Про результати перевірки перед друком

Ви можете переглядати результати перевірки перед друком у списку як коментарі, або окремо в діалоговому вікні «Перевірка перед друком». У списку результатів невідповідності показуються у відповідності до їх серйозності: спершу всі помилки, далі попередження, аж потім просто інформація. Поряд із кожною перевіркою, результати якої не відповідають критеріям, встановленим у профілі перевірки, з’являється іконка попередження.

Діалогове вікно «Перевірка перед друком» із проблемними об’єктами
Діалогове вікно «Перевірка перед друком» із проблемними об’єктами

Значки вгорі діалогового вікна «Перевірка перед друком» свідчать, що знайдено щонайменше одну суттєву проблему: червоний значок  помилки, жовтий значок попередження  та синій значок  лише для інформації (без помилок чи попереджень). Зелена позначка  означає, що проблем не виявлено.

Перегляд результатів у вигляді списку

У діалоговому вікні «Перевірка перед друком» перелічено проблеми, позначені після перевірки на відповідність критеріям, встановленим у вибраному профілі.

 1. Проведіть перевірку.
 2. Коли з’являться результати, зробіть одне з наступного:
  • Якщо подробиці доступні, розгорніть область, щоб побачити подробиці проблемного об’єкта. Ваші параметри перевірки перед друком визначають, скільки результатів показуватимуться в списку, якщо такі є.

  • Щоб побачити об’єкт в окремому вікні, виберіть «Показати в прив’язці».

  • Щоб вбудувати контрольний запис, клацніть «Вбудувати контрольний запис». Вбудувати контрольний запис можна, лише якщо для запуску перевірки перед друком використовувався профіль.

  • Якщо ви переключилися на інший перегляд у діалоговому вікні «Перевірка перед друком», клацніть «Результати», щоб повернутися до списку результатів.

  • Щоб побачити об’єкт у контексті на PDF-сторінці, двічі клацніть на ньому. Об’єкт виділяється точковою лінією для легшої ідентифікації. Ця функція корисна, якщо об’єкт, такий як шрифт, існує в декількох місцях документа. У деяких випадках елемент є атрибутом об’єкта (наприклад, колірний простір). У таких випадках, перевірка знаходить об’єкти, що використовують даний атрибут.

  Примітка.

  Ви можете змінити тип лінії, її товщину та колір на вкладці «Виділення» в уподобаннях перевірки перед друком.

  Проблемний об’єкт на PDF-сторінці
  Проблемний об’єкт на PDF-сторінці

Перегляд проблемного об’єкта у вигляді знімка

Використовуйте Вигляд знімка для відокремлювання елемента, коли ви працюєте зі сторінками, що містять складні області, що перекривають одна одну. Деякі елементи, такі як інформаційні поля документа або ярлики сторінок, не можуть бути відображені.

 1. Розгорніть категорію результатів, щоб відобразити проблемні об’єкти, знайдені під час перевірки.
 2. Виберіть проблемний об’єкт зі списку.
 3. Клацніть «Показати в прив’язці».
 4. У вікні «Вигляд знімка перевірки перед друком» виберіть параметр з меню «Колір тла». Усі проблемні об’єкти у Вигляді знімка відображуються цим кольором.

  Примітка.

  Шляхом натискання кнопок зі стрілками можна здійснювати навігацію по всіх результатах у цьому режимі. З активною панеллю результатів можна також використовувати клавіші зі стрілками на клавіатурі.

  Проблемний об’єкт у вигляді знімка
  Проблемний об’єкт у вигляді знімка

Перегляд ресурсів і загальної інформації

У розділі «Огляд» діалогового вікна «Переддрукова перевірка» перелічуються всі типи властивостей та ресурсів документа. У ньому визначаються колірні простори, шрифти, візерунки, параметри напівтонів, стан графіки та зображення, які використовуються в документі. Також перелічується загальна інформація про документ, що аналізується. Ця інформація включає в себе програму створення, дату створення та дату останньої зміни.

 1. Щоб переглянути подробиці, у діалоговому вікні «Перевірка перед друком» на панелі «Результати» розгорніть секції «Перегляд» та «Інформація перевірки перед друком».
 2. У розділі «Огляд» розгорніть властивість для відображення списку ресурсів документа.

Перегляд результатів як коментарів

Ви можете вбудовувати результати перевірки як коментарі у PDF і потім переглядати їх як будь-які PDF-коментарі. Наприклад, на панелі праворуч можна вибрати «Інструменти» > «Коментар» > «Список коментарів», щоб відобразити список усіх (або відфільтрованих) коментарів.

Вставляння та перегляд коментарів під час перевірки перед друком

 1. У діалоговому вікні «Перевірка перед друком» на панелі «Результати» в меню «Параметри» виберіть пункт «Вставити результати перевірки перед друком як коментарі».
 2. Якщо з’явилась підказка, натисніть кнопку «Вбудувати», якщо необхідно вбудувати коментарі незалежно від їх кількості.
 3. У документі PDF наведіть курсор на рядок коментаря або натисніть клейку примітку для перегляду вмісту коментаря.
  Приклад PDF-звіта з липкою нотаткою
  Приклад PDF-звіта з липкою нотаткою

Видалення коментарів під час перевірки перед друком

 1. У діалоговому вікні «Перевірка перед друком» в меню «Параметри» виберіть «Видалити коментарі перевірки перед друком».

Вбудовування контрольного запису

Коли ви вбудовуєте контрольний запис, разом з інформацією про контрольний запис додається цифровий підпис. Інформація про контрольний запис містить назву використовуваного профілю та програми, якою його було створено. Окрім цього, тут указується, чи перевірку перед друком виконано успішно.

 1. Запустіть перевірку перед друком, використовуючи повний профіль.
 2. Після появи результатів натисніть «Вбудувати контрольний запис».
 3. В інформаційному вікні, що з’явиться, натисніть «OK».
 4. Збережіть файл та закрийте діалогове вікно «Перевірка перед друком».
 5. Щоб переглянути базову інформацію контрольного запису, клацніть значок  (Стандарти) на панелі навігації ліворуч. На панелі «Стандарти» виконайте одну з наведених нижче дій залежно від потреби.
  • Щоб переконатися, що профіль, використовуваний у документі, співпадає з профілем у вашій локальній системі, клацніть «Перевірити відбиток профілю». Наприклад, якщо ви попросили клієнта використовувати певний профіль, ви можете скористатися цією перевіркою для підтвердження його використання.

  • Щоб усунути контрольний запис, клацніть «Видалити контрольний запис перевірки перед друком» та збережіть файл.

 6. Щоб переглянути додаткову інформацію про контрольний запис, виберіть «Файл» > «Властивості», а потім на вкладці «Опис» клацніть елемент «Додаткові метадані». Потім у діалоговому вікні клацніть «Додаткові параметри». У списку розгорніть http://www.gwg.org/ns/gwg_preflight_v1. Разом з основною інформацією про контрольний запис цей список включає огляд результатів, а також дату та час створення профілю.

Примітка.

Наявний контрольний запис можна перезаписати шляхом вбудовування нового контрольного запису.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності