Открийте коя е версията на дадено приложение на Creative Cloud

Научете как да откриете коя версия на дадено приложение на Creative Cloud сте инсталирали.

Windows | Как да откриете коя е версията на приложението

За Adobe XD вижте Adobe XD под Windows.

 1. Стартирайте приложението

 2. Изберете Help (Помощ) > About (Относно).

  Изберете „About“ (Относно) в меню Help (Помощ).

  Отваря се прозорец, в който се показва версията на приложението.

  Прозорец, който показва версията на приложението на Creative Cloud (Windows)

Можете да видите версиите и в приложението за настолен компютър на Creative Cloud. Поставете показалеца на мишката над дадено приложение, за да видите текущата му версия.

Windows | Как да откриете коя е версията на Adobe XD

 1. Стартирайте Adobe XD и отворете артборд.

 2. Изберете Help (Помощ) > About XD (Относно XD) в менюто Adobe XD в горния ляв ъгъл на XD.  Отваря се прозорец, в който се показва версията на XD.

  Меню Adobe XD под Windows

  A. Меню Adobe XD B. Help (Помощ) C. About XD (Относно XD) 

macOS | Как да откриете коя е версията на приложението

 1. Стартирайте приложението

 2. Намерете името на приложението близо до иконата Apple в лентата с менюто и кликнете върху нея.

 3. Изберете About (Относно)

  Изберете „About“ (Относно) в менюто на приложението

  Отваря се прозорец, в който се показва версията на приложението.

  Прозорец, който показва версията на приложението на Creative Cloud (Mac)

Можете да видите версиите и в приложението за настолен компютър на Creative Cloud. Поставете показалеца на мишката над дадено приложение, за да видите текущата му версия.

Лого на Adobe

Влезте във вашия акаунт