Налаштування збільшення сторінки

Інструменти, розташовані на панелі інструментів «Вибір та масштабування», змінюють масштаб документів PDF. За замовчуванням на цій панелі відображаються лише деякі з цих інструментів. Відобразити всі інструменти можна, клацнувши правою кнопкою миші панель інструментів і вибираючи інструменти по одному або вибравши команду «Показати всі інструменти виділення та масштабування». На панелі інструментів «Керування сторінкою» представлено ще декілька інструментів, таких як «Збільшення/зменшення» та «Значення масштабу».

Інструменти виділення та масштабування
Інструменти виділення та масштабування

A. Область масштабування B. «Неперервне масштабування» або «Динамічний масштаб» C. Справжній розмір D. Масштабувати до рівня сторінки E. За шириною F. Вікно навігації G. Лупа 
Інструменти «Керування сторінкою»
Інструменти «Керування сторінкою»

A. Виділення B. «Рука» або «Панорама» C. Зменшення D. Збільшення E. Значення масштабу F. Припасувати до розміру вікна G. Припасувати повний розмір сторінки до розміру вікна H. Перегляд у режимі читання 
 • Інструмент «Область масштабування» можна застосовувати кількома різними способами. Можна перетягнути прямокутник рамки і визначити ділянку сторінки, якою потрібно заповнити область перегляду. Якщо просто клацнути інструмент «Область масштабування», то масштаб вигляду буде збільшено на один рівень, а сам вигляд буде відцентрований по точці, де клацнули інструментом. Щоб зменшити масштаб на один рівень, клацніть інструмент «Область масштабування», утримуючи клавішу Ctrl.
 • Якщо інструмент «Динамічний масштаб» перетягнути вздовж сторінки вгору, то масштаб вигляду збільшиться, а якщо вниз — то зменшиться. Коли застосовується миша з коліщатком, то щоб збільшити масштаб, треба прокрутити коліщатко вперед, а щоб зменшити — назад.
 • Кнопки «Зменшення» та «Збільшення» змінюють масштаб вигляду документа на попередньо визначений рівень.
 • Кнопка меню «Значення масштабу» змінює вигляд сторінки відповідно до рівня збільшення у відсотках, що вводиться у поле або вибирається у спливаючому меню.
 • Кнопка «Справжній розмір» відображає сторінку у масштабі 100%.
 • Кнопка «За шириною» регулює збільшення вигляду таким чином, щоб ширина сторінки документа PDF співпадала із шириною вікна документа.
 • Кнопка «Масштабувати до рівня сторінки» регулює збільшення вигляду таким чином, щоб висота однієї сторінки PDF-документа співпадала з висотою вікна документа.
 • Інструмент «Вікно навігації» налаштовує масштаб і розташування області перегляду відповідно до області, обмеженої прямокутником на мініатюрі сторінки у вікні навігації.
 • У вікні «Лупа» відображається збільшена частина документа PDF, яка відповідає області, обмеженій прямокутником у вікні документа.

Зміна розмірів сторінки за розмірами вікна

 • Щоб змінити розмір сторінки й повністю припасувати її до вікна документа, виберіть «Перегляд» > «Масштаб» > «Масштабувати до рівня сторінки».
 • Щоб змінити розмір сторінки за шириною вікна, виберіть команду «Перегляд» > «Масштаб» > «За шириною». Частина сторінки може виходити за межі області перегляду.
 • Щоб змінити розмір сторінки за висотою вікна, виберіть команду «Перегляд» > «Масштаб» > «За  висотою». Частина сторінки може виходити за межі області перегляду.
 • Щоб змінити розмір сторінки таким чином, щоб припасувати її текст і зображення за шириною вікна, виберіть команду «Перегляд» > «Масштаб» > «За змістом». Частина сторінки може виходити за межі області перегляду.

Примітка.

Щоб переглянути комбінації клавіш для зміни розміру документа, відкрийте меню «Перегляд» > «Масштаб».

Відображення справжнього розміру сторінки

 1. Виберіть команду «Вигляд» > «Масштаб» > «Справжній розмір».

  Справжній розмір сторінки PDF зазвичай задається значенням 100%, але в ході створення документа для нього може бути заданий інший рівень збільшення.

Зміна масштабу вигляду за допомогою інструментів «Масштаб»

 1. Виконайте·одну·з таких дій:
  • Клацніть кнопку «Збільшення» або «Зменшення» на панелі інструментів.

  • На панелі інструментів «Загальні інструменти» введіть відсоток збільшення або виберіть його зі спливаючого меню.

  • Перетягніть інструмент «Область масштабування» , щоб визначити область сторінки, яку потрібно припасувати до панелі документа. («Перегляд» > «Масштаб» > «Масштаб області»)

  • Перетягніть інструмент «Неперервне масштабування»  (інша назва «Динамічний масштаб») угору, щоб збільшити документ, або вниз, щоб зменшити його. («Перегляд» > «Показати/приховати» > «Елементи панелі інструментів» > «Виділення та масштабування» > «Динамічне масштабування»)

  Примітка.

  Коли вибрано інструмент «Область масштабування», ним можна користуватися для збільшення масштабу документа шляхом клацання або перетягування з утримуванням клавіші Ctrl. Якщо натиснути й утримувати клавішу Shift, то можна тимчасово переключитися з інструмента «Область масштабування» на інструмент «Динамічний масштаб».

Зміна збільшення за допомогою інструмента «Вікно навігації».

 1. Виберіть «Перегляд» > «Масштаб» > «Панорама та масштаб» або клацніть інструмент «Панорама та масштаб»  на панелі інструментів «Вибір та масштабування».

 2. Виконайте одну з таких дій.
  • Змініть масштаб відображення документа, перетягуючи маніпулятори вікна навігації.

  • Змініть область перегляду, перетягуючи середину цього вікна.

  • Для переходу до іншої сторінки використовуйте кнопки навігації.

  • Введіть значення масштабу у відсотках у текстове поле або змініть масштаб, натискаючи кнопки зі знаками «плюс»  та «мінус» . За кожного натискання масштаб буде змінюватися до певного попередньо визначеного рівня.

Використання інструмента «Лупа» для зміни збільшення

 1. Виберіть «Перегляд» > «Масштаб» > «Лупа».
 2. Клацніть область документа, яку потрібно роздивитися детальніше. З’явиться прямокутник, який указує область сторінки, відображену у вікні інструменту «Лупа». Для зміни області перегляду інструменту «Лупа» можна перетягнути цей прямокутник або змінити його розмір.
 3. Щоб змінити збільшення інструменту «Лупа», виконайте одну з наступних дій:
  • Перетягніть повзунок.

  • Натисніть кнопку зі знаком «плюс» або «мінус».

  • Уведіть потрібне значення в текстове поле масштабу.

  Інструмент «Лупа» для збільшення областей документа
  Скористайтеся інструментом «Лупа» для перегляду збільшеної області документа.

  Примітка.

  В інструменті «Лупа» можна змінювати колір обмежуючого прямокутника. Для цього клацніть спливаюче меню «Колір лінії» у правому верхньому куті вікна «Лупа» і виберіть новий колір.

Зміна збільшення за допомогою мініатюри сторінки

 1. Натисніть кнопку «Мініатюри сторінок»  на панелі навігації в лівій частині вікна.

 2. Знайдіть мініатюру сторінки. Потім перемістіть курсор у правий нижній кут вікна вигляду сторінки; курсор повинен змінитися на подвійну стрілку.
 3. Зменшуйте або збільшуйте сторінку, перетягуючи кут прямокутника.
 4. Якщо необхідно, перемістіть курсор на рамку поля масштабування у мініатюрі; курсор повинен змінитися на значок «Ручка». Потім потягніть рамку, щоб побачити іншу область сторінки у вікні документа.
  Вікно посторінкового перегляду на мініатюрі сторінки
  Обмежуючий прямокутник на мініатюрі сторінки вказує область сторінки, наразі показану у вікні документа.

Зміна масштабу за замовчуванням

 1. У діалоговому вікні «Налаштування» в меню «Категорії» виберіть «Вигляд сторінки».
 2. Відкрийте спливаюче меню «Масштаб» та виберіть значення масштабу за замовчуванням.

Відображення областей збільшеної сторінки, які виходять за межі екрана

Якщо сторінка відображається з великим збільшенням, на екрані може поміщатися лише частина сторінки. Не змінюючи масштаб, можна змістити область перегляду, щоб відобразити інші частини сторінки.

 1. Виконайте одну з таких дій.
  • Щоб перемістити область перегляду на іншу частину сторінки вгору або вниз, скористайтеся вертикальною смугою прокрутки, а щоб перемістити її поперек — горизонтальною смугою прокрутки.

  • Виберіть інструмент «Рука» на панелі інструментів «Загальні інструменти» та перетягніть елемент наче аркуш паперу на столі, щоб перемістити сторінку.

Установлення режиму перегляду та орієнтації

Зміна режиму перегляду особливо корисна, якщо потрібно віддалити документ, щоб проглянути його макет. Виберіть меню «Перегляд» > «Відображення сторінки», та виберіть один із режимів перегляду:

Посторінковий перегляд

Сторінки відображаються по одній; всі частини інших сторінок приховуються.

Увімкнути прокрутку

Сторінки відображаються у вигляді безперервного вертикального стовпчика, шириною в одну сторінку.

Перегляд по дві сторінки

Відображається кожен розворот із двох сторінок; всі частини інших сторінок приховуються.

Прокрутка по дві сторінки

Відображаються дві сторінки розвороту, розташовані поряд, у вигляді безперервного вертикального стовпчика.

Примітка.

Якщо документ містить більше двох сторінок, можна забезпечити відображення однієї першої сторінки праворуч вікна документа. Виберіть «Перегляд по дві сторінки» або «Прокрутка по дві сторінки». Також виберіть «Перегляд» > «Відображення сторінки» > «Відображати титульну сторінку в режимі перегляду по дві сторінки».

Налаштування перегляду та орієнтації сторінки
Макети «Перегляд однієї сторінки», «Увімкнути прокрутку», «Перегляд по дві сторінки», «Прокрутка по дві сторінки»

Для кожного з цих параметрів також можна відобразити кнопки на панелі інструментів «Швидкі інструменти», вибравши «Перегляд» > «Показати/Приховати» > «Елементи панелі інструментів» > «Відображення сторінки», а потім вибравши відповідні пункти меню.

Примітка.

Якщо в режимі перегляду однієї сторінки вибрати «Правка» > «Виділити все», виділиться весь текст на поточній сторінці. В інших режимах застосування команди «Виділити все» призведе до виділення всього тексту в документі PDF.

Поворот сторінки

У вікні перегляду сторінку можна повертати на кути із кроком 90°. У цьому разі змінюється тільки вигляд сторінки, а не її дійсна орієнтація.

 • Щоб тимчасово повернути перегляд сторінки, виберіть «Перегляд» > «Повернути перегляд» > «За годинниковою стрілкою» або «Проти годинникової стрілки». Тому ці зміни зберегти неможливо.

 • Щоб зберегти повертання документа, виберіть «Інструменти» > «Упорядкувати сторінки» > кнопка «Повернути за годинниковою стрілкою» або «Повернути проти годинникової стрілки» на панелі інструментів.

Зміна режиму перегляду за замовчуванням (вигляд при відкриванні)

Визначити параметри вигляду при відкриванні за замовчуванням можна в діалоговому вікні «Параметри». (Див. Настройка параметрів.)

 1. У діалоговому вікні «Налаштування» в меню «Категорії» виберіть «Вигляд сторінки».
 2. Відкрийте меню «Макет сторінки» і виберіть «Автоматично», «Одна сторінка безперервно», «Дві сторінки» або «Дві сторінки безперервно».

Примітка.

PDF-файл відкривається з макетом сторінки, визначеним у налаштуваннях, якщо тільки інший макет сторінки не вказано на вкладці «Властивості документа» («Файл» > «Параметри» > «Вигляд при відкриванні»). Параметр «Властивості документа» заміщує параметр у налаштуваннях. Після використання параметра «Властивості документа» обов’язково збережіть та закрийте документ, щоб зміни набули чинність. Користувачі програми Acrobat можуть змінювати вигляд при відкриванні, якщо лише параметри захисту не забороняють вносити зміни. Користувачі програми Reader не можуть змінювати вигляд при відкриванні.

Використання представлення з розділеним вікном

Документи PDF можна переглядати у вікні документа, розділеному на дві частини (команда «Розділити») або на чотири частини (команда «Розділити на чотири частини»).

У режимі «Розділити» можна прокручувати область перегляду, змінювати її збільшення або переходити на іншу сторінку в активній частині вікна, не змінюючи вміст іншої частини вікна.

Розділення вікна на чотири частини є корисним, якщо потрібно, щоб під час прокрутки великої електронної або звичайної таблиці шапка або стовпчик із назвами рядків завжди перебували в полі зору. У цьому режимі зміна масштабу в одній частині вікна призводить до відповідної зміни в усіх інших частинах. Крім того, прокрутка у всіх частинах вікна узгоджена: коли одну з частин прокрутити по горизонталі, то прокручується й інша частина, розташована вище або нижче від першої; коли одна з частин прокручується по вертикалі, то прокручується й інша частина, розташована ліворуч або праворуч від неї.

 1. Розділення вікна документа на необхідну кількість частин:
  • Щоб розділити вікно документа на дві частини, виберіть команду «Вікно» > «Розділити» або перетягніть сірий прямокутник, розташований над вертикальною смугою прокрутки.

  • Щоб розділити вікно документа на чотири частини із синхронізованими прокруткою та масштабом, виберіть команду «Вікно» > «Розділити на чотири частини».

 2. Щоб змінити розмір частини вікна, перетягніть роздільні смуги вгору або вниз, вліво або вправо.
 3. Зміна масштабу:
  • У вікні, розділеному на дві частини, клацніть одну з частин, щоб вона стала активною, і змініть масштаб тільки цієї частини.

  • У вікні, розділеному на чотири частини, при зміні масштабу зображення змінюється у всіх чотирьох частинах.

 4. Прокрутка:
  • У вікні, розділеному на дві частини, клацніть одну з частин, щоб вона стала активною, а потім прокрутіть її вміст незалежно від іншої частини.

  • У вікні, розділеному на чотири частини, якщо клацнути одну з частин і прокрутити її вміст, то зображення зміниться не тільки в активній області, а й у всіх інших частинах. Під час прокрутки по горизонталі прокручується вміст двох частин - активної і тієї, яка розташована вище або нижче від активної.

 5. Щоб скасувати розділення вікна, виберіть команду «Вікно» > «Видалити розділення».

Перегляд документа у декількох вікнах

Застосувавши команду «Нове вікно», можна створити для одного й того документа декілька вікон. Розмір, масштаб і макет нових вікон співпадає з відповідними характеристиками вихідного вікна. Крім того, у нових вікнах документ відкривається на тій же сторінці, що й у вихідному вікні. Якщо відкривається нове вікно, програма Acrobat додає закінчення 1 до імені вихідного файлу й закінчення 2 до імені файлу в новому вікні. Якщо відкривати нові вікна, в кожному з них номер у закінченні буде послідовно зростати. Якщо користувач закриє вікно, номери в решті відкритих вікон зміниться так, щоб бути послідовними; наприклад, якщо було відкрито п'ять вікон, а потім закрито третє вікно, закінчення в заголовках вікон зміняться на числа від 1 до 4.

Примітка.

Ця функція недоступна під час перегляду документів PDF у переглядачі.

Відкриття нового вікна

 1. Виберіть команду «Вікно» > «Нове вікно».

Закриття вікна

 1. Клацніть значок закриття значка вікна. Буде запропоновано зберегти зміни. Якщо відкрито декілька вікон, закриття одного з них не призведе до закриття документа.

Закриття всіх вікон із документом

 1. Виберіть команду «Файл» > «Закрити». Перед закриттям кожного вікна буде запропоновано зберегти зміни.