Про геопросторові PDF-файли

Геопросторовий документ PDF містить інформацію, яка необхідна для створення посилання на дані розташування. Коли геопросторові дані імпортуються в документ PDF, програма Acrobat DC зберігає всі геопросторові координати. Маючи ці координати, ви можете переглядати документи PDF та взаємодіяти з ними, щоб здійснювати пошук і позначати дані розташувань.

Геопросторові дані можуть бути растровими або векторними, або поєднувати обидва ці типи. Після імпорту геопросторових даних з Acrobat DC можна використовувати їх у різноманітні способи:

 • Шукати та позначати координати розташування.

 • Вимірювати відстань, периметр і територію.

 • Змінювати систему координат і одиниці вимірювання.

 • Копіювати координати розташування до буфера обміну, а потім використовувати їх для показу розташувань в інших веб-службах.

Створення геопросторових документів PDF

Геопросторовий документ PDF можна створити в один із нижченаведених способів:

 • Відкрити геопросторовий TIFF (GeoTIFF) або файл JPEG 2000

 • Зареєструвати геопросторову PDF-мапу або відсканувати геопросторові дані

Коли ви відкриваєте імпортований файл, усі вимірювання, точки положення та відстані відображаються в географічних координатах, які ви можете змінювати, вимірювати та позначати. Ви також можете зібрати PDF-мапу з багатьох джерел.

Відкриття файлів GeoTIFF та JPEG 2000

Файли GeoTIFF та JPEG 2000 є растровими зображеннями, що можна імпортувати як нові документи або як нові шари до наявного документа. Acrobat DC зберігає вбудовані у файл геопросторові координати. Ці файли зберігають геопросторові дані під час імпорту. Якщо ви імпортуєте ці файли до існуючих документів, їхня система координат перетворюється на систему координат документів.

 1. Виберіть команду «Файл» > «Створити» > «Створити PDF із файлу».

 2. Виберіть геопросторовий файл для імпорту.
 3. Задайте необхідні параметри та натисніть «ОК».

Імпорт файлів фігур

Ви можете імпортувати файл фігури як новий шар до вже існуючого документа PDF. Файл фігури повинен накладатися на поточну мапу PDF. В іншому випадку, його неможливо імпортувати. Якщо він накладається лише частково, імпортуватиметься тільки та частина, яка накладається на поточний документ PDF.

Файл фігури складається з декількох файлів з різними розширеннями імен файлів. Для імпорту Acrobat вимагає наявності файлів з розширеннями SHP та DBF.

 1. Відкрийте PDF-мапу й виберіть «Перегляд» > «Показати/сховати» > «Панелі навігації» > «Шари».

 2. Виберіть пункт «Параметри» на бічній панелі «Шар» та клацніть «Імпортувати як шар».

 3. Вкажіть шлях до файлу SHP та виберіть його.
 4. Клацніть «Параметри» та змініть «Властивості лінії» на суцільну лінію, а колір лінії на синій.

Взаємодія з геопросторовими документами PDF

Відкривши геопросторовий PDF, ви можете знайти розташування, виміряти відстань або додати необхідні позначки. Ви також можете скопіювати координати до буфера обміну, щоб використати їх у географічних веб-службах.

Переглядайте інструменти геопросторового вимірювання, вибравши команду меню «Інструменти» > «Вимірювання».

Використовуйте інструмент «Геопросторове визначення місця» для виконання перелічених далі завдань.

 • Перегляд широти та довготи під час наведення вказівника на область, що містить геопросторову інформацію.

 • Позначення розташування з геопросторовим коментарем.

 • Пошук розташування в документі.

Пошук розташувань на мапах

 1. Відкрийте геопросторовий документ PDF та виберіть «Інструменти» > «Вимірювання» > «Геопросторове визначення місця».

 2. Клацніть правою кнопкою миші на мапі, потім клацніть «Знайти розташування».

 3. Наберіть значення широти та довготи (градуси, хвилини, секунди чи десяткові розряди) у відповідних текстових полях і натисніть «Пошук».

  Якщо доступне щонайменш одне розташування, воно виділяється синім, а сторінка центрується відносно виділеного розташування.

 4. Якщо документ PDF містить більше однієї мапи, натисніть кнопку «Далі» або «Назад», щоб переглянути додаткові результати, якщо вони є. Множинні розташування доступні в деяких ситуаціях:

  • Коли документ містить декілька мап (наприклад, якщо документ PDF містить меншу карту в межах більшої, тобто мапу міста на мапі області або країни). Коли ви здійснюєте пошук розташування в місті, Acrobat DC шукатиме його на великій мапі та на мапі міста.

  • Коли документ містить декілька сторінок мапи (наприклад, якщо перша сторінка є мапою країни, а друга сторінка – мапою області або міста в цій країні).

 5. (За бажанням) Щоб додати коментар (назву місця або адресу), клацніть на маркері розташування та додайте інформацію у вікні коментарів.
 6. Щоб закінчити пошук, клацніть на мапі правою кнопкою миші. Потім виберіть пункт «Приховати пошук розташування».

Позначення геопросторових місць

 1. Відкрийте геопросторовий документ PDF і виберіть «Інструменти» > «Вимірювання» > «Геопросторове визначення місця».

 2. Наведіть вказівник миші на документ, щоб переглянути значення широти та довготи тієї області, що містить геопросторову інформацію. Клацніть правою клавішею миші на мапі та виконайте одну з наступних дій:
  • Щоб знайти розташування, клацніть «Знайти розташування». Наберіть значення широти та довготи, а потім клацніть «Пошук».

  • Щоб позначити розташування з геопросторовою інформацією, клацніть «Позначити розташування».

 3. (За бажанням) Щоб додати коментар (назву місця або адресу), клацніть на маркері розташування та додайте інформацію у вікні коментарів.

Вимірювання відстані, периметра та території на мапах

Коли ви відкриваєте геопросторовий документ PDF, інструменти вимірювання Acrobat зчитують геопросторову інформацію та вимірюють відстань та площу замість зчитування розмірів сторінки або об’єкта. Використовуйте інструменти вимірювання для розрахунку відстані, периметра та площі у будь-якому геопросторовому документі PDF. Коли ви рухаєте курсор миші над вмістом документа, відображаються маркери прив’язки, що показують, де ви знаходитеся – на шляху або у кінцевій точці. Ви також можете побачити широту та довготу на місці розташування курсору, якщо навести вказівник миші на геопросторовий вміст.

 1. Виберіть команду меню «Інструменти» > «Вимірювання» > «Інструмент вимірювання».

 2. У перегляді «Інструмент вимірювання» виберіть тип вимірювання: відстань , область чи периметр .

 3. Виберіть параметр прив’язки:
  • Прив’язуватися до шляхів

  • Прив’язуватися до кінцевих точок

  • Прив’язуватися до середніх точок

  • Прив’язуватися перетинів

 4. Виконайте·одну·з наведених нижче дій.
  • Якщо ви використовуєте інструмент «Відстань», клацніть на тому місці, з якого хочете почати вимірювання, потім перетягніть курсор на кінцеву точку та клацніть ще раз. Відстань відображається у нижньому правому куті.

  • Якщо ви використовуєте інструмент «Периметр», клацніть на мапі в одному куті периметра та перетягніть курсор до кожного наступного кута. Клацніть на кожному куті та двічі клацніть на кінцевій точці. Вікно інформації відображає довжину периметра.

  • Якщо ви використовуєте інструмент «Площа», клацніть на мапі в одному куті області та перетягніть курсор до іншого кута. Клацніть перед зміною напрямку. Двічі клацніть у кінці, щоб відобразити всю область.

 5. Щоб закінчити вимірювання, клацніть правою кнопкою миші та виберіть «Завершити вимірювання». Або виберіть «Скасувати вимірювання».

Копіювання координат до буфера обміну для використання в географічних веб-службах

Після того, як ви знайдете розташування у геопросторовому документі PDF, ви можете скопіювати координати до буфера обміну. З буфера обміну ви можете вставити дані у веб-службу, яка зчитує координати широти та довготи.

 1. Виберіть «Інструменти» > «Вимірювання» > «Геопросторове визначення місця», а потім клацніть правою кнопкою миші місце на мапі та виберіть команду «Позначити розташування».

 2. Відкрийте анотацію місця та скопіюйте відомості про місце.

  Acrobat копіює дані в такому форматі: спочатку широта, потім довгота, із пробілом між ними. Вставте дані у рядок адреси веб-служби, яка може інтерпретувати дані розташування.

Зміна одиниць вимірювання в документі

Щоб змінити тип одиниці вимірювання, клацніть правою кнопкою миші на мапі, вибравши інструмент «Вимірювання», та виберіть пункт «Одиниця відстані» чи «Одиниця площі». Потім виберіть спосіб вимірювання.

Зміна параметрів геопросторового вимірювання

Ви можете змінити одиниці вимірювання для всіх геопросторових документів PDF в діалоговому вікні «Налаштування». Клацніть «Вимірювання (географічне)» у розділі «Категорії».

Активувати розмітку вимірювань

Додає мітку до геопросторових вимірювань. Коли вибрано пункт «Активувати розмітку вимірювань», виберіть «Використовувати мітку» та напишіть мітку для вимірювань.

Параметри прив’язки

Виберіть частини шляху, до яких ви бажаєте прив’язати вимірювання.

Відобразити значення як

Визначає, як розраховуються значення широти та довготи. Виберіть «Десяткові розряди», щоб відобразити широту та довготу як десяткові дроби. Виберіть Градуси, Хвилини, Секунди, щоб розділити кожний градус довготи на 60 хвилин, кожна з яких ділиться на 60 секунд.

Відобразити напрямок як

Виберіть між «Підписаний» та «Названий». Назви напрямків позначені як N (північ) або S (південь) для широти, та E (схід) та W (захід) – для довготи.

Завжди відображати широту та довготу у форматі WGS 1984

Впевніться, що широта та довгота відповідають поточному стандарту координатної сітки для поверхні землі (World Geodetic System 1984). Для старих мап, що були намальовані із застарілою координатною сіткою (наприклад, NAD 1927), ви можете скасувати вибір цього параметра, щоб побачити оригінальні значення. Якщо зареєстрована більш давня мапа, із власними координатами, координати позицій на мапі можуть відрізнятися від поточних стандартів для пристроїв GPS та веб-служб.

Використовувати одиницю відстані за замовчуванням

Виберіть, яку одиницю вимірювання використовувати.

Використовувати одиницю площі за замовчуванням

Площа може вимірюватися іншими одиницями вимірювання, ніж відстань.

Не показувати шар прозорості в зображеннях GeoTIFF та JPEG 2000

Растрові формати зображень включають шар прозорості, який можна видалити.

Експорт позначок розташування та вимірювання

Ви можете експортувати геопросторові розташування та дані вимірювання до файлу FDF. Кожна геопросторова анотація містить запис GPTS. Запис співвідноситься з широтою та довготою для кожної точки анотації. Типи інформації, що може бути експортована, включають:

 • Позначені розташування введено за допомогою інструмента «Геопросторове визначення місця»

 • Відстань, периметр (складна відстань) та розміри площ, введено за допомогою інструмента «Вимірювання» та геопросторового вмісту.

Експортувати геопросторові дані можна за допомогою панелі «Список коментарів».

 1. Щоб експортувати всі коментарі, відкрийте панель «Список коментарів» («Інструменти» > «Коментар») і виберіть «Параметри» > «Експортувати все у файл даних».

 2. Щоб експортувати піднабір коментарів, виберіть коментарі та клацніть «Параметри» > «Експортувати вибране у файл даних». Введіть ім’я файлу та натисніть кнопку «Зберегти». Файл FDF збережено.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності