Виділення та копіювання тексту і зображення

Інструмент «Виділення» дозволяє виділяти горизонтальний та вертикальний текст або стовпчики тексту, зображення, векторні об'єкти і таблиці в PDF-файлі. Інструмент «Виділення» розпізнає тип вмісту, на який наведений курсор, і автоматично змінюється. За допомогою команд «Копіювати», «Копіювати з форматуванням», «Експортувати виділення як» і «Вставити» можна скопіювати виділений текст в іншу програму. Зауважте наступне:

 • Якщо не вдається виділити текст, він може бути частиною зображення. Щоб експортувати текст зображень до тексту, який можна виділити, виберіть у програмі Acrobat меню «Інструменти» > «Удосконалити скановані зображення» > «Розпізнати текст» > «У цьому файлі».
 • Якщо команди «Вирізати», «Копіювати», «Копіювати з форматуванням» і «Вставити» недоступні після виділення тексту, можливо, автор PDF-файлу встановив обмеження на копіювання тексту.
 • Якщо текст, який копіюється, містить відсутній у системі шрифт, цей шрифт буде замінений на подібний до нього шрифт або на шрифт за замовчуванням.
Інструмент «Виділення»
Виділіть текст, перетягуючи курсор із точки вставки до кінцевої точки (вліво) або перетягуючи його по діагоналі по тексту (вправо).

Виділення тексту і зображень

 1. Клацніть інструмент «Виділення»  та наведіть вказівник на пусте місце на сторінці. Ви також можете натиснути Ctrl (Windows) або Command (Mac OS); вказівник змінить форму на прямокутник.
 2. Перетягніть вказівник і намалюйте прямокутник, щоб виділити частину сторінки.

Виділення стовпця тексту

 1. За допомогою інструмента «Виділення»  пересуньте курсор на стовпчики тексту. Коли курсор зміниться на вертикальну смугу з накладеною рамкою, інструмент «Виділення» знаходиться в режимі виділення стовпчика.

  Примітка.

  Можна примусово встановити режим виділення стовпчика, натиснувши та утримуючи клавішу Alt під час перетягування прямокутника над стовпчиком тексту.

 2. Проведіть прямокутником над стовпцем тексту. Щоб виділити текст у декількох стовпцях, протягніть із початку тексту в одному стовпці до кінця тексту, який потрібно виділити.

Виділення усього тексту на сторінці

 1. Виберіть «Перегляд» > «Відображення сторінки» > «Перегляд однієї сторінки».

 2. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Виберіть меню «Правка» > пункт «Виділити все».

  • Клацніть чотири рази в тексті. Цей метод дає змогу вибрати весь текст на сторінці незалежно від макета сторінки.

  Примітка.

  Якщо ви виберете будь-який інший макет сторінки, буде виділено весь текст у документі.

Копіювання виділеного тексту

 1. Застосуйте інструмент «Виділення» , щоб виділити будь-яку кількість тексту на сторінці.
 2. Скопіюйте текст, виконавши наступні дії.
  • Виберіть команду «Правка» > «Копіювати», щоб скопіювати виділений текст в іншу програму.

  • Клацніть правою клавішею миші виділений текст та виберіть команду «Копіювати».

  • Клацніть правою клавішею миші виділений текст та виберіть команду «Копіювати разом із форматуванням».

   Можна вставляти скопійований текст у коментарі та закладки, а також у документи, авторизовані в інших програмах.

Перетворення виділеного вмісту на інші формати

Перетворення виділеного вмісту в інші формати відбувається шляхом експорту виділеного вмісту. Наприклад, можна виділити вміст і зберегти його як документ Word, електронну таблицю Excel або значення, розділені комами.

 1. Виберіть інструмент «Виділення» . Натисніть Ctrl(Windows) чи Command (Mac OS), щоб створити прямокутне виділення.

 2. Обведіть вміст, який потрібно копіювати, прямокутником. Якщо ви хочете вибрати текст у стовпчиках, натисніть Alt.

  Примітка.

  Щоб вибрати таблиці, які містять більше однієї сторінки, спробуйте змінити вигляд сторінки на «Одна сторінка — безперервно», перш ніж вибирати таблиці. («Перегляд» > «Відображення сторінки» > «Увімкнути прокрутку».)

 3. Клацніть виділення правою кнопкою миші, виберіть команду «Експортувати виділення як» і вкажіть ім'я файлу.
 4. Залежно від характеру вмісту в списку типів файлів виберіть один із наведених нижче варіантів.

  Документ Word або Word 97-2003

  Збереження вмісту у файл Word.

  Робоча книга Excel, електронна таблиця XML або CSV

  Збереження вмісту як таблиці.

  Формат RTF або HTML

  Збереження вмісту у файл RTF або HTML.

  Примітка.

  Щоб скопіювати таблицю в RTF, перетягніть виділену таблицю у відкритий документ у цільовій програмі.

  PowerPoint

  Зберігає вміст як файл PowerPoint (.pptx).

Копіювання зображень

Для копіювання та вставлення окремих зображень із PDF-документа до буфера обміну, в іншу програму або файл скористайтеся інструментом «Вибір».

Якщо ви не можете виділити зображення через перекривання тексту, відкрийте діалогове вікно «Налаштування» та в меню «Категорії» виберіть «Загальний». Потім виберіть «Дозволити інструменту "Виділення" виділяти зображення перед текстом».

 1. За допомогою інструмента «Виділення»  виконайте одну з таких дій:
  • Щоб виділити все зображення, клацніть його або обведіть його прямокутником.

  • Щоб виділити частину зображення, утримуйте курсор на зображенні, доки не з'явиться значок перехрестя , потім потягніть, утворюючи прямокутник навколо бажаної частини.

  Примітка.

  Щоб зняти виділення із зображення і почати знову, клацніть поза його межами.

 2. Скопіюйте зображення.
  • Виберіть «Правка» > «Копіювати», а потім — команду «Правка» > «Вставити», щоб вставити зображення у відкритий документ в іншій програмі.

  • Клацніть зображення правою клавішею миші та виберіть команду для копіювання зображення в буфер обміну або в новий файл.

  • Перетягніть зображення у відкритий документ в іншій програмі.

Експорт об'єктів в окремий PDF-файл

Використовуючи інструмент редагування об'єкта, виділений об'єкт можна зберегти в окремому PDF-файлі.

 1. Виберіть «Інструменти» > «Підготовка до друку» > «Редагувати об’єкт».

 2. Виділіть об’єкт або об’єкти.

 3. Клацніть по виділеному правою кнопкою миші та виберіть пункт «Зберегти виділення як...».

 4. У діалоговому вікні «Зберегти як» вкажіть папку для збереження, ім'я файлу і натисніть кнопку «Зберегти».

Знімок сторінки

За допомогою інструменту «Знімок» можна копіювати весь виділений уміст (текст, зображення або й те, й інше) в буфер обміну або в іншу програму. Текст і зображення копіюються як зображення.

Знімок можна зробити двома способами: за допомогою інструменту «Виділення» чи за допомогою інструментів «Знімок». За допомогою інструмента «Виділення»  окресліть прямокутну ділянку, клацніть правою кнопкою миші та виберіть пункт «Зробити знімок».

Щоб скористатися інструментом «Знімок», виконайте зазначені нижче дії:

 1. Виберіть інструмент  (Знімок), вибравши меню «Правка» > «Зробити знімок».
 2. Виконайте·одну·з наведених нижче дій.
  • Клацніть будь-де на сторінці, щоб захопити весь уміст, який відображається на екрані.

  • Обведіть прямокутником текст або зображення або те й інше.

  • Обведіть прямокутником частину зображення, щоб скопіювати лише її.

   Кольори у вибраних областях моментально інвертуються, щоб показати виділення. Виділення автоматично копіюється в буфер обміну, коли ви відпускаєте кнопку миші. Якщо документ відкритий в іншій програмі, можна вибрати команду «Правка» > «Вставити», щоб вставити скопійоване виділення прямо в цільовий документ.


  Примітка.

  Щоб додати інструмент «Знімок» на панель інструментів «Загальні інструменти», клацніть правою кнопкою миші на панелі інструментів і виберіть «Правка» > «Зробити знімок». Панель інструментів «Загальні інструменти» розташована ліворуч від панелей «Інструменти», «Коментар» і «Надати спільний доступ». Див. Панелі інструментів.

  Примітка.

  Ви можете зберегти всі зображення з PDF-файлу. Див. Експорт зображення в інший формат . У програмі Reader ця функція недоступна.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності