Про робочі простори кольорів

Робочий простір – це проміжний кольоровий простір, який використовується у програмах Adobe для визначення та змінення кольорів. Кожній кольоровій моделі відповідає свій профіль робочого простору. Профілі робочого простору можна вибрати в меню параметрів категорії «Керування кольором» діалогового вікна «Уподобання».

Якщо об’єкт містить вбудований кольоровий профіль, який не відповідає профілю робочого простору, програма визначає спосіб обробки кольорових даних за допомогою стратегії керування кольором. У більшості випадків стандартна стратегія полягає у збереженні вбудованих профілів.

Параметри робочого простору

Виберіть у діалоговому вікні «Параметри» категорію «Керування кольором».

Примітка.

Щоб переглянути опис будь-якого профілю, оберіть цей профіль. Опис буде відображено в нижній частині діалогового вікна.

RGB

Визначає кольоровий простір RGB програми. Як правило, краще обирати Adobe RGB або sRGB, ніж профіль певного пристрою (наприклад, профіль монітора).

Для підготовки зображень для Інтернету чи мобільних пристроїв рекомендується використовувати кольоровий простір sRGB, оскільки він визначає кольоровий простір стандартного монітора, за допомогою якого зображення переглядаються в Інтернеті. Цей кольоровий простір також підходить для роботи із зображеннями, знятими цифровими камерами середнього класу, оскільки в більшості цих камер за замовчуванням використовується кольоровий простір sRGB.

Колірний простір Adobe RGB рекомендується використовувати для підготовки документа до друку, оскільки гама Adobe RGB містить певні кольори, що використовуються під час друку (зокрема, відтінки синього й блакитного), які не можуть бути визначені за допомогою sRGB. Adobe RGB також підходить для роботи із зображеннями, знятими цифровими камерами професійного класу, оскільки в більшості цих камер за замовчуванням використовується кольоровий простір Adobe RGB.

CMYK

Визначає кольоровий простір CMYK програми. Усі робочі простори CMYK є апаратно-залежними, тобто вони залежать від поєднання певних видів фарб і паперу. Робочі простори CMYK, які надаються компанією Adobe, засновані на стандартних умовах професійного друку.

Градації сірого

Визначає кольоровий простір програми у градаціях сірого.

Примітка.

Колірний простір можна використовувати у вбудованому кольоровому просторі виводу для перегляду та друку. Детальнішу інформацію щодо способів виводу див. у розділі Перетворення кольорів та керування фарбами (Acrobat Pro).

Програми Adobe постачаються зі стандартним набором профілів робочих просторів, рекомендованих і перевірених спеціалістами Adobe для більшості робочих процесів керування кольором. За замовчуванням у меню робочих просторів відображаються лише ці профілі.

Про відсутні та невідповідні кольорові профілі

Якщо не зазначено інше, документ використовує профіль робочого простору, який відповідає кольоровому режиму документа для створення та редагування кольорів. Однак у деяких документах може не використовуватися заданий користувачем профіль робочого простору, або керування кольором може бути вимкнуто. Часто зустрічаються описані нижче відхилення від звичайного робочого процесу керування кольором.

  • Ви можете відкрити документ або імпортувати кольорові дані (наприклад, через буфер обміну або шляхом перетягування) з документа, якому не призначено профіль. Така ситуація часто трапляється з документами, створеними у програмі, яка не підтримує керування кольором або в якій керування кольором вимкнуто.

  • Ви можете відкрити документ або імпортувати кольорові дані з документа, якому призначено профіль, чий робочий простір відрізняється від поточного. Така ситуація може трапитися з документами, створеними з іншими параметрами керування кольором або відсканованими та маркованими за профілем сканера.

В обох випадках спосіб обробки кольорових даних у документі визначається стратегією керування кольором.

Параметри перетворення кольорів

Параметри перетворення кольорів дають змогу керувати тим, як програма оброблює кольори в документі під час його перетворення з одного кольорового простору на інший. Рекомендовано змінювати ці параметри лише в тому разі, якщо користувач добре розуміє процеси керування кольором і впевнений у цих змінах. Щоб відобразити параметри перетворення, у діалоговому вікні «Параметри» виберіть категорію «Керування кольором».

Механізм

Задає модуль керування кольором (CMM, Color Management Module), який використовується для відображення гами одного кольорового простору в гаму іншого кольорового простору. Потреби більшості користувачів, які стосуються перетворень, здатен задовольнити стандартний процесор Adobe (ACE).

Примітка.

Щоб переглянути опис механізму або варіанту методу, оберіть цей параметр. Опис буде відображено в нижній частині діалогового вікна.

Використовувати компенсацію чорної точки

Забезпечує детальне збереження тіні на зображенні шляхом імітації повного динамічного діапазону вивідного пристрою. Цей параметр слід вибирати, якщо планується використовувати компенсацію чорної точки під час друку (рекомендується в більшості ситуацій).

Про методи візуалізації

Метод візуалізації визначає спосіб перетворення кольорів системою керування кольором під час переходу з одного кольорового простору в інший. У кожному методі візуалізації використовуються свої правила коригування вихідних кольорів. Наприклад, кольори, які вписуються в цільову гаму, можуть залишитися незмінними або змінюватися задля збереження вихідного діапазону візуальних співвідношень під час його перетворення на вужчу цільову гаму. Результат вибору методу візуалізації залежить від графічного вмісту документів і від профілів, за допомогою яких описуються кольорові простори. Деякі профілі дають однакові результати для різних методів візуалізації.

Примітка.

Як правило, найкращим є стандартний метод візуалізації для вибраного налаштування кольорів, перевірений спеціалістами Adobe на відповідність галузевим стандартам. Наприклад, якщо вибрано налаштування кольорів для Північної Америки або Європи, стандартним методом візуалізації є відносний колориметричний. Якщо вибрано налаштування кольорів для Японії, стандартним методом візуалізації є «Перцепційний».

Метод візуалізації можна вибирати під час налаштовування параметрів перетворення кольорів у системі керування кольором, під час приготування цифрової кольоропроби та під час виводу на друк.

Перцепційний

Призначений для збереження візуальних співвідношень між кольорами, щоб вони природно сприймалися людським оком, навіть якщо самі значення кольорів змінюються. Цей метод підходить для фотографій, які містять велику кількість кольорів поза межами гами. Цей метод візуалізації є стандартом у друкарській справі в Японії.

Насиченість

Відтворення жвавих кольорів зображення за рахунок точності передачі. Цей метод візуалізації підходить для бізнесових графічних зображень, зокрема графіків і діаграм, де яскравість і насиченість кольорів важливіша за точні співвідношення між ними.

Відносний колориметричний

Виконується порівняння меж вихідного й кінцевого кольорових просторів, і здійснюється відповідний зсув усіх кольорів. Кольори, які виходять за межі гами, передаються за допомогою найближчих кольорів, які можна відтворити в цільовому кольоровому просторі. Відносний колориметричний метод дає змогу зберегти більше вихідних кольорів у зображенні, ніж перцепційний метод. Цей метод прийнято як стандарт друку в Північній Америці та Європі.

Абсолютний колориметричний

Кольори, які потрапляють у межі цільової гами, залишаються незмінними. Кольори, які виходять за межі гами, обрізаються. Не здійснюється ніяких масштабувань кольорів за цільовою білою точкою. Мета цього методу – підтримати точність відтворення кольорів за рахунок збереження співвідношень між ними. Метод підходить для кольоропроби, в якій імітується певний пристрій виводу. Цей метод виявляється особливо корисним для оцінки впливу кольору паперу на вигляд документа.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності