Перетворення документів PDF на PDF/X, PDF/A або PDF/E

Можна перевірити вміст PDF-файлу за критеріями PDF/X, PDF/A, PDF/VT або PDF/E. Можна також зберегти копію PDF-файлу як PDF/X, PDF/A або PDF/E, якщо він є сумісним з указаними вимогами. Наприклад, за певних обставин ICC-профіль, що описує цільовий пристрій, є обов’язковим для сумісності з PDF/X-1a, PDF/X-3, та PDF/X-4. Якщо ваш документ не містить вбудованого профілю виводу ICC, ви можете вбудувати його перед збереженням.

Можна перетворити PDF-файл на PDF, сумісний зі стандартами, за допомогою майстра стандартів. Під час супроводження процесу майстер пояснює специфіку певних форматів. Якщо ви знайомі зі стандартами, то для перетворення PDF-файлу ви можете використати вбудований профіль або профіль, створений з майстром.

Примітка.

Ви також можете створювати файли, сумісні з PDF/X чи PDF/A, за допомогою Acrobat Distiller.

Перетворення на PDF/X, PDF/A або PDF/E з використанням профілю

 1. Виберіть команду меню «Інструменти» > «Підготовка до друку».

  Набір інструментів підготовки до друку відображається на панелі справа.

 2. Клацніть параметр «Перевірка перед друком».

  Відобразиться діалогове вікно «Перевірка перед друком».

 3. У діалоговому вікні «Перевірка перед друком» виберіть «Стандарти PDF» у розкривному списку поля «Бібліотеки».

 4. Клацніть вкладку «Профілі».

 5. Розгорніть профіль сумісності та виберіть необхідний профіль. Наприклад, у розділі сумісності з PDF/A виберіть «Перетворити на PDF/A-1b».

 6. Клацніть «Аналізувати та виправити».

 7. Клацніть «Зберегти», щоб перетворити файл на основі вибраного профілю.

Перетворення на PDF/X, PDF/A або PDF/E за допомогою майстра

 1. Виберіть команду меню «Інструменти» > «Підготовка до друку».

  Набір інструментів підготовки до друку відображається на панелі справа.

 2. Клацніть параметр «Перевірка перед друком».

  Відобразиться діалогове вікно «Перевірка перед друком».

 3. У діалоговому вікні «Перевірка перед друком» клацніть «Стандарти».

 4. Виберіть «Зберегти як PDF/X», «Зберегти як PDF/A» або «Зберегти як PDF/E» та натисніть «Продовжити».

 5. Виберіть потрібну версію та натисніть «Продовжити».

 6. Виберіть профіль перетворення та одну з доступних умов перегляду або друку.

 7. Виконайте одну з таких дій.
  • Щоб застосувати виправлення під час перетворення, виберіть параметр «Застосувати виправлення».
  • Клацніть значок зі знаком питання, щоб переглянути список застосованих виправлень.
  • Щоб зберегти профіль, клацніть «Зберегти як профіль».

  • Щоб перетворити PDF-файл на основі вибраного профілю та налаштувань, натисніть «Зберегти як».

Якщо перетворення здійснено успішно, у діалоговому вікні «Перевірка перед друком» з’являється зелена позначка. Якщо перетворення виконати не вдасться, у діалоговому вікні «Перевірка перед друком» з’являється значок X червоного кольору.

Перевірка PDF-файлу за критеріями PDF/X, PDF/A, PDF/VT або PDF/E

Файли PDF/X, PDF/A, PDF/VT та PDF/E можна створювати в різний спосіб, наприклад за допомогою Acrobat Distiller або команди «Файл» > «Зберегти віншому форматі». Відкривши PDF-файл, який відповідає одному із цих стандартів, відомості про стандарти можна переглянути на панелі «Навігація». (Виберіть «Перегляд» > «Показати/сховати» > «Панелі навігації», а потім натисніть «Стандарти» .) Меню й панель «Стандарти» доступні, лише якщо PDF-файл відповідає стандарту. Панель «Стандарти» присутня в усіх версіях (Acrobat Professional, Standard і навіть Reader). Однак функція перевірки відповідності присутня лише в Acrobat.

У пункті «Відповідність» вказується стандарт, використаний у створенні файлу, ім’я ISO, а також, чи було перевірено файл як сумісний з PDF/X, PDF/A, PDF/VT,PDF/UA або PDF/E. Пункт «Спосіб виводу» вказує параметри кольору, пов’язані із цим файлом. Щоб перевірити відповідність файлу стандартам, клацніть «Підтвердити відповідність».

Усунення інформації про PDF/X, PDF/A або PDF/E

Ви можете усунути всю інформацію, специфічну для PDF/X, PDF/A або PDF/E, таку як умови виводу або ключ версії GTS_PDFX. Це є корисним, якщо файл було змінено, якщо ви бажаєте розпочати знову, або якщо ICC-профіль надто збільшує розмір файлу.

 1. Виберіть команду меню «Інструменти» > «Підготовка до друку».

  Набір інструментів підготовки до друку відображається на панелі справа.

 2. Клацніть параметр «Перевірка перед друком».

  Відобразиться діалогове вікно «Перевірка перед друком».

 3. У діалоговому вікні «Перевірка перед друком» виберіть «Стандарти PDF» у розкривному списку поля «Бібліотеки».

 4. Клацніть вкладку «Виправлення».

 5. Розгорніть групу «Інформація про документ і метадані» й виберіть пункт «Усунути інформацію про <назва_типу>». Наприклад, виберіть «Усунути інформацію про PDF/A».

 6. Клацніть «Виправити».

 7. Виберіть папку для зберігання файлу та натисніть «Зберегти».

Якщо операцію буде виконано успішно, на вкладці «Результати» діалогового вікна «Перевірка перед друком» з’явиться зелена позначка. Якщо виконати операцію не вдасться, на вкладці «Результати» діалогового вікна «Перевірка перед друком» з’явиться червона позначка X.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності