Løse AdobeARM.exe-feilen angående ikke funnet inngangspunkt

Problem: Inngangspunktet for AdobeARM.exe, CreateProcessWithTokenW, ble ikke funnet i ADVAPI32.dll

På Windows XP- og Server 2003-maskiner, vil dialogen som vises under dukke opp når maskinen startes på nytt, eller kort tid etter at Adobe Acrobat eller Adobe Reader åpnes.

Løsning: Installer den nye versjonen av Adobe Acrobat og Reader Updater

Last ned installeringsprogrammet for Adobe Acrobat og Reader Updater ved å klikke her.

Dobbeltklikk på den nedlastede filen, og følg instruksjonene på skjermen for å installere Adobe Acrobat og Reader Updater. 

Adobe-logoen

Logg på kontoen din