Про шари в PDF-документах

Можна переглядати, здійснювати навігацію та друкувати вміст шарів у документах PDF, створених у таких програмах, як InDesign, AutoCAD та Visio.

Керування відображенням шарів здійснюється за допомогою параметрів за замовчуванням та початкових параметрів. Наприклад, можна приховати шар, який містить відомості про авторські права, під час кожного відображення документа на екрані; при цьому цей шар завжди буде друкуватися.

В Acrobat Pro DC можна перейменовувати, зводити та об’єднувати шари, змінювати їхні властивості й додавати до шарів дії. Крім того, можна змінювати порядок шарів, імпортувати їх із файлів зображень та інших документів PDF, а також блокувати шари для забезпечення їх постійного відображення.

Acrobat Pro DC не дає змоги створювати шари, що змінюють свою видимість залежно від масштабу. Однак за допомогою дій сторінки є змога виділити найважливішу частину шару, створивши закладку, що збільшує або приховує шар. Також можна додавати посилання, що дає змогу користувачам клацати на видимому або невидимому посиланні для переходу до певного шару або для його збільшення.

Для збереження шарів під час перетворення документів програми InDesign CS на формат PDF в Acrobat Pro DC переконайтеся, що параметр «Сумісність» задано для програми Acrobat 6.0 (PDF 1.5) або попередньої версії. Крім того, переконайтеся, що в діалоговому вікні «Експорт Adobe PDF» вибрано параметр «Створити шари Acrobat».

Показ або приховування шарів

Інформацію можна зберігати в різних шарах PDF-файлу. Шари, що містяться в PDF-файлі, базуються на шарах, створених у вихідній програмі. Використовуйте панель «Шари» для перевірки шарів та відображення або приховування вмісту, пов’язаного з кожним шаром. Елементи на заблокованих шарах приховати не можна.

Деякі шари можна розподілити за вкладеними групами з батьківським шаром. Інші шари можуть знаходитися у групах без батьківського шару.

Примітка.

Значок блокування на панелі «Шари» вказує на те, що певний шар призначений тільки для надання інформації. Заблоковані шари можуть бути створені з файлів AutoCAD та Visio. В Acrobat Standard DC неможливо змінити параметри видимості заблокованого шару . В Acrobat Pro DC змінення видимості заблокованого шару здійснюється за допомогою діалогового вікна «Властивості шару».

Панель «Шари»
Панель «Шари»

A. Значок ока вказує на видимий шар B. Заблокований шар C. Прихований шар 
 1. Виберіть «Перегляд» > «Показати/сховати» > «Панелі навігації» > «Шари».
 2. Щоб сховати шар, клацніть по значку Око. Щоб показати прихований шар, клацніть на порожньому полі. (Шар видимий, коли є значок ока, і прихований, коли цього значка немає. Цей параметр тимчасово замінює собою параметри, встановлені в діалоговому вікні «Властивості шару».)

  Примітка.

  У вкладеній групі шарів, якщо приховується батьківський шар, разом з ним автоматично приховуються і вкладені шари. Якщо батьківський шар не приховано, вкладені шари можна приховувати або відображати.

 3. У меню параметрів виконайте одну з наведених нижче дій:

  Список шарів для всіх сторінок

  Показує кожен шар на кожній сторінці документа.

  Список шарів для видимих сторінок

  Показує шари тільки для сторінки, яка наразі є видимою.

  Відновити початкову видимість

  Встановлює стандартний стан шарів.

  Застосувати підміни друку

  Відображає шари згідно з параметрами «Друк» у діалоговому вікні «Властивості шару» («Друк видимих елементів», «Ніколи не друкувати», «Завжди друкувати»).

  Застосувати підміни експорту

  Відображає шари згідно з параметрами «Експорт» у діалоговому вікні «Властивості шару» («Експорт видимих елементів», «Ніколи не експортувати», «Завжди експортувати»).

  Застосувати підміни шару

  Показує всі шари. Цей параметр впливає на весь необов’язковий вміст PDF, навіть на шари, яких немає у списку на панелі «Шари». Усі шари видимі незалежно від параметрів, встановлених у діалоговому вікні «Властивості шарів». Неможливо змінити видимість шару за допомогою значка «Око», доки не буде скасоване виділення цієї команди. Під час редагування властивостей шарів у діалоговому вікні «Властивості шару» виконані зміни не застосовуються, доки не буде вибрано пункт «Встановити початкові параметри видимості» у меню параметрів. (Винятком є лише зміни імені шару – вони застосовуються негайно).

  Примітка.

  Ви не можете записувати вигляд багатошарового PDF-файлу за допомогою значка «Око» на вкладці «Шари», щоб показувати та приховувати шари. При записі файлу видимість шарів автоматично повертається до початкового стану.

  Щоб зберегти інший вид багатошарового PDF-файлу в Acrobat Pro, необхідно змінити стандартний стан шарів у діалоговому вікні «Властивості шару».

Зміна властивостей шару (Acrobat Pro DC)

Поєднуючи параметри стану за замовчуванням, видимості та друку, можна визначати, коли шар має бути видимим і коли він має друкуватися. Наприклад, якщо шар містить водяний знак, можна зробити так, щоб цей шар не відображався на екрані, але завжди друкувався та експортувався в інші програми. У цьому випадку можна ввімкнути стан за замовчуванням, для параметра початкової видимості вибрати значення «завжди невидимий» (зображення не відображається на екрані), а для параметрів початкового стану друку та експорту – значення «завжди друкувати» і «завжди експортувати». Шар може бути відсутнім у списку на панелі «Шари», тому що всі зміни стану відбуваються автоматично.

Примітка.

Параметри, встановлені у діалоговому вікні «Властивості шару», набувають чинності лише тоді, коли у «Властивостях документа» вибрано параметр «Дозволити встановлювати стан шару за інформацією користувача». Якщо його знято, параметри, встановлені у діалоговому вікні «Властивості шару», крім параметрів «Назва шару» та «Стандартний стан», ігноруються.

 1. Натисніть кнопку «Шари» на панелі навігації.
 2. Виділіть потрібний шар, а потім виберіть пункт «Властивості шару» в меню параметрів .
 3. У діалоговому вікні «Властивості шару» змініть ім’я шару або будь-яку з наведених властивостей і клацніть «OК»:

  Метод

  Виберіть пункт «Вигляд», щоб дозволити вмикати та вимикати шар, або пункт «Посилання», щоб шар був увімкнений увесь час, і щоб була змога змінювати його властивості. Якщо вибрано параметр «Метод посилання», шар відображається курсивом.

  Стандартний за замовчуванням

  Визначає початковий стан видимості шару при першому відкритті документа або при скиданні параметрів початкової видимості. Значок «Око» для шарів спочатку видимий або прихований в залежності від цього значення. Наприклад, якщо це значення вимкнено, значок «Око» для шару прихований, коли документ відкривається вперше, або коли в меню параметрів вибрано «Відновити початкову видимість».

  Видимість

  Визначає видимість PDF-шару на екрані. Можна показувати шар при відкритті документа, приховувати шар при відкритті документа, або дозволити станові за замовчуванням визначати, чи показувати шар під час відкриття документа.

  Друк

  Визначає, чи буде друкуватися шар.

  Експорт

  Визначає, чи буде шар з’являтись у цільовому документі, коли PDF-файл експортується у програму або формат файлу, що підтримує шари.

  Усі додаткові параметри, що їх автор багатошарового PDF-файлу пов’язав із певним шаром, показано в полі в нижній частині діалогового вікна «Властивості шару».

Зміна порядку шарів

Порядок окремих шарів можна змінити на панелі «Шари». Ця операція корисна, якщо необхідно змінити порядок шарів у списку або перемістити шар з однієї групи до іншої.

Примітка.

Не можна змінювати порядок заблокованих шарів і шарів у групах вкладених шарів.

 1. На панелі навігації «Шари» виберіть шар.
 2. Перемістіть вказівник миші ліворуч від імені шару, після чого, утримуючи клавішу Alt, перетягніть шар у інше місце розташування.

Навігація по шарах

Можна додавати до шарів посилання та цілі, що дає змогу змінювати вигляд документа, коли користувач переходитиме на закладку або за посиланням.

Примітка.

Зазвичай зміни видимості шару, внесені за допомогою значка «Око» або на панелі «Шари», не записуються на панелі інструментів «Навігація».

Пов’язування видимості шару із закладками

 1. Задайте потрібні властивості шару, видимість і збільшення цільового шару PDF-документа у вікні документа.
 2. Натисніть кнопку «Закладки», а потім виберіть пункт «Створити закладку» в меню параметрів .
 3. Виділіть нову закладку та виберіть пункт «Властивості» в меню параметрів .
 4. У діалоговому вікні «Властивості закладки» перейдіть на вкладку «Дії».
 5. Для параметра «Вибрати дію» задайте значення «Задати видимість шару», натисніть кнопку «Додати», а потім клацніть «OK».
 6. На вкладці «Закладки» виберіть ярлик закладки й назвіть закладку.
 1. Встановіть потрібні властивості шару для цілі у вікні документа.
 2. Виберіть «Перегляд» > «Показати/сховати» > «Панелі навігації» > «Відсилання».

  На плаваючій панелі відображається панель «Відсилання». Ви можете додати її до інших панелей перетягнувши її до панелі навігації. Якщо панель згорнуто, клацніть по кнопці «Відсилання», щоб розгорнути її.

 3. Виберіть пункт «Створити відсилання» в меню параметрів та присвойте йому ім’я.
 4. Виберіть інструмент «Посилання» і проведіть ним у вікні документа, щоб створити посилання. (Вміст додається до всіх шарів, тож неважливо, що посилання створюється на цільовому шарі. Посилання працюватиме з будь-якого шару.)
 5. У діалоговому вікні «Створити посилання» виберіть «Власне посилання» й натисніть кнопку «Далі».
 6. Перейдіть на вкладку «Вигляд» у діалоговому вікні «Властивості посилання» і встановіть параметри вигляду посилання.
 7. Перейдіть на вкладку «Дії» в діалоговому вікні «Властивості посилання», виберіть команду «Задати видимість шару» і натисніть кнопку «Додати».
 8. Закрийте діалогові вікна.

  Можете перевірити посилання, змінивши параметри шару, вибравши інструмент «Ручка» та клацнувши на посиланні.

Імпорт шарів (Acrobat Pro DC)

Шари можна імпортувати з PDF-файлу або зображення у цільовий документ PDF. Підтримуються наступні формати зображення: BMP, GIF, JPEG, JPEG2000, PCX, PNG та TIFF.

 1. Натисніть кнопку «Шари» на панелі навігації.
 2. Виберіть пункт «Імпортувати як шар» у меню параметрів .
 3. У діалоговому вікні «Імпортувати як шар» клацніть пункт «Перегляд» та вкажіть місце розташування файлу для імпорту. Якщо вихідний файл є документом із багатьма сторінками, введіть номер сторінки, яку необхідно імпортувати, у полі «Номер сторінки». Якщо цільовий файл є документом із багатьма сторінками, вкажіть номер цільової сторінки у полі «Попередній перегляд» діалогового вікна.
 4. Виберіть один з наступних параметрів імпорту.

  Створити новий шар

  Створює один окремий шар з вихідного документа. Уведіть ім’я для нового шару.

  Додати до групи

  Визначає існуючу групу шарів, до якої додається шар, що імпортується. Цей параметр доступний, лише коли цільовий PDF-файл містить одну або кілька існуючих груп шарів та коли вибрано параметр «Створити новий шар».

  Додати до наявного шару

  Додає вміст з вихідного документа до існуючого шару в цільовому документі. Виберіть шар у цільовому документі. Імпортований вміст матиме властивості, ідентичні властивостям існуючого шару в цільовому документі. Цей параметр доступний лише, якщо цільовий документ містить шари.

  Копіювати шари з джерела

  Імпортує шари з вихідного документа. Цей параметр доступний лише, якщо вихідний документ містить шари.

 5. Виконайте необхідні налаштування параметрів «Положення» та «Вигляд» та натисніть кнопку «OK».

Об’єднання або зведення шарів (Acrobat Pro DC)

Об’єднані шари набувають властивостей шару, з яким вони об’єднуються (цільового шару). Об’єднання шарів у PDF-документі приховує весь уміст, який не є видимим під час об’єднання, та консолідує всі шари.

Примітка.

Операцію об’єднання скасувати неможливо.

Об’єднання шарів

 1. Клацніть кнопку «Шари» і виберіть команду «Об’єднати шари» в меню параметрів .
 2. На панелі «Шари для злиття» виберіть один або декілька шарів та клацніть кнопку «Додати».
 3. Для вилучення шару з центральної панелі виберіть один або кілька шарів та клацніть кнопку «Вилучити».
 4. На панелі «Цільовий шар для злиття» виділіть шар, з яким потрібно об’єднати виділені шари.

Зведення шарів

 1. Клацніть кнопку «Шари» і виберіть команду «Звести шари» в меню параметрів .

Редагування вмісту шарів

Можна виділити або скопіювати вміст багатошарового PDF-документа інструментом «Виділення» або інструментом «Знімок». (В Acrobat Reader DC PDF-файл має включати права користувача.) В Acrobat DC вміст можна редагувати за допомогою інструмента редагування тексту і зображень. Ці інструменти розпізнають і виділяють будь-який видимий вміст незалежно від того, чи знаходиться він у виділеному шарі.

В Acrobat DC, якщо вміст, який редагується або видаляється, пов’язаний з одним шаром, вміст шару відображає цю зміну. Якщо вміст, який редагується або видаляється, пов’язаний із кількома шарами, вміст усіх шарів відображає цю зміну. Наприклад, якщо потрібно змінити заголовок та ім’я автора, що знаходяться на одному рядку на першій сторінці документа, але містяться у двох різних видимих шарах, редагування вмісту одного шару змінює вміст обох шарів.

Вміст, наприклад, коментарі, штампи або поля форм, додаються до багатошарових документів так само, як і в будь-яких інших PDF-документах. Однак уміст не додається до якогось певного шару, навіть якщо в момент додавання цей шар виділений. Навпаки, вміст додається до всього документа.

В Acrobat DC можна використовувати команду «Об’єднати файли в один PDF», щоб об’єднати PDF-документи, які містять шари. Шари для кожного документа групуються під окремим заголовком на вкладці «Шари» у вікні навігації. Можна розгорнути та згорнути групу, клацнувши на відповідному значку в рядку заголовка групи.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності