Зміна режиму візуалізації, освітлення, проекції та тла

Режим візуалізації моделі визначає вигляд поверхні 3D-моделі. За замовчуванням установлено режим суцільної поверхні, але можна вибрати інший режим візуалізації. Також можна поміняти освітлення 3D-моделі й тла.

Зміна вигляду 3D-моделі
Зміна вигляду 3D-моделі

A. Типовий вигляд B. Режим візуалізації каркаса C. Кольорове освітлення D. Інший колір тла 
 1. Використовуйте елементи панелі 3D-інструментів для наведених нижче змін.
  • Щоб змінити режим візуалізації, виберіть параметр зі спливаючого меню «Режим візуалізації моделі» .

  • Щоб переглянути ортогональну проекцію, клацніть кнопку «Використовувати ортогональну проекцію» . Ортогональна проекція ефективно вилучає вимір, зберігаючи співвідношення розмірів між об’єктами, але надаючи 3D-моделі менш реалістичного вигляду. Знову натисніть цю кнопку, щоб використовувати перспективну проекцію.

  • Щоб увімкнути, вимкнути або змінити освітлення, виберіть параметр зі спливаючого меню «Увімкнути додаткове освітлення» .

  • Щоб змінити колір фону, клацніть стрілку біля зразків кольорів фону й виберіть колір.

  Примітка.

  Параметри режимів візуалізації моделі, схеми освітлення та кольору фону також доступні за клацання 3D-моделі правою кнопкою миші та вибору пункту «Параметри перегляду». Режими візуалізації моделі також з’являються на панелі «Дерево моделі» в меню «Параметри».

Приклади режимів візуалізації моделі

Режими візуалізації моделі містять комбінації факторів, що впливають на вигляд 3D-об’єкта. Ілюстрація, наведена нижче, демонструє візуалізацію простого об’єкта в кожному з доступних режимів.

Режими візуалізації моделі
Режими візуалізації моделі

A. Суцільний B. Прозорий обмежуючий прямокутник C. Прозорий D. Суцільний каркас E. Ілюстрація F. Суцільна лінія G. Затінена ілюстрація H. Розмірна рамка I. Контур прозорого обмежуючого прямокутника J. Каркас K. Затінений каркас L. Прозорий каркас M. Прихований каркас N. Вершини O. Затінені вершини 

Приховування, відокремлення і зміна вигляду частин

Деякі 3D-моделі складаються з окремих частин. Дерево моделі можна використовувати, щоб приховувати або ізольовувати частини, збільшувати їх масштаб або робити частини прозорими. Частини, що показуються в 3D-моделі, з’являються у дереві з позначкою напроти них.

Робота з частинами
Робота з частинами

A. Вибрана частина B. Прихована частина C. Окрема частина D. Прозора частина 
 1. Інструментом «Ручка» клацніть в 3D-моделі на частині, з якою ви бажаєте працювати. Якщо налаштовані параметри не дозволяють скористатися інструментом «Рука», виберіть частину в списку дерева моделі.
 2. В меню «Параметри» у верхній частині панелі дерева моделі оберіть один із таких параметрів:

  Примітка.

  Елементи, що з’являються в меню «Параметри», залежать від того, чи 3D-модель є складеною або лише однією з декількох частин. Відкриття багатьох із цих параметрів також можливе шляхом клацання частини 3D-моделі правою клавішею миші.

  Режим візуалізації моделі

  Змінює вигляд поверхні цілої 3D-моделі відповідно до вибраної команди підменю: «Прозора рамка розміру», «Суцільний», «Прозорий», «Суцільний каркас» і т.ін.

  Показати всі частини

  Відображає цілу 3D-модель.

  За видимістю

  Відображає всі видимі частини та фокусує їх в огляді.

  Показати фізичні властивості

  Відображає область поверхні та об’єм (якщо доступно) на панелі «Дані об’єкта» дерева моделі.

  Відобразити розмірну рамку

  Відображає рамку, яка оточує 3D-об’єкт або вибрані частини моделі.

  Встановити колір рамки розміру

  Змінює колір розмірної рамки. Оберіть цей параметр, визначте колір, після цього натисніть «OK».

  Сховати

  Відображає модель, не показуючи виділених частин. Ви можете ставити або знімати позначки на полях для відміток на верхній панелі дерева моделі, щоб приховувати або відображати різні частини.

  Ізолювати

  Відображає лише виділену частину, приховуючи всі інші.

  Ізолювати частину

  Відображає геометрію, виробничу інформацію продукту (PMI) та всі вигляди (включаючи вигляди PMI) лише для ізольованої частини. Вигляди та інформація для всіх інших частин приховані або з них зняте виділення. Також зустрічаються зміни у дереві моделі. На панелі «Структура» (вгорі) вибрано лише ізольовану частину. Структура інших частин доступна, але з неї знято виділення. На панелі «Перегляд» (посередині) перераховано лише вигляди, визначені для ізольованої частини, включаючи вигляди PMI. Якщо клацнути вигляд, на панелі документа відображається лише PMI для цього вигляду. (Щоб переглянути PMI для ізольованої частини, переконайтеся, що на панелі «Структура» вибрано «3D PMI».) Панель «Перегляд» приховує вигляди, пов’язані з вузлом чи іншими частинами, включаючи налаштовувані вигляди, створені в Acrobat. Можна додавати частини для перегляду, вибравши їх у дереві моделі. Можна також використовувати команди «Приховати»/«Показати» в меню параметрів дерева моделі. Щоб скасувати ізолювання частини, виконайте одну з таких дій:

  • Виберіть іншу частину за допомогою команди «Ізолювати частину».

  • Виберіть верхній вузол у дереві моделі.

  • Виберіть кнопку початкового вигляду.

  Масштабування частини

  Переносить центральний фокус із цілої 3D-моделі на вибрані її частини. Цей параметр особливо корисний для повороту частини; таким чином, поворот здійснюється навколо центра частини, а не центра всієї моделі.

  Режим візуалізації частини

  Відображає всі доступні режими візуалізації для частини. Режим візуалізації змінює вигляд 3D-моделі згідно з вибраним режимом.

  Прозорий

  Відображає виділену частину так, наче вона прозора.

  Експортувати як XML

  Створює окремий XML-файл зі всім деревом або поточним вузлом 3D-моделі.

  Експортувати як CSV

  Створює окремий файл у форматі CSV, що містить всі дані моделі. Можна експортувати дані з усього дерева моделі або з вибраного вузла. Файл можна відкрити в будь-якій програмі, що підтримує формат CSV, наприклад, Microsoft Excel.

  Примітка.

  Якщо 3D-модель містить інформацію про виробництво продуктів (PMI), у цьому меню доступні параметри для відображення та приховання PMI.

Огляд дерева моделі

Панель дерева моделі з’являється на панелі навігації у робочій області ліворуч. Також можна відкрити дерево моделі, натиснувши кнопку «Перемикання дерева моделі» на панелі 3D-інструментів. Або ж клацніть 3D-модель та виберіть «Показати дерево моделі».

Примітка.

Для використання дерева моделі необхідна версія 7.0.7 або новіша версія Acrobat або Adobe Reader. Користувачі, які мають старіші версії програми, можуть працювати із 3D-моделями, але не з деревом моделі.

Дерево моделі складається із трьох панелей, кожна з яких відображає певний тип інформації або елемента керування.

Панель «Структура»

Верхня панель показує деревоподібну структуру 3D-об’єкта. Наприклад, 3D-об’єкт, що відображає автомобіль, має окремі групи об’єктів (вузли) для шасі, двигуна та коліс. На цій панелі можна пересуватися по ієрархії та вибирати, ізолювати або приховувати різні частини.

Інформація про виробництво продуктів (PMI) відображається як група елементів на тому ж самому ієрархічному рівні, що й відповідний об’єкт або блок.

Панель «Вигляд»

На середній панелі перелічено вигляди, визначені для 3D-об’єкта. Коли ви змінюєте вигляд, клацніть один з виглядів у списку, щоб повернутися до збереженого стану 3D-моделі. Див. статтю Налаштування 3D-перегляду в документах PDF.

Додавання та редагування виглядів можливе також на панелі «Вигляд». Наприклад, після ізоляції та повертання частини можна зберегти цей вигляд, в тому числі кут камери, фон, освітлення та інші атрибути. В Adobe Reader ця функція недоступна.

Панель «Дані об’єкта»

Нижня панель відображає іншу інформацію стосовно об’єкта або частини, включно із властивостями та метаданими, якщо такі є. Цю інформацію 3D-об’єктів у Acrobat змінювати не можна.

Дерево моделі
Дерево моделі

A. Ієрархія 3D-об’єктів B. Записані вигляди C. Інформація стосовно об’єкта або частини 

Примітка.

Щоб змінити поведінку дерева моделі за замовчуванням, відкрийте діалогове вікно «Налаштування» і в пункті «Категорії» виберіть «3D та мультимедіа». Потім виберіть параметр з меню «Відкрити дерево моделі на 3D-активації».

Іноді автор PDF-файлу може налаштовувати 3D-модель у параметрах перетворення таким чином, щоб за клацання моделі дерево моделі відображалось автоматично.

Створення поперечних перерізів

Відображення поперечних перерізів 3D-моделі нагадує її перерізання навпіл і заглядання всередину. Використовуйте діалогове вікно «Елементи керування поперечними перерізами», щоб налаштувати вирівнювання, зсув і нахил площини перерізу.

До поперечного перерізу і після нього
До поперечного перерізу і після нього

 1. Клацніть значок «Перемикання поперечного перерізу» на панелі 3D-інструментів для того, щоб увімкнути або вимкнути поперечний переріз.
 2. (За бажанням) Клацніть на стрілці біля значка «Перемикання поперечного перерізу» і виберіть пункт «Властивості поперечного перерізу», внаслідок чого відкриється діалогове вікно «Властивості поперечного перерізу». Виконайте одну з таких дій.
  • Змініть параметри в групах «Вирівнювання», «Параметри відображення» і «Розташування та орієнтація».

  • Щоб зберегти поточний вигляд поперечного перерізу, натисніть кнопку «Зберегти вигляд перерізу». (Збережений вигляд з’явиться в меню «Вигляди» на панелі 3D-інструментів і на панелі «Вигляд» на дереві моделі з іменем за замовчуванням, SectionView [n].)

Властивості поперечного перерізу

Зроблені тут зміни застосовуються негайно. Щоб побачити ці зміни, переконайтеся, що діалогове вікно «Властивості поперечного перерізу» не блокує активну 3D-модель. Діалогове вікно «Властивості поперечного перерізу» залишається зверху під час роботи з PDF-файлом, розташованим під ним. Для закриття натисніть кнопку «Закрити» у верхньому правому куті.

Ввімкнути поперечний переріз

Якщо цей параметр вибрано, стає доступною решта параметрів.

Вирівнювання

Визначає осі (x, y, або z), за якими вирівнюється поперечний переріз.

Вирівняти за лицьовою стороною

Утворює поперечний переріз по площині, визначеній поверхнею будь-якої грані, яку ви потім клацаєте на 3D-моделі. (Це діалогове вікно недоступне для вибору, доки ви не клацнете поверхню частини моделі.)

Вирівняти до 3 точок

Створює поперечний переріз по площині, визначеній будь-якими трьома точками, які ви потім клацаєте на 3D-моделі. (Це діалогове вікно недоступне для вибору, доки ви не клацнете три точки моделі.)

Показати перетини

Вказує за допомогою кольорового контура, де січна площина розрізає 3D-модель. Клацніть на колірному зразку, щоб вибрати інший колір.

Показати перетинаючу площину

Відображає двовимірне поле, яке перетинає 3D-модель. Клацніть на колірному зразку, щоб вибрати інший колір, і введіть інший відсоток, якщо потрібно змінити прозорість площини.

Ігнорувати вибрані частини

Вилучає вибрані частини з вигляду поперечного перерізу.

Показати прозорий

Відображає частини, яки не є частинами поперечного перерізу.

Непрозорість площини перерізу

Визначає рівень прозорості січної площини.

Вирівняти камеру із площиною перерізу

Повертає 3D-модель січною площиною.

Зсув

Визначає, як 3D-модель поділена на частини. Перетягніть повзунок вліво чи вправо або змініть відсоток.

Примітка.

Для того щоб зрозуміти, як кожна вісь поділяє 3D-модель, виберіть вісь і потягніть повзунок зсуву назад і вперед. Спостерігайте за змінами у вбудованій 3D-моделі.

Дзеркальне відображення

Перегортає поперечний переріз. Наприклад, якщо верхня половина моделі обрізана, натисніть «Дзеркальне відображення», щоб відобразити верхню половину та обрізати нижню.

Повзунки нахилу

Визначте кути між січною площиною та осями. Перетягніть бігунці вліво або вправо, або змініть відсоток.

Зберегти вигляд перерізу

Відкриває діалогове вікно «Властивості вигляду», в якому можна вибрати властивості відображення для збереження з виглядом. Після вибору властивостей для збереження до списку виглядів на панелі інструментів 3D та на дереві моделі додається вигляд перерізу. Збережений вигляд отримує ім’я за замовчуванням, SectionView[n].

Властивості відображення, які вибрано не зберігати, повертаються до налаштування попереднього вигляду. Наприклад, якщо ви не збережете колір фону, вигляд поперечного перерізу залишає колір фону, використаного в попередньому вигляді.

Зміна властивостей камери

Властивості камери вказують точний кут та розташування, з якого здійснюється огляд об’єкта. Властивості камери складають вигляд камери, який можна використовувати як між виглядами, так і між файлами.

 1. На панелі інструментів 3D клацніть значок «Властивості камери».

  Якщо ви не бачите цей значок, клацніть стрілку поряд з інструментом навігації на лівій частині панелі 3D-інструментів.

 2. У діалоговому вікні «Властивості камери» клацніть «Зберегти як», щоб дати ім’я новому вигляду камери, або виберіть наявний вигляд із меню.
 3. Перемістіть діалогове вікно «Властивості камери» таким чином, щоб було видно 3D-модель. Виберіть вирівнювання камери:
  • Виберіть «Ціль», щоб вирівняти властивості камери з цільовим положенням.

  • Виберіть «Камера та ціль», щоб вирівняти властивості камери як із напрямком камери, так і з цільовим положенням.

 4. Виберіть тип вирівнювання:

  Вибрати модель

  Після вибору цього параметра клацніть 3D-модель у документі. Діалогове вікно «Властивості камери» показує поточне положення камери.

  • Якщо вибрано «Ціль», нове положення цілі камери є центром вибраної моделі.

  • Якщо вибрано «Камера та ціль», положення цілі камери є центром вибраної моделі. Камера вирівнюється до вибраної моделі.

  Вибрати лицьову сторону

  Після вибору цього параметра клацніть грань 3D-моделі в документі. Діалогове вікно «Властивості камери» показує поточне положення камери.

  • Якщо вибрано «Ціль», нове положення цілі камери є центром вибраної сторони.

  • Якщо вибрано «Камера та ціль», положення цілі камери є центром вибраної грані. Камера вирівнюється до цієї грані.

  Вибрати 3 точки

  Після вибору цього параметра оберіть три точки на одній моделі або різних моделях документа. Діалогове вікно «Властивості камери» показує поточне положення камери.

  • Якщо вибрано «Ціль», нове положення цілі камери є центром трьох вибраних точок.

  • Якщо вибрано параметр «Камера та ціль», ціль камери розташовується в центрі між трьома вибраними точками. Положення камери вирівнюється з площиною, утвореною трьома вибраними точками.

 5. В секції «Положення» виберіть «Одиниці виміру кута», щоб змінити значення X, Y та Z на «Азимут», «Висота» та «Відстань». Ці значення дозволяють керувати камерою за азимутом (відстань) і висотою (вісь X) та змінювати масштаб за допомогою значення відстані.
 6. Перемістіть повзунки в положеннях «Камера» та «Ціль» в бажане місце.
 7. Щоб змінити фокальний кут камери, перетягніть повзунок «Поле зору» на бажаний градус.
 8. Щоб змінити фокальний кут камери, перетягніть повзунок «Поле зору» на бажаний градус.
 9. Клацніть «Зберегти вигляд камери», щоб зберегти параметри та додати вигляд до дерева моделі.

  За замовчуванням вигляд додається до дерева моделі з іменем «CameraView[n]», де [n] – число прирощення. Перейменувати вигляд камери можна у списку «Вигляди».