Подробности за грешката

Докато инсталирате или актуализирате приложения на Creative Cloud с помощта на приложението за настолен компютър на Adobe Creative Cloud, получавате код на грешка 506.

----------------------------------- Резюме -----------------------------------

Неуспешно инсталиране в пакета UWP Appx 
C:\adobeTemp\ETRDD91.tmp\1\SparklerApp\SparklerApp.appx 
с uwpcode 14 (подробности за код на грешка за Windows = (-2147009281), 
грешка = (грешка 0x80073CFF: Инсталирането на това приложение изисква лиценз за разработчици на Windows 
или система, поддържаща междинно изтегляне.)
-------------------------------------------------------------------------------

Проблем

Тази грешка възниква, когато междинното изтегляне е деактивирано в Windows или необходимите разрешения не са активирани.

Решения

За да решите този проблем, следвайте следните стъпки:

За да разрешите междинното изтегляне:

  1. Щракнете върху Windows иконата в долния ляв ъгъл на екрана и изберете Настройки.
  2. В прозореца Настройки потърсете Настройки за разработчици.
  3. В Настройки за разработчиците изберете Приложения с междинно изтегляне.
  4. Опитайте се да инсталирате приложение от приложението за настолен компютър на Creative Cloud. 

  1. Въведете regedit в търсенето на Windows.
  2. Отидете до HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Appx и промените стойността на AllowAllTrustedApps на 1.
  3. Продължете с инсталирането на приложението от приложението за настолен компютър на Creative Cloud. 

Този материал е лицензиран под лиценз Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  Публикациите в Twitter™ и Facebook не попадат под клаузите на Creative Commons.

Правни бележки   |   Правила за онлайн поверителност