», послідовно виберіть «Перегляд» > «Вигляд сторінки» > «Перегляд однієї сторінки». У разі натискання кнопки «Очистити структуру сторінки» Acrobat очищає теги на всіх видимих і навіть на частково видимих сторінках.

Виберіть інструмент «Порядок читання»

 • Виберіть «Інструменти» > «Спеціальні можливості», а потім виберіть «Порядок читання» на панелі праворуч. Відкриється діалогове вікно інструмента «Порядок читання».
Інструмент «Корегувати порядок читання»

Параметри порядку читання

Параметри інструмента «Порядок читання» можна вибрати в діалоговому вікні в спливаючому меню, яке з’являється, якщо клацнути на виділеній області правою кнопкою миші, або в меню параметрів на панелі «Порядок». Інструмент «Порядок читання» має такі параметри:

Клацніть тут, щоб дізнатися про всі параметри

Текст / абзац:

позначає виділену область тегами, як текст.

Зображення:

позначає виділену область тегами, як зображення. Текст, який міститься в тегу зображення, визначається як частина зображення, і екранні читці його не читають.

Поле форми:

позначає виділену область тегами, як поле форми.

Зображення / підпис:

позначає виділене зображення й підпис як один тег. Будь-який текст, який міститься в тезі, ідентифікується як напис. Параметр є корисним для додавання тегів до написів та запобігання неправильному додаванню тексту підписів до суміжних текстових блоків. Зображення можуть потребувати альтернативного тексту.

Заголовок 1, Заголовок 2, Заголовок 3, Заголовок 4, Заголовок 5, Заголовок 6:

позначає вибране як тег заголовка першого, другого, третього, четвертого, п’ятого чи шостого рівня. Теги заголовків можна перетворити на закладки, щоб допомогти користувачам переміщатись у межах документа.

Таблиця:

додає до виділеного фрагмента тегів таблиці після визначення у виділеній області місцезнаходження заголовків, рядків та стовпців.

Клітинка:

позначає виділену область тегами як таблицю або комірку заголовка. Використовуйте цей параметр для об’єднання неправильно розділених клітинок.

Формула:

позначає виділену область тегами як формулу. Оскільки програми читання можуть обробляти теги формул інакше, ніж звичайний текст, може знадобитися додавання описів із використанням альтернативного тексту.

Примітка:

позначає виділену область тегами як примітку.

Посилання:

позначає виділену область тегами як посилання.

Фон / артефакт:

позначає вибране як елемент фону чи артефакт, видаляючи об’єкт з дерева тегів. Таким чином вибраний об’єкт не відображатиметься в перекомпонованому документі та екранні читці не читатимуть його.

Редактор таблиць:

автоматично аналізує виділену таблицю по комірках та застосовує відповідні теги. Таблиця вже повинна містити теги таблиці перед застосуванням до неї команди «Редактор таблиць».

Показати групи вмісту сторінки:

показує елементи вмісту у вигляді підсвічених областей, які містять номери, що показують порядок читання. Задайте колір підсвічення, клацнувши палітру кольорів.

Показати клітинки таблиці:

підсвічує вміст окремих комірок таблиці. Задайте колір підсвічення, клацнувши палітру кольорів.

Відображати як елементи в одному блоці:

суміжні квадрати з тегами одного типу стискаються в один великий квадрат зі спільним типом тегів, який охоплює вихідний квадрат.

Показати таблиці й зображення:

виділяє всі таблиці й зображення рамкою. Рамка також показує наявність в елементах альтернативного тексту. Задайте колір рамки, клацнувши палітру кольорів.

Очистити структуру сторінки:

зі сторінки видаляється структура тегів. Застосовуйте цей параметр, щоб розпочати створення нової структури, якщо існуюча структура містить занадто багато помилок.

Показати панель порядку:

відкриває вкладку «Порядок» для зміни порядку виділеного вмісту.

Редагувати додатковий текст:

команда доступна в меню, яке викликається шляхом клацання виділеного зображення правою клавішею миші. Дає змогу користувачам додавати або редагувати текстові описи властивостей зображення, які читаються екранними читцями або за допомогою інших допоміжних технологій.

Редагувати текст поля форми:

команда доступна в меню, яке викликається шляхом клацання поля форми правою клавішею миші. Дає змогу користувачам додавати або редагувати текстові описи полів форми, які читаються екранними читцями або за допомогою інших допоміжних технологій.

Змінити зведення таблиці:

команда доступна в меню, яке викликається шляхом клацання виділеної таблиці правою клавішею миші. Дає змогу користувачам додавати або редагувати текстові описи властивостей таблиці, які читаються екранними читцями або за допомогою інших допоміжних технологій.

Перевірка й виправлення порядку читання (Acrobat Pro)

За допомогою інструмента «Порядок читання» можна швидко перевірити порядок читання документа PDF із тегами. Цей інструмент також дає змогу додавати альтернативний текст до зображень і вирішувати багато різних проблем із тегами, які описуються у звіті, створеному програмою Acrobat під час додавання тегів до документа PDF.

Проблеми з порядком читання доступні для перегляду під час роботи з інструментом «Порядок читання». Кожний неперервний розділ вмісту сторінки виділяється пунктиром як окрема область й отримує номер відповідно до порядку читання. У кожній області текст упорядковується зліва направо й згори вниз. (Цей порядок можна змінити в параметрах інструмента «Корегування».) Якщо якась виділена область містить дві шпальти тексту, або якщо текст відформатований у незвичному порядку, розділіть текст на частини, у яких можна задати порядок. Оскільки виділені області мають прямокутну форму, вони можуть перекривати інші елементи, особливо якщо вміст сторінки має неправильну форму. Навіть якщо вміст сторінки перекривається або містить дві виділені області, проблеми з порядком читання не виникнуть. Уміст сторінки не може належати більш ніж одній виділеній області.

Порядок читання у виділених областях можна змінити, перемістивши елемент на панелі «Порядок», або перетягнувши його на сторінку у вікні документа. Змінивши порядок у виділених областях сторінки, можна створити зображення й підпис на місці, яке підходить для пояснення в тексті. Змінивши порядок виділених областей, ви ефективно зміните порядок читання елементів, не змінюючи фактичних налаштувань PDF-файлу.

Перевірка порядку читання за допомогою інструмента «Порядок читання»

Натисніть тут, щоб переглянути кроки для перевірки порядку читання за допомогою інструмента

 1. Виберіть інструмент «Порядок читання» на панелі праворуч.

 2. У діалоговому вікні «Порядок читання» встановіть прапорець «Показати групи вмісту сторінки» й активуйте параметр «Порядок вмісту сторінки».

  Примітка.

  Якщо виділені області не з’явилися на панелі документа, документ не містить тегів.

 3. У разі необхідності виконайте одну з таких дій:
  • Щоб задати колір пунктиру виділення клацніть палітру кольорів, а потім виберіть потрібний колір.

  • Щоб виділити таблиці та зображення й переглянути додатковий текст для зображень, виберіть команду «Показати таблиці та зображення».

 4. Перевірте порядок читання тексту в кожній виділеній області.

  Примітка.

  Це легше зробити в збільшеному масштабі.

 5. Перевірте порядок нумерації в кожній виділеній області. Якщо послідовні пронумеровані області не йдуть одна за одною, змініть їх порядок на панелі «Порядок».
 6. Клацніть «Показати панель порядку», а потім виберіть на панелі «Порядок» кожен елемент вмісту (у кутових дужках [ ]), щоб виділити цю область вмісту у вікні документа. Застосовуйте цей метод для пошуку пронумерованих областей, які ви не бачите або не можете знайти на сторінці.

Зміна порядку читання на панелі «Порядок»

Натисніть тут, щоб переглянути кроки для зміни порядку читання на панелі «Порядок»

 1. Виберіть інструмент «Порядок читання» на панелі праворуч.

 2. У діалоговому вікні «Порядок читання» натисніть кнопку «Показати панель "Порядок"».

 3. На панелі «Порядок» перейдіть до перегляду списку виділених областей, що відображаються у вікні документа.
 4. На панелі «Порядок» перетягніть тег виділеної області в потрібне місце. Під час перетягування лінією позначається місце розташування області, якщо користувач відпустить кнопку миші. Після перетягнення елемента в нове місце номер виділеної області змінюється у відповідності з новим порядком читання. Можна вибрати та перемістити кілька суміжних областей.

Зміна порядку читання шляхом перетягування на сторінці

Натисніть тут, щоб переглянути кроки для зміни порядку читання, перетягуючи елементи на сторінці

 1. Виберіть інструмент «Порядок читання».

 2. У діалоговому вікні «Порядок читання» встановіть прапорець «Показати групи вмісту сторінки» й активуйте параметр «Порядок вмісту сторінки».

 3. У вікні документа наведіть вказівник на номер виділеної області, яку ви хочете перемістити. Потім перетягніть його туди, де він має бути прочитаний. Текстовий курсор показує місце можливого розташування в тексті.

  Після того, як ви відпустите кнопку миші на виділеній області, курсор вставляння тексту перетвориться на лінію розбиття, а виділена область під ним розіб’ється на дві нові виділені області. Номери всіх виділених областей змінюються у відповідності з новим порядком читання.

Редагування тегів за допомогою інструмента «Порядок читання» (Acrobat Pro)

За допомогою інструмента «Порядок читання» можна створити теги в документах PDF без тегів або додати нові теги до існуючої структури. Однак таке додавання тегів вручну не забезпечує такого ж рівня деталізації структури тегів, як команда «Додати теги до документа». Наприклад, не підтримуються такі елементи, як абзаци, списки з маркерами та номерами, розбиття на рядки та переноси. Перед очисткою існуючої структури перевірте, чи немає інших можливостей, крім додавання тегів вручну.

Клацніть тут, щоб переглянути кроки для додавання тегів для області

 1. Застосовуючи інструмент «Порядок читання», проведіть курсором у вікні документа, щоб вибрати область сторінки, яка містить вміст одного типу (наприклад, абзац тексту).

 2. Виконайте·одну·з наведених нижче дій.
  • Щоб додати більше вмісту до поточного виділення, протягніть по ньому курсором, утримуючи клавішу Shift.

  • Щоб вилучити сторінку з поточного виділення, перетягніть її курсором, утримуючи клавішу Ctrl.

 3. Натисніть відповідну кнопку в діалоговому вікні «Порядок читання», щоб задати тип тегів.

Зміна тегу для області

Якщо Acrobat неправильно додає теги до елемента сторінки, можна змінити тип тегів для виділеної області.

Клацніть тут, щоб переглянути кроки для зміни тегів для області

 1. Виберіть інструмент «Порядок читання» на панелі праворуч.

 2. У діалоговому вікні «Порядок читання» встановіть прапорець «Показати групи вмісту сторінки» й активуйте параметр «Порядок вмісту сторінки».

 3. Щоб виділити виділену пунктиром область, виконайте одну з наступних дій:
  • Протягніть курсор миші, щоб виділити її.

  • Клацніть номер виділеної області.

 4. Клацніть на кнопці з типом тегу, який потрібно додати до виділеної підсвіченням області.

Скасування й повторення змін у тегах за допомогою інструмента «Порядок читання»

Клацніть тут, щоб побачити кроки, які необхідно виконати для скасування або повторення змін порядку читання

Примітка.

Операції скасування або повторення змін порядку читання підтримуються для всіх тегів, окрім наступних:

 • таблиця, редактор таблиць, а також інші пов’язані з ними теги.
 • Створювати й змінювати теги можна за допомогою команд «Перетягнути» й «Виділити», які можна знайти в інструменті «Порядок читання».

Щоб скасувати зміни порядку читання в Acrobat, клацніть «Правка» > «Скасувати правку». Щоб повторити зміни, клацніть «Правка» > «Повторити правку». 

Скасування або повторення змін порядку читання

Додавання й видалення вмісту з області з тегами

Інструмент «Порядок читання» завжди відображає якомога меншу кількість виділених областей. Якщо вміст виділеної пунктиром області неправильно компонується, може знадобитися розбити область для перевпорядкування. Виділені області також можуть містити вміст на суміжних сторінках, який не є пов’язаним або ж потребує тегів іншого типу. Уміст сторінки може бути позбавленим пов’язаних елементів, особливо якщо вміст не вписується в прямокутне виділення. Інструмент «Порядок читання» використовується для додавання вмісту в область, видалення вмісту з області або для розбиття області для перевпорядкування вмісту.

Клацніть тут, щоб переглянути кроки для додавання або видалення вмісту з області з тегами

 1. Виберіть інструмент «Порядок читання».

 2. У діалоговому вікні «Порядок читання» встановіть прапорець «Показати групи вмісту сторінки» й активуйте параметр «Порядок вмісту сторінки».

 3. У вікні документа виберіть виділену пунктиром область.
 4. Виконайте·одну·з наведених нижче дій.
  • Щоб додати вміст до поточного виділення, клацніть елементи, які потрібно додати, утримуючи клавішу Shift. На курсорі миші з’явиться знак «+» (плюс).

  • Щоб вилучити вміст із поточного виділення, клацніть на ньому, утримуючи клавішу Ctrl. На курсорі миші з’явиться знак «-» (мінус).

 5. Клацніть на кнопці з типом тегу, який потрібно додати до виділеної підсвіченням області.

Поділ однієї області на дві

Клацніть тут, щоб переглянути кроки для поділу однієї області на дві

 1. Виберіть інструмент «Порядок читання».

 2. У діалоговому вікні «Порядок читання» встановіть прапорець «Показати групи вмісту сторінки» й активуйте параметр «Порядок вмісту сторінки».

 3. У вікні документа перетягніть курсор миші, щоб виділити невелику частину вмісту біля межі першої області, яку потрібно створити.
 4. Натисніть кнопку «Фон / артефакт» у діалоговому вікні. Виділена пунктиром область буде розбита на дві області з нумерацією справа наліво.

 5. Щоб виправити порядок читання, виберіть команду «Показати панель "Порядок"» і перетягніть нову виділену область на належне місце на панелі «Порядок».
 6. Перетягніть курсор для вибору першої створеної вами області вмісту, у тому числі фону / артефакту. Після цього встановить тег, натиснувши кнопку в діалоговому вікні «Порядок читання».

Застосування тегу заголовка

Щоб читачам було легше переміщатися по документу і знаходити потрібну інформацію, перевірте, чи містять заголовки теги відповідного рівня, що описують їхню ієрархію у вмісті.

Клацніть тут, щоб переглянути кроки для застосування тегу заголовка

 1. Виберіть інструмент «Порядок читання» і текст заголовка в PDF-файлі.

 2. У діалоговому вікні «Порядок читання» натисніть кнопку, що відповідає належному тегу заголовка (наприклад, Заголовок 1, Заголовок 2).

  Примітка.

  Додавши теги заголовків, можна перетворити заголовки на закладки, щоб покращити навігацію по документу. Додаткову інформацію див. у розділі Додавання закладок із тегами.

Вилучення елементів сторінок зі структури тегів

Під час додавання тегів до документа PDF програма Acrobat не завжди може відрізнити пояснювальні зображення від декоративних елементів сторінки. Елементи, що покращують вигляд сторінки, наприклад декоративні краї, лінії або елементи фону, можуть створювати безлад у структурі документа й мають бути вилучені. Відтак Acrobat може некоректно позначати артефакти або елементи сторінки як теги зображень. Зі структури тегів можна вилучати артефакти й неважливі елементи сторінки, заміняючи їхній тег на тег фону / артефакту або вилучаючи їхні теги. Якщо зображення з тегами в документі не містить будь-якої корисної для користувача або ілюстративної інформації, ви можете вилучити елемент зі структури тегів, щоб він не читався читцями та не використовувався в перекомпонуванні.

Клацніть тут, щоб переглянути кроки для видалення елементів сторінки зі структури тегів

 1. Виберіть інструмент «Порядок читання».

 2. У діалоговому вікні «Порядок читання» встановіть прапорець «Показати групу вмісту сторінки» й активуйте параметр «Порядок вмісту сторінки». Після цього виберіть «Показати таблиці та зображення».

 3. Вилучіть елемент сторінки тим чи іншим шляхом:
  • У вікні документа виділіть елемент сторінки й натисніть у діалоговому вікні кнопку «Фон / артефакт».

  • На панелі «Порядок» виберіть елемент сторінки й натисніть «Видалити».

Зміна тегів зображень і таблиць (Acrobat Pro)

За допомогою інструмента «Порядок читання» можна додавати й змінювати теги та додатковий текст для зображень і таблиць.

Застосування тегу зображення

За допомогою інструмента «Порядок читання» можна виділити елемент і визначити його як зображення. Задавши елемент як зображення, можна додати альтернативний текст, який описує зображення.

Клацніть тут, щоб переглянути кроки додавання тегів для зображення

 1. Виділіть зображення за допомогою інструмента «Порядок читання».

 2. У діалоговому вікні «Порядок читання» натисніть кнопку «Зображення».

 3. У вікні документа клацніть область правою клавішею миші та виберіть команду «Редагувати додатковий текст».

 4. Уведіть додатковий текст і клацніть «ОК».

Перевірка й виправлення тегів зображень

За допомогою інструмента «Порядок читання» можна ідентифікувати й виправляти теги зображень. Визначте, чи містять зображення додатковий текст, чи його потрібно додати, щоб він правильно читався за допомогою допоміжних технологій. В ідеалі теги зображень мають описувати графічний вміст, який є значимим для документа в цілому, наприклад графіки або ілюстративні фотографії. Якщо елементи фону / артефакту, що не можуть бути прочитані, містять теги зображень, перевизначте їх як фон / артефакт.

Клацніть тут, щоб переглянути кроки для перевірки та виправлення тегів для зображення

 1. Виберіть інструмент «Порядок читання» і встановіть у діалоговому вікні прапорець «Показати таблиці та зображення».

 2. Виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Якщо зображення не містить теги зображень, виберіть потрібну область вмісту й клацніть у діалоговому вікні «Зображення» або «Зображення / підпис».

  • Щоб вилучити текст, некоректно поєднаний із зображенням, перетягніть, щоб виділити текст, і натисніть кнопку «Текст / абзац» у діалоговому вікні.

  • Аби включити підпис, поєднаний із зображенням, виберіть зображення й підпис, і натисніть у діалоговому вікні кнопку «Зображення / підпис».

Перевірка й додавання альтернативного тексту до зображень

Якщо потрібно, щоб екранні читці описували графічні елементи, які ілюструють важливі поняття в документі, необхідно додати опис у вигляді альтернативного тексту. Зображення не будуть розпізнані та прочитані екранними читцями, поки до властивостей тегів не додано альтернативний текст. Якщо ви додасте альтернативний текст до текстових елементів, читатиметься лише опис, а не сам текст.

Клацніть тут, щоб переглянути кроки для перевірки та додавання іншого тексту для малюнків

 1. Виберіть інструмент «Порядок читання».

 2. У діалоговому вікні виберіть команду «Показати таблиці та зображення».
 3. Клацніть зображення правою клавішею миші та виберіть у спливаючому меню команду «Редагувати додатковий текст».

 4. У діалоговому вікні «Редагувати додатковий текст» введіть новий (або змініть наявний) опис зображення й натисніть «OK».

Зміна тегів таблиць і тегів нерозпізнаних таблиць

Таблиці ускладнюють роботу екранних читців, оскільки вони представляють текстові або чисельні дані в наглядному вигляді. Вміст у комірках таблиць може бути складним та містити списки, абзаци, поля форм й інші таблиці.

Щоб отримати найкращі результати в ході додавання тегів до таблиць, для створення документа PDF і додавання тегів користуйтеся програмою, у якій цей документ було створено. Якщо PDF-файл не містить тегів, їх можна додати за допомогою команди «Додати теги до документа». Завдяки цій команді правильно розпізнається більшість таблиць, проте ця команда може не розпізнати таблицю, у якій відсутні чіткі межі, заголовки, стовпці та рядки. Перевіряти правильність розпізнавання таблиці й усувати проблеми з розпізнаванням можна за допомогою інструмента «Порядок читання». Щоб додати спеціальне форматування до таблиць та їхніх клітинок, скористайтеся панеллю «Теги».

Редактор таблиць дає змогу автоматично проаналізувати компоненти таблиці й застосувати відповідні теги, але для деяких тегів може знадобитися ручна перевірка та корегування. Переглянувши теги таблиці, можна визначити, чи правильно ідентифіковано стовпці, рядки та комірки. Таблиці, яким бракує правильно заданих границь та лінійок, часто містять некоректні теги або прилеглі елементи сторінки. Можна відкорегувати таблиці з неправильними тегами, виділяючи та перевизначаючи їх; злиті клітинки можна розділити, створивши тег для кожної клітинки.

Щоб усунути проблеми з тегами в таблицях, часто доводиться використовувати панель «Теги».

Клацніть тут, щоб переглянути кроки для редагування тегів таблиці та для додавання тегів до нерозпізнаних таблиць

 1. Виберіть інструмент «Порядок читання» та встановіть прапорець «Показати таблиці та зображення».

 2. Якщо таблиця не позначена чітко у вікні документа, перетягніть мишею, щоб виділити всю таблицю, і виберіть пункт «Таблиця» в діалоговому вікні.

 3. Виберіть команду «Показувати клітини таблиці», аби впевнитися, що всі клітинки таблиці задано як окремі елементи.

 4. Якщо клітинки не видаються окремими елементами, виконайте одну з таких дій:
  • Якщо є злиті комірки, виділіть область окремої клітинки інструментом «Порядок читання» і потім натисніть у діалоговому вікні кнопку «Клітинка». Повторіть цю дію для кожної злитої клітинки.

  • Якщо клітинки не виділено пунктиром, можливо, таблицю сформатовано в нестандартний спосіб. Знову створіть таблицю в програмі, в якій створено файл.

 5. Якщо таблиця містить клітинки, що поширюються на два чи декілька стовпців, задайте атрибути «ColSpan» та «RowSpan» для цих рядків у структурі тегів.

Вилучення або заміна тегів структури документа (Acrobat Pro)

Якщо після додавання тегів до PDF-файлу в Adobe Acrobat структура тегів стає занадто складною або проблематичною для корегування, можна вилучити або замінити поточну структуру за допомогою інструмента «Порядок читання». Якщо документ містить здебільшого текст, можна вибрати сторінку, а потім вилучити заголовки, таблиці та решту елементів, щоб створити чистішу та простішу структуру тегів.

Acrobat може розставити теги заново в документі, що вже містить теги, після того, як ви спочатку видалите всі наявні теги з дерева тегів.

Усунення всіх тегів з PDF-файлу

Клацніть тут, щоб переглянути кроки для видалення всіх тегів із PDF-файлу

 1. Відкрийте панель «Теги» («Перегляд» > «Показати/приховати» > «Панелі навігації» > «Теги») та виберіть кореневий (перший у списку) тег – «Теги».

 2. На панелі «Теги» виберіть у меню параметрів команду «Видалити тег».

Заміна наявної структури тегів

Ця процедура працює найкраще зі сторінками, що містять один стовпець тексту. Якщо сторінка містить декілька стовпців, кожен із них має бути виділений та позначений тегом окремо.

Клацніть тут, щоб переглянути кроки для заміни наявної структури тегів

 1. Виберіть інструмент.
 2. У вікні документа виділіть усю сторінку. Виділення включає текстові та нетекстові елементи.
 3. Щоб зняти виділення з нетекстових елементів сторінки, наприклад зображень і підписів, обведіть їх мишею, утримуючи клавішу Ctrl, докина сторінці не залишиться лише виділений текст.  Клацніть  «Текст / абзац» у діалоговому вікні «Порядок читання».

 4. У вікні документа виділіть нетекстові елементи, такі як зображення чи назви, натисніть відповідну кнопку в діалоговому вікні, щоб додати тег. Повторіть описані вище кроки, доки весь вміст сторінки не матиме теги.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності