ЧЗВ за съвместимостта с Mac OS X Mavericks (10.9)

Adobe и Apple работиха в тясно сътрудничество, за да тестват приложенията на Adobe Creative Cloud и приложенията на Adobe Creative Suite 6 за надеждност, производителност и потребителски опит при инсталиране на базирани на Intel системи, работещи под Mac OS X Mavericks (v10.9). Всички продукти Adobe CC и CS6 са съвместими, но някои продукти изискват актуализации до най-новите компилации, за да работят правилно. Adobe Photoshop CS5, CS4 и CS3 също бяха тествани с Mac OS X Mavericks,

Както при всяко ново издание на операционна система, може да възникнат неочаквани проблеми, които не са били открити по време на тестването. Ако срещнете каквито и да е проблеми, съобщете за тях, като използвате формуляра за съобщаване за грешки.

Creative Cloud

  • В някои случаи настолното приложение Adobe Creative Cloud дава „грешка за софтуерна несъвместимост“ и изисква обходен път за решаване на проблема. За най-актуалната информация вижте Грешка "Несъвместим софтуер" | Mac OS X Mavericks (10.9).

Acrobat/Reader

Photoshop

Lightroom

After Effects

Dreamweaver

Flash Player

Ако са необходими актуализации за съвместимост на Mac OS X Mavericks (10.9) с продуктите на Creative Cloud или Creative Suite, те се предоставят по следните начини:

  • Активните членове на Creative Cloud получават актуализации. Вие бивате известявани за всякакви актуализации чрез настолното приложение на Creative Cloud или чрез самото настолно приложение.
  • За версиите без абонамент се извършват актуализации чрез програмата за актуализиране на Adobe. Това е помощна програма, която се инсталира с продукти на Adobe и управлява изтеглянето и инсталирането на актуализации за вас. Докато функцията за автоматични известия в Adobe Updater е включена, вие ще бъдете известявани автоматично, когато актуализациите станат налични. След това можете да следвате инструкциите на екрана, за да изтегляте и инсталирате актуализациите.
  • В случай че притежавате продукт CS6, който изисква актуализация, можете да отворите продукта CS6 и да изберете Помощ > Актуализации, за да отворите Adobe Updater. След това отбележете всички желани от вас актуализации и щракнете върху „Изтегляне и инсталиране на актуализации“.
  • Също така можете да посещавате страницата с файлове за изтегляне на Adobe.com, за да следите за публикуване на актуализации. След това можете да изтегляте и инсталирате актуализациите за всеки съответен продукт.

Ако не виждате налични актуализации в Adobe Updater, но смятате, че има налична актуализация, посетете страницата Актуализации на продукти

Препоръчително е потребителите да проверяват съвместимостта на добавките, като се свържат с доставчика на добавките, преди да наградят до Mac OS X Mavericks (10.9). За указания относно продукти на трети страни се обръщайте към съответния им производител.

Adobe предлага поддръжка за потребители на Creative Cloud и Creative Suite, изпълнявани на Mac OS X Mavericks (10.9), в съответствие със стандартните правила за потребителска поддръжка. Посетете страницата за поддръжка за допълнителна информация относно безплатните и платените програми за поддръжка.

Adobe ви препоръчва да следвате вътрешните насоки на вашата фирма за управление на актуализациите. Обърнете се към ИТ служителя, който управлява вашите лицензи от Adobe, за информация относно корпоративните ви правила за актуализиране на софтуера. За клиенти с корпоративни лицензи се предлага информация за ИТ мениджъри, касаеща правенето на безшумна инсталация на актуализациите на CC и CS6 и Creative Cloud Packager.

Да. Ако пълната версия на продукт CC или CS6 е съвместима с Mac OS X Mavericks (10.9), то пробната версия също е съвместима. Ако има някакви известни проблеми, описани в този документ, те важат също и за пробните версии.

Да, възможно е Adobe Drive да доведе до по-бавно отваряне или записване на файлове. За повече информация вижте Файловете се отварят и записват бавно.

Лого на Adobe

Влезте във вашия акаунт