Løs feilen EPIC_APP kan ikke fortsette i Acrobat 9 på Windows Vista

Problem

Når du starter Adobe Acrobat 9 på Windows Vista ser du feilmeldingen «En alvorlig feil er registrert og Adobe EPIC_APP kan ikke fortsette. Installer programmet på nytt og prøv igjen.»

Årsak

Dette problemet skyldes vanligvis lisensieringsproblemer.

Løsning

Prøv en av følgende løsninger:

Løsning 1: Endre FLEXNet Licensing Service-oppstart til «Manuell».

 1. Velg Start
 2. Velg Kjør
 3. Skriv inn Services.msc
 4. Velg OK
 5. Dobbeltklikk på FLEXNet Licensing Service
 6. Endre oppstartstype: til «Manuell»

Løsning 2: Kjør Acrobat.exe som administrator én gang slik at det kan aktivere lisensen.

 1. Høyreklikk på Acrobat.exe
 2. Velg «Kjør som»
 3. Velg Administratorkonto

Løsning 3: Avinstaller Acrobat og installer på nytt med administratorrettigheter.

 1. Avinstaller Acrobat fra systemet
 2. Utfør en ren omstart av Windows Vista
 3. Installer Acrobat med administratorrettigheter
  1. Høyreklikk på setup.exe
  2. Velg egenskaper
  3. Velg fanen Kompatibilitet
  4. Velg Kjør som administrator
  5. Kjør Acrobat én gang fra en administratorkonto for å få tilgang til Shell32.dll og angi riktige innstillinger.
Adobe-logoen

Logg på kontoen din