Процес створення PDF-файлів зі спеціальними можливостями

На високому рівні процес створення PDF-файлів зі спеціальними можливостями складається з декількох основних етапів.

 1. Розгляньте спеціальні можливості перед перетворенням документа на PDF-файл.
 2. Якщо необхідно, додайте поля форми для заповнення та описи й встановіть порядок табуляції.
 3. Додайте інші спеціальні можливості в PDF-файл.
 4. Додайте теги в PDF-файл.
 5. Перевірте PDF-файл та виправте проблеми розташування тегів.

Ці етапи представлено в найбільш оптимальному порядку. Однак можна змінювати порядок виконання цих завдань. У будь-якому разі спочатку слід перевірити документ, визначити його призначення та скористатися аналізом, щоб визначити застосований процес.

Додаткові ресурси

Для отримання докладнішої інформації про створення PDF-файлів зі спеціальними можливостями див. такі ресурси:

Розгляд спеціальних можливостей перед перетворенням документа на PDF-файл

Якщо це можливо, слід продумати спеціальні можливості під час створення вихідних файлів у програмі розробки, такій як текстовий редактор або верстальна програма.

До типових задач, які виконуються в програмі розробки, відносяться додавання тексту до графіки, оптимізація таблиць і застосування стилів абзаців або функцій структури документа, що може бути перетворено на теги. Докладніші відомості див. у розділі Створення PDF-файлу з тегами в програмі розробки.

Додавання полів форми для заповнення та описів і встановлення порядку табуляції

Якщо PDF-файл містить поля форми, скористайтеся командою «Інструменти» > «Спеціальні можливості» > «Виконати розпізнавання полів форм», щоб виявити поля форми та зробити їх інтерактивними (з можливістю заповнення).

Використайте інструменти «Форми», щоб створити поля форми для заповнення, наприклад, кнопки, поля з відміткою, спливаючі меню та текстові поля. Коли створюється поле, уведіть опис у вікні «Підказка» діалогового вікна «Властивості» для цього поля. Екранні читці озвучують цей текст. Для детальнішої інформації див. Створення полів форм.

Примітка.

Для додавання описів до полів форми можна також скористатись інструментом «Порядок читання» в Acrobat Pro.

Щоб отримати більш докладну інформацію щодо встановлення порядку табуляції для структури документа, див. розділ «Встановлення навігації по полях форми».

Додавання інших спеціальних можливостей до PDF-файлу

В Acrobat Pro цей етап включає вибір мови документа, перевірку того, чи не перешкоджають параметри захисту роботі екранного читця, створення зручних посилань і додавання закладок. Додаткові відомості див. у розділах Встановлення мови документа, Як не допустити, щоб параметри захисту перешкоджали екранним читцям, Додавання зручних посилань і Про закладки.

В Acrobat Standard цей етап включає вибір мови документа, перевірку того, чи не перешкоджають параметри захисту роботі екранного читця, і додавання закладок. Додаткові відомості див. у розділі Встановлення мови документа, Як не допустити, щоб параметри захисту перешкоджали екранним читцям та Про закладки.

Додавання тегів до PDF-файлу

Покращуйте спеціальні можливості PDF-файлів, додаючи теги в програмі Acrobat. Якщо PDF-файли не містять тегів, Acrobat може спробувати автоматично розташувати теги документа під час читання або перекомпонування, але результати можуть бути невдалими. З PDF-файлами з тегами логічне дерево структури надсилає вміст екранному читцю, іншій допоміжній програмі або на пристрій у відповідному порядку.

Щоб досягти найкращих результатів, додавайте теги до документа під час його перетворення на PDF-файл у програмі розробки. До прикладів цих програм входить Adobe FrameMaker®, Adobe InDesign®, Microsoft Word або OpenOffice Writer. Якщо ви не маєте доступу до програми розробки, що може створювати PDF із тегами, додати теги до PDF-файлу можна в будь-який момент, використовуючи програму Acrobat.

Додавання тегів під час перетворення на формат PDF потребує наявності програми розробки, яка підтримує додавання тегів у документ PDF. Додавання тегів під час перетворення дозволяє програмі розробки керуватися стилями абзаців або іншою структурною інформацією вихідного документа, щоб створювати логічну структуру дерева. Логічна структура дерева відображає точний порядок читання та відповідні рівні тегів. Таке додання тегів краще передає структуру складних макетів, таких як вбудовані бічні смуги, суміжні стовпці, нерегулярне вирівнювання тексту та таблиці. У ході додавання тегів під час перетворення можна також належним чином додати теги таких елементів тексту, як посилання, перехресні посилання, закладки та додатковий текст (де це можливо).

Щоб додати до PDF-файлу теги в програмі Acrobat, виберіть команди меню «Інструменти» > «Спеціальні можливості» > «Додати теги до документа». Ця команда працює для будь-якого PDF-файлу без тегів, наприклад документа, створеного за допомогою принтера Adobe PDF Printer. Acrobat аналізує вміст PDF-файлу для інтерпретації окремих елементів сторінки, їхньої ієрархічної структури та призначеного порядку читання кожної сторінки. Потім будується дерево тегів, що відображає цю інформацію. Також створюються теги для посилань, перехресних посилань і закладок, доданих до документа в програмі Acrobat.

Команда «Додати теги до документа» додає теги належним чином до більшості стандартних макетів. Однак вона не може завжди правильно інтерпретувати структуру та порядок читання складних елементів сторінки. До цих елементів входять суміжні стовпці, нерегулярне вирівнювання тексту, незаповнювані поля форм та таблиці, що не мають меж. Додавання тегів до цих сторінок за допомогою команди «Додати теги до документа» може призвести до неправильного комбінування елементів або порушення послідовності розміщення тегів. А це викликає в PDF проблеми з порядком читання.

Про водяні знаки та екранні читці

До PDF-файлу з тегами можна додати водяний знак, не додаючи його до дерева тегів. Те, що водяний знак може не відображатися на дереві тегів, допомагає користувачам, що застосовують екранні читці, бо вони не почують читання водяного знаку як вмісту документа.

Найкращий спосіб додати водяний знак, що не заважатиме програмі читання з екрана, це вставити PDF-файл без тегів із відповідним водяним знаком у PDF-файл із тегами.

Перевірте PDF-файл та виправте проблеми розташування тегів (Acrobat Pro)

Отримавши PDF-файл із тегами, перевірте документ на наявність помилок порядку читання, помилок у тегах і помилок спеціальних можливостей і виправте їх належним чином.

Незалежно від застосованого методу додавання тегів до PDF, використовуйте Acrobat для корегування порядку додавання тегів та читання для складних макетів або незвичайних елементів сторінки. Наприклад, функція «Додати теги до документа» не завжди може розрізнити наочні зображення й декоративні елементи сторінки, такі як границі, лінії та елементи фону. Це може призвести до неправильного додавання тегів для всіх зображень. Також ця функція може помилково позначати графічні символи в тексті text(наприклад, утоплені буквиці) як зображення замість включення їх у тег, що представляє блок тексту. Такі помилки можуть привнести безлад у дерево тегів й ускладнити порядок читання, на який покладається допоміжна технологія.

Якщо додати теги до документів за допомогою Acrobat, програма створить звіт про помилки після завершення процесу додання тегів. Використовуйте цей звіт як інструкцію для рішення проблеми з додаванням тегів. Знайти інші помилки розташування тегів, порядку читання й спеціальних можливостей для будь-якого PDF-файлу можна за допомогою інструментів «Повна перевірка» або «Порядок читання». Додаткові відомості див. у розділі Перевірка спеціальних можливостей за допомогою «Повної перевірки» та Перевірка й корегування порядку читання.

Створення PDF-файлу з тегами з веб-сторінки

PDF-файл, створений із веб-сторінки, має лише ті спеціальні можливості, які має вихідний файл у форматі HTML. Наприклад, якщо структура веб-сторінки основана на таблицях, код HTML для таблиці може не підпорядковуватися тому логічному порядку читання, якого потребує PDF-файл із тегами, навіть якщо HTML-код є достатньо структурованим для правильного відображення всіх елементів у переглядачі.

Залежно від складності веб-сторінки в Acrobat Pro можна виконувати значні виправлення файлу за допомогою інструмента «Порядок читання» або зміни дерева тегів в Acrobat.

Щоб робити з веб-сторінок PDF-файли з найбільшою кількістю спеціальних можливостей, спершу встановіть логічний порядок читання в HTML-коді сторінок. Для найкращого результату користуйтеся рекомендаціями зі створення доступного веб-вмісту («Web Content Accessibility Guidelines»), опублікованими Консорціумом «World Wide Web» (W3C). Більш докладна інформація знаходиться в інструкціях на веб-сайті W3C.

 1. Виконайте·одну·з наведених нижче дій.
  • У програмі Acrobat виберіть «Файл» > «Створити» > «PDF із веб-сторінки», введіть адресу веб-сторінки та натисніть «Параметри».

  • У Microsoft Internet Explorer на панелі інструментів Adobe PDF натисніть стрілку вниз на кнопці «Перетворити» та виберіть «Налаштування».

 2. На вкладці «Загальні» виберіть «Створити теги PDF», а потім натисніть кнопку «OK».
 3. Укажіть усі інші потрібні параметри, а потім натисніть кнопку «Створити».

Створення PDF-файлу з тегами в програмі розробки

У більшості випадків PDF-файли з тегами створюються в програмі розробки, такій як Adobe FrameMaker®, Adobe InDesign або Microsoft Word. Створення тегів у програмі розробки загалом дає кращі результати, ніж додавання тегів в Acrobat.

PDFMaker надає параметри перетворення, які дають змогу створювати PDF-файли з тегами в Microsoft Excel, PowerPoint і Word.

Щоб отримати докладнішу інформацію про створення PDF зі спеціальними можливостями, див. www.adobe.com/accessibility.

Додаткову інформацію див. у документації до вашої програми розробки.

Про теги в об’єднаних PDF-файлах

Можна об’єднати декілька файлів із різних програм для створення єдиного PDF-файлу в одній операції. Наприклад, ви можете об’єднати файли текстового редактора з презентаціями, електронними таблицями та веб-сторінками. Виберіть «Файл» > «Створити» > «Об’єднати файли в один PDF-файл».

Під час перетворення Acrobat відкриває кожну програму розробки, створює PDF-файл із тегами та збирає ці PDF-файли в єдиному PDF-файлі з тегами.

Процес перетворення не завжди правильно інтерпретує структуру документа для об’єднаного PDF-файлу, оскільки у файлах часто використовуються різні формати. Використовуйте програму Acrobat Pro для створення PDF-файлів зі спеціальними можливостями з кількох документів.

Коли об’єднуються декілька файлів PDF в один PDF із тегами, корисною дією є повторне додавання тегів до об’єднаного документа. Об’єднування файлів PDF з тегами та PDF без тегів може призвести до PDF лише із частиною доданих тегів, що не буде доступний для людей із фізичними вадами. Деякі користувачі, наприклад ті, що використовують екранні читці, не знають про сторінки без тегів. Якщо ви починаєте зі змішування PDF-файлів із тегами та без тегів, додайте теги до файлів без тегів до початку обробки. Якщо всі PDF-файли не містять тегів, додайте теги до об’єднаного PDF-файлу, завершивши вставляти, замінювати та видаляти сторінки.

Під час вставлення, заміни або видалення сторінок Acrobat включає наявні теги до дерева тегів зібраного PDF-файлу наступним чином:

 • Під час вставлення сторінок у PDF Acrobat додає теги (якщо вони є) для нових сторінок у кінець дерева тегів. Цей порядок дотримується, навіть якщо сторінки вставляються на початку або всередині документа.

 • Під час заміни сторінок у PDF Acrobat додає теги (якщо вони є) для вхідних сторінок у кінець дерева тегів. Цей порядок дотримується, навіть якщо сторінки замінюються на початку або всередині документа. Acrobat зберігає теги (якщо є) для замінених сторінок.

 • Під час видалення сторінок із PDF-файлу Acrobat зберігає теги (якщо вони є) вилучених сторінок.

Сторінки, теги яких не впорядковані в дереві логічної структури документа, можуть спричиняти проблеми для екранних читців. Екранні читці зчитують теги в напрямку вниз по дереву, тому вони можуть не дійти до тегів вставлених сторінок, доки не досягнуть кінця дерева. Щоб вирішити цю проблему, використовуйте Acrobat Pro  для перевпорядкування дерева тегів. Розмістіть великі групи тегів у такому ж порядку, що й самі сторінки. Щоб уникнути цього етапу, заплануйте вставлення сторінок у кінець PDF, послідовно будуючи документ від початку до кінця. Наприклад, якщо заголовна сторінка PDF створюється окремо від вмісту, додайте PDF вмісту до PDF заголовної сторінки, навіть якщо документ вмісту має більший розмір. Цією дією теги вмісту розміщуються після тегів заголовної сторінки. У подальшому перевпорядкуванні тегів у програмі Acrobat Pro немає потреби.

Теги, які залишаються від видалених або замінених сторінок, не зв’язані з жодним умістом у документі. Загалом, вони є великими шматками порожніх розділів дерева тегів. Ці зайві теги збільшують розмір файлу документа та уповільнюють роботу пристроїв читання з екрана; також через них ці пристрої можуть виводити незрозумілий результат. Для отримання кращих результатів додавайте теги вже в кінцевому етапі процесу перетворення. Використовуйте Acrobat Pro для видалення тегів або сторінок із дерева тегів.

Докладні відомості див. у розділі Створення об’єднаних PDF.

Про інструменти створення PDF-форм зі спеціальними можливостями

Adobe надає кілька засобів для створення доступних форм PDF:

Acrobat Pro, Acrobat Standard

Ці програми призначені для відкриття PDF-форм із тегами чи без них (крім PDF-форм, створених в Adobe Designer) для додавання заповнюваних полів форм, наприклад текстових полів, прапорців і кнопок. Потім скористуйтеся іншими інструментами програми, щоб додати до форми спеціальні можливості. Додайте описи до полів форми, додайте теги до PDF, що їх не містять, встановіть порядок табуляції, виконайте необхідні дії з тегами та виконайте інші необхідні завдання, пов’язані зі спеціальними можливостями.

Програми розробки

Більшість програм розробки, які використовуються для розробки форм, не залишають поля форм доступними після перетворення файлів у формат PDF. Інструменти «Форми» в Acrobat Pro дають змогу додавати придатні до заповнення поля форм. Крім того, якщо теги до форми додаються в ході перетворення документа на формат PDF, програма розробки може створити неправильні теги для текстових міток або полів форм. Наприклад, у складній формі текстові мітки для всіх полів можна запустити разом в одному рядку. Екранні читці не можуть інтерпретувати ці поля як окремі мітки. Іноді подібні проблеми з порядком читання потребують значних витрат часу на відокремлення міток в Acrobat Pro. У цьому разі в програмі розробки іноді краще створювати форми PDF без тегів. Потім за допомогою інструментів «Форми» в Acrobat Pro можна буде додати придатні до заповнення поля форми перед доданням тегів до всього документа. Деякі форми достатньо прості для створення документа PDF із тегами в програмі розробки. Потім виконайте просте корегування в Acrobat Pro після додавання придатних до заповнення полів форми.

Процес створення PDF-форм зі спеціальними можливостями

Використовуючи програму Acrobat, можна відкривати PDF-форми з тегами та без них, додавати описи полів і додатковий текст, установлювати порядок табуляції та додавати теги до форм (якщо їх ще не додано). Також можна редагувати теги в будь-якій формі PDF за допомогою інструмента «Порядок читання» або дерева тегів.

Розробка форми зі спеціальними можливостями.

Форми часто мають досить складне компонування в порівнянні з документами, які мають просту структуру однієї шпальти. Ефективність, з якою програма буде аналізувати та додавати теги до форми, у значній мірі залежить від вихідного форматування та компонування документа, а також від типу полів, які вона використовує.

Під час розробки форми додавайте заголовки, вказівки та поля, в які користувачі повинні вводити дані. Як мінімум, додавайте мітку до кожного поля. Також надавайте спеціальні вказівки до заповнення полів, якщо це потрібно. Використовуйте графічні інструменти, щоб малювати лінії та рамки. Не використовуйте символи на кшталт підкреслень і вертикальних рисок; ці текстові символи можуть не бути зрозумілими для пристроїв читання з екрана.

Додавання описів у поля форм дасть змогу екранним читцям ідентифікувати поля та представити їх користувачам. Користувачі почують опис, перейшовши до поля. Застосовуйте стислі, але повні описи. Наприклад, опис «Ім’я» відповідає полю для імені. Не використовуйте вказівки (наприклад, «Введіть ім’я») як опис.

Установка й перевірка порядку табуляції форми.

Порядок табуляції полів форми дає користувачам з обмеженими можливостями змогу використовувати клавіатуру для переходу від одного поля до іншого в логічному порядку. У формах PDF необхідно встановити порядок табуляції, щоб отримати доступ до параметра «Використовувати структуру документа». Ви можете тестувати порядок читання форми за допомогою наступних команд з клавіатури:

 • Tab – перехід до наступного поля

 • Shift+Tab – перехід до попереднього поля

 • Пробіл – вибір параметрів

 • Кнопки зі стрілками – вибір параметрів або елементів списку

Додавання тегів до форми PDF і вирішення проблем із тегами.

Якщо PDF-форма вже містить теги, додайте теги до кожного поля форми за допомогою інструмента «Порядок читання» в програмі Acrobat. Цей інструмент також дає змогу виправляти будь-які проблеми з порядком читання текстових міток у полях форми. Наприклад, може знадобитися розділити суцільні рядки полів на окремі поля.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності